โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
PIRUN : Product Innovation Research Unit
PIR
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 20 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 20
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
101
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์, ไพศาล วุฒิจำนงค์, อนุวัตร แจ้งชัด, จินตนา อุปดิสสกุล, กมลวรรณ แจ้งชัด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, นันทวัน เทอดไทย, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2548 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์
2548 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้, อนุวัตร แจ้งชัด
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค, จินตนา อุปดิสสกุล, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2548 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, อนุวัตร แจ้งชัด
2548 วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น, อนุวัตร แจ้งชัด
2548 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย, กมลวรรณ แจ้งชัด
2548 แผนผังความชอบของผลิตภัณฑ์ถนอมผิว, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2548 การวิจัยวิธีการมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย และการรวบรวมฐานข้อมูลผู้บริโภค, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2549 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารคบเคี้ยว, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, จินตนา อุปดิสสกุล, กมลวรรณ แจ้งชัด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, นันทวัน เทอดไทย, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2549 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์
2549 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้, อนุวัตร แจ้งชัด
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค, จินตนา อุปดิสสกุล, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2549 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, อนุวัตร แจ้งชัด
2549 วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น, อนุวัตร แจ้งชัด
2549 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย, กมลวรรณ แจ้งชัด
2549 แผนผังความชอบของผลิตภัณฑ์ถนอมผิว, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2549 การวิจัยวิธีการมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย และการรวบรวมฐานข้อมูลผู้บริโภค, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2549 การพัฒนาแบบจำลองในการสร้างนวัตกรรมใหม่จากผลไม้, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย
2550 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี
2550 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, จินตนา อุปดิสสกุล
2550 การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 การศึกษาอิทธิพลของชนิดน้ำตาลที่มีผลต่อความเผ็ดในน้ำจิ้มไก่, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, จินตนา อุปดิสสกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2550 การพัฒนาสเกลความชอบสำหรับคนไทย, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 การพัฒนาคำศัพท์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, อนุวัตร แจ้งชัด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, จินตนา อุปดิสสกุล
2550 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, นิภา เขื่อนควบ, ปารียา อุดมกุศลศรี, สุชาติ สงวนพันธุ์, นนทวิทย์ อารีย์ชน, สมโภชน์ ทับเจริญ, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, องอาจ เลาหวินิจ, ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, วิเชียร กีรตินิจกาล, เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
2550 การพัฒนาน้ำยาล้างมือกำจัดจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน อบเชย กานพลู และโหระพา, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2550 การศึกษาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อนุวัตร แจ้งชัด, ไพศาล วุฒิจำนงค์
2550 การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลไม้กวนเพื่อเป็นของฝากเอกลักษณ์ของประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ, จินตนา อุปดิสสกุล, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 การพัฒนาสารเคลือบจากธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้, อนุวัตร แจ้งชัด
2551 การศึกษาปัจจัยคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อความชอบของผลไม้ไทยบางชนิด, อนุวัตร แจ้งชัด
2551 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคตามอารมณ์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, อนุวัตร แจ้งชัด
2551 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันในมายองเนสเสริมตัวต้านออกซิเดชันระหว่างการเก็บรักษา, กมลวรรณ แจ้งชัด
2551 การใช้โปรตีนรำข้าวเป็นสารให้ความชุ่มชื้นและสารทำให้ผิวเต่งตึงในผลิตภัณฑ์ถนอมผิว, หทัยรัตน์ ริมคีรี, สุพนิดา วินิจฉัย
2551 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น, อนุวัตร แจ้งชัด
2551 การขยายสเกลผลิตและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้งและผลิตภัณฑ์เจลลี่, อนุวัตร แจ้งชัด
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2552 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี
2552 อิทธิพลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของลองกองระหว่างการเก็บรักษา, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด
2552 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, จินตนา อุปดิสสกุล
2552 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์จากข้าว, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2552 การพัฒนาวิธีการทดสอบและการจัดแผนผังการยอมรับของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภท โฟมล้างหน้า, หทัยรัตน์ ริมคีรี, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2552 การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยวิธีพรรณนาและเทคนิค Flash Profile ในการพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์น้ำส้ม U.H.T., พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2552 การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยเพื่อกำหนดมาตรฐาน, กมลวรรณ แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด
2552 อิทธิพลการแกว่งตัวของอุณหภูมิระหว่างการขนส่งที่มีผลต่อคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งในภาชนะบรรจุปรับสภาพบรรยากาศ, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อนุวัตร แจ้งชัด
2552 การพัฒนากระทงอบสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องสำหรับอาหารว่าง, กมลวรรณ แจ้งชัด
2552 การประยุกต์ใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู, ทานตะวัน พิรักษ์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำข้าวหมากเพื่อสุขภาพ, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2553 การศึกษาผลของสารไบโอพอลิเมอร์ต่อการเอนแคปซูเลทน้ำมันรำข้าว, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นางสาวรัชนี เจริญ
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าว, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2553 การประยุกต์ใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ร่วมกับเอนไซม์ทรานกลูตามิเนสในผลิตภัณฑ์ไส้แฮมเบอร์เกอร์ไก่พร้อมปรุงที่ผลิตจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง, ทานตะวัน พิรักษ์
2553 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง, กมลวรรณ แจ้งชัด
2554 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง, กมลวรรณ แจ้งชัด
2554 การศึกษาสมการจลพลศาสตร์และอิทธิพลของสาร 1- MCPที่มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อนุวัตร แจ้งชัด
2554 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และกระบวนการต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำและกระบวนการเอนแคปซูเลชันของสารออกฤทธิ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผศ.ดร.พิชญ์อร ไหมสุทธิสกุล
2554 การพัฒนาซุปกึ่งสำเร็จรูปทางโภชนาการจากฟลาวมันเทศสำหรับผู้สูงอายุ, กมลวรรณ แจ้งชัด
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขรำข้าวและโปรตีนรำข้าว, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2554 ผลของการใช้ไคโตซานและสารสกัดจากขิงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อวัวบด, ทานตะวัน พิรักษ์
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดที่ผลิตจากหอมหัวใหญ่, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2554 (ไม่สนับสนุนตั้งแต่ปี 2554) การพัฒนาโอโซม/ไลโบโซมผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวเพื่อการประยุกต์ในทางเครื่องสำอาง, สุพนิดา วินิจฉัย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, สาริมา สุนทรารชุน, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย
2556 อิทธิพลของกระบวนการแช่เยือกแข็งและกระบวนการทำละลายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแช่เยือกแข็ง, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อนุวัตร แจ้งชัด
2556 การวิเคราะห์ค่าสี ปริมาณไขมัน และปริมาณความชื้น ในทุเรียนทอดกรอบแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2556 ผลของไบโอพอลิเมอร์ต่อสมบัติต่างๆ และประสิทธิภาพในการเอนแคปซูเลชันของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำที่มีสารออกฤทธิ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าวกักเก็บในนีโอโซม, หทัยรัตน์ ริมคีรี, สุพนิดา วินิจฉัย
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวหมากผสมเม็ดบีดโพรไบโอติก, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรัมทำความสะอาดเครื่องสำอางผสมนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, สุพนิดา วินิจฉัย
2557 การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม, สุพนิดา วินิจฉัย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2557 ผลของการใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นใยอาหารและสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูไขมันต่ำ: การศึกษาร่วมกับการใช้สารสกัดใบแมงลักเพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระ, ทานตะวัน พิรักษ์
2557 ผลของการใช้สารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากแป้งมันสำปะหลังที่เติมเกลือของกรดอินทรีย์และกรดอะซีติกต่อคุณภาพแตงกวา, จุฑามาศ กลิ่นโซดา, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, อนุวัตร แจ้งชัด
2557 การพัฒนาโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และเห็ดโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, วรพล เพ็งพินิจ, ประภาส ช่างเหล็ก
2558 ผลของกะทิและชนิดน้ำตาลต่อคุณภาพของเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด
2558 ผลของน้ำตาลและอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกะทิ, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, วรพล เพ็งพินิจ, พัชรวดี มานะจิตต์, ประภาส ช่างเหล็ก, นายภูวิษณุ์ โพธิสุข
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่จากแอสตาแซนธินสกัดจากเปลือกกุ้งขาว, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ทานตะวัน พิรักษ์, ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวสำหรับผู้สูงอายุที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวก่ำที่ถูกกักเก็บในนีโอโซม, หทัยรัตน์ ริมคีรี, สุพนิดา วินิจฉัย
2559 ผลของชนิดของน้ำตาลต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวเจ้าและเจลแป้งข้าวเจ้า, ศิวาพร โอเจริญ, กมลวรรณ แจ้งชัด, Prof.Masahiro Ogawa
2560 สารเคลือบทู-โกแวก (To-Go Wax), อนุวัตร แจ้งชัด
2560 วาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน, กมลวรรณ แจ้งชัด
2560 การพัฒนาสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ผัดไทยวุ้นเส้นลดน้ำตาล, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2560 การขยายขนาดการผลิตและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมซินนาม่อนและเหล้ารัมสูตรไม่เติมน้ำตาล, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2560 การพัฒนาสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2561 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด
2562 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, พัชรี ตั้งตระกูล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2562 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน”, เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ปภพ สินชยกุล, ศุภชัย อำคา, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, นิคม แหลมสัก, สุรินทร์ อ้นพรม, พรเทพ เหมือนพงษ์, พิชิต ลำใย, อนุวัตร แจ้งชัด, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จรวย สุขแสงจันทร์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อักษร แสงเทียนชัย, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, เดชรัต สุขกำเนิด, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, วรวรรณ ตุ้มมงคล, ณคุณ ธรณีนิติญาณ, สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, กนกอร สีมานนท์
2564 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ภคมน จิตประเสริฐ, อุทัย กลิ่นเกษร, รังรอง ยกส้าน, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธาวี เพียรภักดี
2565 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, กฤษกมล ณ จอม, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, สุวิมล เจริญสิทธิ์, เมธาวี เพียรภักดี, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรธินี เกตุคง, ภคมน จิตประเสริฐ, รังรอง ยกส้าน
2565 สารกระตุ้นกลิ่นรสและรสชาติอาหารสำหรับผู้สูงอายุ, นันทวัน เทอดไทย, สริศุขต์ สิทธิเขตรกรณ์, อุศมา สุนทรนฤรังษี, นพรัตน์ ชี้ทางดี, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, นันทวัน เทอดไทย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2565 ผลของการใช้สารเสริมกลิ่นรสวานิลลาและรสอูมามิในอาหารลดนํ้าตาลและลดโซเดียมต่อการรับรู้ กลิ่นรสของผู้สูงอายุ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, อุศมา สุนทรนฤรังษี, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2565 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย, กนิฐพร วังใน, คมแข พิลาสมบัติ, สรศักดิ์ พันธุ์ผัก, วริพัสย์ อารีกุล, กนิฐพร วังใน, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, วิทชุกร ภู่ทอง, สุวีณา จันทพิรักษ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร
2565 การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดและฟลูออเรสเซนส์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวและปริมาณไนไทรต์คงเหลือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, สรศักดิ์ พันธุ์ผัก, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิทชุกร ภู่ทอง
2566 คุณลักษณะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร, กมลวรรณ แจ้งชัด, เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, กมลวรรณ แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นพรัตน์ ปราบสงบ, ทานตะวัน พิรักษ์, อนุวัตร แจ้งชัด
2566 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของกัญชาและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมแปรรูปด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน, กมลวรรณ แจ้งชัด, เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, อนุวัตร แจ้งชัด
2566 การสกัดที่เหมาะสมต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบกัญชาและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, เทพกัญญา หาญศีลวัต, พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
2566 ผลของการย่อยในระบบทางเดินอาหารจำลองต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในใบกัญชาและอันตรกิริยาของใบกัญชาต่อองค์ประกอบหลักของอาหาร, ทานตะวัน พิรักษ์
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่, อุทัย กลิ่นเกษร, Tan Chin Ping, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นพรัตน์ ปราบสงบ, เมธาวี เพียรภักดี, วรรธินี เกตุคง
2567 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่, อุทัย กลิ่นเกษร, Tan Chin Ping, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นพรัตน์ ปราบสงบ, เมธาวี เพียรภักดี, วรรธินี เกตุคง

External Project

Year
External Project
148
2556 การนำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมหนังจระเข้มาผลิตน้ำมันจระเข้, ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2557 การสกัดสารเมือกแมงลักเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป, ทานตะวัน พิรักษ์
2557 การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน ร่วมกับเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสานและการพัฒนาสูตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ปรับปรุงคุณภาพ และคงคุณค่าทางโภชนาการของไส้กรอกหมู, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวภาวิณี อินทร์มณี
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสอบกรอบจากซูริมิและเศษปลาหมึก, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวภัทราภรณ์ สุขขาว
2556 การต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์ของโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้ง ที่ผลิตจากเนื้ออกไก่ด้วยปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวเสาวภา จันทร์เทศ
2556 การพัฒนาเปปไทด์จากเนื้อไก่, ทานตะวัน พิรักษ์
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมน้ำนมเหลือง, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวจุไรพร แก้วศรีทอง
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกาแฟและชา, อนุวัตร แจ้งชัด
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2556 การพัฒนา Flavored-Umami Peptides จากเศษเนื้ออกไก่ลอกหนัง, ทานตะวัน พิรักษ์
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มเบอร์รี่, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2556 การพัฒนาอาหารกินเล่นสุนัขต้นแบบ, ทานตะวัน พิรักษ์
2557 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, นันทวัน เทอดไทย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2557 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของเต้าหู้ยี้สีแดงโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2554 โครงการทดสอบคุณภาพขนมตามหลักวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ระดับชุมชนพื้นที่ภาคกลาง, พัชรี ตั้งตระกูล, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัฒน์ แจ้งชัด, นางสาวภาธิกา แก้วแดง
2557 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ผลิตอาหารแปรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP), พัชรี ตั้งตระกูล, กรุณา วงษ์กระจ่าง, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, สุมิตรา บุญบำรุง, อภิญญา จุฑางกูร, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, รศ ดร อนุวัฒน์ แจ้งชัด, รศ ดร กมลวรรณ แจ้งชัด, รศ.ดร หทัยรัตน์ ริมคีรี
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่ได้จากแป้งกล้วยหอม, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2557 การศึกษาผลของแหล่งปลูกและความแก่อ่อนต่อคุณภาพของน้ำมะพร้าว, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นายชนิต ชนะปาลพันธ์, นางสาววรารัตน์ แก้วกู่
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มน้ำฝรั่ง, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นางสาวธนพรรณ รัตนมงคล
2558 การพัฒนาอาหารว่างจากแป้งข้าวกล้องงอกและแป้งฟักทองโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน, กมลวรรณ แจ้งชัด, นายพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2557 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร รองรับการเข้าส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2557 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2558 อิทธิพลของสารไบโอพอลิเมอร์บางชนิดที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไก่ชุบทอดไก่แช่แข็งที่ผ่านการอุ่นด้วยไมโครเวฟ, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นงลักษณ์ งามวิริยะพงศ์, ธนพรรณ รัตนมงคล
2557 งานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทด้วยทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและส่วนผสมเชิงหน้าที่จากฟักข้าว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวสุภัสสรา เนตรน้อย
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สมพร คงเจริญเกียรติ, นส.จุไรพร แก้วศรีทอง
2557 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สมพร คงเจริญเกียรติ, นส.จุไรพร แก้วศรีทอง
2557 ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย, อนุวัตร แจ้งชัด, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ดร.สุรสิทธิ์ บุญชูนนท์
2558 ปริมาณ ผลกระทบ และการป้องกันการปนเปื้อนของดินทรายในอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2558 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวกล้องและเห็ดด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน, กมลวรรณ แจ้งชัด, นางสาวเบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์
2558 การประยุกต์ใช้เศษเหลือจากปลาหมึกแห้งเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมเปปไทด์ที่ให้กลิ่นรสและออกฤทธิ์เชิงหน้าที่, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวภัทราภรณ์ สุขขาว
2559 การพัฒนาขนมครกแช่เยือกแข็ง, กมลวรรณ แจ้งชัด, นางสาวเวธกา เฉลิมแสน
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, หทัยรัตน์ ริมคีรี, อนุวัตร แจ้งชัด
2560 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2560 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2559 ผลของกระบวนการเตรียมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นายศุภวัฒน์ สถามันต์
2560 การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตสารให้ความหวานอิริทริทอลจากยีสต์ที่ทนทานความดันออสโมติก, ดร.ประภากร ตันตโยทัย, เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2559 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559, ปรารถนา ปรารถนาดี, กมลวรรณ แจ้งชัด, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิศมัย ศรีชาเยช, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชัชวาล วรศิริ
2560 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก, สุมิตรา บุญบำรุง, อนุวัตร แจ้งชัด, กรุณา วงษ์กระจ่าง, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, สุภัคชนม์ คล่องดี, ชิสา วิบูลย์ชาติ, นิรันดร์ เหลาพนัสสัก, สุภัค ภัคดีโต, นพวรรณ แพงวิเศษ, สุมาลินี ตันตะวิริยะ, วิจิตรา จำปาทอง
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอะโรม่าพลังงานต่ำ, ทานตะวัน พิรักษ์
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบดและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรม, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี, ดร.สุธีรา วัฒนกุล
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและไส้อั่วโดยใช้วุ้นเส้นตกเกรดที่เป็นของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวุ้นเส้น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ดร.สุธีรา วัฒนกุล, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารให้ความหวานชนิด Isomalt, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, หทัยรัตน์ ริมคีรี, เทพกัญญา หาญศีลวัต, ศิวาพร โอเจริญ, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2560 น้ำดื่มกลิ่นรสผลไม้, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2560 เครื่องดื่มฟังก์ชันจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองและฟักทอง, กมลวรรณ แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรสช็อคโกแลตจากกล้วยน้ำว้าบด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากกล้วยบด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2561 การทดสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล, ณัฐภรณ์ สินันตา, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2560 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ, ทานตะวัน พิรักษ์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอบนุ่มสำหรับเป็นอาหารว่าง, ทานตะวัน พิรักษ์, จุฑามาศ สื่อประสาร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วนจากร้านที่มีชื่อเสียงพร้อมบริโภคบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา, ทานตะวัน พิรักษ์, จุฑามาศ สื่อประสาร
2560 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้สดไทยด้วยเทคโนโลยีการสร้างเจล, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
2560 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก, สุมิตรา บุญบำรุง, สุภัคชนม์ คล่องดี, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, อนุวัตร แจ้งชัด, ชิสา วิบูลย์ชาติ, นิรันดร์ เหลาพนัสสัก, สุภัค ภัคดีโต, นพวรรณ แพงวิเศษ, สุมาลินี ตันตะวิริยะ, วิจิตรา จำปาทอง, วกรุณา วงษ์กระจ่าง
2560 ไฮ-ไฟ ฟรุตเยลลี่, กมลวรรณ แจ้งชัด
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากข่อยเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากเศษผักโขมที่ได้จากกระบวนการผลิตผักโขมแผ่น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2562 การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ
2562 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 24, ทานตะวัน พิรักษ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2562 แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, ศศิธร ตรงจิตภักดี, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2563 โครงการบริหารจัดการแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการยกระดับนวัตกรรมอาหารและเพิ่มศักยภาพ SMEs และ FoodTech และ Startups, อนุวัตร แจ้งชัด
2563 การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดในการตรวจติดตามพารามิเตอร์ที่สำคัญระหว่างกระบวนการผลิตเอทานอลจากผลพลอยได้อุตสาหกรรมน้ำตาล, นัฏพร ขนุนก้อน, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2563 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 การขยายสเกลและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อนุวัตร แจ้งชัด, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
2564 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญการคัดกับคุณภาพและความบริบูรณ์ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ยุพิน อ่อนศิริ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณี จิรภาคย์กุล
2564 Biorefinery approach to valorising Thai seafood processing industry by-products, ทานตะวัน พิรักษ์
2564 การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564, วิษณุ อรรถวานิช, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, จรวย สุขแสงจันทร์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, อนุวัตร แจ้งชัด
2564 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ประดนเดช นีละคุปต์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, สมชาย นำประเสริฐชัย, วราภา มหากาญจนกุล, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นิคม แหลมสัก, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, พจีจินต์ อาวรณ์, นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ผกาเกษ วัตุยา, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ครศร ศรีกุลนาถ, ธานี ศรีวงศ์ชัย
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรสของวัตถุดิบทางการเกษตรไทยจากกัญชา และใบมะกรูด, อุศมา สุนทรนฤรังษี, หทัยรัตน์ ริมคีรี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณี จิรภาคย์กุล, นางปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, นายอนุวัต เชื้อเย็น
2565 การพัฒนาส่วนผสมฟังก์ชั่น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม, ทานตะวัน พิรักษ์, น.ส.ศรันยา บุญมาเลิศ, นายชาญทวัช รุ่งเสรีชัย
2565 การพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้แปรรูป, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2566 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด, ปาริชาติ พรมโชติ, เจตษฎา อุตรพันธ์, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ประกาย ราชณุวงษ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2566 การส่งเสริมความร่วมมือเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กนิฐพร วังใน, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ทานตะวัน พิรักษ์, อัจฉรา เกษสุวรรณ, คุณาลัย พลอยดนัย
2567 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค , ปาริชาติ พรมโชติ, เจตษฎา อุตรพันธ์, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ประกาย ราชณุวงษ์, ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, อุทุมพร ไชยวงษ์, ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส, จงกลลดา พลายดี, นางสาววัลภา ปันต๊ะ, นางสาวยุวรี บานเย็น, นายโชคประสิทธิ์ อภิรมยานนท์
2566 วาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน, กมลวรรณ แจ้งชัด, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2549 การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน, วาณี ชนเห็นชอบ, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ดร.วรรณี ฉินศิริกุล, ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ
2549 การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร, อนุวัตร แจ้งชัด, วาณี ชนเห็นชอบ, ดร.วรรณี ฉินศิริกุล, นายนพดล เกิดดอนแฝก
2549 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, วาณี ชนเห็นชอบ, ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ, นายนพดล เกิดดอนแฝก
2547 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า, นันทวัน เทอดไทย, กมลวรรณ แจ้งชัด
2548 โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์, ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, อนุวัตร แจ้งชัด
2548 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร, อนุวัตร แจ้งชัด
2548 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น, อนุวัตร แจ้งชัด
2549 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, จินตนา อุปดิสสกุล, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, อนุวัตร แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2549 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก, อนุวัตร แจ้งชัด
2549 โครงการนำร่องการจัดทำมาตรฐานกลางระบบติดตามสินค้าเกษตรและอาหาร, อนุวัตร แจ้งชัด
2549 การศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มตลาดต่างประเทศ, อนุวัตร แจ้งชัด
2549 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, ไพศาล วุฒิจำนงค์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร
2549 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption, อรอนงค์ นัยวิกุล, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด
2549 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง, อรอนงค์ นัยวิกุล, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด
2546 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อนุวัตร แจ้งชัด, ไพศาล วุฒิจำนงค์
2546 การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, อนุวัตร แจ้งชัด
2545 โครงการผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นผสม / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจาดผักและสมุนไพร, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร, อนุวัตร แจ้งชัด
2550 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุกูล วัฒนสุข, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, จินตนา อุปดิสสกุล, นันทวัน เทอดไทย
2550 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน , อนุวัตร แจ้งชัด, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สมพร คงเจริญเกียรติ, กมลวรรณ แจ้งชัด, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2550 ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม , อนุวัตร แจ้งชัด, นางสาวปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์, กมลวรรณ แจ้งชัด
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป, อนุวัตร แจ้งชัด, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร, นงนุช รักสกุลไทย, มัทนา แสงจินดาวงษ์, สมพร คงเจริญเกียรติ, ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, อนุวัตร แจ้งชัด
2551 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ , ทานตะวัน พิรักษ์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2551 การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2551 การศึกษาผลของคาร์ราจีแนน เกลือ และซูโครสต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2551 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับกล้วยหอมทอง, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นางสาวอุมาพร ชนประชา
2551 การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้ง, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นางสาวกีรตินาฏ พูลเกษร
2551 การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว อบเชย และน้ำผึ้ง และอายุการเก็บรักษา , กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, นางสาวสุภาพร พาเจริญ
2549 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน , วาณี ชนเห็นชอบ, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วรรณี ฉินศิริกุล, อศิรา เฟื่องฟูชาติ, กาญจนา บุญเรือง
2551 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร , ปริศนา สุวรรณาภรณ์, อนุวัตร แจ้งชัด, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2551 การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อนุวัตร แจ้งชัด
2552 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง, ปทุมพร ฉิมเอนก, อัญชุลี ทองจับ, อนุวัตร แจ้งชัด
2552 การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin), อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นางสาวสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล
2552 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ , ทานตะวัน พิรักษ์
2552 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี ฉินศิริกุล, อศิรา เฟื่องฟูชาติ, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, กาญจนา บุญเรือง
2545 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก, วันเพ็ญ มีสมญา, พยอม อัตกวิบูลย์กุล, บุญมา นิยมวิทย์, เยาวดี คุปตะพันธ์, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, อุดม กาญจนปกรณ์ชัย, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, อนุวัตร แจ้งชัด, นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
2552 โครงการวิจัยนวัตกรรมการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น, อนุวัตร แจ้งชัด
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร, สมพร คงเจริญเกียรติ, นส.จุไรพร แก้วศรีทอง, นายสุรสิทธิ์ บุญชูนนท์
2553 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด
2553 การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว, อนุวัตร แจ้งชัด
2553 การทำไมโครแคปซูลจากสารสกัดเนื้อของเมล็ดมะม่วงที่เป็นของเหลือทิ้ง, ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2553 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น, อรอนงค์ นัยวิกุล, ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, อนุวัตร แจ้งชัด, บดินทร์ รัศมีเทศ, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ศุภฤกษ์ สุขสมาน
2553 การยืดอายุการเก็บรักษาของมะละกอพันธุ์เรดมาราดอล, อนุวัตร แจ้งชัด
2553 การพัฒนาคานาเป้ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ, กมลวรรณ แจ้งชัด
2553 การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับนำร่อง, อนุวัตร แจ้งชัด
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นายปรัชญา นันทปถวี
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นางสาวสลิลดา เศรษฐา
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สมพร คงเจริญเกียรติ, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเสริมสารเพิ่มความน่ากินสำหรับสุนัข, ทานตะวัน พิรักษ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นางสาวชนนิกานต์ พัฒนพันธุ์พงศ์
2554 การสกัดแอนโทไซยานินจากผลหนามแดงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ทานตะวัน พิรักษ์, ศิริพร เรียบร้อย คิม, นางสาวจุฑามาส สื่อประสาร
2554 ผลของการเตรียมตัวอย่างและสภาวะในการทอดต่อปริมาณความชิ้นและการอมน้ำมันของเผิอกแผ่นทอด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2554 การทำนายปริมาณความชื้นและโปรตีนของข้าวไทยโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2554 การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, Dr. Hideyuki Shinzawa, Prof.Dr.Yukihiro Ozaki
2554 การศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบ(เปลือกมังคุด)และพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์, อนุวัตร แจ้งชัด
2555 การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, นายพศินพงษ์ โสวะพันธ์
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, นางสาวศุรัฐนันท์ คงวรรณ
2555 การพัฒนาแยมแครอทสูตรน้ำตาลน้อย, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นางสาวฐิติกานต์ สุขศรี
2556 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมันของแหนมแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ
2555 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2555 การวิเคราะห์คุณภาพแป้งมันสำปะหลังแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีิิอินฟราเรดย่านใกล้, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปฐมา จาตกานนท์, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สมพร คงเจริญเกียรติ
2555 การทดสอบความชอบรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2555 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2555 โครงการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำแครนเบอรี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2555 ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งเผือกต่อคุณสมบัติด้านรีโอโลยีของส่วนผสมและคุณภาพโดนัทเค้ก, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นางสาวต้องตา เอกพันธุ์พงษ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินทร์กุล, นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ
2555 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล
2555 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวลัฐิกา วิมลศิริ
2555 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2556 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, สุพนิดา วินิจฉัย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, พัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่, สุพนิดา วินิจฉัย, นางสาวพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2557 การศึกษาระบบการวัดแสงเนียร์อินฟราเรดที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดโดยไม่ทำลาย, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายนิติ เติมเวศชยานนท์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วารุณี ธนะแพสย์