ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

การปรับปรุงพันธุ์พืชผักและไม้ผล1-MCP1-MCP ลองกองabscissionAnanas comocusanthracnoseantioxidantsatmosphereAVRDCbegomovirusblack heartblackberriesbruiseCacl2calcium chloridechillichilling injuryCO2Cocos nucifera L.compositiondisease resistancedurianelectrolyte leakageEssential oilethyl formateethyleneethylene productionEugenolfatty acidfree-radical scavengingfruit dropfungicideGlandular trichomeLansiumdomesticumleaf flushinglongkongmaturityMethyl eugenolNAAnatural volatileoff-flavorpackagingpectin compositionpepperplant inducerspostharvest biologypre-harvestReactive oxygen speciesrespirationSantolsenescenceshading'Smooth Cayenne'softeningstaining coatingstoragestorage lifestrawberriestomatoกะเพรากายวิภาคการขนส่งการแตกการทดสอบการประเมินพันธู์การปรับปรุงพันธ์พืชการปรับปรุงพันธุ์อ้อยการผลิตผักการพัฒนาพันธุ์การรวบรวมพันธุ์การแลกเปลี่ยนก๊าซการส่งออกการหลุดร่วงการหายใจการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อนเก็บรักษาความดันความต้านทานโรคความเผ็ดแคลเซียมเชื้อพันธุกรรมน้ำปรับปรุงพันธุ์พริกพันธุกรรมมะพร้าวอ่อนมะละกอมาตรฐานลองกองศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซียศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อส่งออกสรีรวิทยาสรีรวิทยาพืชสวนสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและผลไม้ สับปะรดสาร SMSสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์สารตกค้างสารต้านอนุมูลอิสระ

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. จริงแท้ ศิริพานิช

jingtair.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281-084

Avata

นาง อุทัยวรรณ ด้วงเงิน

uthaiwan.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-1389

Avata

นาย ทัศนัย ชัยเพ็ชร

tassanai.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 034281509


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 163 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 102 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 61 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 10 เรื่อง (Unknown 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)