Award

Award
รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2558
Branch
-
Doner
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
Class
ชาติ
Obvious
นวัตกรรมด้านการพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยไผ่ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิ่งทอและวัสดุคอมพอสิต
Received
25 กุมภาพันธ์ 2016
Related Link
-