สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

applied linguisticsAttitudediscourseE-learningEnglishEnglish ReadingGenre analysisIntroductionknowledge managementLanguage learning strategieslearning strategiesLinguisticsMethodsmotivationObjectivenessperceptionspolitical sciencePresentation Skillsreactionsreading competenceReading strategiesreading techniquesReading comprehensionreceptive levelRegional dialectResearch articlesresidents’ supportrhetorical structuresSecond language writingself-assessmentsenior touristssmartphonesSocial networking websitespeaking skillsSufficiency EconomicSustainabilitysustainableSystemic Functional LinguisticsThaiThai learnersundergraduateUndergraduate StudentsVietnamese LearnersVocabulary instructionการจัดการความรู้การตลาดการประเมินหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาการสื่อสารความเป็นไทยความเป็นอื่นความพึงพอใจความหมายจ้างที่ปรึกษาชื่อเล่นชุมชนออนไลน์ทรัพยากรบุคคลทัศนคติเทคนิคพรางเสียงคู่นโยบายนโยบายการศึกษานโยบายรัฐบาลนโยบายสาธารณะนวนิยายเชิงปรัชญานักท่องเที่ยวชาวยุโรปนิเวศวิทยาการเมืองบทบาทสมมุติบริหารธุรกิจประชาคมอาเซียนปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาพลักษณ์ภาษาจีนภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมายาคติวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์การวาทกรรมวิชาการพระพุทธศาสนาวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐศาสตร์สมรรถนะบุคลากรสังคมไทยสามัญทัศน์สิทธิมนุษยชนสุนัขเส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดองค์ประกอบการประเมินอัตราการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วนทางการเงินอัตลักษณ์อาเซียนอุตสาหกรรมไมซ์

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 117 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 274 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 134 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 140 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 65 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)