รางวัลภาควิชาภาษาไทย ปี 2020

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภาษาไทย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2020 inนางสาวดีอนา คาซา, อาจารย์,"รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2562", , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 30 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>