Award

Article
ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา
Award
รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (รางวัลเหรียญทอง รางวัลระดับดีเด่น)
Branch
-
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Class
ชาติ
Received
20 สิงหาคม 2016
Related Link
-