รางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2018

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร,inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,"โอคุ เบเกอร์ – แป้งขนมปังข้าวไทยสำเร็จรูป", รางวัลชมเชย นวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2561 , กลุ่มอุตสาหกรรม, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, Oct 5 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024201620142013 >>