สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

academic writingapplied linguisticsAppraisal in EnglishAttitudecorpusDevelopmentdiscourseEdmodoEducational TV ProgramEFLEFL learnersE-learningEnglishEnglish competenceEnglish newspapersEnglish ReadingESPevaluative stancefactorsgame based learning platform “Kahoot”genderGenre analysisgreen hotelgreen initiativegreen leafhuman resource development (HRD)Industry ServiceInstructional Activitiesintegrating approach in teaching L2 writinginteractionIntroductionJapanese learnersknowledge managementLanguage EvaluationLanguage learning strategieslearning strategiesLearning StyleLinguisticslistening problemslocal attitudemass mediaMethodsmotivationObjectivenessperceptionspolitical sciencepresentation skillsproductive levelproficiencyreactionsreadingreading competencereading comprehensionReading strategiesreading techniquesReading comprehensionreceptive levelRegional dialectresearch articlesresidents’ supportSatisfactionSecond language writingself-assessmentsustainableSystemic Functional LinguisticsThaiThai learnersundergraduateUndergraduate Studentsvocabularyvocabulary instructionการจัดการความรู้การตลาดการประเมินหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาการสื่อสารความเป็นไทยความเป็นอื่นความพึงพอใจความหมายจ้างที่ปรึกษาชุมชนออนไลน์ทัศนคตินโยบายการศึกษานโยบายสาธารณะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปภาษาจีนภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมายาคติวาทกรรมศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสามัญทัศน์อัตราส่วนทางการเงินอัตลักษณ์อาเซียนอุตสาหกรรมไมซ์

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 140 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 126 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 322 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 169 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 153 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)