โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Augmented RealityBehaviorcoastal schoolsConnectivismcultural resourcesDoctoral degreesEcotourismEducational and Vocational Identityengineeringengineering and mathematics)Engineering educationEvaluationfacebookFaculty of EducationFirst-line managersGoal settingImagineeringInclusionIndependent travellerInterpretative system planningJapanese cartoonlearners’ key competenciesLearningLearning achievementLearning Disabilitylearning environmentLearning processLearning systemsLiterature Appreciation Book Volumes 4- 6local curriculummarine science coursemathematical problem solvingmathematics problemsMetropolitan Waterworks AuthorityNatural resourcesParticipationPreferencesResearch methodologiesresponsible tourismRetentionSatisfactionScientificScientific imagineeringscientific imagineering learning activityScientific Imagineering: Augmented Reality: STEM literacyScientific LiteracySelf-understandingSlide-tape programsSpecial EducationSTEM (scienceSTEM LiteracySustainable designTeachingtechnologicaltechnologyThai cartoonThailand 's 12 core valuesTraining programUndergraduate studentsVisual artVocational maturityกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตกระบือการกลั่นแกล้งการเข้าใจตนเองการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนการตั้งเป้าหมายการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนไทยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการทำงานกลุ่มการบริหารและพัฒนาสังคมการประปานครหลวงการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์การมีส่วนร่วมการเรียนร่วมการเรียนรู้การศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษการสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์จิตวิทยาโรงเรียนเด็กสองภาษาแนะแนวบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึมบทเรียนสไลด์เทปพฤติกรรมพลศึกษาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาวะสมาธิสั้นภาษาต่างประเทศภาษาไทยรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสังคมศึกษา

Executives


Persons (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 47 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 37 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)