Award

Article
นโยบายการสั่งผลิตสินค้าหลายชนิดอย่างประหยัด กรณีพิจารณาค่าใช้จ่ายในการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Award
บทความดีเด่น กลุ่ม Production and Operation Management
Branch
Production and Operation Management
Doner
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Class
ชาติ
Received
17 ตุลาคม 2012
Related Link
-