Award

Award
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด อันดับ 2)
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Obvious
จำนวน 5 ผลงาน
Received
21 กันยายน 2010
Related Link
-