แน้วโน้มรางวัลของปิยะดา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม(Outstanding Publication Awards)", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2014
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Best Poster Awards", , The 3rd Asia-Oceania Algae Innovation Summit (2014), Nov 19 2014
2015 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2015
2016 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ ", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สภาวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2016
2017 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม(Outstanding Publication Awards)", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2017

แสดงความคิดเห็น

(0)