โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Augmented RealityBehaviorBlended learningFamily PlanningFirst-line managersGoal settingHigh School StudentHigh School StudentsImagineeringInclusionIndependent travellerInterpretative system planningJapanese cartoonJunior High School Studentslearners’ key competenciesLearningLearning achievementLearning Disabilitylearning environmentLearning Management (QM2R4C)Learning processLearning Skills and InnovationLearning systemsLiterature Appreciation Book Volumes 4- 6local curriculummarine science coursemathematical problem solvingmathematics problemsMetropolitan Waterworks AuthorityNatural resourcesnew normal educationOnline EducationParticipationPreferencesProblem Base LearningResearch methodologiesresponsible tourismRetentionSatisfactionScientificScientific imagineeringscientific imagineering learning activityScientific Imagineering: Augmented Reality: STEM literacyScientific LiteracySelf-understandingSlide-tape programsSpecial EducationSTEM (scienceSTEM Literacystudent interactionSustainable designTeachingtechnologicaltechnologyThai cartoonThailand 's 12 core valuesThe Development of Learning AchievementTraining programtwenty-first century skillsUndergraduate studentsVisual artVocational maturityกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตกระบือการกลั่นแกล้งการเข้าใจตนเองการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบ QM2R4Cการจัดการเรียนรู้แบบใช้คําถามการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนการตั้งเป้าหมายการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนไทยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการทำงานกลุ่มการบริหารและพัฒนาสังคมการประปานครหลวงการประเมินผลการเรียนรู้การวางแผนครอบครัวการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษการสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์จิตวิทยาโรงเรียนเด็กสองภาษาแนะแนวบกพร่องทางการเรียนรู้พฤติกรรมพลศึกษาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาวะสมาธิสั้นภาษาต่างประเทศภาษาไทยภาษาอังกฤษรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสังคมศึกษา

Executives


Persons (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 49 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 40 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)