Award

Article
การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Arena พ.ศ. 2552 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานำทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าแข่งขัน)
Award
รางวัลชนะเลิศ
Branch
-
Doner
บริษัท M-Focus ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับบริษัท Rockwell Software/รางวัลชนะเลิศ
Class
ชาติ
Received
15 พฤศจิกายน 2009
Related Link
-