โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process
PD-FIP
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 23 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 20 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 23
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 20
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
112
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์, ไพศาล วุฒิจำนงค์, อนุวัตร แจ้งชัด, จินตนา อุปดิสสกุล, กมลวรรณ แจ้งชัด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, นันทวัน เทอดไทย, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค, จินตนา อุปดิสสกุล, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2548 การเปรียบเทียบการยอมรับในด้านสีและลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดไม่อัดแกสในประเทศไทยของกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆ, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2549 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผลึกน้ำตาลเกาะไม้, สมบัติ ขอทวีวัฒนา, วิษฐิดา จันทราพรชัย, พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์
2549 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารคบเคี้ยว, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, จินตนา อุปดิสสกุล, กมลวรรณ แจ้งชัด, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, นันทวัน เทอดไทย, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2549 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค, จินตนา อุปดิสสกุล, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2549 การเปรียบเทียบการยอมรับในด้านสีและลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดไม่อัดแกสในประเทศไทยของกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆ, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2549 การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและอุณหภูมิต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2549 การศึกษารูปแบบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยการสร้างตัวแบบจำลอง, นันทวัน เทอดไทย
2549 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2550 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย
2550 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2550 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, นิภา เขื่อนควบ, ปารียา อุดมกุศลศรี, สุชาติ สงวนพันธุ์, นนทวิทย์ อารีย์ชน, สมโภชน์ ทับเจริญ, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, องอาจ เลาหวินิจ, ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, วิเชียร กีรตินิจกาล, เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
2550 การพัฒนาน้ำยาล้างมือกำจัดจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน อบเชย กานพลู และโหระพา, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2550 การวิเคราะห์สมบัติการต้านอนุมูลอิสระของขมิ้นชันที่ได้จากการสกัดและอายุการเก็บของขมิ้นชันผงด้านประสิทธิภาพของ antioxidant, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2550 การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและอุณหภูมิต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2550 การศึกษาโซ่อุปทานถั่วลิสงดิบ และการทำนายการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงดิบด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญคลุมเครือ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, นางสาวสุดาทิพย์ แซ่ตั้น
2550 การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับฟังไจจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, นางสาว พรดรัล จุลกัลป์
2550 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2551 อิทธิพลของสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทเพสตรี, นันทวัน เทอดไทย
2551 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่มอบแห้งด้วยการทำแห้งแบบออสโมซิส, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิเพสต์สำหรับผู้บริโภคชาวไทย, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2551 การผลิตสีธรรมชาติจากใบอ่อนของข้าวงอกและการใช้ประโยชน์, วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2551 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการลดปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์ทอด, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2551 การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแห้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2551 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2552 ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2552 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการลดปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์ทอด, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2552 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2552 การพัฒนากระบวนการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซิส ด้วยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2552 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตซุปผักและสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, นันทวัน เทอดไทย
2552 การศึกษาผลของสภาวะในการอบแห้งต่อคุณภาพของขิงแห้ง, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2552 การประยุกต์ใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู, ทานตะวัน พิรักษ์
2553 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วิษฐิดา จันทราพรชัย, นางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช
2553 การพัฒนากระบวนการผลิตของทุเรียนแผ่นโดยการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ, นันทวัน เทอดไทย, นิสิตปริญญาตรีและโท
2553 การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำข้าวหมากเพื่อสุขภาพ, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2553 ผลของซูโครสและเกลือต่อสมบัติทางกายภาพของแป้งมันสำปะหลังที่มีไฮโดรคอลลอยด์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นิสิตปริญญาโทและเอก
2553 ผลของสภาวะออสโมติกดีไฮเดรชันและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นิสิตปริญญาโท
2553 การประยุกต์ใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ร่วมกับเอนไซม์ทรานกลูตามิเนสในผลิตภัณฑ์ไส้แฮมเบอร์เกอร์ไก่พร้อมปรุงที่ผลิตจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง, ทานตะวัน พิรักษ์
2553 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผัและผลไม้, นันทวัน เทอดไทย
2553 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพือ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2554 ผลของสภาวะออสโมติกดีไฮเดรชันและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นิสิตปริญญาโท
2554 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้, นันทวัน เทอดไทย
2554 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2554 จลนศาสตร์การถ่ายเทมวลสารระหว่างการทำแห้งด้วยวิธีการออสโมซิสผลแก้วมังกร, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2554 การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ, นันทวัน เทอดไทย, นักศึกษาปริญญาโท
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟผง, วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองงอกและข้าวกล้องงอกด้วย Rhizopus oligosporus เพื่อใช้เป็นสารอาหารเสริม, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
2554 ผลของการใช้ไคโตซานและสารสกัดจากขิงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อวัวบด, ทานตะวัน พิรักษ์
2555 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2555 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วีระศรี เมฆตรง, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, นางสาวศรีเวียง ทิพกานนท์, นางสาวปริญดา ศักดิ์ธนากูล
2555 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วีระศรี เมฆตรง, สุพนิดา วินิจฉัย
2555 ผลของการใช้เทคนิคการแทรกซึมภายใต้ภาวะสุญญากาศสำหรับการแช่อิ่มผลแก้วมังกร, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2555 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ, นันทวัน เทอดไทย
2555 ผลของผงคอร์นเค้กต่อคุณภาพแบทเทอร์และผลิตภัณฑ์ไก่ชุบทอด, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การพัฒนาคณะผู้ทดสอบและสร้างมาตราฐานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรสเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสนับสนุนนโยบาย Thailand Food Valley, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2555 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยส่วนประกอบอาหาร กระบวนการและการใช้แบบจำลอง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นันทวัน เทอดไทย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนันต์ ผลเพิ่ม
2555 การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, อนันต์ ผลเพิ่ม, นิสิตบัณฑิตศึกษา
2555 การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, นันทวัน เทอดไทย, อนันต์ ผลเพิ่ม
2556 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ, นันทวัน เทอดไทย
2556 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยส่วนประกอบอาหาร กระบวนการและการใช้แบบจำลอง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นันทวัน เทอดไทย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนันต์ ผลเพิ่ม
2556 การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2556 การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, นันทวัน เทอดไทย
2556 การรับรู้และการจำแนกความแตกต่างด้านรสพื้นฐานของผู้สูงอายุ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2556 ผลของการใช้แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus) เป็นสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของไส้กรอกไขมันต่ำ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ประภาส ช่างเหล็ก, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2556 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์พริกป่นเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2556 ผลของการแช่น้ำและการทำให้สุกต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงหน้าที่ของฟลาวถั่วดำ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2556 ผลของการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ต่อคุณภาพของมะเขือเทศ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้าเค้กช็อกโกแลตลดไขมัน และไม่เติมน้ำตาล, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2556 การใช้เทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่งในการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ, นันทวัน เทอดไทย
2557 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเนื้อสัมผัสของชิ้นปลาแล่ปริมาณไขมันสูงและปานกลางจากปลาเพาะเลี้ยงซึ่งจับในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน, อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมันโดยการขึ้นรูปจากเนื้อทุเรียนบด, นันทวัน เทอดไทย, นิสิตปริญญาโท และ ตรี
2557 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพของแบตเทอร์และผลิตภัณฑ์ชุบทอดที่เตรียมจากแป้งผสมของแป้งสาลีและแป้งมันสำปะหลัง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวหมากผสมเม็ดบีดโพรไบโอติก, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, เทพกัญญา หาญศีลวัต
2557 การอยู่รอดของเชื้อซาลโมเนลลาและลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมกึ่งแห้ง, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาสำหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสปรุงรสไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2557 ผลของการใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นใยอาหารและสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูไขมันต่ำ: การศึกษาร่วมกับการใช้สารสกัดใบแมงลักเพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระ, ทานตะวัน พิรักษ์
2557 การยับยั้งการเกิดสารให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ในกะทิบรรจุกระป๋องระหว่างการเก็บรักษา, วรรณี จิรภาคย์กุล, สิรี ชัยเสรี, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, เยาวภา หล่อเจริญผล
2558 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์และแป้งมันสำปะหลังต่อสมบัติทางกายภาพของเค้ก, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นิสิตระดับปริญญาเอกหรือโท 1 คน
2558 ผลของอุณหภูมิและเวลาของการย่างต่อคุณภาพพริกแห้งและพริกป่น, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นิสิตระดับปริญญาโท/เอก
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่จากแอสตาแซนธินสกัดจากเปลือกกุ้งขาว, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ทานตะวัน พิรักษ์, ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
2559 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเค้กปราศจากกลูเตนที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลัง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, บุศราวรรณ ไชยะ
2560 ผลของพาหะต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสปรุงรส, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก GABA สูงจากกากถั่วเหลือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์อาหาร, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมลดโซเดียมโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2560 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ด้วยไฮโดรคอลลอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, พั
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียม, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม, นันทวัน เทอดไทย, อัจฉรา เกษสุวรรณ, อภิชญา ลีลาวณิชกุล
2560 การออกแบบกระบวนผลิตข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มโดยใช้แบบจำลอง, นันทวัน เทอดไทย
2560 การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสัมพันธ์กับสมบัติการใช้งานของผ้าไหม, รังสิมา ชลคุป, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, พิมพวรรณ คุ้มภัย
2560 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาลักษณะสัมผัสของผ้าไหมตามแหล่งผลิตและประเภทการใช้งานโดยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา, รังสิมา ชลคุป, ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, พิมพวรรณ คุ้มภัย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2560 โครงการย่อยที่ 2 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางประสาทสัมผัสด้วยมือและสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม, พิมพวรรณ คุ้มภัย, ดร. รัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, รังสิมา ชลคุป, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2561 การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสัมพันธ์กับสมบัติการใช้งานของผ้าไหม, รังสิมา ชลคุป, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, พิมพวรรณ คุ้มภัย
2561 การศึกษาลักษณะสัมผัสของผ้าไหมตามแหล่งผลิตและประเภทการใช้งานโดยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา, รังสิมา ชลคุป, รัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, พิมพวรรณ คุ้มภัย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2561 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางประสาทสัมผัสด้วยมือและสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม, พิธาลัย ผู้พัฒน์, รัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, วรพจน์ รักษ์สังข์, รังสิมา ชลคุป, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์
2561 ผลของการหุงต้มด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของข้าวและผัก, นันทวัน เทอดไทย
2561 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและกระบวนการโม่ต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2562 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, พัชรี ตั้งตระกูล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2562 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ครศร ศรีกุลนาถ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อัจฉรา ขยัน, สุจิตตา เรืองรัศมี, กานต์สุดา วันจันทึก
2562 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อัจฉรา ขยัน, สุจิตตา เรืองรัศมี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, กานต์สุดา วันจันทึก, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
2563 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, กานต์สุดา วันจันทึก, อัจฉรา ขยัน, สุจิตตา เรืองรัศมี
2564 การพัฒนาคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมโดยการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ, ชนนิกานต์ ศรีกัลยา, นันทวัน เทอดไทย
2565 สารกระตุ้นกลิ่นรสและรสชาติอาหารสำหรับผู้สูงอายุ, นันทวัน เทอดไทย, สริศุขต์ สิทธิเขตรกรณ์, อุศมา สุนทรนฤรังษี, นพรัตน์ ชี้ทางดี, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, นันทวัน เทอดไทย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2565 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดวานิลลาไทยด้วยเทคโนโลยีใหม่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2565 ผลของกลิ่นรสวานิลลาในโมเดลอาหารที่มีนํ้าตาลที่แตกต่างกันต่อการรับรู้รสหวานของผู้สูงอายุ, นันทวัน เทอดไทย, อุศมา สุนทรนฤรังษี, สริศุขต์ สิทธิเขตรกรณ์
2565 ผลของเห็ดแครงในการเสริมรสเค็มของโซเดียมคลอไรด์ในโมเดลสารละลายและ โมเดลอาหารเพื่อการพัฒนาอาหารลดโซเดียมสำหรับผู้สูงอายุ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, สริศุขต์ สิทธิเขตกรณ์
2565 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนต่อลักษณะของกลิ่นรสวนิลาและรสอูมามิ, นันทวัน เทอดไทย
2565 ผลของการใช้สารเสริมกลิ่นรสวานิลลาและรสอูมามิในอาหารลดนํ้าตาลและลดโซเดียมต่อการรับรู้ กลิ่นรสของผู้สูงอายุ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, อุศมา สุนทรนฤรังษี, วิษฐิดา จันทราพรชัย

External Project

Year
External Project
135
2547 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า, นันทวัน เทอดไทย, กมลวรรณ แจ้งชัด
2547 ความสามารถในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ E.Coil : H7 ในแหนมและประสิทธิภาพในกรทำลายโดยใช้ความร้อน(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่รใหม่), วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2547 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า, นันทวัน เทอดไทย
2549 การศึกษาสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการคำนวณปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
2546 ผลของน้ำตาลและเกลือต่อสมบัติทางด้านกายภาพของเจลผสมของ xyloglucan กับแป้งมันสำปะหลัง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2549 ตัวแบบการวิเคราะห์กรอบข้อมูลแบบผกผัน เพื่อการประมาณปัจจัยนำเข้า และผลได้, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
2546 การใช้ทฤษฎี Fuzzy set ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางกายภาพ และทางเคมี, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2548 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2546 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อนุวัตร แจ้งชัด, ไพศาล วุฒิจำนงค์
2546 การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, อนุวัตร แจ้งชัด
2547 โครงการต่อเนื่องการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2546 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2547 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือขจัดแบคทีเรียโดยใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2545 ศึกษาคุณสมบัติของแป้งข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม, กล้าณรงค์ ศรีรอต, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2545 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการเก็บรักษาพริกแห้ง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2545 กิจกรรมบริหารและจัดการโครงการ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2545 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาว, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2545 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงในรูปแบบ Fruit candy ผสมกับผลไม้, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2550 การพัฒนากระบวนการแห้งผักและผลไม้โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับไมโครเวฟ, นันทวัน เทอดไทย
2550 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุกูล วัฒนสุข, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, จินตนา อุปดิสสกุล, นันทวัน เทอดไทย
2551 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ , ทานตะวัน พิรักษ์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากก้างปลาที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานเครื่องหนัง, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวกิดาการ เตโชชัชวาล
2551 โครงการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ของปริมาณอาหารแปรรูป/กึ่งแปรรูปกับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อขยายฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, อนันต์ ผลเพิ่ม
2551 การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ปลากะตักทอด, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวศรัญญา นิศาภากร
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน, วิษฐิดา จันทราพรชัย, นส.วิภาวรรณ พรหมเจริญ
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวโสรยาเกตุจรัส
2552 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำตาลปิ๊บบรรจุในซอง , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2552 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อม , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2552 โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2552 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ , ทานตะวัน พิรักษ์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดอัดแก็ส, นันทวัน เทอดไทย
2553 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึกแห้งในระดับ pilot scale, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นส. โสรยา เกตุจรัส
2553 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้, นันทวัน เทอดไทย
2553 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, นางสาวพราวตา จันทโร
2554 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 13, นันทวัน เทอดไทย, สวิตรา ใบงิ้ว
2554 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ ที่ระดับความสุกต่างกัน, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Professor Edgar IV Chambers, ผศ.ดร.วรภา คงเป็นสุข, รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
2554 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยต่อผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรส, Loreida Timberg , Kadri Koppel, Rain Kuldjarv, Edgar IV Chambers, Aussama Soontrunnarudrungsri, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Toomas Paalme
2554 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของมะม่วงสุกหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อแปรรูปเป็นมะม่วงพิวเร่, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Christie N Ledeker, Delores H Chambers , Koushik Adhikari
2554 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (G), รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2554 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (C), รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2554 การพัฒนากระบวนการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ของ LC products, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2554 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (S), รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2546 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหาร, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, P. Maisuthisakul,
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเสริมสารเพิ่มความน่ากินสำหรับสุนัข, ทานตะวัน พิรักษ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นางสาวชนนิกานต์ พัฒนพันธุ์พงศ์
2554 การสกัดแอนโทไซยานินจากผลหนามแดงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ทานตะวัน พิรักษ์, ศิริพร เรียบร้อย คิม, นางสาวจุฑามาส สื่อประสาร
2555 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของมะม่วงสุกหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อแปรรูปเป็นมะม่วงพิวเร่, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Christie N Ledeker, Delores H Chambers, Koushi Adhikari
2555 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของมะมะวงสายพันธุ์ต่างๆ ที่ระดับความสุกต่างกัน, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Edgar IV Chambers, วรภา คงเป็นสุข, จินตนา อุปดิสสกุล
2555 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยต่อผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรส, Lorieda Timberg, Kadri Koppel, Rain Kuldjarv, Edgar IV Chambers, Aussama Soontrunnarudrungsri, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Toomas Paalme
2555 การศึกษาชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของพุดดิ้งมอนไข่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังมอนไข่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2554 การทดแทนแป้งสาลีด้วยฟลาวถั่วดำในขนมปังขาไก่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดปาล์มน้ำมัน/การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงเลียนแบบจากเนื้อเมล็ดในปาล์ม, อุทัย กลิ่นเกษร, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดครีมจากน้ำส้มสายชูหมักเมล่อน, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารชนิดแท่งเสริมใยอาหาร, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การวิิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ของสตาร์ซ โปรตีน และไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยไ้ด้ของแป้งต่ำ, นันทวัน เทอดไทย
2556 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของส้มโอสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 ความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคระหว่างประเทศและกลยุทธ์การทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 การทดสอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีมด้วยวิธีทางประสาทสัมผัส, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์น้ำส้ม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 การพัฒนาสูตรแป้งปอเปี๊ยะโดยใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับเครื่องผลิตปอเปี๊ยะแบบอัตโนมัติ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อขัดหินปูนสำหรับสุนัขแบบเนื้อเหนียวหยุ่น, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2555 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2556 การพัฒนาการแปรรูปกากถั่วเหลืองผงและการใช้ประโยชน์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, น.ส. ตรีทิพย์ พันธ์ปรีชา
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างกุ้งเส้น, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวธิชานุช ไทยานันท์
2556 โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวชนนิกานต์ ศรีกัลยา
2557 การสกัดสารเมือกแมงลักเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป, ทานตะวัน พิรักษ์
2557 ผลของการใช้เทคนิคแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อการแช่อิ่มผลไม้ด้วยโพรไบโอติก, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2557 การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน ร่วมกับเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสานและการพัฒนาสูตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ปรับปรุงคุณภาพ และคงคุณค่าทางโภชนาการของไส้กรอกหมู, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวภาวิณี อินทร์มณี
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสอบกรอบจากซูริมิและเศษปลาหมึก, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวภัทราภรณ์ สุขขาว
2556 การต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์ของโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้ง ที่ผลิตจากเนื้ออกไก่ด้วยปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวเสาวภา จันทร์เทศ
2556 การพัฒนาเปปไทด์จากเนื้อไก่, ทานตะวัน พิรักษ์
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมน้ำนมเหลือง, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวจุไรพร แก้วศรีทอง
2556 การพัฒนา Flavored-Umami Peptides จากเศษเนื้ออกไก่ลอกหนัง, ทานตะวัน พิรักษ์
2556 การพัฒนาอาหารกินเล่นสุนัขต้นแบบ, ทานตะวัน พิรักษ์
2557 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, นันทวัน เทอดไทย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2556 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเส้นไร้กลูเตนจากแป้งข้าวท้องไข่, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ PS ชนิดต่างๆ ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ต่างกัน, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวเดือนฉาย ตันนารัตน์
2558 การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ FS ชนิดต่างๆ ระหว่างการเก็บ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวเดือนฉาย ตันนารัตน์, นส.จุฑาวรรณ ธีระทานันท์, นส.พัชรา ดำครุฑ
2558 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ IC-ISP ระหว่างการเก็บ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวเดือนฉาย ตันนารัตน์, นส.จุฑาวรรณ ธีระทานันท์, นส.พัชรา ดำครุฑ
2558 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ระหว่างการเก็บ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นส.จุฑาวรรณ ธีระทานันท์, นส.พัชรา ดำครุฑ, นางสาวเดือนฉาย ตันนารัตน์
2557 ผลของการเตรียมตัวอย่างและอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณภาพของเห็ดเข็มทองแห้ง, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 ผลของการเคลือบฟักทองและการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการออสโมติกฟักทอง, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, สุภาวดี จันทร์ศรีมณี
2555 การพัฒนากระบวนการผลิตลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
2557 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปราศจากกลูเทนจากข้าวเก่า, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2557 งานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทด้วยทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและส่วนผสมเชิงหน้าที่จากฟักข้าว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวสุภัสสรา เนตรน้อย
2559 การศึกษาสูตรอาหารและแฟกเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ , Chuthawan Theerathanan
2557 โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพของอาหารด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยิ่งยวด, นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2558 การประยุกต์ใช้เศษเหลือจากปลาหมึกแห้งเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมเปปไทด์ที่ให้กลิ่นรสและออกฤทธิ์เชิงหน้าที่, ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวภัทราภรณ์ สุขขาว
2559 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ, นันทวัน เทอดไทย, นิสิตปริญญาโท
2558 โครงการวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานนวัตกรรมอาหารทะเล, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2558 การคัดเลือกผู้ทดสอบสำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2558 การพัฒนาชุดคำศัพท์สำหรับบรรยายลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2558 ผลของไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่มีต่อคุณภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ และการนำไปใช้ประโยชน์ในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สุธาสินี บุญมาวัตร, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2560 คุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทูและข้าวโพดเทียน, ชูศักดิ์ จอมพุก, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, พีรนุช จอมพุก, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, นางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
2560 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2559 การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพระหว่างการเก็บของอาหารขบเคี้ยวจากข้าว, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2560 การจัดทำฐานข้อมูลการบริโภคอาหารแบบอิเล็กทรอนิกส์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, อนันต์ ผลเพิ่ม
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรดสติ๊กปราศจากกลูเตนโดยใช้เอนไซม์แทรนส์กลูทามิเนส, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Miss Molika Yin
2559 การศึกษาโปรไฟล์ลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอะโรม่าพลังงานต่ำ, ทานตะวัน พิรักษ์
2559 การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าเพื่อสุขภาพ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2559 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ ODF ระหว่างการเก็บ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบดและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรม, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี, ดร.สุธีรา วัฒนกุล
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและไส้อั่วโดยใช้วุ้นเส้นตกเกรดที่เป็นของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวุ้นเส้น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ดร.สุธีรา วัฒนกุล, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารให้ความหวานชนิด Isomalt, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, หทัยรัตน์ ริมคีรี, เทพกัญญา หาญศีลวัต, ศิวาพร โอเจริญ, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2560 น้ำดื่มกลิ่นรสผลไม้, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมคุณค่าโภชนาการ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อผู้สูงอายุ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผงรสกล้วยเพื่อผู้สูงอายุ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
2560 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ, ทานตะวัน พิรักษ์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอบนุ่มสำหรับเป็นอาหารว่าง, ทานตะวัน พิรักษ์, จุฑามาศ สื่อประสาร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วนจากร้านที่มีชื่อเสียงพร้อมบริโภคบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา, ทานตะวัน พิรักษ์, จุฑามาศ สื่อประสาร
2560 การศึกษาโพรไฟล์ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อเนื้อหมู, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2560 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าเชิงรสชาติแท้ (Authentic Thai Taste)แก่ธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก, นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, นางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ณัฐิรา อ่อนน้อม, นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์, นายพงศกร สรรค์วิทยากุล, ดร.ธีระ ชูแก้ว, นางสาวณฐมน แก้วนุ้ย, นายดนัย นาคประเสริฐ , นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์, ดร.นิลุบล ทวีกุล , นางสาวหฤทัย แก่นลา, นางอัญชลี แก้วดวง
2560 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะเชิงกลิ่น รสชาติและผลเชิงสุขภาพของผักและ สมุนไพรไทยเพื่อรักษารสชาติแท้ของอาหารไทย, ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล , รศ. ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล , ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม, ดร. วีรยา การพานิช , สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
2560 การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อสร้างความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของพริกแห้งและพริกป่นที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการใช้ในระดับอุตสาหกรรม, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2560 การพัฒนากระบวนการเพื่อยืดอายุการเก็บของผักสดตัดแต่ง, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมผงชงดื่ม, นันทวัน เทอดไทย
2562 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 24, ทานตะวัน พิรักษ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2562 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การพัฒนาความคงตัวของเนื้อสัมผัสเจลลอดช่องในผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ด้วยไฮโดรคอลลอยด์ (กลุ่มที่5), รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2562 การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีด้วยกระบวนการ High Pressure Processing (HPP), วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2563 การออกแบบลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยโดยใช้โครงสร้างโมเลกุลขององค์ประกอบทางเคมีในข้าว, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, มาศอุบล ทองงาม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 การศึกษาโพรไฟล์เนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ประเมินด้วยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, มาศอุบล ทองงาม
2563 การเพิ่มความสามารถในการรับรู้รสโดยใช้เทคนิคการเสริมรสด้วยสารให้กลิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชนิดลดน้ำตาลและเกลือโซเดียมสำหรับผู้สูงอายุ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2564 ระบบการดัดแปลงเปลือกไข่จากโรงฟักไข่แบบครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะภาคการเกษตร และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, นันทวัน เทอดไทย
2564 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญการคัดกับคุณภาพและความบริบูรณ์ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ยุพิน อ่อนศิริ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณี จิรภาคย์กุล
2564 Biorefinery approach to valorising Thai seafood processing industry by-products, ทานตะวัน พิรักษ์
2565 การพัฒนาส่วนผสมฟังก์ชั่น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม, ทานตะวัน พิรักษ์, น.ส.ศรันยา บุญมาเลิศ, นายชาญทวัช รุ่งเสรีชัย