ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว
TFE
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 14 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 10 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 14 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 10 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
46
2562 จิตติมา เรืองติก, รองลาภ สุขมาสรวง, ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, มนันยา พลาอาด, ธราภรณ์ พันกันทะ, ประทีป ด้วงแค, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2562, หน้า 00-00
2562 ณัฐกานต์ คำสีม่วง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองลาภ สุขมาสรวง, ความเหมาะสมของถิ่นอาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบนอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอบลราชธานีเพื่อการฟื้นฟูจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis), วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 1-13
2562 พิชฎารัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นิตยา เมี้ยนมิตร, การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับช้างป่า รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 1-12
2561 พรพรรณ สิระมนต์, วิชาญ เอียดทอง, ผลของวิธีการสกัดต่ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหมีเหม็น, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 45-52
2561 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, วารุณี กันทากาศ, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมาย สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 28, พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หน้า 24-36
2561 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, วารุณี กันทากาศ, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, สุคิด เรืองเรื่อ, โปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 153-163
2560 วิชาญ เอียดทอง, ความหลากชนิดพืชและสารเคมีสำคัญของชันเลือดมังกรเพื่อใช้ประกอบตำรับยาพื้นบ้าน, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 86-102
2560 วิชาญ เอียดทอง, แหล่งพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลเงาะในประเทศไทย, วารสารการจัดการป่าไม้ , ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 72-85
2560 ธราภรณ์ พันกันธะ, รองลาภ สุขมาสรวง, ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, ยุวลักษณ์ ชนะชัย, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูนอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2560, หน้า 109-118
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, อรอุมา ทองแก้ว, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวในโครงข่ายการท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีม, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 13-25
2559 วิชาญ เอียดทอง, ไม้พะยูงในวิถีชีวิตคนไทยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 89-99
2559 นายวัชระ จิตจำนงค์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นิเวศวิทยาบางประการของจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน, Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2559, หน้า 77-87
2559 ยุทธพงค์ ดำศรีสุข, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นกินรัง Aerodramus germani OUSTALET ที่วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2559, หน้า 63-75
2558 วิชาญ เอียดทอง, การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นในเปลือกกิ่งของพรรณไม้สกุลมะม่วงบางชนิดในประเทศไทย, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17-18, มกราคม - ธันวาคม 2558, หน้า 88-107
2558 นาย ยุทธภูมิ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตำบลไทยสามัคคีต่อถิ่นที่อาศัยของกระทิงในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 1-9
2557 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มป่าทางบกในประเทศไทยโดยใช้ดัชนีภูมิภาพ, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 61-76
2557 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, เอกชัย พรมแสง, การออกแบบโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินป่าระยะไกลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 77-86
2557 วิชาญ เอียดทอง, Thawee Insura, Pollen morphology of some Thai Artabotrys R.Br. (Annonaceae), Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2557
2557 วิชาญ เอียดทอง, ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมและสถานภาพทางการอนุรักษ์ของพรรณไม้สกุลยางนาในประเทศไทย, Journal of Forest Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 82-95
2557 วิชาญ เอียดทอง, อรพรรณ จันทร์แก้ว, สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, กุศล ตั้งใจพิทักษ์, บันทึกถึงความผันแปรสีและลวดลายแก่นไม้พะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, Journal of Forest Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 23-36
2557 Kanita Ouithavon, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Jessada Denduangboripant, Boripat Siriaroonrat, สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และเนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 137, ธันวาคม 2557, หน้า 12
2557 นส. กรองทอง ใจแก้วแดง, วิชาญ เอียดทอง, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมาย Start Codon Targeted (SCoT), วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 19-27
2557 ก้องแสง ภูวินทร์ศักดิ์สกุล, รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และเนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 137, ธันวาคม 2557, หน้า 12
2557 ประทีป ด้วงแค, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, MODELING SUITABLE AREAS FOR Bos javanicus UNDER CURRENT AND CHANGING CLIMATE SCENARIOS IN THAILAND, Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2557, หน้า 150-165
2557 ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Suchat Kalyawongsa, Sapol Boonsermsuk, Kamol Wisupakan, Utai Dechyosdee, Predicting Land-use and land-cover Patterns Driven by Different Scenarios in the Emerald Triangle Protected Forests Complex, Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 33, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557, หน้า 56-74
2556 นายประวุธ เปรมปรีดิ์, รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ดร. มาโนชญ์ ยินดี, การติดตามหลังการปล่อยเนื้อทราย ละมั่ง และกวางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2556, หน้า 124-141
2556 สุภัทร ประสบศิลป์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, ความหลากชนิดของพืชอาหาร และการเลือกกินของกระทิง (Bos gaurus laosiensis) บริเวณคลองปลากั้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2556, หน้า 1-13
2556 พรมนัส โรจนสิทธิกุล, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อต่อระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2556
2556 รองลาภ สุขมาสรวง, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, กฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, น.สพ. ดร. มาโนชญ์ ยินดี, วราฤทธิ์ ไชยสาร, นายวินิจ ภู่เนาวรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นายพเยาว์ สายดี, การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา, Thai Journal of Forestry, ปีที่ 1, ฉบับที่ 32, พฤษภาคม 2556, หน้า 1-10
2555 วิชาญ เอียดทอง, ผลกระทบของน้้าท่วมขังจากเหตุการณ์อุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ต่อความหลากชนิดไม้ต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2555, หน้า 20-63
2555 อัมพรพิมล ประยูร, นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองลาภ สุขมาสรวง, บุษบง กาญจนสาขา, ความชุกชุม และพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2555, หน้า 23-40
2555 สิริรัตน์ สุขสุเสียง, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, การประเมินศักยภาพเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2555, หน้า 108-118
2555 สิวรส เจริญรื่น, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2555
2554 วิชาญ เอียดทอง, ความหลากชนิดและเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้เนื้อหอมในประเทศไทย, Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2554, หน้า 45-62
2554 วิชาญ เอียดทอง, ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2554, หน้า 69-79
2554 วิชาญ เอียดทอง, อรไท ผลดี, สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของกลุ่มชาติพันธ์เผ่าไท, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2554, หน้า 19-32
2554 วิชาญ เอียดทอง, อรไท ผลดี, สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2554, หน้า 19-32
2553 วิชาญ เอียดทอง, Sone Simatrang, Today and Yesterday for Lacquerware art and industry in Thailand, JOURNAL OF CHINESE LACQUER , ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2553
2553 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ประทีป ด้วงแค, นิเวศวิทยาของการออกแบบแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า : แนวความคิดในเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2553, หน้า 1-25
2553 เบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, แบบจำลองถิ่นอาศัยของกระทิง (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 64-75
2552 วิชาญ เอียดทอง, เทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2552, หน้า 1-16
2551 วิชาญ เอียดทอง, แก่นจันทน์ ไม้ต่างประเทศกับศักยภาพปลูกเชิงการค้าเพื่อใช้วัตถุดิบในอุตสหกรรมเครื่องหอม, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2551, หน้า 47--68
2551 วิชาญ เอียดทอง, มารู้จักไม้จันทน์กับธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย, วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2551, หน้า 29-45
2551 นิธิดล บูรณพิมพ์, รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, การวิเคราะห์ความสามารถในการดำรงอยู่ของประชากรละมั่งพันธุ์พม่า(Cervus eldi thamin) ที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี, วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2551, หน้า 9
2548 วิชาญ เอียดทอง, การศึกษาขนาดประชากรของต้นมะพร้าวลิงในป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 24, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2548, หน้า 26-34
2547 วิชาญ เอียดทอง, ความหลากชนิดของพรรณไม้สกุลไทรที่บริโภคเป็นอาหารในประเทศไทย, Thai Journal Forestry, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2547, หน้า 37-49
Year
National Journal
70
2563 Aorarat Suntronpong, Worapong Singchat, Worarat Kruasuwan, ORNJIRA Prakhongcheep, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Suthasinee Somyong, Chantra Indananda, เอกพันธ์ ไกรจักร์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements, Genomics, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, กันยายน 2563, หน้า 3097-3107
2563 นายสันติ สาระพล, สรัญญา วัชโรทัย, เอกพันธ์ ไกรจักร์, อัญชลี ศิริขจรกิจ, ณัฎฐา เสนีวาส, Environmental Factors Affecting the Diversity and Photosynthetic Pigments of Trentepohlia Species in Northern Thailand's Chiang Dao Wildlife Sanctuary, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, ปีที่ 89, ฉบับที่ 1, เมษายน 2563, หน้า 1-24
2562 Buathong, R, Chamchumroon, V, Schinnerl, J, Bacher, M, Santimaleeworagun, W, เอกพันธ์ ไกรจักร์, สรัญญา วัชโรทัย, Chemovariation and antibacterial activity of extracts and isolated compounds from species of Ixora and Greenea (Ixoroideae, Rubiaceae), PEERJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2562
2562 Huang, J.-P., เอกพันธ์ ไกรจักร์, Leavitt, S.D., Nelsen, M.P., Lumbsch, H.T., Accelerated diversifications in three diverse families of morphologically complex lichen-forming fungi link to major historical events, Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2562
2562 Kornsuang Jangtarwan, Tassika Koomgun, Tulyawat Prasongmaneerut, Ratchaphol Thongchum, Worapong Singchat, Panupong Tawichasri, Toshiharu Fukayama, Siwapech Sillapaprayoon, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sudarath Baicharoen, Chainarong Punkong, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Take one step backward to move forward: Assessment of genetic diversity and population structure of captive Asian woollynecked storks (Ciconia episcopus), PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2562, หน้า 1-e0223726-17
2562 Liu, J., นริศ ภูมิภาคพันธ์, Comparison of Activity Budgets, Diet, and Habitat Utilization between Provisioned and Wild Groups of the Franรงois' Langur (Trachypithecus francoisi) in Mayanghe National Nature Reserve, China, Folia Primatologica, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2562
2562 Promnikorn, K., คณพล จุฑามณี, เอกพันธ์ ไกรจักร์, MaxEnt model for predicting potential distribution of Vitex glabrata R.Br. In Thailand, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 44-48
2562 Ratchaphol Thongchum, Worapong Singchat, Nararat Laopichienpong, Panupong Tawichasri, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ORNJIRA Prakhongcheep, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sudarath Baicharoen, Sunutcha Suntrarachun, Lawan Chanhome, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Diversity of PBI-DdeI satellite DNA in snakes correlates with rapid independent evolution and different functional roles, Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 15459, ตุลาคม 2562
2562 William J. McShea1 , รองลาภ สุขมาสรวง, David L. Erickson, Valentine Herrmann, Dusit Ngoprasert, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Stuart J. Davies, Metabarcoding reveals diet diversity in an ungulate community in Thailand, BIOTROPICA , ปีที่ 2019, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562, หน้า 1-15
2562 Worapong Singchat, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Panupong Tawichasri, Tanapong Tawan, Aorarat Suntronpong, Siwapech Sillapaprayoon, Rattanin Phatcharakullawarawat, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sunutcha Suntrarachun, Sudarath Baicharoen, Veerasak Punyapornwithaya, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Lawan Chanhome, ครศร ศรีกุลนาถ, Dynamics of telomere length in captive Siamese cobra (Naja kaouthia) related to age and sex, Ecology and Evolution, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2562
2562 กุสุมา เม่นขำ, รองลาภ สุขมาสรวง, มนันยา พลาอาด, ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, ธาราภรณ์ พันกันทะ, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Population and habitat use of Asian elephants (Elephas maximus) and five ungulate species in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, Thailand, BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2562, หน้า 2213-2221
2562 ประทีป ด้วงแค, Srikhunmuang, P., Chaiyes, A., Suksavate, W., นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Wacharapluesadee, S., Hemachudha, T., Patch metrics of roosting site selection by Lyle's flying fox (Pteropus lylei Andersen, 1908) in a human-dominated landscape in Thailand, Folia Oecologica, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2562, หน้า 63-72
2561 วิชาญ เอียดทอง, Genetic Diversity of Gluta lacquer Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers, Current Trends in Forest Research, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2561, หน้า 1-7
2561 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Jen-Pan Huang, Matthew Nelsen, Steven Leavitt, H. Thorsten Lumbsch, A revised classification of orders and families in the two major subclasses of Lecanoromycetes (Ascomycota) based on a temporal approach, BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, ปีที่ 188, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2561, หน้า 233-249
2561 Sorrasak Yodphaka, Kansri Boonpragob, H. Thorsten Lumbsch, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Evaluation of six regions for their potential as DNA barcodes in epiphyllous liverworts from Thailand, Applications in Plant Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2561
2561 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Impacts from tourism development and agriculture on forest degradation in Thap Lan National Park and adjacent areas, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2561, หน้า 290-297
2561 Basset, Y., Dahl, C., Ctvrtecka, R., Gripenberg, S., Lewis, O.T., Segar, S.T., Klimes, P., Barrios, H., Brown, J.W., Bunyavejchewin, S., Butcher, B.A., Cognato, A.I., Davies, S., Kaman, O., Knizek, M., Miller, S.E., Morse, G.E., Novotny, V., นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Pramual, P., Quicke, D.L.J., Robbins, R.K., Sakchoowong, W., Schutze, M., Vesterinen, E.J., Wang, W.-z., Wang, Y.-y., Weiblen, G., Wright, J.S., A cross-continental comparison of assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rain forests: Faunal composition and rates of attack, Journal of Biogeography, ปีที่ 45, ฉบับที่ -6, มิถุนายน 2561, หน้า 1395-1407
2561 Damber Mani Rai, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, The relationship of Himalayan Yew (Taxus baccata L.) with Other Plant Communities and Environmental Factors in the Western Part of Bhutan, Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 36-52
2561 ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Effects of land use and climate change on Siamese Eld's Deer (Rucervus eldii siamensis) distribution in the trandsboundary conservation area in Thailand, Cambodia and lao PDR, Frontiers in Environmental Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 35, พฤษภาคม 2561, หน้า 1-15
2561 ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Effects of land use and climate change on siamese eld's deer (Rucervus eldii siamensis) distribution in the transboundary conservation area in Thailand, Cambodia, and Lao PDR, Frontiers in Environmental Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ MAY, สิงหาคม 2561
2560 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Ana Crespo, Pradeep Divakar, Steven Leavitt, H. Thorsten Lumbsch, A temporal banding approach for consistent taxonomic ranking above the species level, Scientific Reports, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2560, หน้า 229
2560 Daniel Norris, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Allen C Risk, Diane Lucas, Dorothy J Allard, Frida Rosengren, Theresa A Clark, Nicole Fenton, Michael Tessler, Nonkululo Phephu, Evelyne T Lennette, On the diversity and richness of understory bryophytes at Nectandra Cloud Forest Reserve, Costa Rica, Biodiversity Data Journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มีนาคม 2560, หน้า e1177
2560 Ian Madeiros, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Robert L?cking, Armin Mangold, H. Thorsten Lumbsch, Assembling a TaxonomicMonograph of TribeWirthiotremateae (LichenizedAscomycota: Ostropales:Graphidaceae), Fieldiana: Life and Earth Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, เมษายน 2560, หน้า 1-31
2560 Kawinnat Buaruang, Kansri Boonpragob, Pachara Mongkolsuk, Ek Sangvichien, Kajohnsak Vongshewarat, Wetchasart Polyiam, Achariya Ransiruji, Wanaruk Saipankaew, Khwanruan Naksuwankul, Jutarat Kalb, Sittporn Parnmen, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Phimpisa Phraphuchamnong, Sanya Meesim, Theerapat Luangsuphaboo, Phimpha Nirongbut, Vasun Poengsungnoen, Natwida Duangphui, Mattika Sodamuk, Supatra Phokaeo, Muthita Molsil, Andr? Aptroot, Klaus Kalb, Robert L?cking, H. Thorsten Lumbsch, A new checklist of lichenized fungi occurring in Thailand, MYCOKEYS, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2560, หน้า 1-91
2560 Laura Briscoe, Nyree Zerega, H. Thorsten Lumbsch, Michael Stech, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Matthew Von Konrat, John Engel, Norman Wickett, Molecular, morphological, and biogeographic perspectives on the classification of Acrobolboideae (Acrobolbaceae, Marchantiophyta), Phytotaxa, ปีที่ 319, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2560, หน้า 56-70
2560 Pradeep K. Divakar, Ana Crespo, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Steven D. Leavitt, Garima Singh, Imke Schmitt, H. Thorsten Lumbsch, Using a temporal phylogenetic method to harmonize family- and genus-level classification in the largest clade of lichen-forming fungi, Fungal Diversity, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2560, หน้า 101-117
2560 นิสา เหล็กสูงเนิน, วิชาญ เอียดทอง, Roger Kjelgren, Thailand’s catastrophic flood: Bangkok tree mortality as a function oftaxa, habitat, and tree size, Urban Forestry & Urban Greening, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2560, หน้า 111-119
2560 Aingorn Chaiyes, ประทีป ด้วงแค, Supaporn Wacharapluesadee, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Kevin J. Olival, Thiravat Hemachudha, Assessing the distribution, roosting site characteristics, and populationof Pteropus lylei in Thailand, RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560, หน้า 670-680
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, สมหมาย อุดมวิทิต, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์, How to Use Tourism to Support Sustainable Forest Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand, Journal of Tourism and Hospitality Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2560, หน้า 126-134
2559 Khwanyuruan Naksuwankul, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittiporn Parnmen, Robert Lu?cking, H. Thorsten Lumbsch, Five new species of Graphidaceae(Ascomycota, Ostropales) from Thailand, Mycokeys, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2559, หน้า 47-63
2559 Steve Leavitt, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Jan Vondrak, Matthew P. Nelsen, Mohammad Sohrabi, Sergio Perez-Ortega, Larry St.Clair, H. Thorsten Lumbsch, Cryptic diversity and symbiont interactions in rock-posy lichens, Molecular Phylogenetics and Evolution , ปีที่ 99, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2559
2559 Todd Widhelm, Robert Egan, Francesca Bertoletti, Matt Asztalos, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Steve Leavitt, H. Thorsten Lumbsch, Picking holes in traditional species delimitations: an integrative taxonomic reassessment of the Parmotrema perforatum group (Parmeliaceae, Ascomycota), Botanical Journal of the Linnean Society, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, กันยายน 2559, หน้า 868-884
2559 Xin Zhao, Steven D. Leavit, Zun Tian Zhao, Lu Lu Zhang, Ulf Arup, Martin Grube, Sergio Pe?rez-Ortega, Christian Printzen, Lucyna S?liwa, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Pradeep K. Divakar, Ana Crespo, H. Thorsten Lumbsch, Towards a revised generic classification of lecanoroid lichens (Lecanoraceae, Ascomycota) based on molecular, morphological and chemical evidence, Fungal Diversity, ปีที่ 78, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2559, หน้า 293-304
2558 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Pradeep Divakar, Ana Crespo, Steven Leavitt, Matthew Nelsen, Robert L?cking, Thorsten Lumbsch, A Tale of Two Hyper-diversities: Diversification dynamics of the two largest families of lichenized fungi, Scientific Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10028, พฤษภาคม 2558
2558 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Robert L?cking, Andre Aptroot, Andreas Beck, Patrick Dornes, Volker John, James C. Lendemer, Matthew P. Nelsen, Gerhard Neuwirth, Aparna Nutakki, Sittiporn Parnmen, Mohammad Sohrabi, Tor T?nsberg, H. Thorsten Lumbsch, Hidden diversity in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota, Ostropales, Graphidaceae), Organisms Diversity and Evolution, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2558, หน้า 447-458
2558 Arunpak Pitakpong, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Khwanruan Papong, Nooduan Muangsan, Pongthep Suwanwaree, H. Thorsten Lumbsch, Robert L?cking, New species and records of the lichen genus Graphis (Graphidaceae, Ascomycota) from Thailand, Lichenologists, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน 2558, หน้า 335-342
2558 J.A.N. PARNELL, F. PILLA, THE THAI BIOGEOGRAPHY GROUP, วิชาญ เอียดทอง, A re-examination of the life and work of A.F.G. Kerr and of his colleagues and friends, Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2558, หน้า 111-131
2558 Robert L?cking, Armin Mangold, Eimy Rivas Plata, Sittiporn Parnmen, เอกพันธ์ ไกรจักร์, H. Thorsten Lumbsch, Morphology-based phylogenetic binning to assess a taxonomic challenge: a case study in Graphidaceae (Ascomycota) requires a new generic name for the widespread Leptotrema wightii, Botanical Journal of the Linnean Society, ปีที่ 179, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2558, หน้า 436-443
2558 Steve Leavitt, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Matthew Nelsen, Susanne Alternmann, Pradeep K. Divakar, David Alors, Theodore Esslinger, Ana Crespo, H. Thorsten Lumbsch, Fungal specificity and selectivity for algae play a major role in determining lichen partnerships across diverse ecogeographic regions in the lichen-forming family Parmeliaceae (Ascomycota), Molecular Ecology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2558, หน้า 3779-3797
2558 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Luecking, Robert, Lumbsch, H. Thorsten, A UNIQUE TRAIT ASSOCIATED WITH INCREASED DIVERSIFICATION IN A HYPERDIVERSE FAMILY OF TROPICAL LICHEN-FORMING FUNGI, INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, ปีที่ 176, ฉบับที่ 7, กันยายน 2558, หน้า 597-606
2558 นางสาวรวินันท์ โพธะ, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, การรับรู้ผลกระทบทางการท่องเที่ยวของผู้มาเยือนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ , ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 47-59
2557 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Microclimate Fluctuation Correlated with Beta Diversity of Epiphyllous Bryophyte Communities, Biotropica, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน 2557, หน้า 575-582
2557 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittiporn Parnmen, Robert L?cking, Eimy Rivas Plata, Andr? Aptroot, Marcela E.S. C?ceres, Damien Ertz, Armin Mangold, Joel Mercado-D?az, Khwanruan Papong, Dries van den Broeck, Gothamie Weerakoon, H. Thorsten Lumbsch, Revisiting the phylogeny of Ocellularieae, the second largest tribe within Graphidaceae (lichenized Ascomycota: Ostropales), Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2557, หน้า 52-81
2557 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittiporn Parnmen, Robert L?cking, H. Thorsten Lumbsch, Gintarasia and Xalocoa, two new genera to accommodate temperate to subtropical species in the predominantly tropical Graphidaceae (Ostropales, Ascomycota), Australian Systematic Botany, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2557, หน้า 466-474
2557 Conrad L. Schoch, Barbara Robbertse, Vincent Robert, Duong Vu, Gianluigi Cardinali, Laszlo Irinyi, Wieland Meyer, Karen Hughes, Andrew N. Miller, Paul Kirk, Kessy Abarenkov, M. Catherine Aime, Hiran Ariyawansa, Martin Bidartondo, Teun Boekhout, Bart Buyck, Qing Cai, Jie Chen, Ana Crespo, Pedro Crous, Ulrike Damm, Z. Wilhelm De Beer, Bryn T. M. Dentinger, Pradeep K. Divakar, Margarita Due?as, Nicolas Feau, Katerina Fliegerova, Miguel A. Garc?a, Zai-Wei Ge, Gareth W. Griffith, Johannes Z. Groenewald, Marizeth Groenewald, Martin Grube, Marieka Gryzenhout, C?cile Gueidan, Liangdong Guo, Sarah Hambleton, Richard Hamelin, Karen Hansen, Val?rie Hofstetter, Seung-Beom Hong, Jos Houbraken, Kevin Hyde, Patrik Inderbitzin, Peter Johnston, Samantha C. Karunarathna, Urmas K?ljalg, G?bor M. Kov?cs, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Kriztina Krizsan, Finding needles in haystacks: linking scientific names, reference specimens and molecular data for Fungi, DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2557
2557 David Alors, Francesco Dal Grande, Imke Schmitt, เอกพันธ์ ไกรจักร์, H. Thorsten Lumbsch, Ana Crespo, Predeep Divakar, Characterization of Fungus-Specific Microsatellite Markers in the Lichen-Forming Fungus Parmelina carporrhizans (Parmeliaceae), Applications in Plant Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2557
2557 H. Thorsten Lumbsch, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittiporn Parnmen, Eimy Rivas Plata, Andr? Aptroot, Marcela C?ceres, Damien Ertz, Shirley Cunha Feuerstein, Joel Mercado-D?az, Bettina Staiger, Dries van den Broeck, Robert L?cking, New higher taxa in the lichen family Graphidaceae (lichenized Ascomycota: Ostropales) based on a three-gene skeleton phylogeny, Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2557, หน้า 39-51
2557 H. Thorsten Lumbsch, Sittiporn Parnmen, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Khwanruan Papong, Robert L?cking, High frequency of character transformations is phylogenetically structured within the lichenized fungal family Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales), Systematics and Biodiversity, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2557, หน้า 271-291
2557 KHWANRUAN BUTSATORN PAPONG, Robert L?cking, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittiporn Parnmen, MATT VON KONRAT, H. Thorsten Lumbsch, Twenty-three new species in the lichen family Graphidaceae from New Caledonia (Ostropales, Ascomycota), Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2557, หน้า 204-231
2557 M. Rejou-Mechain, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Local spatial structure of forest biomass and its consequences for remote sensing of carbon stocks, Biogeosciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 23, เมษายน 2557, หน้า 6827-6840
2557 Robert L?cking, Mark Johnston, Andr? Aptroot, เอกพันธ์ ไกรจักร์, James Lendemer, Kansri Boonpragob, Marcela E.S. C?ceres, Damien Ertz, Lidia Itati Ferraro, Ze-Feng Jia, Klaus Kalb, Armin Mangold, เลขา มาโนช, Joel Mercado-D?az, Bibiana Moncada, Pachara Mongkolsuk, Khwanruan Butsatorn, Sittiporn Parnmen, Rouchi Pel?ez, Vasun Poengsungnoen, Eimy Rivas Plata, Wanaruk Saipunkaew, Harrie Sipman, Jutarat Sutjaritturakan, Dreis van den Broeck, MATT VON KONRAT, Gothamie Weerakoon, H. Thorsten Lumbsch, One hundred and seventy-five new species of Graphidaceae: closing the gap or a drop in the bucket?, Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2557, หน้า 7-38
2557 Tracy Misiewicz, เอกพันธ์ ไกรจักร์, C Rasmussen, Distance and habitat drive fine scale stingless bee (Hymenoptera: Apidae) community turnover across naturally heterogeneous forests in the western Amazon, Sociobiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2557, หน้า 407-414
2557 Chisholm, RA, Condit, R, Abd Rahman, K, Baker, PJ, Bunyavejchewin, S, Chen, YY, Chuyong, G, Dattaraja, HS, Davies, S, Ewango, CEN, Gunatilleke, CVS, Gunatilleke, IAUN, Hubbell, S, Kenfack, D, Kiratiprayoon, S, Lin, YC, Makana, JR, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Pulla, S, Punchi-Manage, R, Sukumar, R, Su, SH, Sun, IF, Suresh, HS, Tan, S, Thomas, D, Yap, S, Temporal variability of forest communities: empirical estimates of population change in 4000 tree species, ECOLOGY LETTERS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2557, หน้า 855-865
2557 Stephenson, NL, Das, AJ, Condit, R, Russo, SE, Baker, PJ, Beckman, NG, Coomes, DA, Lines, ER, Morris, WK, Ruger, N, Alvarez, E, Blundo, C, Bunyavejchewin, S, Chuyong, G, Davies, SJ, Duque, A, Ewango, CN, Flores, O, Franklin, JF, Grau, HR, Hao, Z, Harmon, ME, Hubbell, SP, Kenfack, D, Lin, Y, Makana, JR, Malizia, A, Malizia, LR, Pabst, RJ, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Su, SH, Sun, IF, Tan, S, Thomas, D, van Mantgem, PJ, Wang, X, Wiser, SK, Zavala, MA, Rate of tree carbon accumulation increases continuously with tree size, NATURE, ปีที่ 507, ฉบับที่ 7490, มีนาคม 2557, หน้า 90-+
2557 รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, NaruemoNTaNTIPISaNuH, WaNloPCHuTIPoNG, duSITNGoPraSerT, aNToNy J. lyNam, Robert STEINMETZ, Kate E. Jenks, Lon L. Grassman, Passanan Cutter, Shumpei Kitamura, Megan C. Baker, WIllIam McShea, George A. Gale, David H. Reed, Recent distribution records,threats and conservation prio-rities of small cats in Thailand, CAT news Special Issue 8, ปีที่ 8, ฉบับที่ special, สิงหาคม 2557, หน้า 36-44
2556 Lynam, A.J., Jenks, K.E., Tantipisanuh, N., Chutipong, W., Ngoprasert, D., Gale, G.A., Steinmetz, R., รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Grassman Jr., L.I., Cutter, P., Kitamura, S., Reed, D.H., Baker, M.C., Mcshea, W., Songsasen, N., Leimgruber, P., Terrestrial activity patterns of wild cats from camera-trapping, Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 407-415
2555 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Asexual propagules as an adaptive trait for epiphylly in tropical leafy liverworts, American Journal of Botany, ปีที่ 99, ฉบับที่ 9, กันยายน 2555, หน้า 1436-1444
2555 Topik Hidayata, Adi Pancoro, Diah Kusumawaty, วิชาญ เอียดทอง, Development matK gene as DNA barcode to assess evolutionary relationship of important tropical forest tree genus Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand, Journal Teknologi, ปีที่ 59, ฉบับที่ "-", ตุลาคม 2555, หน้า 17-20
2555 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Reich, R.M., Khosla, R., Aguirre-Bravo, C., Modeling the spatial distribution of soil texture in the state of Jalisco, Mexico, Soil Science Society of America Journal, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มกราคม 2555, หน้า 199-209
2555 Kate E. Jenks, Shumpei Kitamura, Lynam, Antony J, Ngoprasert, Dusit, Chutipong, Wanlop, Steinmetz, Robert, รองลาภ สุขมาสรวง, Grassman, Lon I. Jr., Cutter, Passanan, Tantipisanuh, Naruemon , นริศ ภูมิภาคพันธ์, Gale, George , Reed, David H., Leimgruber, Peter, Songsasen, Nucharin, Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in Thailand, Mammalia, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2555, หน้า 175-184
2555 M. C. BAKER, W. J. MCSHEA, นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองลาภ สุขมาสรวง, N. SISURUK, K. SIRIPATTARANUKUL, การพบชะมดแปลงลายจุด (Spotted Linsang: Prionodon pardicolor) ในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศไทย, Small Carnivore Conservation, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2555, หน้า 58-59
2555 Prasanai, K., รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, Nittaya, K., Population characteristics and viability of the introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, Thailand, Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2555, หน้า 263-271
2555 ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, David H. Reed, Budsabong Kanchanasaka, Using species distribution modeling to set management priorities for mammals in northern Thailand, Journal for Nature Conservation, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2555, หน้า 264-273
2552 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Ralph Pope, Nathaniel Wheelwright, Habitat associations of macrolichens on a boreal island in the Bay of Fundy, New Brunswick, Canada, The Bryologist, ปีที่ 112, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2552
2551 พฤทธิ์ ราชรักษ์, วิชาญ เอียดทอง, Genetic relationship among subspecies of Musa acuminata Colla and A-genome consisting edible cultivated bananas assayed with ISSR markers, Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2551, หน้า 1479-1489
2550 วิชาญ เอียดทอง, Aquilaria rugosa (Thymelaeaceae) : A New record for Thailand, The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2550, หน้า 63-66
2550 Wittaya Kaewsri, ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, เอื้อมพร วีสมหมาย, วิชาญ เอียดทอง, สรัญญา วัชโรทัย, Phylogenetic Analysis of Thai Amomum (Alpinioideae: Zingiberaceae)Using AFLP Markers, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2550, หน้า 213-226
2549 Nishiyama, K., Choi, YA, Hosho, C, วิชาญ เอียดทอง, Yonemori, K, Application of genomic in situ hybridization for phylogenetic study between Mangifera indica L. and eight wild species of Mangifera, Scientia Horticulturae, ปีที่ 110, ฉบับที่ 1, กันยายน 2549, หน้า 114-117
2549 Janecka, JE, Grassman, LI, Derr, JN, Honeycutt, RL, วิชาญ เอียดทอง, Tewes, ME, Rapid whole genome amplification of DNA from felids: Applications for conservation genetics, WILDLIFE SOCIETY BULLETIN, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2549, หน้า 1134-1141
2548 Honsko, C, Nishiyama, K, วิชาญ เอียดทอง, Yonemori, K, Isolation and characterization of new microsatellite markers in mango (Mangifera indica), MOLECULAR ECOLOGY NOTES, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2548, หน้า 152-154

Conference

Year
International Conference
46
2562 วิชาญ เอียดทอง, เดชา ดวงนามล, การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง, การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2019, 20 สิงหาคม 2562, ลำปาง ประเทศไทย
2562 นายชวิน พิพัฒน์พรภักดี, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ณัฎฐา เสนีวาส, การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวิธีการทางชีวโมเลกุลในการระบุชนิดสาหร่ายไฟ (วงศ์ Characeae) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ประทีป ด้วงแค, นรวิชญ์ ดำรงค์ธวัช, อิงอร ไชเยศ, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, พลวีร์ บูชาเกียรติ, ปิยะ ภิญโญ, การประยุกต์ใช้ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrol) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสมในการอาศัยของช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก, กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง, 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2562, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2562 พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, เอกพันธ์ ไกรจักร์, วรกันต์ พรหมสวัสดิ์, การพัฒนาเจตคติต่อชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , 29 มีนาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, อันดามัน จันทร์ขาว, นางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, ความมากมาย และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาจิ้งจอก (Canis aureus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง , 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2562, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2561 วิชาญ เอียดทอง, กิตติกา คงกล่อม, กุศล ตั้งใจพิทักษ์, ลักษณกลุ่มเซลล์ผิวใบของพืชวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) บางสกุลในประเทศไทย, การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 24 สิงหาคม 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 สิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์, จิตตมาส สุขแสวง, เอกพันธ์ ไกรจักร์, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 กุสุมา เม่นขำ, เมธาสิทธิ์ พรรณนาผลากูล, รองลาภ สุขมาสรวง, ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, ธราภรณ์ พันกันธะ, มนันนา พลาอาด, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน, การประชุมการป่าไม้ พ.ศ. 2561 การปฎิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2561, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, การศึกษาความผันแปรของความดังเสียงบันทึกเรียกนกภายนอกอาคาร, งานนิทรรศการด้านการวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2560, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2560 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, น.สพ. วัชรพงษ์ สุดดี, สพ.ญ. ดวงดาว รักษากุล, นางสาวจิรัชญา ต้อยติ่ง, เจษฎา วงค์พรหม, วนัท พุ่มพวง, การศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2560, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2560 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ประทีป ด้วงแค, วนัท พุ่มพวง, เจษฎา วงค์พรหม, ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2560, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2560 Watanyoo Klinneam, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ประศาสตร์ เกื้อมณี, Spore Morphology in some Seedless Plants, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, วิชาญ เอียดทอง, แก้วนภา กิตติบรรพชา, แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย, การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา", 5 - 7 กันยายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, นางสาววารุณี กันทากาศ, เส้นทางการท่องเที่ยว “เส้นทางวนกร: เรียนรู้การป่าไม้ สู่สังคมไทยยั่งยืน”โครงข่ายการท่องเที่ยวป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง, งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2560, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นางสาววารุณี กันทากาศ, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, นายสุคิด เรืองเรื่อ, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, งานนิทรรศการด้านการวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2560, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2559 วิชาญ เอียดทอง, การเกษตรพื้นบ้านกับการปลูกหวายบริโภคหน่อ บ้านนายาง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย, การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน"พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต", 24 - 27 สิงหาคม 2559, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2559 วทัญญู กลิ่นเนียม, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ประศาสตร์ เกื้อมณี, แนววิวัฒนาการของสปอร์ในกลุ่มพืชไม่มีเมล็ด, การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 16 - 18 มิถุนายน 2559, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2559 ศรศักดิ์ ยอดผกา, เอกพันธ์ ไกรจักร์, การประเมินศักยภาพของเครื่องหมายดีเอนเอสำหรับการระบุชนิดของไบรโอไฟต์ Cololejeunea ด้วยวิธีการ DNA Barcoding, การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 16 - 18 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 พฤทธิ์ ราชรักษ์, วิชาญ เอียดทอง, สมคิด สิริพัฒนดิลก, การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน, การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559, 1 - 4 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ภาณุพงษ์ โปรยสุรินทร์, กอบศักดิ์ วันธงไชย, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, การประเมินความเสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยดทคนิคการรับรู้ระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10, 1 - 4 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นริศ ภูมิภาคพันธ์, Capacity building for Trans-boundary wildlife research and management, การสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 36 , 17 ธันวาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 วิชาญ เอียดทอง, Masahide Yamato , ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ร่วมในภาวะพึ่งพากับพรรณพืชกินซากสกุลหญ้าข้าวก่ำบางชนิด, ประชุมการป่าไม้ประจำปี 2558, 22 - 26 เมษายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittiporn Parnmen, Aparna Nutakki, Luis Allende, Robert L?cking, H. Thorsten Lumbsch, ความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มชนิดไลเคนส์ Graphis scripta (Ascomycota: Graphidaceae) ที่มีความผันแปรทางสัณฐานวิทยา, The 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 26 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 เอกพันธ์ ไกรจักร์, ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับโครงสร้างชุมชีพของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้, การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 3 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, วิชาญ เอียดทอง, ทศพร วัชรางกูร, แก้วนภา กิตติบรรพชา, พวงพรรณ ยงรัตนา, การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ของพรรณไม้ให้ยางรักในประเทศไทย, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558 “ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด” , 24 เมษายน 2558, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, นางสาวณัฐนรี สาระพิมพ์, การสูญเสียดินจากพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2558, 22 เมษายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 วิชาญ เอียดทอง, ที่มาของยางรักดิบต่อการนำไปสืบสานงานหัตถกรรมเครื่องรักในเอเชียตะวันออก, สัมมนาวิชาการ วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 9 กันยายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วิชาญ เอียดทอง, กรองทอง ใจแก้วแดง, ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย, การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, 7 สิงหาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วิชาญ เอียดทอง, น.ส.ปริยากร ล้วนโค, น.ส.สดับพร พรรณบัวตูม, การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง, การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม", 6 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วิชาญ เอียดทอง, สดับพร พรรณบัวตูม, ผลตอบสนองของพาราควอตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายวิภาคเนื้อเยื่อผลิตน้ำยางตามตำแหน่งแผลกรีดบนต้นรักน้ำเกลี้ยง, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นิกร ทองทิพย์, วันชัย อรุณประภารัตน์, แผนการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย, การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34, 19 - 20 ธันวาคม 2556
2556 วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองลาภ สุขมาสรวง, มาโนชญ์ ยินดี , กฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, วินิจ ภู่เนาวรัตน์ , วราฤทธิ์ ไชยสาร, พเยาว์ สายดี , นริศ ภูมิภาคพันธ์, ประวุธ เปรมปรีดิ์, ก้องแสง ภูวินศักดิ์สกุล, การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, การประชุมวิชาการวนศาสตร์ “การป่าไม้เพื่อสังคม (Forestry for Society)” , 6 - 7 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 วิชาญ เอียดทอง, กรองทอง ใจแก้วแดง, สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ต้นรักรักแกนมอเพื่อการใช้ยางรักดิบในงานหัตถกรรมเครื่องรักไทย, การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555, 31 ตุลาคม 2555, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 วิชาญ เอียดทอง, อรไท ผลดี, สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของชาติพันธุ์ชนเผ่าไท, การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 1, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นริศ ภูมิภาคพันธ์, Progress of the Eld's deer Reintroduction in Thailand, การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมสวนสัตว์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 9 (The 19th SEAZA Annual Conference 2011), 12 - 14 กันยายน 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 วิชาญ เอียดทอง, การใช้สารเมทิลจัสโมเนตกระตุ้นการสร้างสารหอมในเนื้อไม้กฤษณา, งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, มาโนชย์ ยินดี, นิกร ทองทิพย์, บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, กฤดภาส ขันทะธงสกุลดี, วราฤทธิ์ ไชยสาร, การติดตามประชากรละมั่งและเนื้อทรายภายหลังการปล่อยสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและห้วยขาแข้ง, สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32, 15 - 16 ธันวาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 วิชาญ เอียดทอง, นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรักใหญ่ในประเทศไทย, ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 , 24 - 25 มีนาคม 2553, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2553 Priyakorn Luanco, วิชาญ เอียดทอง, Effect of Chemicals for Increase Lacquer Sap Flowing, International Conference on Study of oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 21 มิถุนายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ปริยากร ล้วนโค, วิชาญ เอียดทอง, ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน, ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 , 24 มีนาคม 2553, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2553 เบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, พื้นที่เสี่ยงของกระทิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 วิชาญ เอียดทอง, การคัดเลือกเทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล, ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2, 26 - 28 มีนาคม 2551, ขอนแก่น ประเทศไทย
2551 วิชาญ เอียดทอง, หมอพื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรรักษาพิษงูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรัง, ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1, 9 - 11 กรกฎาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 วิชาญ เอียดทอง, อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวกในประเทศไทย, ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1, 9 - 11 กรกฎาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 จารุวี ค่ายมั่น, ชัญญภรณ์ ประสาทพรชัย, พิมพ์ชนก สรงมงคล, อาภรณ์ ลี้สมบุญ, พรชัย สัญฐิติเสรี, นริศ ภูมิภาคพันธ์, การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรลิงบริเวณพระปรางค์สามยอดจังหวัดลพบุรี, สัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 28 ทางรอดของสัตว์ป่าท่ามกลางกระแสการพัฒนา ประเทศ , 13 - 14 ธันวาคม 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
40
2562 Aingorn Chaiyes, ประทีป ด้วงแค, Supaporn Wacharapluesadee3, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Thiravat Hemachudha, Distributional Ecology of Pteropus lylei: Conservation Implications for Vulnerable and Disease Reservoir Species, 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562, ภูเก็ต ประเทศไทย
2561 วิชาญ เอียดทอง, Genetic diversity of Gluta lacqtuer clones in northeastern Thailand using by start codon targeted (SCoT) markers, International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Amarisa Noinakhon, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Host Tree Characters Affect Occurrences of Epiphytic Bryophytes, The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 - 31 พฤษภาคม 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Kanokporn Promnikorn, คณพล จุฑามณี, เอกพันธ์ ไกรจักร์, MaxEnt modelling for predicting the potential distribution of Vitex glabrata R.Br. in Thailand, International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Sorrasak Yodphaka, ณัฎฐา เสนีวาส, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Host characters affect epiphytic bryophytes diversity on agricultural landscape, International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Aingorn Chaiyes, ประทีป ด้วงแค, Warong Suksavate , Supaporn Wacharapluesadee, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Thiravat Hemachudha, Predicting risk zones of Nipah virus from foraging utilization of Lyle's flying fox (Pteropus lylei) in Eastern Thailand, International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 27 เมษายน 2561
2561 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, Wildlife-based Ecotourism Scenario for Huai Kha Khaeng Buffer Zone Area, Uthai Thani Province, Thailand, The 8th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 25 - 29 มิถุนายน 2561, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วิชาญ เอียดทอง, Genetic Resources of the Genus Mangifera (ANACARDIACEAE) and Their Phylogenetic Relationship in Thailand, 2017 International Symposium on Plant Resources between Korea and Thailand : Genetic Resources of Forest Trees, 10 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วิชาญ เอียดทอง, Tapping technique development for high yield and sustainable harvesting of Thai lacquer trees, Annual meeting of Japanese society of Tropical Agriculture 2017, 20 - 22 ตุลาคม 2560, Kagawa prefecture ญี่ปุ่น
2560 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sorrasak Yodphaka, Thomas Gleason, Kansri Boonpragob, H. Thorsten Lumbsch, Evaluation of DNA barcoding markers for Thai Epiphyllous Bryophytes, XIX International Botanical Congress, 2017, 23 - 29 กรกฎาคม 2560, Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน
2560 Andria Agusta, Dewi Wulansari, วิชาญ เอียดทอง, Hiroshi Kamitakahara, Toshiyuki TAKANO, Bioprospecting of plant resources in ASEAN countries to produce highly value-added products, 3rd JASTIP symposium : ASEAN-Japan STI collaboration for SDGs, 5 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Panupong Kongwan, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Lichen Richness Varies wtih Host Tree Size and Species, The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 1 - 3 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Purachet Phankien, SOMRAN SUDDEE, เอกพันธ์ ไกรจักร์, A Preliminary Study of Epiphyllous Liverworts in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei, Thailand, the 17th Flora of Thailand Conference, 21 - 25 สิงหาคม 2560, อื่นๆ ประเทศไทย
2560 CHAIYES AINGORN, ประทีป ด้วงแค, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, WACHARAPLUESADEE SUPAPORN, HEMACHUDHA THIRAVAT, Foraging habitat utilisation map for Lyle’s flying fox (Pteropus lylei) by high-resolution GPStracking in Central Thailand, 11th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 4 - 7 ตุลาคม 2560, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์, DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM MODEL for the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand, The 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 10 - 15 กรกฎาคม 2560, Famagusta, Cyprus สาธารณรัฐตุรกี
2559 นริศ ภูมิภาคพันธ์, Ecology of Gaur (Bos gaurus) and their Conservation in Thailand, 2016 ICEIR - ILTER-EAP International Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28 ตุลาคม 2559, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2559 นริศ ภูมิภาคพันธ์, Eld's deer conservation and reintroduction in Thailand, The International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practisce, 27 กันยายน 2559, เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2559 วิชาญ เอียดทอง, Genetic Diversity of Lacquer (Gluta spp.) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers, JASTIP work package 3 kick-off symposium " Collaborative bioresources and biodiversity studied for the ASEAN region", 10 มิถุนายน 2559, จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2559 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Discovering Diversity of Thai Epiphyllous Bryophytes with DNA Barcoding, International Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technology, 2 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Robert L?cking, H. Thorsten Lumbsch, Co-occurrence of closely related genotypes in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota: Graphidaceae), The 8th International Lichenology Association Symposium, 1 - 5 สิงหาคม 2559, Helsinki สาธารณรัฐฟินแลนด์
2559 Sorrasak Yodphaka, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Evaluation of DNA markers in bryophytes genus Cololejuenea for DNA barcoding, International Kasetsart University Science and Technology Annual Research, 2 - 3 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 นริศ ภูมิภาคพันธ์, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, Wildlife Habitats and Land use Modeling: an example from the Emerald Triangle Protected Forest Complex, Regional Conference on Biodiversity Conservation in Tropical Forests of the Greater Mekong Sub-region, 23 - 25 มีนาคม 2559, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2558 วิชาญ เอียดทอง, Genetic Diversity of Laccifera lacquer (Gluta laccifera) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers, The Second International Conference Programme “Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the Revitalization of Thai Wisdom” , 24 - 25 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Pradeep Divakar, Ana Crespo, Steven Leavitt, Robert L?cking, H. Thorsten Lumbsch, พลวัตของการเกิดความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของราก่อไลเคนส์ในสองวงศ์ที่ใหญ่ที่สุด, The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Suwan Tangmitcharoen, วิชาญ เอียดทอง, Tosporn Vacharangkura, Kaewnapa Kittibanpacha, Phuangphan Yongrattana, การรวบรวมพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ของกลุ่มไม้ให้ยางรักในประเทศไทย, The Second International Conference on study on oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 22 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 วิชาญ เอียดทอง, Harmonizing Approaches to Forest Invasive Alien Plant Species Risk Analysis and Management: Country Report of Thailand, Harmonizing Approaches to Forest Invasive Alien Plant Species Risk Analysis and Management., 2 - 5 ธันวาคม 2557, ฺBogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2557 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Benjamin Carter, Justin Shaffer, Greg Gilbert, Is my sample size big enough? A quest for effective sampling methods in ecological and floristic studies of epiphytic bryophytes and lichens, Joint Meeting of Botanical Society of America and American Bryological and Lichenological Society, 26 กรกฎาคม 2557, Boise ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
2557 เอกพันธ์ ไกรจักร์, L?cking, Robert, Lumbsch, H. Thorsten, A novel trait as a key innovation in a hyper diverse family of tropical lichens, Botanical Society of America Meeting, 25 กรกฎาคม 2557, Boise ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
2557 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittporn Parnmen, Robert L?cking, H. Thosten Lumbsch, Graphidaceae: evolution of a hyper-diverse family of predominantly tropical lichenized fungi, 10th International Mycological Congress, 5 สิงหาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Methula Thulani, ดวงใจ ศุขเฉลิม, นริศ ภูมิภาคพันธ์, Effects of Fire on Understory Species Composition in the Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand, the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 นิสา เหล็กสูงเนิน, วิชาญ เอียดทอง, Roger K. Kjelgren, The effect of mega-flood disaster on tree species diversity in Bangkok metropolis and suburban, Thailand, XXIV IUFRO World Congress 2014, 5 - 11 ตุลาคม 2557, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
2557 รองลาภ สุขมาสรวง, นริศ ภูมิภาคพันธ์, น.สพ. ดร. มาโนชญ์ ยินดี, สว่าง ทิพยานุกูล, การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน และช้างป่า ที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด, การประชุมวิชาการด้านสุขภาพและชีววิทยาของช้าง (The Conference Elephant Health and Bio - Science) “ช้าง : ชีวิตและลมหายใจที่มีคุณค่า, 14 สิงหาคม 2557, ไทย
2555 วิชาญ เอียดทอง, SPECIES DIVERSITY AND SOME ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FLOWERING MYCOHETEROTROPHIC PLANTS IN THAILND, Global COE Program International Symposium, 5 ธันวาคม 2555, Tottori ญี่ปุ่น
2554 วิชาญ เอียดทอง, นายทวี อินสุระ, Taxonomic note on Thai Artabotrys R.Br.(Annonaceae), 15th Flora of Thailand Meeting, 7 - 11 พฤศจิกายน 2554, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2554 Sudarat Buapech, Suchitra Changtragoon, วิชาญ เอียดทอง, Genetic Diversity of Aquilaria crassna (Thymelaeaceae) in Thailand Using Microsatellite Markers, Asia and the Pacific Workshop – Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species, 5 - 7 ธันวาคม 2554, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2554 Topik Hidayat, Adi Pancoro, Diah Kusumawaty, วิชาญ เอียดทอง, Molecular Diversification and Phylogeny of Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand, Proceeding of the International Conference on Advanced Science, Engineering and Information Technology 2011, 14 - 15 มกราคม 2554, มาเลเซีย
2553 วิชาญ เอียดทอง, Today and Yesterday for Lacquer ware industry and art in Thailand, Today and Yesterday for Lacquer works and art in Asia, 24 - 25 กรกฎาคม 2553, Tokyo ญี่ปุ่น
2553 วิชาญ เอียดทอง, รศ. ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก, Tapping wounded patterns and lacquer sap exudation behavior in Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou, International Conference on Study of oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 21 มิถุนายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 วิชาญ เอียดทอง, ความหลากชนิดของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในป่าเต็งรังในประเทศไทย, FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 18 - 20 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2549 นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, วันชัย อรุณประภารัตน์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รติกร น่วมภักดี, ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี, Decistion Support System for Sustainable Management Planning of Nature-based Recreation Areas in Thailand, The Third International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 13 - 19 กันยายน 2549, Rapperswil สมาพันธรัฐสวิส