Award

Article
การสร้างเครื่อง Diode Array NIR Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและความชื้นในผลปาล์ม
Award
รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น
Branch
-
Doner
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Received
24 สิงหาคม 2012
Related Link
-