Award

Article
เครื่องวิเคราะห์ค่า C.C.S. ของอ้อยแบบพกพาด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้
Award
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นระดับชาติ (ภาคบรรยาย)
Branch
-
Doner
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Received
3 เมษายน 2018
Related Link
-