รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2017

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232018201720132003 >>
Publish Year Output Award 1
2017 inดร.ปฐมา จาตกานนท์,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"Cassava starch-based hydrogel as a superdisintegrant in drug tablets", Gold Medal Award, 2017 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest , , 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) , Sep 30 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด