รางวัลภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
Publish Year Honor Award 1
2011 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์,"นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2554 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
Publish Year Output Award 1
2011 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Local Site Response on Simulated Strong Earthquake Motion at Laem Chabang Port, Thailand", รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2554, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , Aug 26 2011