Award

Award
ทุนไปประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 งาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2016) ณ ประเทศไต้หวัน
Branch
-
Doner
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20,700 บาท) 2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (10,000 บาท) 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (สนับสนุนค่าเช่าพื้นที่)
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบพกพา (Development of the Portable Chair Walker) โดยประโยชน์ของการประดิษฐ์นี้คือ ได้เครื่องช่วยเดินแบบพกพาที่ใช้งานในการช่วยยืนหรือเดินได้อย่างมั่นคงแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย พับเก็บได้ มีน้ำหนักเหมาะสม สะดวกสบายในการพกพา และกลไกการกางออกและพับเก็บที่ง่าย และมีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ใช้ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม
Received
5 สิงหาคม 2016
Related Link
-