Award

Article
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก
Award
รางวัลที่ ๑ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวง วิทยาศาสตร์
Branch
-
Doner
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวง วิทยาศาสตร์
Class
ชาติ
Received
29 เมษายน 2004
Related Link
-