Award

Article
ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Award
รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาการป้องและกำจัดศัตรูพืช
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Class
ชาติ
Received
30 พฤษภาคม 2017
Related Link
-