แน้วโน้มรางวัลของศันสนีย์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2019 exTanit Traiyansuwan,inนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์,inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์,"Analysis of Multiple Key Success Factors in Construction Project Management in the Petrochemical Industry of Thailand", Best Paper Award, , The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2019), May 31 2019