โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้
Scrap Lab
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 18 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 24 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 27 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 21 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 23 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 19 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 24 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 18
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 24
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 27
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 21
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 23
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 19
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 24
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
173
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2549 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ, วุฒินันท์ คงทัด, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สุชาดา อุชชิน, รังสิมา ชลคุป
2549 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมือง, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2549 การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ, วุฒินันท์ คงทัด
2549 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันปาล์มแบบวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิค Near-Infrared Spectroscopy, วารุณี ธนะแพสย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2549 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วรรณดี สุทธินรากร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, บุญมา ป้านประดิษฐ์, ทิพวัลย์ สีจันทร์, พรทิพย์ เย็นจะบก, ผ่องศรี จิตตนูนท์, สิงห์ อินทรชูโต, วันดี พินิจวรสิน, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, สุนีย์ โลกนิยม
2549 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, อรรถศักดิ์ จารีย์, เมตตา เจริญพานิช, สิริพล อนันตวรสกุล, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, อภิญญา ดวงจันทร์, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, ชาติ เจียมไชยศรี, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, คุณฉันธนา ยูวะนิยม, คุณวิเชียร วิริยยุตตพันธุ์, ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, ดร. จิรพัฒน์ โพธิ์พ่วง, คุณ พีรพร พละพลีวัลย์, Prof.Dr. Seizo Kato, Dr. Atsushi Terazono
2549 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม, พาสินี สุนากร, สิงห์ อินทรชูโต, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, เบญจมาศ ศิลาย้อย, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, สุกัญญา กล้าขยัน, อ. Luke Yeung, Prof. Dr. Andrew Miller, Dr. Kenneth IP
2550 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นบ้าน, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2550 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด, งามผ่อง คงคาทิพย์, ยุพา ปานแก้ว, สุพนิดา วินิจฉัย, วุฒินันท์ คงทัด
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมโฟมล้างหน้าและสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูรี, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี วารัญญานนท์, วุฒินันท์ คงทัด
2550 การพัฒนาธูปหอมแบบกรวยและธูปไล่ยุงแบบแท่งจากน้ำมันและเศษเหลือแพทชูลีที่สกัดน้ำมัน, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุพนิดา วินิจฉัย
2550 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, อรรถศักดิ์ จารีย์, เมตตา เจริญพานิช, สิริพล อนันตวรสกุล, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, อภิญญา ดวงจันทร์, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, ชาติ เจียมไชยศรี, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ชนินทร์ ปัญจพรผล, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, อรรถศักดิ์ จารีย์, คุณฉันธนา ยูวะนิยม, คุณวิเชียร วิริยยุตตพันธุ์, ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, ดร. จิรพัฒน์ โพธิ์พ่วง, คุณ พีรพร พละพลีวัลย์, Prof.Dr. Seizo Kato, Dr. Atsushi Terazono
2550 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของ กก ใบสับปะรด กล้วย มาผลิตกระดาษด้วยมือเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สาริมา สุนทรารชุน
2550 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2550 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักทั่วไป, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน, บงกชรัตน์ ปิติยนต์
2550 การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2550 การจัดการองค์ความรู้ด้านหญ้าแฝกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฉลองชัย แบบประเสริฐ, รังสิต สุวรรณมรรคา, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, รัตนา สุวรรณเลิศ, เบ็ญจารัชด ทองยืน, วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, รัชดา คะดาษ, วราภรณ์ ทับชู
2550 ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้, สิงห์ อินทรชูโต
2550 การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรโดยไม่ทำลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ แข่งขันในเวทีการค้าโลก, วารุณี ธนะแพสย์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, วรศักดิ์ สมตน, นส.สุพรรณิกา เวียนทอง, นายอาทิตย์ พวงสมบัติ
2550 การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2550 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2550 การศึกษาคุณภาพภายในของผลแก้วมังกรโดยการใช้เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายอาทิตย์ พวงสมบัติ
2550 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายวรศักดิ์ สมตน
2550 การตรวจสอบความชื้น และค่าเพอร์ออกไซด์ในมันฝรั่งทอดกรอบโดยใช้เครื่องสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวสุพรรณิกา เวียนทอง
2550 การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง, จุฑา มุกดาสนิท, ศุมาพร เกษมสำราญ, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, วารุณี ธนะแพสย์
2550 การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ในการตรวจสอบคุณภาพภายในของส้ม, วารุณี ธนะแพสย์
2550 การพัฒนาเว็บท่าความรู้และระบบถามตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร, อัศนีย์ ก่อตระกูล, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
2550 การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, รศ. ดร. พีรเดช ทองอำไพ, นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์, Dr. Johannes Keizer, Dr. Dagobert Soergel
2550 การพัฒนาศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2550 การพัฒนาต้นแบบแผนที่หัวเรื่องเพื่อการสืบค้นและการให้บริการสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตร, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2551 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล, เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, วิวัฒน์ เสือสะอาด, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, สุภาพร กลิ่นคง, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, สนธิชัย จันทร์เปรม, วุฒินันท์ คงทัด, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
2551 การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม, วุฒินันท์ คงทัด
2551 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, รังสิต สุวรรณมรรคา, สมคิด สิริพัฒนดิลก, มณฑล จำเริญพฤกษ์, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, ดอกรัก มารอด, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, วัฒนชัย ตาเสน, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ยุพา ปานแก้ว, วิพักตร์ จินตนา, สุนิศา สงวนทรัพย์, วิชาญ เอียดทอง, งามผ่อง คงคาทิพย์, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, นิคม แหลมสัก, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ลิลลี่ กาวีต๊ะ, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, น.ส. สมพร ต้อตานา
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดกรวยจากเนื้อไม้กฤษณา, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, ชัยพร สามพุ่มพวง
2551 การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรโดยไม่ทำลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีการค้าโลก, วารุณี ธนะแพสย์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, วรศักดิ์ สมตน, นายอาทิตย์ พวงสมบัติ, นส.สุพรรณิกา เวียนทอง
2551 การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์
2551 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2551 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายวรศักดิ์ สมตน
2551 การตรวจสอบปริมาณความชื้น และค่าเพอร์ออกไซด์ในมันฝรั่งทอดกรอบโดยใช้เครื่องสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวสุพรรณิกา เวียนทอง
2551 การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง, จุฑา มุกดาสนิท, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
2551 การพัฒนาเว็บท่าความรู้และระบบถามตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร, อัศนีย์ ก่อตระกูล, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
2551 การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, รศ. ดร. พีรเดช ทองอำไพ, นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์, Dr. Johannes Keizer, Dr. Dagobert Soergel
2551 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือแบบไทยโดยวิธี cold process, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2551 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์
2551 ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ, ศรันย์ สมันตรัฐ, มนทัต เหมพัฒน์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, อรศิริ ปาณินท์, เพิ่มบุญ จูฑะเตมีย์, อภิญญา บัวสรวง, พะตี แก้ว จิเก, เสฐียร วัชราธิวัฒน์, จตุพล อังศุเวช, เกษม กุลประดิษฐ์, จุลพร นันทพาณิชย์, วิรัตน์ คำศรีจันทร์
2551 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2551 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, วารุณี ธนะแพสย์, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2551 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2551 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน, วุฒินันท์ คงทัด
2552 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, เมตตา เจริญพานิช, สิริพล อนันตวรสกุล, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, อภิญญา ดวงจันทร์, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ชาติ เจียมไชยศรี, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, อรรถศักดิ์ จารีย์, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, ชนินทร์ ปัญจพรผล, คุณฉันธนา ยูวะนิยม, คุณวิเชียร วิริยยุตตพันธุ์, ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, ดร. จิรพัฒน์ โพธิ์พ่วง, คุณ พีรพร พละพลีวัลย์, Prof.Dr. Seizo Kato, Dr. Atsushi Terazono
2552 การพัฒนาเว็บท่าความรู้และระบบถามตอบขั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร, อัศนีย์ ก่อตระกูล, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
2552 การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, รศ. ดร. พีรเดช ทองอำไพ, นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์, Dr. Johannes Keizer, Dr. Dagobert Soergel, ดร. อรวรรณ อิ่มสมบัติ, ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
2552 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือแบบไทยโดยวิธี cold process, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2552 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2552 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2552 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สุธีรา วิทยากาญจน์
2552 การผลิตถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อทดแทนการนำเข้า, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง
2552 กระดาษดูดซับก๊าซเอทีลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดสำหรับครัวเรือน, ชัยพร สามพุ่มพวง, วารุณี ธนะแพสย์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์
2552 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ
2552 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2552 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด เปรียบเทียบกับการใช้ความถี่ธรรมชาติ, วรศักดิ์ สมตน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การตรวจสอบปริมาณผงชูรสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR), จุฑา มุกดาสนิท, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุมิตรา บุญบำรุง, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปีในการหาปริมาณสารลิโนเลอิกเมทิล เอสเตอร์และน้ำในน้ำมันไบโอดีเซล, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การสกัดแทนนินจากเปลือกลำต้นสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรม, วารุณี ธนะแพสย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพรรณ สิระมนต์
2553 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ, วุฒินันท์ คงทัด, สุธิรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การผลิตเยื่อและกระดาษจากต้นแก่นตะวันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, สาริมา สุนทรารชุน
2553 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด, วารุณี ธนะแพสย์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วรศักดิ์ สมตน, จุฑา มุกดาสนิท, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2553 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR), จุฑา มุกดาสนิท, วารุณี ธนะแพสย์, สุมิตรา บุญบำรุง, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปีในการหาปริมาณสารลิโนเลอิกเมทิล เอสเตอร์และน้ำในน้ำมันไบโอดีเซล, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดเปรียบเทียบกับ การใช้ความถี่ธรรมชาติ, วรศักดิ์ สมตน, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2553 การหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณแคปไซชินในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและน้ำจิ้ม ไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือโดยต้มด้วยหม้อความดันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, สาริมา สุนทรารชุน
2553 การพัฒนาตัวชี้วัดความชื้นสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพของอาหารที่ไวต่อความชื้น, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2553 การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดที่ให้น้ำมันสูง, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, มาลี สกุลนิยมพร, สมชาย นำประเสริฐชัย, Dr. Johannes Keizer
2553 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน, สุรชัย จิวเจริญสกุล, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, อบเชย วงศ์ทอง, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, วสพร นิชรัตน์, ศรันยา เผือกผ่อง, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, วรัทยา ธรรมกิตติภพ
2553 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ศรันยา เผือกผ่อง, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
2554 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, Dr. Johannes Keizer, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, มาลี สกุลนิยมพร, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, อัศนีย์ ก่อตระกูล, สมชาย นำประเสริฐชัย
2554 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในการประเมินคุณภาพของโลชั่นน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์
2554 การผลิตเยื่อโดยวิธีประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออุสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, Mr. Masayoshi Sakuma
2554 การศึกษาโครงสร้าง แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ของโพลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, Prof.Yukihiro Ozaki, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2554 ผลการตรวจสอบคุณภาพภายในผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับและแบบทะลุผ่าน, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2554 การผลิตเยื่อและกระดาษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2554 การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์ควายไทย, เฉลิมเดช เทศเรียน, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, จิรวดี วิรัตนโท, สรรเพชญ โสภณ, จินตนา อินทรมงคล
2554 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Prof.Dr. Shabbir H. Gheewala, น.ส.พรรัตน์ เพชรภักดี, นายธีรวัฒน์ อิสสริยะกูล
2554 การปรับปรุงกระบวนการผลิตพลังงานเอธานอลจากลิกโนเซลลูโลสโดยการพัฒนาและ/หรือคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เจริญในอุณหภูมิและเอธานอลความเข้มข้นสูง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, นายดำรงรัตน์ กาวิละ, นายภัทร คมกมล, น.ส.อรุชา มณฑปใหญ่, Dr.Yutaka Mori, Dr. Yoshinori Muata, Dr. Akihiko Kosugi
2555 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, เมตตา เจริญพานิช, สิริพล อนันตวรสกุล, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, อภิญญา ดวงจันทร์, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ชาติ เจียมไชยศรี, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, อรรถศักดิ์ จารีย์, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, ชนินทร์ ปัญจพรผล, คุณฉันธนา ยูวะนิยม, คุณวิเชียร วิริยยุตตพันธุ์, ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์, ดร. จิรพัฒน์ โพธิ์พ่วง, คุณ พีรพร พละพลีวัลย์, Prof.Dr. Seizo Kato, Dr. Atsushi Terazono
2555 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, มาลี สกุลนิยมพร, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, อัศนีย์ ก่อตระกูล, สมชาย นำประเสริฐชัย, Dr. Johannes Keizer
2555 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Prof.Dr. Shabbir H. Gheewala, น.ส.พรรัตน์ เพชรภักดี, นายธีรวัฒน์ อิสสริยะกูล, นายณัฐพล สัญญวงศ์
2555 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือด้วยแป้งข้าว, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2555 การพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซนและกลูโคแมนแนน, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2555 สารต้านออกซิเดชันจากสารสกัดจากน้ำมันกานพลูในฟิล์มพอลิเอทิลีน, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์
2555 ผลของสารเติมแต่งต่อเสถียรภาพทางแสงและสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุเชิงประกอบผงไม้/พอลิไวนิลคลอไรด์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ดร.ดวงเดือน อาจองค์ (นักวิจัย 3)
2555 ใช้ประโยชน์กากเบียร์เพื่อการพัฒนากระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2555 สร้างระบบการตรวจสอบระยะการสุก-แก่ภายในผลแคนตาลูปด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับและแบบทะลุผ่าน, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา
2555 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้, สิงห์ อินทรชูโต, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2555 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วีระศรี เมฆตรง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, นางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ
2555 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรส-โกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ทำลาย, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ดุสิต ธนเพทาย, ณัฐภรณ์ สินันตา, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร
2556 สร้างระบบการตรวจสอบระยะการสุก-แก่ภายในผลแคนตาลูปด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับและแบบทะลุผ่าน, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ
2556 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษพื้นบ้านด้วยกาวไหม, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, สาริมา สุนทรารชุน, รัตนา ตันฑเทอดธรรม
2556 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, จีมา ศรลัมพ์
2556 การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2556 การวัดและการวิเคราะห์สมบัติการดูดซับก๊าซของคาร์บอนกัมมันต์สังเคราะห์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟหลังการเก็บเกี่ยว, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2556 คาร์บอนฟุตพริ้นและการชดเชยคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2556 การประเมินวัฏจักรชีวิตของสิ่งก่อสร้างของบ้านพื้นนก เพื่อแสดงข้อมูลความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกวดชิงรางวัลการก่อสร้างอย่างยั่งยืนระดับโลก, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน
2556 ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้าง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต
2557 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง
2557 การศึกษาสมบัติพื้นผิวและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสสำหรับศักยภาพของการนำมาทำคอมพอสิท, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2557 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2557 การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของถาดย่อยสลายได้ทางชีวภาพไอโซแทคติก-พอลิพอพริลีน/ไมโคร-เซลลูโลสเพื่อภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2557 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2557 อิทธิพลของภาวะการสกัดเยื่อกลเชิงเคมีด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำต่อสมบัติเชิงกลของกระดาษจากไม้สบู่ดำ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2557 การศึกษาผลการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวเส้นใยเซลลูโลสเพื่อประสิทธิภาพในการนำไปใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วุฒินันท์ คงทัด, พรพรรณ สิระมนต์
2557 การพัฒนากระถางที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เสริมแรงด้วยเส้นใยจากทางใบปาล์มน้ำมัน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2557 การพัฒนาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ, สิงห์ อินทรชูโต, นางภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
2557 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว, พาสินี สุนากร, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, สิงห์ อินทรชูโต, จีมา ศรลัมพ์
2557 การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการจัดการของเสียอย่างสร้างสรรค์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สิงห์ อินทรชูโต
2558 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การพัฒนากระดาษเคลือบด้วยแทนนินจากผลพลับฝาดเพื่อใช้เป็นถุงห่อผลไม้, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, วีระศรี เมฆตรง
2558 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2558 การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม
2558 การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA), สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2558 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล
2558 การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2558 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, วุฒินันท์ คงทัด
2559 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2559 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, วุฒินันท์ คงทัด, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
2559 การพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2559 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ในยางผสมด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, รังสิมา ชลคุป, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
2559 นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, ศรันยา เผือกผ่อง, สิงห์ อินทรชูโต
2559 การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ, สิงห์ อินทรชูโต
2559 การพัฒนารถสระผมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกจากเตียง, สิงห์ อินทรชูโต
2560 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา
2560 การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป
2560 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, ดร. รัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2560 ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2561 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, ดร. รัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2561 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
2561 ศึกษาการเตรียมเส้นใยจากลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมที่นอน, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์
2561 การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันธิกา บุญแดง, อันฟาล ตาเละ
2561 การผลิตฟิล์มเซลลูโลสกันน้ำจากลำต้นปาล์มน้ำมันสำหรับบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2561 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีแปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, วิภา สุโรจนะเมธากุล, ประจงเวท สาตมาลี, งามจิตร โล่วิทูร
2561 รถสระผมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์, สิงห์ อินทรชูโต, ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
2562 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์, รังสิมา ชลคุป, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, ขนิษฐา วัชราภรณ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สุธีรา วิทยากาญจน์, นัฏพร ขนุนก้อน, เคียวเพชร ลบแย้ม
2562 การผลิตกระดาษคุณภาพพิเศษจากเศษเหลือทิ้งใบสับปะรดสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์
2563 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, สมฤดี สักการเวช, หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ธานี ศรีวงศ์ชัย, วีระศรี เมฆตรง, พัชนี วิชิตพันธุ์, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, พัทธินันท์ วาริชนันท์, ลิลลี่ กาวีต๊ะ, กอบศักดิ์ วันธงไชย, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, อนุสรณ์ กุลวงษ์, นรินธร จำวงษ์
2563 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2563 การรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรพืชจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, บงกช วิชาชูเชิด, นภัสมน แทนเพชร
2563 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการเรียนรู้, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2563 การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2564 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต, ชามา อินซอน, สิทธิพร มณีวรรณ, ธีรวัชร เพชระบูรณิน, สโรชา แดงศิริ, ชฏาพร นรางค์เพชร์, ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, มานา ปัจฉิมนันท์, บัณฑูร พานแก้ว, ชามา อินซอน, ชาญวิทย์ แก้วตาปี, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ศุภกิตต์ สายสุนทร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ชมดาว สินธุวณิชย์, พริมา พิริยางกูร
2564 การยกระดับระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด, ชาญวิทย์ แก้วตาปี, สิทธิพร มณีวรรณ, ธีรวัชร เพชระบูรณิน, สโรชา แดงศิริ, ชฏาพร นรางค์เพชร์, ชามา อินซอน, ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ศุภกิตต์ สายสุนทร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2565 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต, ชามา อินซอน, สิทธิพร มณีวรรณ, ธีรวัชร เพชระบูรณิน, สโรชา แดงศิริ, ชฏาพร นรางค์เพชร์, ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, มานา ปัจฉิมนันท์, บัณฑูร พานแก้ว, ชามา อินซอน, ชาญวิทย์ แก้วตาปี, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ศุภกิตต์ สายสุนทร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ชมดาว สินธุวณิชย์, พริมา พิริยางกูร
2565 การยกระดับระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด, ชาญวิทย์ แก้วตาปี, สิทธิพร มณีวรรณ, ธีรวัชร เพชระบูรณิน, สโรชา แดงศิริ, ชฏาพร นรางค์เพชร์, ชามา อินซอน, ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ศุภกิตต์ สายสุนทร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2566 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ธีราภา สุพรรณโรจน์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วิน สุรเชษฐพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, ประกิต สุขใย, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, พงศ์เทพ ประจงทัศน์, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ธงไทย วิฑูรย์, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, อุทัย กลิ่นเกษร, ภคมน จิตประเสริฐ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุพรรณนิจ พลเสน, โสภิดา ชิดชื่นเชย, ธีรศักดิ์ สุนทรา, รัชดา คะดาษ, เรืองรอง ทองตัน
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ, อุรุชยา สนแจ้ง, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2567 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วิน สุรเชษฐพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, ประกิต สุขใย, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, พงศ์เทพ ประจงทัศน์, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ธงไทย วิฑูรย์, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, อุทัย กลิ่นเกษร, ภคมน จิตประเสริฐ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
2567 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ, อำพร เสน่ห์

External Project

Year
External Project
273
2549 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2549 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2549 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นางฉันธนา ยูวะนิยม, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
2549 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก, สิริกุล วะสี, กรุง สีตะธนี, อรรัตน์ มงคลพร, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, จุลภาค คุ้นวงศ์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ
2547 ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย, นกน้อย ชิตชวนกิจ, สิงห์ อินทรชูโต, รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร
2546 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ศรันยา เผือกผ่อง, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2549 โครงการเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2547 การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน, วุฒินันท์ คงทัด
2548 ภูมิปัญญา พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น, ศนิ ลิ้มทองสกุล, ศนิ ลิ้มทองสกุล, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, - ศานติสรร, ประวุฒิ แย้มยลงาม
2548 การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน, วารุณี ธนะแพสย์, วารุณี ธนะแพสย์
2548 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อการทำความเย็นจากรั้วบ้าน, ยุพยง เหมะศิลปิน, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รัชด ชมภูนิช, รัชด ชมภูนิช
2548 โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย, วุฒินันท์ คงทัด, วุฒินันท์ คงทัด
2549 การศึกษาอิทธิพลการบังเงาต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รัชด ชมภูนิช, รัดดาพรรณ วงษ์ราช, ญาณศิลป์ ภัสรางกูร, กนกอร หั้นเจริญ, พาสินี สุนากร, นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร, น.ส.กนกอร หั้นเจริญ, น.ส.รัดดาพรรณ วงษ์ราช
2548 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สิ่งทอและการละเล่นเด็ก, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2549 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของวัสดุก่อสร้าง มุมมองใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบสมมรถนะ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala
2549 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ ดร พูนสุข ประเสริฐสรรพ, Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala
2549 การถ่ายเทความร้อนและปริมาณแสงผ่านกระจก 2 ชั้นชนิดต่าง ๆ, รัชด ชมภูนิช, กนกอร หั้นเจริญ, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, พาสินี สุนากร, พิชิต เจริญกาศ, น.ส.กนกอร หั้นเจริญ
2549 เซรามิคโค้ตติ้ง, รัชด ชมภูนิช, กนกอร หั้นเจริญ, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, พาสินี สุนากร, ชำนาญ พุ่มเพ็ชร, นายชำนาญ พุ่มเพ็ชร, น.ส.กนกอร หั้นเจริญ
2549 การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อรรถยา เกียรติสุนทร, Prof. Dr. Yukihiro Ozaki
2544 ฐานข้อมูลบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พิบูลศิลป์ วัทฒนะพงศ์, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ปราณี เสียมไหม, ยุพิน เกียรติสุวิมล, สุภาภรณ์ บุตรดีวงษ์, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ
2544 โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสสาลีและการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์
2544 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, งามผ่อง คงคาทิพย์, อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, จริยา จันทร์ไพแสง, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, ยุพา ปานแก้ว, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วารุณี ธนะแพสย์, ฤดี ธีระวนิช, สุพนิดา วินิจฉัย
2541 การรวบรวมเอกสารมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกร, พิบูลศิลป์ วัทฒนะพงศ์, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2550 Research on Development of an Ethanol Production System Using Agricultural Residues in Southeast Aisa., วารุณี ธนะแพสย์
2550 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2550 โครงการถ่ายทอดการทำกระดาษสาและผักตบชวาด้วยมือแบบไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม, วุฒินันท์ คงทัด
2550 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรโกปีเพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง, วารุณี ธนะแพสย์
2550 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ศรันยา เผือกผ่อง, ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
2550 Development of on-line sorting machine for detecting internal defects and soluble solids of amngosteen, วารุณี ธนะแพสย์
2551 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา, รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร
2551 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU”, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลลา, รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี, ผศ.อุรสา บัวตะมะ, ดร. หลุยส์ เลอเบล
2551 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, Dr.Yoshinori Murata, Dr.Akihiko Kosugi
2550 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2551 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, Dr Hayo van der Werf, Dr Almudena Hospido, Prof. Roland Clift
2551 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ , ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2551 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก, สิริกุล วะสี, กรุง สีตะธนี, จุลภาค คุ้นวงศ์, อรรัตน์ มงคลพร, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2551 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 4.1 การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยอ้อย, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2552 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ศรันยา เผือกผ่อง, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, วัลภา แต้มทอง, กัญญา ภัทรกุลอมร
2552 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรโกปีเพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ศรันยา เผือกผ่อง, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
2552 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหลักในส่วนที่ได้จากต้นอ้อยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, Mr. Satoru Miyata , วารุณี ธนะแพสย์, น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, Dr. Akira Sugimoto
2552 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2546 การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์
2549 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2546 โครงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาดมและพิมเสนน้ำ, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, นายอัครพจน์ จิสประพัจน์
2552 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, Prof.Yukihiro Ozaki
2552 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, สุพรรณี หงษ์ทอง, สุราภรณ์ คงผล, นางสาวสมใจ หกหนู, นางสาวชณัฏติกา คำดี
2553 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ศรันยา เผือกผ่อง, ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, กัญญา ภัทรกุลอมร, วัลภา แต้มทอง
2553 Development of national interpretation guideline of GLOBALG.A.P. for shrimp aquaculture, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นิติ ชูเชิด, ฐิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์
2552 , รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2552 , รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2553 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยภายใต้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Mr. Vincent Andre
2553 โครงการการวิเเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กุ้ง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2551 ผลของความต้องการระบบรับรอง และฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Assoc. Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala, Dr. Louis Lebel, Assoc. Prof. Dr. Amnuay Saengnoree, Assist Prof. Dr. Urasa Buatama
2552 , รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Mr.Hayo van der Werf, Mr.Claver Kanyarushoki, Mr.Jo?l Aubin , Ms.Almudena Hospido, M. Teresa Moreira, Gumersindo Feijoo
2551 “EU Flower” Eco-label for Ceramic Tiles, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Assoc. Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala
2552 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการดำเนินการฉลากคาร์บอน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นางสาวผกาพร ธนปริสุทธิ
2553 , ศุมาพร เกษมสำราญ, น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, วารุณี ธนะแพสย์, ซาโตรุ มิยาตะ
2553 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ประเทือง พุฒซ้อน, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2553 การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี , รองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, วารุณี ธนะแพสย์
2553 เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใก้ลอินฟราเรด, ผศ.ดร. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, รังรอง ยกส้าน, Professor Arthur J Ragauskas
2554 การใช้เทคนิค Near Infrared spectroscopy ในการประเมินค่าความชื้น ความเหนียว และความขาวของเนื้อปลาบด(ซูริมิ)แช่เยือกแข็ง, จีรวรรณ มณีโรจน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทำนายปริมาณน้ำมันจากผลปาล์มน้ำมันโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ
2553 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, สิงห์ อินทรชูโต
2553 , พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, Dr.Akihiko Kosugi, Dr.Ypshinori Murata, นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์, นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล
2553 , พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, นายภัทร คมกมล, Kozo Morimitsu
2553 ระบบและเตาปฏิกรณ์ในการสลายตัวทางทางเคมีความร้อนของชีวมวลเหลือทิ้งภายในประเทศ, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ดร.ดวงเดือน อาจองค์
2553 เตรียมถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์
2552 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ปฐมา จาตกานนท์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วุฒินันท์ คงทัด, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2553 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, นิติ ชูเชิด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นายอำนาจ จันทร์ครุฑ
2553 การพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารและเนื้อไก่, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2553 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, นางสาวเจนจิรา เทศสา
2553 การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2553 , รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2552 การพัฒนาสินค้าสิ่งทอให้มีความพร้อมในการขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2554 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2552 โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2553 การตรวจสอบคุณภาพภายในของมะม่วงด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, วารุณี ธนะแพสย์
2553 โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก, สิงห์ อินทรชูโต
2554 การรีไซเคิลวัสดุและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้เป็นสารเติมแต่งชนิดต่างๆ อาทิ สารเสริมแรง สารตัวเติม สารหน่วงไฟ, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2554 ผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางแสงของแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/ผงไม้เพื่อประยุกต์ใช้กับแท่นรองสินค้า, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2554 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, วารุณี ธนะแพสย์, Dr.Yoshinori Muarata
2553 ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร, ธนภณ พันธเสน, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
2554 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, วุฒิชัย กปิลกาญจน์, สมบัติ ชิณะวงศ์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, เจษฎา แก้วกัลยา, สุพิตร สมาหิโต, บรรจบ ภิรมย์คำ, วันชัย อรุณประภารัตน์, วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, บัญชา ขวัญยืน, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชูเกียรติ รักซ้อน, สุมิตร สุวรรณ, ดำรงค์ ศรีพระราม, สคาร ทีจันทึก, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, สันติ ทองพำนัก, ชัชรี นฤทุม, ฝอยฝา ชุติดำรง, ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, สมชาย ดอนเจดีย์, สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, มยุรี ถนอมสุข, สาคร ชินวงค์, รัชด ชมภูนิช, ธนภณ พันธเสน, ภัทรนันท์ ทักขนนท์
2554 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke), สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ประภาส ช่างเหล็ก, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, เกศศิณี ตระกูลทิวากร, วุฒินันท์ คงทัด
2554 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อนของเศษยางเพื่ออุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ในประเทศไทย, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ดร.ดวงเดือน อาจองค์
2554 คาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2554 Development of National Interpretation Guideline of GLOBALG.A.P. for Aquaculture (Chain of Custody), รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นายธิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์, นิติ ชูเชิด
2554 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแกงเขียวหวานไก่กับข้าว, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2554 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นางสาวเจนจิรา เทศสา
2554 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
2554 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ธนภณ พันธเสน, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, สายทิวา รามสูต, สุธิดา สัตยากร, อาจารย์พรศักดิ์ สิมะพรชัย, ผศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, วัชรี บุญวิทยา, อาจารย์ น้ำทิพย์ ยามาลี, นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง, รัชด ชมภูนิช, รศ.ปฬาณี ฐิติวัฒนา, Dr. Bart Lambregts
2554 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, Dr.Masashi Machida
2554 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, นงนุช อังยุรีกุล, สาริมา สุนทรารชุน, นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์, นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์
2554 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วารุณี ธนะแพสย์, นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ , สาริมา สุนทรารชุน
2552 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร, เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ธนารดี คำยา, กุลภา กุลดิลก
2555 ภาชนะบรรจุสำหรับไมโครเวฟ, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2555 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ด้วยกระบวนการกายภาพ, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2554 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ศ.ดร.แซบเบียร์ กีวาลา, คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี
2555 LCA Agri-food Asia, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2554 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, วุฒินันท์ คงทัด, พิศมัย ศรีชาเยช, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
2555 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, ดร.ณมาพร อัตถวิโรจน์, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, ณัฐภรณ์ สินันตา, นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, นางสาวบุษบา ปัญญาชน, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Prof.Sumio Kawano
2555 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อำพร เสน่ห์
2555 แผนงานวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสำหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ: กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้โครงการวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดเอทานอล, รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2555 การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ชนิกา ชื่นแสงจันทร์
2555 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์
2555 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้, สิงห์ อินทรชูโต, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2555 โครงการออกแบบชิ้นงานจากพลาสติก, สิงห์ อินทรชูโต
2554 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, สิงห์ อินทรชูโต, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2552 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน, สิงห์ อินทรชูโต, สิงห์ อินทรชูโต
2555 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงและเพาะเลี้ยง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปฐมา จาตกานนท์, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในมันเส้นด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ณัฐภรณ์ สินันตา, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, นายนิติ เติมเวศชยานนท์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การวิเคราะห์คุณภาพแป้งมันสำปะหลังแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีิิอินฟราเรดย่านใกล้, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปฐมา จาตกานนท์, วารุณี ธนะแพสย์
2555 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล
2555 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2556 การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, นางจันทรา สวัสดิบุตร, นางสาวพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ, นางพิรุณ สีนวล
2555 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Dr. Makiko Takenaka , Dr. Seiichiro Isobe , วารุณี ธนะแพสย์
2554 โครงการสวนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน, สิงห์ อินทรชูโต
2555 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตลับแป้งฝุ่นจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชมรกต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต แครี่โฮม, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานทูน่ากระป๋อง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2555 โครงการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสุขภนามัยพืช (ระยะที่ 2), อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
2555 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ, วารุณี ธนะแพสย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สาริมา สุนทรารชุน, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2556 การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, สรัญญา วัชโรทัย
2556 โครงการแผนที่นำทางงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2556 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง
2556 Development of fermenting-yeast for practical application, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง
2556 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นายศุภโชค ตาปนนนท์, นายณัฐพล ชัยยวรรณาการ, นายธนนนท์ นุชเนตร
2556 การจัดทำข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการงานอีเว้นท์ ร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา และกระดาษและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2556 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2556 ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2556 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, สุพนิดา วินิจฉัย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, พัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต, วารุณี ธนะแพสย์
2556 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อม, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2556 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ, ดำรงค์ ศรีพระราม, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นิติ ชูเชิด, ดร.เพราลัย นุชหมอน, ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา, จรวย สุขแสงจันทร์
2556 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, ดร.ฌมาพร อัตถวิโรจน์, ณัฐภรณ์ สินันตา, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย
2556 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ศ.ดร.แซบเบียร์ กีวาลา, นิติ ชูเชิด, อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, วิษณุ อรรถวานิช
2556 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2556 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2557 การศึกษาระบบการวัดแสงเนียร์อินฟราเรดที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดโดยไม่ทำลาย, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายนิติ เติมเวศชยานนท์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานนิทรรศการงานสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด แข่งขัน เพื่อแบ่งปันในงานสถาปนิก’56 ของ สมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์, รัชด ชมภูนิช, สรนาถ สินอุไรพันธ์
2556 การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเส้นใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, นายประจักษ์ แอกทอง, นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์
2556 การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย, ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา
2556 ฟุตพริ้นท์น้ำของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2), ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2556 โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี), วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2556 โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก), วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2556 การแปรรูปกระจูดเป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดพัทลุง) และ การแปรรูปเฮมพ์เป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดเชียงราย), วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2557 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2556 โครงการงานศึกษาและปรับปรุงผ่าตัดควบคุมความดันให้เป็นบวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสระบุรี, รัชด ชมภูนิช
2557 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic), สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, ชลลดา บุราชรินทร์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปิติ กันตังกุล, นิตยา ทับทิมทัย, วารุณี ธนะแพสย์
2557 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการส่งเสริมการตลาด จ.สกลนคร, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์, ประจักษ์ แอกทอง, ปิติ กันตังกุล, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, เคียวเพชร ลบแย้ม
2557 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสีทชีวภาพปาล์มน้ำมัน, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สมเจตน์ พัชรพันธ์
2557 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2557, วุฒินันท์ คงทัด, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ยุพา ปานแก้ว, จตุพร บานชื่น
2557 โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง, รังสิมา ชลคุป, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, คุณณัฏฐ์ มั่งคั่ง, คุณทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์ , คุณรุ่งโรจน์ งามเอกอุดมพงศ์ , คุณวันรัก สิทธิวงศ์ , คุณอริสรา แดงประไพ , คุณเมธาวี อ่างทอง , คุณธรวรรณ ชลชาติภิญโญ , คุณสุพัฒนันท์ การุณยวีร์ , คุณชลีกุล อิศรภักดี , คุณสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล , คุณอัจฉรา จงควดี , คุณทายาท เตชะสุวรรณ์ , คุณนราธิป เพ่งพิศ , คุณผจงพจน์ นาคสมบัติ , คุณตวงพร เหลาไชย , เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์, ประจักษ์ แอกทอง
2557 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด, อุทัยรัตน์ ณ นคร, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, โสภิดา ชิดชื่นเชย, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
2557 การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สำหรับชิ้นส่วนกันชนในรถยนต์, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด
2557 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นิคม แหลมสัก, วารุณี ธนะแพสย์, สงคราม ธรรมมิญช, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, สายัณห์ ทัดศรี, นายมนตรี โยธารักษ์, นายสมปอง นิลพันธุ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว, นายภีระ ยมวัน
2558 โครงการย่อย 1/2557 “จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและแผนที่นำทางระยะ 10 ปี (2557-2566) ของประเทศไทย”, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวอรชา แซ่ตัน , นายณัฐพล ลิไชยกุล, วารุณี ธนะแพสย์, สงคราม ธรรมมิญช, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์
2557 โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, วารุณี ธนะแพสย์, นิคม แหลมสัก, นายมนตรี โยธารักษ์, นายสมปอง นิลพันธุ์, นายภีระ ยมวัน, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
2557 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สมเจตน์ พัชรพันธ์
2557 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สิงห์ อินทรชูโต
2557 โครงการ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก, วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล, นางจันรา สวัสดิบุตร, นางพวงเล็ก ซ่อนกลิ่น
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด
2558 การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วารุณี กันทากาศ
2558 การศึกษาศักยภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวเพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นายสุคิด เรืองเรื่อ, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
2558 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, อำพร เสน่ห์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล
2558 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2557 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ของวิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร, สิงห์ อินทรชูโต
2558 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี ๒๕๕๘, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, จตุพร บานชื่น
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและเส้นใยเพื่อสิ่งทอจากกล้วย, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2557 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดรัสตรี, สิงห์ อินทรชูโต
2557 โครงการ Upcycling: ออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.Inter Funiture, สิงห์ อินทรชูโต
2558 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2558 การพัฒนากระดาษพิเศษจากชานอ้อย, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด
2558 การติดตามโครงการวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ปี 2558, คุณชาญชัย อติวรรณาพัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2558 Optimization of ethanol fermentation in cassava pulp for practical conditions, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, วารุณี ธนะแพสย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, ชนาพร ตระกูลแจะ
2558 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยและกระดาษจากกาบมะพร้าวนำ้หอม, วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2558 หินเทียมจากแกนกัญชงสำหรับงานออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ธนนนท์ นุชเนตร, สายสุดา เกษมธนะศักดิ์
2559 การพัฒนาระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, นายธนนนท์ นุชเนตร
2559 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำ ของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (ต่อยอดปี 2556), รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ศ.ดร.แซบเปียร์ กีวาลา, นิติ ชูเชิด, อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, วิษณุ อรรถวานิช
2559 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฎจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร(การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี 2556), ดำรงค์ ศรีพระราม, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ดร.เพราลัย นุชหมอน, ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา, จรวย สุขแสงจันทร์, นิติ ชูเชิด
2559 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อสิ่งทอในเชิงพาณิชย์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2559 การเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากลำต้นปาล์มสำหรับเป็นแผ่นเส้นใยประกอบเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, วุฒินันท์ คงทัด
2559 การผลิตเยื่อละลายได้และไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง, วุฒินันท์ คงทัด, เคียวเพชร ลบแย้ม
2559 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน (โครงการต่อเนื่องระยะทีี่ 2), สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2558 An assessment of the value of ecosystem services in a set of production systems and main water management pratices in the Lower Mekong River Basin., รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2559 โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, วารุณี ธนะแพสย์, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ
2559 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2559 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2559 Effect of sugarcane and cassava cultivation by PHB, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2559 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2559, วุฒินันท์ คงทัด
2559 ฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อมของชาใบหม่อนเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์, ณัฐพล ชัยยวรรณาการ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นายศุภโชค ตาปนานนท์, นางสาวอัญญารัตน์ ละม้าย, ดร.พรพิมล บุญคุ้ม, นายสมภพ จงรวยทรัพย์, นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี, นางสาวสมพร เลิศจิรกุล, นางสาวสุจิตรา เสมอจิตต์
2560 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสาวนสาธารณะเมืองเพื่อความกระฉับกระเฉง : การวางผังและการออกแบบสวนสาธารณะเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร, Sigit Dwiananto Arifwidodo, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, นัฐศิพร แสงเยือน
2560 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์
2560 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟ่างข้าวสำหรับใช้กรองน้ำมันพืช (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2), วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์
2560 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2560 ระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2560 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2), สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2560 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชัยพร สามพุ่มพวง
2560 การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอด, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์
2560 ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของการปลูกข้าวเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และการแสดงข้อมูลฉลากฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าว, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ศ.ดร.แซบเบียร์ กีวาลา, ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา, ณัฐพล ชัยยวรรณาการ, นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, นายเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง
2559 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์, สิงห์ อินทรชูโต
2559 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บริษัท อัลตา เวิร์ค จำกัด, สิงห์ อินทรชูโต
2559 The Sustainable Rice Platform in all priority countries, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2559 RELATING TO LIFE CYCLE ANALYSIS DATA INVENTORY ON FOOD PRODUCTION AND EXPLORATION OF ADAPATION OF EXISTING THAI RICE DATASETS TO BEST PRACTICES, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2560 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, นางสาวอุษารดี ภู่มาลี
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติ เสมือนจริงของโบราณสถานที่สำคัญในเมืองมรดกโลก โดยการถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูง สำหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย, ภาสกร ปนานนท์, นายประทีป เพ็งตะโก, รัชด ชมภูนิช
2560 การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยยางพาราปี 2560 และการผลักดันการใช้ประโยชน์, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์
2560 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2560, วุฒินันท์ คงทัด
2560 อุปกรณ์ป้องกันการดึงสำหรับผู้สูงอายุ, สิงห์ อินทรชูโต, ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
2561 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติและคู่มือตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, ศุภโชค ตาปนานนท์, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นางสาววรณัฐ การิกาญจน์, นางสาวชัชฎา แก้วเรือง, ณัฐพล ชัยยวรรณาการ, ธนนนท์ นุชเนตร
2561 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วุฒินันท์ คงทัด, จตุพร บานชื่น, ยุพา ปานแก้ว
2561 การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางกิ่งแก้ว อริยเดช, วารุณี ธนะแพสย์
2561 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ใยผักตบชวาอย่างครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์, รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง
2560 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน, วราเมศวร์ วิเชียรแสน, อนันต์ มุ่งวัฒนา, ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ชวเลข วณิชเวทิน, วันชัย ยอดสุดใจ, กอบกุล สรรพกิจจำนง, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ปัญญา จั่นสกุล, โสภิตา สันติตระกูล
2559 งานปรับแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ (ส่วนงานอาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา), ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, รัช เชิดชู
2560 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของโรงพยาบาลกลาง (สำนักการแพทย์), สิงห์ อินทรชูโต
2560 โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก, สิงห์ อินทรชูโต
2562 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองลาภ สุขมาสรวง, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, สราวุธ สังข์แก้ว, นายธานี วงศ์นาค
2562 Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Province, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, รองลาภ สุขมาสรวง
2562 Landscape and Facility Design For Wildlife-based Ecotourism in the Huai Kha Khang Buffer Zone,Uthai Thani Province, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต
2562 การประเมินความยั่งยืนการปลูกและแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการค้าและสร้างโอกาสในการเข้าตลาดเฉพาะ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ศ.ดร.แซบเบียร์ กีวาลา, ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา, นางสาวนิตยา ชาอุ่น, นางสาวสโรชา แดงศิริ, นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า
2561 การพัฒนาคุณภาพวัสดุและวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเสื่อพลาสติกรีไซเคิล, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2562 ระบบการจัดการขยะระบบหมุนเวียน, สิงห์ อินทรชูโต
2561 การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช, ผศ.กรองแก้ว ทิพยศักดิ์, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2562 การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำห้องสมุดออนไลน์ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานอาคารเขียว, ธนนนท์ นุชเนตร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นายแซบเบียร์ กีวาลา, นายภัทรพล จันทร์คำ, นายภูมิชาติ จันทร์เมฆา, ศุภโชค ตาปนานนท์, นางสาวปรียาภรณ์ นิยมฤทธิ์
2562 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2562 การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, นางยุพา อนานนท์
2562 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา, ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา, นายกฤษดา บำรุงวงศ์, ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, รัฐชา ชัยชนะ, วิรงค์ จันทร, ดร.ศรุดา สิทธิกิจปัญญา, นางสาวสโรชา แดงศิริ, นางสาวมธุรา นิ่มทิม, ศ.ดร.แซบเบียร์ กีวาลา
2562 โครงการพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มไข่เค็มเพื่อการขนส่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2562 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2563 การผลิตเยื่อและกระดาษพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาต่อยอดภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ชัยพร สามพุ่มพวง, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ, จิรชยา บุญญฤทธิ์
2563 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรอบรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์, รังสิมา ชลคุป, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, น.ส.จิรชยา บุญญฤทธิ์, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์, รังสิมา ชลคุป, ปรียานุช สีโชละ, วุฒินันท์ คงทัด, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, รังสิมา ชลคุป, นางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์
2563 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุทัยรัตน์ ณ นคร, นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น, ปิติยา กมลพัฒนะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, กาญจนา บุญเรือง, นวพร วรรณวิศาล, ดลฤดี โตเย็น, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, นายธีรพงศ์ บรรเลง
2563 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า และรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 เฟส 1.1 (Understanding the value chain), รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2563 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อและไข่ไก่ เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ดร.ณภัทร จักรวัฒนา, นางธนิดา หรินทรานนท์, นางสุภานันท์ บุญญากาญจน์, นายเอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย, นางสาวสิริกร งามเกลี้ยง, นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง, นางสาวศศิภา แก้วประเสริฐ, ศุภโชค ตาปนานนท์, นายธีรวัชร เพชระบูรณิน, นางชฎาพร นรางค์เพชร์
2563 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์กุ้งขาว เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สหภพ ดอกแก้ว, นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์, นายสุนทร คำสุข, นางสุภาพร ศศิปภาโชติมา, ดร.กิ่งเดือน สมจิตต์, นายชัยวุฒิ สุดทองคง, นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช, นางสาวณาตยา ศรีจันทึก, นางเกวลิน หนูฤทธิ์, ธนนนท์ นุชเนตร, นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า, นางสาวปิยธิดา ใจเอี่ยม, นายพณิช จันทจรูญพงษ์
2563 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี , แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, เอกพันธ์ ไกรจักร์, สราวุธ สังข์แก้ว, นายสมปอง ทองสีเข้ม, นายตรศักดิ์ นิภานันท์, น.ส.ภาณุมาศ ลาดปะละ, นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ, ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ
2563 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2563 โครงการวิจัยและพัฒนาถ่านอัดก้อนและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในร้านอาหาร, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2563 การกำหนดแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านนันทนาการ, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
2564 โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนจากขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ลามิเนตกับอะลูมิเนียมฟอยล์, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2563 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า, ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วราเมศวร์ วิเชียรแสน, ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, อนันต์ มุ่งวัฒนา, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
2564 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า และรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (เฟส 1.2 การประเมินความสูญเสียอาหาร), รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ประกิจ สมท่า, ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี, ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล, รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ, คณพล จุฑามณี, ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์, ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา
2564 การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, น.ส.เสาวลักษณ์ ลินลาวรรณ, น.ส.ภัทรันดา แสงมหะหมัด, น.ส.วิศรา หุ่นธานี, น.ส.ฐิตาพร คำภู
2564 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, อุรุชยา สนแจ้ง, ศ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
2563 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดเหลือทิ้งจากการผลิตนำ้มันหอมระเหย, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2563 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติที่ตอบสนองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2563 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องย้อมสีเส้นด้ายกึ่งอัตโนมัติ, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2563 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัรฑ์หัตศิลป์ที่ตอบสนองเศรษฐกิจหมุนเวียน, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2565 การพัฒนาขยะพลาสติกจากหลอด และถุงพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่าในการหัตถกรรมระดับชุมชนสู่ระดับอุตสาหกรรม, สิงห์ อินทรชูโต, ดร.จิระวุฒิ จันเกษม, ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
2565 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดและชุดทดสอบปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังแบบพกพาด้วยแผ่นเทียบสีและภาพถ่ายดิจิทัล, กฤตยา เพชรผึ้ง, นันทิศักดิ์ ประทีปสุข, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, ภัศจี คงศีล, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ดร.อัจฉราพรรณ ใจเจริญ, นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์
2565 การประเมินความยั่งยืนโดยตลอดวัฎจักรชีวิต และ การยกระดับสู่มาตรฐานการปลูกข้าวยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยที่ยั่งยืน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวอาภาวี ศุภพงศ์, นางสาวณมาพร อัตถวิโรจน์, นางสาวดวิษา ไพบูลย์ศิริ, นางสาวสาริดา คณานุศิษย์, นายอรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย, นางลัดดา วิริยางกูร, รัฐชา ชัยชนะ, นางสาวยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, นายกฤษดา บำรุงวงศ์, นางสาวศรุดา สิทธิกิจปัญญา
2565 การบริหารจัดการขยะอาหารเชิงบูรณาการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นายแชบเบียร์ กีวาลา, ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์, นายณภัทร จักรวัฒนา, นายกฤตณะ พฤกษากร, นางสาวศุภวรรณ ขันโททอง, นางสาวศรุดา สิทธิกิจปัญญา, นางสาวอนุดา ทวัฒน์สิน, ดร.กิรติพงศ์ แนวมาลี, นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, นายพร้อมพัฒน์ ภูมิวัฒน์
2565 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2), ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2564 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1), ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2565 แนวทางเชิงปฏิบัติของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตสู่การรีไซเคิลและการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวติดเศรษฐกิจหมุนเวียน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, คุณศิริณีย์ รัตตนนิเวศน์, คุณวิทยา สายลังกา, คุณสุเสวี อ่อนดำ, คุณพรพิมล นวลพลกรัง, ผศ.ณภัทร จักรวัฒนา, ดร.นฤเทพ เล็กศิวิไล, รศ.สุพพัต ควรพงษากุล, ผศ.มานิตย์ นิธิธนากุล
2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากเยื่อกัญชงและไผ่ , รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, ปรียานุช สีโชละ, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, จิรชยา บุญญฤทธิ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อันธิกา บุญแดง, นางกาญจนา ธรรมนู
2565 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
2566 แนวทางปฏิบัติการจัดทำเส้นฐานความสูญเสียอาหารเพื่อการประเมินและจัดการความสูญเสียอาหารตามหลักสากลและบริบทของประเทศไทย (เฟสที่ 2 การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ) , รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม, ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ, คณพล จุฑามณี, ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์, ธภัทร ศิลาเลิศรักษา
2566 การประยุกต์ใช้เถ้าเบาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีปูนซีเมนต์เป็นองค์ประกอบหลัก, ปริญญา ฉกาจนโรดม, สิงห์ อินทรชูโต, นายวิชิต ประกายพรรณ, สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์นันทพร คงคะจันทร์, รองศาสตราจารย์ณัฎฐิตา ชวนเกริกกุล
2566 การพัฒนากลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่บนฐานทางสังคม บ้านเขาสวนหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี, ง่ายงาม ประจวบวัน, สิงห์ อินทรชูโต, ปรกรณ์ ประจวบวัน, นภัสวรรณ คำฝั้น, ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, วาสิฏฐี สายสุดใจ
2564 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (โครงการต่อยอด), รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2564 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่เหลือจากกระบวนการผลิตเสื่อ พลาสติก, รุ่งทิพย์ ลุยเลา
2566 กระบวนการย้อมสีธรรมชาติด้วยเครื่องย้อมกึ่งอัตโนมัติ, นางบัวลี ขันทีท้าว, รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ภูริชชญา แตปรเมศามัย