รางวัลสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปี 2017

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172014 >>
Publish Year Output Award 1
2017 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Wayu Wind Farm", Outstanding Award, Analysis and Master Planning , IFLA Asia-Pac Award 2017, Nov 5 2017