ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Packaging Design and Development Center
PDC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Packaging Design and Development Center

PDC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

Email: fagitvp@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5057 ต่อ 5057

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.เลอพงศ์ จารุพันธ์

Email: fagilpj@ku.ac.th

Phone Number: 025625059 025625045

นางสาวพิธาลัย ผู้พัฒน์

Email: fagiplp@ku.ac.th

Phone Number: 025625060