แน้วโน้มรางวัลของวสกร

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2010 exPiyaporn Kerdtham,inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์,"EFFECT OF Jatropha gossypifolia SENESCENT LEAVES EXTRACT ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN Spodoptera litura", First prize presentation, , Society of Biopesticide Sciences India, Oct 22 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)