Award

Article
แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย
Award
รางวัลบทความ"ยอดเยี่ยม"
Branch
-
Doner
การประชุมวิชาการด้านการดำเนินงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Class
ชาติ
Received
7 สิงหาคม 2014
Related Link
-