โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมก่อนการเก็บเกี่ยว
PHER
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
28
2549 การเกษตรแบบแม่นยำสำหรับการผลิตอ้อยในเขตการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย, ชวลิต ฮงประยูร, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ศานิต เก้าเอี้ยน, ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, วิชา หมั่นทำการ
2549 การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยเม็ดแบบแม่นยำ, วิชา หมั่นทำการ
2549 เครื่องเก็บเกี่ยวผลสบู่ดำ, วิชา หมั่นทำการ
2549 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและคัดแยกเมล็ดทานตะวันเชิงพาณิชย์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วิชา หมั่นทำการ
2549 การศึกษาการอัดแน่นของดินจากแรงฉุดลาก, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ณรงค์ อุ่นคง
2551 การพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พริกที่มีคุณภาพสูง, วิชา หมั่นทำการ
2552 การพัฒนาเครื่องปลูกพืชเอนกประสงค์สำหรับระบบการเกษตรแบบปลูกพืชร่วมกันหลายชนิด, วิชา หมั่นทำการ
2552 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง มก. 1, วิชา หมั่นทำการ
2552 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ, อิศราฐ์ เชาระกำ, ศิริ ลียวัฒนานุพงศ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วิชา หมั่นทำการ, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, อิศราฐ์ เชาระกำ, อรทัย จงประทีป, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, กิตติเดช โพธิ์นิยม, เอนก สุขเจริญ
2553 การพัฒนาการผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวพืชหัวที่อยู่ใต้ดินในเชิงพาณิชย์, วิชา หมั่นทำการ
2553 พัฒนาเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต้นแบบสำหรับรถแทรกเตอร์, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ธัญญา นิยมาภา, วิชัย หมอยาดี
2554 การพัฒนาระบบการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงในถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ, วิชา หมั่นทำการ
2554 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้เส้นใยธรรมชาติในประเทศไทยสำหรับโรงเรือน, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ธัญญา นิยมาภา, วิชัย หมอยาดี
2554 ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
2555 การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานและความทนทานของเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วกับการใช้น้ำมันดีเซลปกติ, วิชา หมั่นทำการ
2555 ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
2555 ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ธัญญา นิยมาภา, นายวิชัย หมอยาดี
2555 การพัฒนาเทคนิคตรวจจับโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลังด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, จินตนา อันอาตม์งาม
2555 การศึกษาการบรรเทาการอัดแน่นของดินทรายแป้งในไร่อ้อย, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2556 การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังชนิดเกลียวลำเลียงคู่สำหรับรีดต้นมันสำปะหลังปักบนสันร่อง, วิชา หมั่นทำการ
2557 การพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวมะพร้าวและหมากที่มีลำต้นสูง, วิชา หมั่นทำการ
2557 การพัฒนาเทคนิคตรวจวัดการเจริญเติบโตและสภาวะเครียดของมันสำปะหลังแบบไม่ทำลายเพื่อการจัดการแบบแม่นยำ, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
2558 การพัฒนาเครื่องตัดหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า, วิชา หมั่นทำการ
2558 การพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจวัดการเจริญเติบโตและทำนายผลผลิตมันสำปะหลังในระบบเกษตรแม่นยำ, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จุลยเสน
2559 การศึกษาการลดความชื้นข้าวเปลือกขั้นต้นขณะเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2559 ผลกระทบของอัตราส่วนความเร็วปลายผาลไถจาน ต่อความเร็วการเดินทางของรถแทรกเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะการพรวนของไถจานชนิดใช้กำลังขับ, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, วิชัย หมอยาดี, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นายพหลรัตน์ กิตติพันธ์
2560 การพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทำงานด้วยหลักการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน, วัชรพล ชยประเสริฐ, ชู, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
2563 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สมชาย ดอนเจดีย์, นที อธิกคุณากร, หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, กฤษณะ จันทรโชติ, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, สยุมพร รัตนพันธ์

External Project

Year
External Project
66
2547 การออกแบบและสร้างเครื่องปาดฝาปิดรวงผึ้ง, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, เอนก สุขเจริญ
2546 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหมาก, วิชา หมั่นทำการ
2543 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเปลือกสาด้วยเครื่องลอกเปลือกสา และการผลิตเครื่องลอกเปลือกสาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเปลือกสาและกระดาษสาส่งออกต่างประเทศ, วิชา หมั่นทำการ
2545 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืงชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก, วิชา หมั่นทำการ
2545 โครงการพัฒนาการผลิตเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม, วิชา หมั่นทำการ
2550 อุปกรณ์ชุดโต๊ะสำเร็จรูปปลูกผักไม่ใช้ดินที่มีระบบระบายอากาศ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2550 การใช้คอมพิวเตอร์วัดอุณหภูมิควบคุมระบบปิดเปิดอลูมิเน็ต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2550 การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2551 การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได้, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2552 การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแบบปรับความยาวได้, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, นายธนภพ อาสนทอง , นายเอกวุฒิ ศรีจันทร์
2551 การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, นายสุรศักดิ์ ศรีชุมพร , นางสาวสุธาทิพย์ ยอยรู้รอบ, นายศรัณยู ชุต
2552 การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได้, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นายปรัตถกร ตติเจริญ, นางสาวอัมพรรณ เชียงวรรณา, นายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์
2552 การพัฒนาเครื่องตัดต้นมันสำปะหลังพร้อมเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง, วิชา หมั่นทำการ
2552 การศึกษาความยืดหยุ่นของปัจจัยในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์, สมยศ เชิญอักษร, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, นายกิตติ ทรัพย์ประสม, นางดาเรศร์ กิตติโยภาส, นางสาวฐิติกานต์ กลัมพสุต, นายเรวัติ จีรมณีมัย, ดร.วิทยา กระจายศรี, ดร.แสงจันทร์ กันตะบุตร, อ.กำจัด เล่ห์มงคล
2553 การพัฒนาคานของโครงไถระเบิดดินดานที่รับแรงบิดสูง, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นางสาวสุภาภรณ์ แก้วทินกร, นางสาวแพรวพรรณ รุ่งเรือง, นายพินิจนันท์ โคกพง
2553 การพัฒนาเครื่องเก็บแยกไส้เดือนดินจากวัสดุอาศัย, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นายชัยยะ จันทรา, นายทศพร ฉัตรทอง, นางสาววิจิตรา ผันประเสริฐ
2553 ชุดป้อนกึ่งอัตโนมัติสำหรับเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง, วันรัฐ อับดุลลากาซิม
2553 การพัฒนาเครื่องเตรียมดินยกร่องปลูกและตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจับปักบนสันร่อง, วิชา หมั่นทำการ
2554 อุปกรณ์เตรียมกล้าข้าวโยนใช้ดินเลน, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2554 การศึกษาศักยภาพการขนส่งผลิตผลเกษตรด้วยเทรกเตอร์ลากเทรเลอร์, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์
2555 การประเมินระดับความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม II ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร, วันรัฐ อับดุลลากาซิม
2555 ระบบควบคุมสำหรับรถหุ่นยนต์ต่อโยงกับรถพ่วง, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
2555 การตรวจจับแนวจัดวางตัวของรถพ่วงที่รากโดยแทร็กเตอร์ด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สาย, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
2555 การพัฒนาอุปกรณ์วัดสถานะความเค้นโดยประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพียโซ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์
2555 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ปริญญา พัฒนวสันต์พร, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
2555 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลังพร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น, วิชา หมั่นทำการ
2555 การวิจัยการจัดการกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ข้าวในไซโล, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
2556 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ AEC, ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, อณจ ชัยมณี, ปริญญา พัฒนวสันต์พร
2557 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นซังข้าวโพด, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, ภารดี แซ่อึ้ง
2557 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนเหง้ามันสำปะหลังขึ้นจากพื้นดินและตัดหัวมันสำปะหลังแยกออกจากเหง้า, วิชา หมั่นทำการ
2557 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งช้ันคุณภาพ และการกำหนดรหัสขนาดของมะนาว, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, วันรัฐ อับดุลลากาซิม
2556 การลดธาตุอาหารในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, ง่ายงาม ประจวบวัน, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2557 การศึกษาการฉุดลากของรถแทรกเตอร์, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ณรงค์ อุ่นคง
2557 การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นายปราโมทย์ กุศล, นายดิษฐพร ตุงโสธานนท์, นางสาวชมพูนุช กูลเกตุวงศ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ณรงค์ อุ่นคง, นายสันติภาพ ศรีสุขจร
2557 การพัฒนาการใช้เลเซอร์วัดระยะสำหรับการควบคุมรถอัตโนมัติในพื้นที่เกษตรกรรม, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
2558 หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมระยะไกลสำหรับการผลิตมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์
2557 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
2558 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
2558 อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศุภชาติ สุขารมณ์
2558 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2558, สิรัญญา ทองชาติ, กฤษณะ จันทรโชติ, ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา, ง่ายงาม ประจวบวัน, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
2558 วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ณรงค์ อุ่นคง
2559 โครงการพัฒนาชุดไถระเบิดดินดานแบบติดตั้งชุดพรวนแนวดิ่งสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ณรงค์ อุ่นคง, นายสันติภาพ ศรีสุขจร, นางสาวฐิติมา คล่องแคล่ว, นางสาวชุติมา กาบแก้ว
2559 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการนำทางรถแทรกเตอร์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ระบุตำแหน่ง, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม
2559 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559, สิรัญญา ทองชาติ, ง่ายงาม ประจวบวัน, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, อ.ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ, อ.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา, สุกัญญา วิชชุกิจ
2559 การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ณรงค์ อุ่นคง, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, นายสันติภาพ ศรีสุขจร
2560 การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา สำหรับการพรวนกลบวัสดุอ้อย, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศุภชาติ สุขารมณ์
2561 การพัฒนาระบบวัดความแข็งดินภายในแปลงขณะรถแทรกเตอร์วิ่งและการทำแผนทีี่ความแข็งดินสำหรับแปลงเพาะปลูกอ้อย, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, ณรงค์ อุ่นคง
2561 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้กำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2561 ระบบควบคุมยานพาหนะบรรทุกติดตามรถตัดอ้อย, สุดสายสิน แก้วเรือง, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ธนา ชีพสมทรง, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
2560 การพัฒนาเครื่องผสมวัสดุปลูกและบรรจุถุงสำหรับการปลูกเมล่อนโรงเรือน, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม
2562 การศึกษาและพัฒนาโลจิสติกส์ด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0, นิติรงค์ พงษ์พานิช, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, อณจ ชัยมณี, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, สมพจน์ คำแก้ว, นายทิตินัย เทียนแย้ม, เสกสรร สีหวงษ์, สมร จริโมภาส
2562 การออกแบบและการทดสอบระบบการเพาะปลูกแบบคุมการสัญจรสำหรับอ้อย, ทรงยศ โชติชุติมา, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศุภชาติ สุขารมณ์
2562 เครื่องแช่ท่อนพันธุ์ข้อตาอ้อยเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, นายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, นายธนาคร อุ่มอารมย์
2562 ระบบจัดการการปลูกพืชในโรงเรือน, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, วรพจน์ ศตเดชากุล, ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม
2563 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, นายพินิจ จิรัคคกุล, นางสาวศฬิษา สังวิเศษ, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, วิชัย หมอยาดี
2563 การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง, ทิตินัย เทียนแย้ม, วิชา หมั่นทำการ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, นิติรงค์ พงษ์พานิช, นางสาวทัดชาวดี นฤทุม, พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, กิตติเดช โพธิ์นิยม, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์
2563 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วิชัย หมอยาดี
2563 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, วิชัย หมอยาดี
2563 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ ชุดดูดฝุ่นและใบไม้ติดรถแทรกเตอร์, สยุมพร รัตนพันธ์, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, นายสุทธิชัย อินนุรักษ์, นางสาวอรุณี สุขศรี
2563 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ รถพ่วงรวบรวมใบไม้ อุปกรณ์ดักฝุ่น และชุดเทรวบรวมใบไม้, ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, สยุมพร รัตนพันธ์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, สุทธิชัย อินนุรักษ์, นางอรุณี สุขศรี
2563 เครื่องเตรียมดินและปลูกกล้าข้อตาอ้อยเฉพาะแถว, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
2563 โครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร , บัญชา ขวัญยืน, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, นิติรงค์ พงษ์พานิช, พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, ทิตินัย เทียนแย้ม, กิตติเดช โพธิ์นิยม
2563 โรงเรือนเพาะเห็ดชนิดประหยัดพลังงานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, ชนมน จันทนา, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์
2564 แผนโครงการการศึกษาผลของเทคนิคการเพาะปลูกอ้อยที่เสนอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, นายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
2564 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้น้ำในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดการน้ำที่ยั่งยืน, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง
2565 โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต, ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, วันรัฐ อับดุลลากาซิม