รางวัลภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ปี 2019

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182016201020092008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192017201620082006 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายเดชา ดวงนามล,"(Wood Utilization of Small Scale Fishing Communities of ThabNuea Village for Squid Trap, Kampuan Subdistrict, Suksumran District, Ranong Province", นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่นของการประชุมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”, ในสาขา เทคโนโลยีวนวัฒน์และการจัดการป่าไม้, คณะกรรมการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, Aug 20 2019