รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152014 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152014 >>
Publish Year Output Award 1
2020 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์,"Altered kinematics after anterior cruciate ligament reconstruction, and their role in the prevention of osteoarthritis", รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>