โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
PERU
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
65
2549 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและคัดแยกเมล็ดทานตะวันเชิงพาณิชย์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วิชา หมั่นทำการ
2549 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล, บัณฑิต จริโมภาส, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รังสินี โสธรวิทย์, สุกัญญา วิชชุกิจ, โสฬส จิวานุวงศ์, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, สุทธิพร เนียมหอม, เสกสรร สีหวงษ์
2549 การออกแบบและพัฒนากลไกหักขั้วข้าวโพดฝักอ่อน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2549 การแช่อิ่มและอบแห้งผลไม้ร่วมกับการใช้ความดันไฮโดรสแตติก, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2550 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รังสินี โสธรวิทย์, สุกัญญา วิชชุกิจ, โสฬส จิวานุวงศ์, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, สุทธิพร เนียมหอม, เสกสรร สีหวงษ์
2550 การพัฒนาเครื่องอบแห้งและแปรสภาพกล้วยน้ำหว้าสุกแบบแผ่น, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2550 การตรวจความสุกแก่ของผลส้มโอโดยการใช้การวิเคราะห์แบบพหุตัวแปร, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2550 การพัฒนากลไกการกรีดฝักสำหรับเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2550 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยเทคนิค VIS/NIR Spectroscopy, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2550 การออกแบบและทดสอบเครื่องทำความสะอาดสะละ, เสกสรร สีหวงษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, กิตติเดช โพธิ์นิยม
2550 การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าเดินตามสำหรับเก็บเกี่ยวหญ้าอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ณรงค์ อุ่นคง, เสกสรร สีหวงษ์
2550 การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2550 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2550 การศึกษาคุณภาพภายในของผลแก้วมังกรโดยการใช้เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายอาทิตย์ พวงสมบัติ
2550 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายวรศักดิ์ สมตน
2551 การปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2551 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2551 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายวรศักดิ์ สมตน
2551 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อากาศสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับเกษตรกร, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2552 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รังสินี โสธรวิทย์, สุกัญญา วิชชุกิจ, โสฬส จิวานุวงศ์, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, สุทธิพร เนียมหอม, เสกสรร สีหวงษ์
2552 การศึกษาเทคนิคการวัดความหนากะลามะพร้าวอ่อนเจียเพื่อใช้พัฒนาเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นาย ปราโมทย์ กุศล
2552 การศึกษาการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อทำนายปริมาณเนื้อแก้วในมังคุด, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ
2552 การศึกษาการประเมินความแก่ขิงสดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายปิยชาติ วังมูล
2552 เทคนิคการวัดแบบตัวแปรเชิงพหุเพื่อตรวจสอบความแก่ของทุเรียน (พันธุ์หมอนทอง), อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายประกิต ทิมขำ
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกล้วยดิบ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2552 การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในพุทราด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2552 การปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2552 การศึกษาสารเติมแต่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ, วัชรพล ชยประเสริฐ, อรทัย จงประทีป, กิตติเดช โพธิ์นิยม, ประสาร กระดังงา, วิเชฐ ศรีชลเพชร
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะและเพาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก GABA - rice, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ศักดา อินทรวิชัย
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเลนสำหรับสวนผลไม้, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2552 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ
2552 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2552 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด เปรียบเทียบกับการใช้ความถี่ธรรมชาติ, วรศักดิ์ สมตน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์
2552 การศึกษาการลดอิทธิพลของเปลือกต่อการวัดคุณภาพภายในของมะม่วงและส้มด้วยเทคนิค เปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ
2553 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2553 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดเปรียบเทียบกับ การใช้ความถี่ธรรมชาติ, วรศักดิ์ สมตน, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2553 การพัฒนาเครื่องผ่าทุเรียนอเนกประสงค์, เสกสรร สีหวงษ์, วัชรพล ชยประเสริฐ
2553 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งลมร้อนชนิดติดเครื่องอุ่นอากาศประหยัดพลังงานสำหรับอบแห้งมะม่วงแช่อิ่ม, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, นายพัฒนพล มีนา
2553 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยปั๊มความร้อน, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, แก้วกานต์ พวงสมบัติ
2553 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วเหลือง, พิมพ์พรรณ ปรืองาม, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2553 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรมยาด้วยสารฟอสฟีนในข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในไซโลกับข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในกระสอบป่าน, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, กิตติเดช โพธิ์นิยม
2554 การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ, วัชรพล ชยประเสริฐ, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, โสภณ อุไรชื่น
2554 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, วัชรพล ชยประเสริฐ, กนกวรรณ เที่ยงธรรม
2554 การทดสอบเครื่องปลูกข้าวแบบลดการไถพรวน, อิศราฐ์ เชาระกำ, วัชรพล ชยประเสริฐ, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, เอนก สุขเจริญ
2555 การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้ วิธีการ Freeze drying,Vacuum drying, และ centrifuge, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, แก้วกานต์ พวงสมบัติ
2555 การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ทำลาย, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ดุสิต ธนเพทาย, ณัฐภรณ์ สินันตา, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร
2555 การพัฒนาเครื่องคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วขนาดเล็กด้วยการวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรดย่านใกล้, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2556 การศึกษาเทคนิคการวัดความแก่ส้มโอแบบไม่ทำลายเพื่อการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์
2556 การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดขนาดกระเจี๊ยบเขียว, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2557 การคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบทำลายน้อยที่สุดโดยใช้สเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ
2557 การศึกษาการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกด้วยจักรยานกำเนิดไฟฟ้า, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, วรพจน์ ศตเดชากุล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2558 การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพและการคัดแยกคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวแบบไม่ทำลายสำหรับการเพาะงอกโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, อาทิตย์ พวงสมบัติ
2558 การประเมินคุณภาพที่สัมพันธ์กับความเข้มสีของข้าวนึ่งโดยใช้สเปกโทรสโกปีย่านมองเห็นและย่านใกล้อินฟราเรด, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, ณัฐวุฒิ เนียมสอน
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, วัชรพล ชยประเสริฐ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, จุฑามาศ ร่มแก้ว, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์, ชูเกียรติ โชติกเสถียร
2558 ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพข้าวเปลือกและแมลงในโรงเก็บ, จุฑามาศ ร่มแก้ว, วัชรพล ชยประเสริฐ, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, วัชรพล ชยประเสริฐ, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ชูเกียรติ โชติกเสถียร
2559 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ในยางผสมด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, รังสิมา ชลคุป, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
2559 การศึกษาการลดความชื้นข้าวเปลือกขั้นต้นขณะเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2560 การประเมินความแก่ผลฝรั่งด้วยสมบัติเชิงเสียง, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วชิรญา อิ่มสบาย, อุณารุจ บุญประกอบ, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
2560 การพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทำงานด้วยหลักการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน, วัชรพล ชยประเสริฐ, ชู, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
2560 การใช้แสงยูวีพัลส์เพื่อเพิ่มวิตามินดีในเห็ดเศรษฐกิจของไทย, กนิฐพร วังใน, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, วัชรพล ชยประเสริฐ
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะม่วงดอง, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2561 การพัฒนาเทคนิคการวัดความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแบบไม่ทำลายเพื่อการเก็บเกี่ยว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อา
2564 การพัฒนาเครื่องวัดความแน่นเนื้อของผลไม้แบบพกพาที่มีความแม่นยำสูงและแสดงกราฟแบบเรียลไทม์, ชัยยะ จันทรา, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2566 ชุดเครื่องมือเพิ่มศักยภาพรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพื่อการทำงานในไร่อ้อย, ประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, ภัทราพร สัญชาตเจตน์, ปฏิวัติ สุขกุล, พีรดา แจ้งศรี, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

External Project

Year
External Project
79
2549 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2549 โครงการเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
2548 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันที่มีประสิทธิภาพการกะเทาะสูง, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2546 การตรวจวัดคุณภาพในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2549 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยการวัดการถ่ายเทความร้อนในเปลือก, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2545 การสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้อสำหรับอาหารที่บรรจุใน Retort Pouch, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2544 การวัดความแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยความถี่ธรรมชาติและความแข็งแรงก้าน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2540 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับคุณภาพของทุเรียน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, เอนก สุขเจริญ, วิเชฐ ศรีชลเพชร
2550 การพัฒนาเครื่องยืดกุ้งกึ่งอัตโนมัติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2550 การศึกษาและออกแบบเครื่องกระเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก, แก้วกานต์ พวงสมบัติ
2550 การศึกษาผลกระทบของการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่สำหรับการเรียนการสอนที่มีต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2551 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับการผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้งแบบแผ่น, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2551 การพัฒนาเครื่องตัดขั้วข้าวโพดหวาน, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2552 การพัฒนาเทคนิคการวัดความอ่อนแก่ขิง, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นาย ชัยยศ เทวัญประทานพร, นายทสพล สุขุมกาญจนรัตน์, นางสาวนิภาวรรณ ท่าผา
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลำเลียงปรับระยะขั้วข้าวโพดหวานเพื่อตัดขั้ว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายมณเฑียร ประยงค์พันธ์, นางสาวรัตติยา ป้องกงลาด, นางสาวธนพร มณีรัตน์, .นายมิติ กิยะแพทย์
2539 การพัฒนาระบบปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ, สุวรรณ หอมหวล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์
2552 โครงการวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2553 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ประเทือง พุฒซ้อน, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2553 เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใก้ลอินฟราเรด, ผศ.ดร. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การแก้ไขปัญหานาหล่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่นาหล่ม, อิศราฐ์ เชาระกำ, จันทร์จรัส วีรสาร, อตินุช แซ่จิว, วัชรพล ชยประเสริฐ
2554 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ, สนธิชัย จันทร์เปรม, บุบผา คงสมัย, พรศิริ เลี้ยงสกุล, วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, พัชรินทร์ ตัญญะ, ประกิจ สมท่า, อนุรักษ์ อรัญญนาค, พิบูลย์ กังแฮ, วัชรพล ชยประเสริฐ, นงลักษณ์ เทียนเสรี, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
2554 การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เสกสรร สีหวงษ์, วัชรพล ชยประเสริฐ, อุดม แก้วสุวรรณ์, รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ
2555 การศึกษาขั้นต้นของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน, วัชรพล ชยประเสริฐ
2554 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเจี๊ยบเขียว, แก้วกานต์ พวงสมบัติ
2554 การพัฒนาเครื่องเก็บผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2555 การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, วัชรพล ชยประเสริฐ
2555 การทำนายอัตราการสูญเสียก๊าซระหว่างการรมยาในไซโลโดยใช้วิธีการรวมผล, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ
2555 การพัฒนาต่อยอดเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก, กฤษณา กฤษณพุกต์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2555 การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ, แก้วกานต์ พวงสมบัติ
2556 โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร, นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง, อิทธิเดช มูลมั่งมี, นิติรงค์ พงษ์พานิช, วัชรพล ชยประเสริฐ
2556 เครื่องไล่ควมาชื้นเม็ดดูดความชื้น, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2557 การพัฒนาดัชนีการประเมินความกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะละกอในการบริโภคสด, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สุกัญญา วิชชุกิจ, ดร.ปาริชาติ เบิร์นส, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ศันสนีย์ นาเจริญ
2557 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อความถูกต้องของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์
2557 การพัฒนาเครื่องทำลายปฏิกิริยาในเศษเถ้าของโลหะฟอสไฟด์จากการรมยาผลิตผลเกษตร, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, เสกสรร สีหวงษ์, กิตติเดช โพธิ์นิยม
2557 การประเมินอัตราการหายใจของแมลงศัตรูในโรงเก็บสามสายพันธุ์ ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน เมื่อมีและไม่มีแหล่งอาหาร, วัชรพล ชยประเสริฐ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, เอนก สุขเจริญ
2558 การศึกษาการตรวจสอบปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยโดยวิธี VIS/NIR Spectroscopy, อาทิตย์ พวงสมบัติ
2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดผิวเมล็ดถั่วเขียวเพื่อการเพาะงอก, อาทิตย์ พวงสมบัติ
2558 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead), วัชรพล ชยประเสริฐ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ชูเกียรติ โชติกเสถียร, จุฑามาศ ร่มแก้ว, พัชริน ตะริดโน, อรรณพ อรรถนิธิ, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์
2557 การพัฒนาการใช้เลเซอร์วัดระยะสำหรับการควบคุมรถอัตโนมัติในพื้นที่เกษตรกรรม, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
2557 การตรวจสอบอาการฟ่ามในผลฝรั่งแบบไม่ทำลาย, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
2555 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อน เพื่อการส่งออกครบวงจร, กฤษณา กฤษณพุกต์, ภาสันต์ ศารทูลทัต, วชิรญา อิ่มสบาย, ราตรี บุญเรืองรอด, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, นายพงษ์นาถ นาถวรากุล
2558 ศึกษาการสร้างกะลาระหว่างการพัฒนาผลมะพร้าว และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแตกของผลมะพร้าวอ่อนน้ำหอม, กฤษณา กฤษณพุกต์, วชิรญา อิ่มสบาย, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นางสาวทิพยา ไกรทอง
2558 การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1), เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, เกียรติสุดา เหลืองวิลัย, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, วัชรพล ชยประเสริฐ, ดร.ปาริชาติ เบิร์นส, สิริกุล วะสี
2559 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสุภาพยางก้อนถ้วยแบบรวดเร็ว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2557 วิศวกรรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, จักกริช พฤษการ, ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, วรศักดิ์ สมตน
2559 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเพาะเห็ดแบบยั่งยืน, ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ชวโรจน์ ใจสิน, วินัย บุญคง, อริสรา ธานีรณานนท์, สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา, เปรมารัช วิลาลัย
2559 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ชวโรจน์ ใจสิน , ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
2559 การพัฒนาไถจานแบบมีชุดปรับแรงฉุดลากสำหรับการปลูกอ้อย, อาทิตย์ พวงสมบัติ
2560 การพัฒนาเครื่องจักกลการเกษตรในการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรสำหรับกลุ่มเกษตรกร, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, นายศักดา จันทร์ทอง
2560 การทำนายปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความแข็งแรงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคสปกโทรสโกปีอินฟราเรด, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2561 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเหวี่ยงสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือของกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2561 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, วัชรพล ชยประเสริฐ
2560 สำนักประสานงานชุดโครงการ "โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน", วัชรพล ชยประเสริฐ
2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการปนของกุ้งผงกับปลาผงโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้กับ hyperspectral imaging (NIR hyperspectral imaging), พริมา พิริยางกูร, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, แก้วกานต์ พวงสมบัติ
2562 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร
2562 การพัฒนาชุดเครื่องจักรผลิตอ้อยพันธุ์สะอาดเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว, อาทิตย์ พวงสมบัติ
2562 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ข้อตาเพื่อการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด, อาทิตย์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, นายฐากูร สระทองทิว
2562 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, วัชรพล ชยประเสริฐ, วรญา เนื่องมัจฉา
2563 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน, แก้วกานต์ พวงสมบัติ
2563 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วิชัย หมอยาดี
2562 การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี, เกียรติสุดา เหลืองวิลัย, กฤษณา กฤษณพุกต์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2563 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัย กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (3 เดือน), วัชรพล ชยประเสริฐ
2563 โครงการบริหารจัดการชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (3 เดือน), วัชรพล ชยประเสริฐ
2563 การศึกษาและพัฒนาเครื่องขัดเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์มะละกอ, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อาทิตย์ พวงสมบัติ, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
2563 โครงการบริหารจัดการชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (9 เดือน), วัชรพล ชยประเสริฐ, วรญา เนื่องมัจฉา
2563 การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2563 การออกแบบและสร้างมีดกรีดยางแบบลูกกลิ้งล็อกใบมีด, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2563 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัย กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (9 เดือน), วัชรพล ชยประเสริฐ
2563 การวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้และตะวันตก (โครงการวิจัยย่อย), วัชรพล ชยประเสริฐ, วรญา เนื่องมัจฉา, ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
2564 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี, เกียรติสุดา เหลืองวิลัย, กฤษณา กฤษณพุกต์, ราตรี บุญเรืองรอด, ธีร์ หะวานนท์, นิติพงศ์ หอมวงษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สุนิศา สงวนทรัพย์, สุรเดช บุตทชน, นายภราดล ดอกจันทร์, นพพร จรูญชนม์
2565 การพัฒนาเทคนิครวมสำหรับประเมินความแก่ทุเรียน, ธนา ชีพสมทรง, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2560 การทำนายปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความแข็งแรงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคสปกโทรสโกปีอินฟราเรด, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2563 โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบเครื่องลับมีดเจ๊ะบงไฟฟ้ากึ่งอัตโนมติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ภัคพงษ์ อากรชี, ณัฐพล จุลพันธ์
2563 การออกแบบเครื่องลับมีดเจ๊ะบงกึ่งอัตโนมัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, นายภัคพงษ์ อากรชี, นายณัฐพล จุลพันธ์
2563 การออกแบบและสร้างมีดกรีดยางแบบลูกกลิ้งล็อกใบมีด, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, นายพัศวัต อุบลไทร, นางสาวมิตรสินี เลิศเกียรติกุล, นายยศพนธ์ เหน็บศรี
2563 การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, นางสาวนัฐวรรณ แพงคำแหง, นายณัฐกิตติ์ อนันต์ธนวณิช, นายปรานต์ ศรีหานู
2566 การวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง พ.ศ. 2566, วรญา เนื่องมัจฉา, วัชรพล ชยประเสริฐ, อธิวัฒน์ บุญมี, ชาตินักรบ แสงสว่าง, ชุลีพร
2566 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (ปีที่ 2), เกียรติสุดา เหลืองวิลัย, กฤษณา กฤษณพุกต์, ธีร์ หะวานนท์, นพพร จรูญชนม์, นายปณวัตร สิขัณฑกสมิต, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สุนิศา สงวนทรัพย์, สุรเดช บุตทชน, ภราดร ดอกจันทร์, นางสาวสุนิตรา อุปนันท์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, นิติพงศ์ หอมวงษ์
2566 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยการรวมเทคนิคการวัดภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ และเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ธนา ชีพสมทรง, ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล