รางวัลคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2024

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มรางวัลคณะสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2024 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์,inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์,"Removal and recovery of phosphorus from aquaculture water using activated carbon-based CaO2 nanoparticles", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 9 2024

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด