แน้วโน้มรางวัลของดวงฤดี

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2006 exจุฑามศ จงสงวน,exธิปัตย์ บำรุงเวช,inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์,"Machinable Glass Ceramics for Dental Applications", Best Paper Award, , The Sixth Asian Bioceramics Symposium, Nov 10 2006