Award

Article
เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา
Award
รางวัลดี รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554
Branch
ภาษาและการสื่อสาร
Doner
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Class
ชาติ
Received
1 เมษายน 2011
Related Link
-