รางวัลศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2007

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

2

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162007 >>
Publish Year Honor Award 1
2007 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล,"TPSS Best PhD Student Oral Presentation", , College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawai'i at Manoa, USA, Apr 12 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122007 >>
Publish Year Conference Award 1
2007 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล,"Molecular characterization of hexose transporter in sugar accumulation of papaya fruit during maturation and ripening", TPSS Best PhD Student Oral Presentation, Tropical Plant and Soil Sciences, University of Hawai'i, USA. (http://www.ctahr.hawaii.edu/symposium/awardees.asp) , Apr 5 2007