Award

Article
การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)
Award
รางวัลดีเด่น
Branch
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช ผัก
Doner
กรรมการดำเนินการจัดการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Received
20 พฤษภาคม 2011
Related Link
-