ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process
PD-FIP
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 14 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 11 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 18 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 14 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 11 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 10 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 18 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 14 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 11 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 18 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 14 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 11 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 10 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 18 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
13
2563 สุภามาศ หาญเพิ่มชัย , ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, มินตรา นักธรรม, นันทวัน เทอดไทย, ผลของการปอกเปลือกและเวลาในการนึ่งต่อสมบัติด้านความหนืดของแป้งกล้วยดิบและด้านเนื้อสัมผัสของเจลแป้ง, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2563, หน้า 367-378
2562 มัณฑิรา ฮะวังจู, ทานตะวัน พิรักษ์, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเลือดปลาทูน่าจากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2562, หน้า 874-888
2561 Chin, L., นันทวัน เทอดไทย, Effect of ripening stage of banana and drying methods on properties of flour for mixed banana powder drink, Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, กรกฎาคม 2561, หน้า 262-277
2561 Jadwong, K., นันทวัน เทอดไทย, Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on cooking and eating quality of Sao Hai rice, Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, กรกฎาคม 2561, หน้า 153-165
2561 ภัทรสุดา น้ำทองไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, ปิติยา กมลพัฒนะ, Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion, International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 0, กรกฎาคม - กันยายน 2561
2559 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, คลื่นอัลตร้าซาวด์กับการแปรรูปและการยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร, เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม - มิถุนายน 2559, หน้า 44-46
2558 Thitima Tanvarakom, นันทวัน เทอดไทย, Effect of Egg and Microwave Baking on Quality of Rice-Flour Bread, Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 59-68
2557 Ei Mon Mon Kyaw, นันทวัน เทอดไทย, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, Characterization of commercial wheat flour sold in Myanmar and its application in the fried chicken, Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2557, หน้า 241-248
2555 ทานตะวัน พิรักษ์, ไคโตซาน: ทางเลือกใหม่ของสารต้านเชื้อจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, วารสารอาหาร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2555, หน้า 24-29
2554 วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิภาวรรณ พรหมเจริญ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน., วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. , ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, มีนาคม - เมษายน 2554, หน้า 92-102
2553 พรพรรณ กอมนชัย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นันทวัน เทอดไทย, วาสินี จันทร์นวล, คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิไทย 8 ยี้ห้อ:คุณภาพทางเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และกายภาพกับคะแนนความชอบของผู้บริโภคโดยใช้แผนภาพความชอบ, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 476-479
2550 ธนภัทร อภินันทศรี, สมบัติ ขอทวีวัฒนา, วิษฐิดา จันทราพรชัย, กรรมวิธีการผลิตผลึกน้ำตาลแท่ง และคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงผลึกซ้ำ, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2550, หน้า 321-329
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, ผลของวิธีการเตรียมตัวอย่างและเวลาการสกัดต่อผลผลิตและกิจกรรมของแอนติออกซิแดนท์จากใบกระโดนบก, Kasetsart Journal (Nat. Sci), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน 2547, หน้า 0-0
Year
National Journal
145
2565 Chin, L., นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of conventional and microwave cooking conditions on quality and antioxidant activity of Chinese kale (Brassica alboglabra), Applied Food Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2565
2565 Pinsuwan, A., สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Chompreeda, P., Prinyawiwatkul, W., Sensory Drivers of Consumer Acceptance, Purchase Intent and Emotions toward Brewed Black Coffee, Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มกราคม 2565
2565 Sirichokworrakit, S., หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Comparative study on conventional, accelerated solvent extraction and ultrasonic-assisted extraction of total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activities from Riceberry bran, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2565, หน้า 243-254
2565 Udomwasinakun, N., ทานตะวัน พิรักษ์, Chanput, W.P., Identification of polyphenols in white mugwort (Artemisia lactiflora Wall.) ethanolic extracts and their anti-inflammatory and anti-adipogenic activity potential, Food Bioscience, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2565
2565 อรอมล จงเสริมศิริสกุล, ทานตะวัน พิรักษ์, Total polyphenol content and antioxidant properties of cold brew coffee extracts as affected by ultrasound treatment and their application in low fat pork sausage, International Journal of Food Properties, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, เมษายน 2565, หน้า 813-826
2564 Duanggamol Jullapanya, Pattharasuda Hanucharoenkul, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of sucrose and cooling rate on pasting properties and freeze-thaw stability of tapioca starch paste with and without xanthan gum., Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2564, หน้า 644-653
2564 Pattharasuda Hanucharoenkul, Chuthawan Theerathanan, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of soaking temperature and time on the kinetics of water absorption and pasting properties of glutinous rice, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2564, หน้า 193-200
2564 S. Bai-Ngew, นันทวัน เทอดไทย, W. Zhou, Microwave vacuum-dried durian flour and its application in biscuits, Heliyon, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2564, หน้า e0829
2564 Chhom, M., วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Selecting a suitable method and conditions for drying galangal (Alpinia galanga L.) rhizomes and holy basil (Ocimum sanctum L.) leaves based on physical characteristics, bioactive contents and bioactivities, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564, หน้า 915-924
2564 Moreno, J.P.C., วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, ปิติยา กมลพัฒนะ, Stabilization of rice bran using ohmic heating or ultra-superheated steam, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564, หน้า 816-825
2563 Lyda Chin, นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of Microwave Cooking on Quality of Riceberry Rice (Oryza sativa L.), Journal of Food Quality, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563, หน้า 435027
2563 ภาวินี อินทร์มณี, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ปิติยา กมลพัฒนะ, ทานตะวัน พิรักษ์, Effect of thermosonication and microwave heating for post pasteurization on chemical, physical, and sensory characteristics of prototype sausage, Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 39-47
2563 นางสาวภูณิชา บุญวิเศษ, ทานตะวัน พิรักษ์, Physicochemical and sensory characteristics of reduced fat-low sugar Chinese pork sausage as produced by chitooligosaccharide using commercial pectinase hydrolysis, International Journal of Food Properties, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2563, หน้า 22-33
2563 Supawadee Jansrimanee, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Synergetic effects of ultrasound and sodium alginate coating on mass transfer and qualities of osmotic dehydrated pumpkin, Ultrasonics Sonochemistry, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 10525
2563 นางสาวสุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, The Effect of Extraction Methods on Phenolic, Anthocyanin, and Antioxidant Activities of Riceberry Bran, Suan Sunandha Science and Technology Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2563, หน้า 7-13
2563 พิธาลัย ผู้พัฒน์, พิมพวรรณ คุ้มภัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Boonyarit, J., Plangmon, C., รังสิมา ชลคุป, Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industry, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2563, หน้า 012035-
2562 สุนทรี สุวรรณสิชณน์, The Importance of Sensory Lexicons for Research and Development of Food Products, Foods, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562
2562 Natsinee Duangkaew, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Influence of long-term aging of rice paddy on qualities of fresh and dried rice noodle, Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ Spcl. Iss., มีนาคม 2562, หน้า 77-82
2562 นายเอกราช แสงพล, ทานตะวัน พิรักษ์, Effect of Thai hoary basil (Ocimumcanum Sims.) seed mucilage on fat reduction and quality characteristics of chicken salt soluble protein gel and low-fat meat products, Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2562, หน้า 487-499
2562 สุธาสินี บุญมาวัตร, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Effect of superheated steam heating on quality and antioxidant activities of riceberry bran, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2562, หน้า 130-138
2562 Dang, L.T.K., นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on physical and chemical properties of brown rice, Journal of Food Process Engineering, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2562
2562 Anootthato, S., นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Characterization of protein hydrolysate from silkworm pupae (Bombyx mori), Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 43, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2562, หน้า e1402
2562 Sukkhown, P, ทานตะวัน พิรักษ์, Chonpracha, P, Ardoin, R, Prinyawiwatkul, W, Seafood Flavor Perception, Liking, Emotion, and Purchase Intent of Coated Peanuts as Affected by Coating Color and Hydrolyzed Squid Peptide Powder, JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 84, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2562, หน้า 1570-1576
2562 น.ส.ภาวินี อินทร์มณี, ปิติยา กมลพัฒนะ, ทานตะวัน พิรักษ์, Ohmic heating effects on Listeria monocytogenes inactivation, and chemical, physical, and sensory characteristic alterations for vacuum packaged sausage during post pasteurization, LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2562, หน้า 183-189
2562 ภูฤทธิ์ เงินชัย, Alonso, Jose Ramon, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Prinyawiwatkul, Witoon, Effects of Visual Cues on Consumer Expectation, Emotion and Wellness Responses, and Purchase Intent of Red Chili Powders, Journal of Food Science, ปีที่ 84, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2562, หน้า 3018-3026
2561 Dang, L.T.K., นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Improvement of structure and cooking quality of brown rice using ultrasonic and enzymatic treatments, Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 42, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2561, หน้า 1-8
2561 Arunwadee Sukchum, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Addition of dietary fiber for enriched nutrition of gluten-free Macaroni, Journal of Food Science And Agricultural Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ Spcl. Iss., ธันวาคม 2561, หน้า 86-92
2561 Balamurugan, S., นางสาวภาวิณี อินทร์มณี, De Souza, J.E., Strange, P., ทานตะวัน พิรักษ์, Barbut, S., Effects of high pressure processing and hot water pasteurization of cooked sausages on inactivation of inoculated listeria monocytogenes, natural populations of lactic acid bacteria, pseudomonas spp., and coliforms and their recovery during storage at 4 and 108C, Journal of Food Protection, ปีที่ 81, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2561, หน้า 1245-1251
2561 Chonnikarn Srikanlaya, นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Weibiao Zhou, Effect of hydroxypropyl methylcellulose, whey protein concentrate and soy protein isolate enrichment on characteristics of gluten-free rice dough and bread, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 53, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2561, หน้า 1760-1770
2561 Chutima Mattar, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Development of calcium enriched rice pasta by extrusion process, Journal of Food Science And Agricultural Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ Spcl. Iss., ธันวาคม 2561, หน้า 79-85
2561 นส.ภาระวี ผูกเกษร, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Effect of ultra-superheated steam on aflatoxin reduction and roasted peanut properties, Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 98, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2561, หน้า 2935-2941
2561 นางสาวภัทราภรณ์ สุขขาว, กมลวรรณ แจ้งชัด, เยาวภา หล่อเจริญผล, ทานตะวัน พิรักษ์, Flavored-functional protein hydrolysates from enzymatic hydrolysis of dried squid by-products: Effect of drying method, Food Hydrocolloids , ปีที่ 2018, ฉบับที่ 76, มีนาคม 2561, หน้า 103-112
2561 นายเอกราช แสงพล, ทานตะวัน พิรักษ์, Hoary basil seed mucilage as fat replacer and its effect on quality characteristics of chicken meat model, Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 382-387
2561 อมราภรณ์ ปิ่นสุวรรณ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล, Development of Thai emotion lexicon for coffee drinking using word association and check-all-that-apply methods, Journal of food science and agricultural technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2561
2561 Piyawanitpong, C, นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of Precooking and Superheated Steam Treatment on Quality of Black Glutinous Rice, JOURNAL OF FOOD QUALITY, ตุลาคม 2561
2561 Suravanichnirachorn, W., วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process models, International Food Research Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, มกราคม 2561, หน้า 2666-2673
2561 Suravanichnirachorn, W., วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powders, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2561, หน้า 354-360
2561 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Ketjarut, S., Choosuk, P., Hanucharoenkul, P., Effect of carboxymethyl cellulose on properties of wheat flour-tapioca starch-based batter and fried, battered chicken product, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2561, หน้า 565-572
2561 Czarina Kristine Rosales, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุทัย กลิ่นเกษร, Influence of crystal promoters on sensory characteristics of heat-resistant compound chocolate, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2561, หน้า 1459-1467
2561 Koppel, K, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Chambers, D, Chambers, E, Determination of Intrinsic Appearance Properties that Drive Dry Dog Food Acceptance by Pet Owners in Thailand, JOURNAL OF FOOD PRODUCTS MARKETING, ปีที่ 24, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2561, หน้า 830-845
2561 Tunnarut, D., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Modified quality of seasoning syrup for coating and enhancing properties of a food model using xanthan gum, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2561, หน้า 298-304
2561 Wiriyawattana, P, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Effects of aging on taste thresholds: A case of Asian people, JOURNAL OF SENSORY STUDIES, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2561
2561 Wiriyawattana, P., สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Effects of drum drying on physical and antioxidant properties of riceberry flour, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2561, หน้า 445-450
2560 Chonnikarn Srikanlaya,, นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Weibiao Zhou, Effect of butter content and baking condition on characteristics of the gluten-free dough and bread, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2560, หน้า 1904–1913-1904–1913
2560 Czarina Kristine Rosales, อุทัย กลิ่นเกษร, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Effect of Crystal Promoters on Viscosity andMelting Characteristics of Compound Chocolate, International Journal of Food Properties, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 119-132
2560 W. Pojchananaphasiri, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Quality prediction of nipa palm fruit during osmotic dehydration and drying process, International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2560, หน้า 247-252
2560 Czarina Kristine Rosales, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุทัย กลิ่นเกษร, Ability of crystal promoters to delay fat bloom development in heat-resistant compound chocolate with or without the presence of crystal inhibitor, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2560, หน้า 2343-2351
2560 Jansrimanee, S., เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Effect of sodium alginate coating on osmotic dehydration of pumpkin, International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 1903-1909
2560 Latthika Wimonsiri, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, Yukihiro Ozaki, Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopy, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2560, หน้า 330-337
2560 Sueprasarn, J., Reabroy, S., ทานตะวัน พิรักษ์, Antioxidant properties of Karanda (Carissa carandas Linn.) extracts and its application in Thai traditional fermented pork sausage (Nham), International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 1667-1675
2560 Suthatta Areekij, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Yukihiro Ozaki, Rapid and nondestructive analysis of deep-fried taro chip qualities using near infrared spectroscopy, Journal of Near Infrared Spectroscopy , ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2560
2560 Tunnarut, D, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality Enhancement of Tapioca Starch Gel using Sucrose and Xanthan Gum, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2560
2559 Teeda Pramualkijja , ทานตะวัน พิรักษ์, Paramaporn Kerdsup, Effect of Salt, Rice Bran Oil and Malva Nut Gum on Chemical, Physical and Physico - Chemical Properties of Beef Salt - Soluble Protein and Its Application in Low Fat Salami, Food Hydrocolloids, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 303-310
2559 THAMONWAN PUJCHAKARN, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Development of a sensory lexicon for a specific subcategory of soy sauce: Seasoning soy sauce, Journal of Sensory Studies, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2559, หน้า 443-452
2559 Horrungsiwat, S., นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of combined microwave-hot air drying and superheated steam drying on physical and chemical properties of rice, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2559, หน้า 1851-1859
2559 นันทวัน เทอดไทย, Tanvarakom, T., ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Zhou, W., Effect of Microwave Assisted Baking on Quality of Rice Flour Bread, Journal of Food Quality, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2559, หน้า 245-254
2559 นายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Comparison of Anthocyanin Extraction Methods From High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract Powder, Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2559, หน้า 1125-1133
2558 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, IDENTIFICATION OF BACTERIA ISOLATED FROM USED CLOTHES BY MALDI-TOF MS, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT), ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน 2558, หน้า 23-26
2558 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวหมาก, Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2558, หน้า 10-20
2558 Czarina Kristine Rosales, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, SENSORY LEXICON OF POMELO FRUIT OVER VARIOUS CULTIVARS AND FRESH-CUT STORAGE, Journal of Sensory Studies, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 21-32
2558 Kwanhathai Chaethong , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of sodium metabisulfite and citric acid in soaking process after blanching on quality and storage stability of dried chili, Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2558, หน้า 2161-2170
2558 Soraya Ketjarut , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of tapioca starch on thermal properties of wheat flour-based batter and quality of fried battered chicken wingstick, International Journal of Food Engineering , ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2558, หน้า 641-650
2558 Swittra Bai-Ngew, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Weibiao Zhou, Effect of microwave vacuum drying and hot air drying on the physicochemical properties of durian flour., International Journal of Food Science and Technology., ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 305-312
2558 Tepsongkroh, Benjarat, เทพกัญญา หาญศีลวัต, Maisuthisakul, Pitchaon, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Influence of Polyglycerol Polyricinoleate and Biopolymers on Physical Properties and Encapsulation Efficiency of Water-in-Oil-in-Water Emulsions Containing Mango Seed Kernel Extract, JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2558, หน้า 1126-1133
2558 บุศราวรรณ ไชยะ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, W. Prinyawiwatkul, Optimisation of wheat flour-based sponge cake formulation containing tapioca starch and xanthan gum, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 532-540
2557 Bai-Ngew, S., นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Zhou, W., A study of the effect of the drying process on the composition and physicochemical properties of flours obtained from durian fruits of two ripening stages, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2557, หน้า 230-237
2557 Jitrakbumrung, S., นันทวัน เทอดไทย, Effect of addition of sourdough on physicochemical characteristics of wheat and rice flour bread., KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557, หน้า 964-969
2557 Kadri Koppel, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Uma Chitra, Jeehyun Lee, Edgar Chambers IV, Eggs and poultry purchase, storage, and preparation practices of consumers in selected Asian countries, Foods, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2557, หน้า 110-127
2557 L. T. Nguyen, V. M. Balasubramaniam, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Estimation of Accumulated Lethality Under Pressure-Assisted Thermal Processing, Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2557, หน้า 633-644
2557 เขมรัฐ วงศ์สำราญ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Effect of Cooking Conditions on Black Bean Flour Properties and Its Utilization in Donut Cake, Kasetsart J. (Nat. Sci.) ์ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557, หน้า 970-979
2557 Khuwijitjaru, P, Plernjit, J, Suaylam, B, Samuhaseneetoo, S, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Adachi, S, Degradation kinetics of some phenolic compounds in subcritical water and radical scavenging activity of their degradation products, CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 92, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2557, หน้า 810-815
2557 Koppel, K., Chambers, E., Vรกzquez-Araรบjo, L., Timberg, L., Carbonell-Barrachina, T.A., สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Cross-country comparison of pomegranate juice acceptance in Estonia, Spain, Thailand, and United States, Food Quality and Preference, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2557, หน้า 116-123
2557 Ledeker, CN, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Chambers, DH, Adhikari, K, Comparison of sensory attributes in fresh mangoes and heat-treated mango purees prepared from Thai cultivars, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, เมษายน 2557, หน้า 138-144
2557 Timberg, L, Koppel, K, Kuldjarv, R, Chambers, E, Soontrunnarudrungsri, A, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Paalme, T, Seasoned Sprat Products' Acceptance in Estonia and in Thailand, JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2557, หน้า 552-566
2556 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Prawta Chantaro, Katsuyoshi Nishinari, Thermal and rheological properties of tapioca starch gels with and without xanthan gum under cold storage, Journal of Food Engineering, ปีที่ 117, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2556, หน้า 333-341
2556 Chantaro, P., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, K. Nishinari., Effect of heating-cooling on rheological properties of tapioca starch paste withand without xanthan gum., Food Hydrocolloids, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2556, หน้า 183-194
2556 Nutthanun Nimmanpipug, นันทวัน เทอดไทย, Effect of osmotic dehydration time on hot air drying and microwave vacuum drying of papaya, Food and Applied Bioscience Journal , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2556, หน้า 1-10
2556 S. De Lamo-Castellv?, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, V.M. Balasubramaniam , Combined effects of nisin, sucrose laurate ester and pressure-assisted thermal processing to inactivate Bacillus amyloliquefaciens spores, Acta Alimentaria, ปีที่ 42, ฉบับที่ -, มกราคม 2556, หน้า 301-307
2556 Nimmanpipug, N., นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Characterisation of osmotically dehydrated papaya with further hot air drying and microwave vacuum drying, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2556, หน้า 1193-1200
2556 Rungcharoen, P., นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, เสกสม อาตมางกูร, ยุวเรศ เรืองพานิช, Ferket, P.R., ณัฐชนก อมรเทวภัทร, By-product of tropical vermicelli waste as a novel alternative feedstuff in broiler diets, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2556, หน้า 1732-1741
2556 บุษบา ยงสมิทธ์, Thongpradis, P., Klinsupa, W., วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Fermentation and quality of yellow pigments from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutant, Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2556, หน้า 8895-8902
2555 นันทวัน เทอดไทย, Teerada Visalrakkij , Effect of osmotic dehydration on dielectric properties, microwave vacuum drying kinetics and quality of mangosteen, International Journal of Food Science & Technology , ปีที่ 47, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2555
2555 ทานตะวัน พิรักษ์, อนุวัตร แจ้งชัด, รศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์, Characterisation of physical, chemical and antimicrobial properties of allicin–chitosan complexes, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2555, หน้า 1339-1347
2555 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, Joseph F. Frank, Survival of Shiga Toxin-producing Escherichia coli (O157:H7 and Non-O157:H7) and Effectiveness of Thermal Inactivation by Microwaves in Nham (Thai Fermented Sausage), Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555, หน้า 966-977
2555 Kwanhathai Chaethong , Duenchay Tunnarut, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality and color parameters of dried chili and chili powder pretreated by metabisulfite soaking with different times and concentrations, Kasetsart Journal (Nat. Sci.), , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2555, หน้า 473-484
2555 สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Chambers, E, Kongpensook, V, จินตนา อุปดิสสกุล, SENSORY LEXICON FOR MANGO AS AFFECTED BY CULTIVARS AND STAGES OF RIPENESS, JOURNAL OF SENSORY STUDIES, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2555, หน้า 148-160
2555 นส. ปนัทพร ยุทธวิสุทธฺ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, ทานตะวัน พิรักษ์, Development of Instant Beverage from Predigested Broken Jasmine Brown Riceand Job’s tears for Diabetic Patients, Kasetsart Journal Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2555, หน้า 795-803
2554 นันทวัน เทอดไทย, Hasaya Northongkom, Characterization of hot air drying and microwave vacuum drying of fingerroot (Boesenbergia pandurata)., International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2554, หน้า 601-607
2554 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Natee Yakard, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Effect of Xanthan Gum on the Quality of Syrup Thickened by Modified Starch during Heating and Storage, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554, หน้า 128-135
2554 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, E. Park, C.S. Lee, R.Y.A. Wu , J. Lee, High-Throughput detection of spore contamination in food powders and food packages using tiered approach of ATP bioluminescence and real-time PCR. [Accepted]., LWT – Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554, หน้า 341-348
2554 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, Prof.Shu-Cherng Fang, Inverse data envelopment analysis model to preserve relative efficiency values:The case of variable returns to scale, Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2554, หน้า 1017-1023
2554 Rosjarin Prabpree, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of Tapioca Starch Concentration on Quality and Freeze-Thaw Stability of Fish Sausage, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2554, หน้า 314-324
2554 Sawittra Bai-Ngew, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Characterization of microwave vacuum-dried durian chips, Journal of Food Engineering, ปีที่ 104, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2554, หน้า 114-122
2554 นันทวัน เทอดไทย, Zhou, WB, Pattanapa, K, Microwave vacuum drying of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung), INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2554, หน้า 2401-2407
2554 Chanchira Phimpharian,, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, Witoon Prinyawiwatkul, Hong Kyoon No, Physicochemical characteristics and sensory optimisation of pineapple leather snack as affected by glucose syrup and pectin concentrations, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 46, พฤษภาคม 2554, หน้า 972-978
2554 Khuwijitjaru, P, Yuenyong, T, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Adachi, S, Effects of ferric chloride on thermal degradation of gamma-oryzanol and oxidation of rice bran oil, EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 113, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2554, หน้า 652-657
2554 บุศราวรรณ ไชยะ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality of Batter and Sponge Cake Prepared from Wheat-Tapioca Flour Blends, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2554, หน้า 305-313
2553 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, S. De Lamo-Castellvi, V.M. Balasubramaniam , A.E. Yousef, Efficacy of pressure-assisted thermal processing, in combination with organic acids, against Bacillus amyloliquefaciens spores suspended in deionized water and carrot puree, Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, มกราคม 2553, หน้า M46-M52
2553 วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, Determination of physical, chemical and sensory characteristics of yentafo sauces, Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2553, หน้า 120-131
2553 Kanitta Pattanapa, นันทวัน เทอดไทย, Withida Chantrapornchai, Weibiao Zhou, Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solution on characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung), International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, กันยายน 2553, หน้า 1918-1924
2553 Prawta Chantaro, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of Heating Time on the Quality of Tapioca Starch and Xanthan Gum Mixture, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553, หน้า 1183-1190
2553 Prawta Chantaro, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of sucrose on thermal and pasting properties of tapioca starch and xanthan gum mixtures, Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2553, หน้า 44-50
2553 Soraya Ketjarut , ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Rheological Properties of Wheat Flour-based Batter Containing Tapioca Starch, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2553, หน้า 116-122
2553 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, Artificial neural network modeling of mass transfer during osmotic dehydration of kaffir lime peel, Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2553, หน้า 214-223
2553 Junlakun, P., วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, Effects of Horn Mali brown rice flour extract on Aspergillus niger growth, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2553, หน้า 100-106
2553 Porndarun Junlakun, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, Study of Physico-Chemical Properties of Hom Mali Brown Rice Flour Extract Powder and Optimum Concentration in Aspergillus niger Culture Media, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2553, หน้า 262-270
2553 นางสาวสุธีรา วัฒนกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, Brian Wilkinson, Gold kiwifruit leather product development using quality function deployment approach., Food Quality and Preference, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, เมษายน 2553, หน้า 339-345
2552 นันทวัน เทอดไทย, Sankrit Tontan, Development of calcium supplement from the bone of Nile Tilapia (Tilapia nilotica) , Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2552
2552 นันทวัน เทอดไทย, Sankrit Tontand, Preliminary study of chili drying using microwave assisted vacuum drying technology, Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน 2552, หน้า 80-86
2552 นันทวัน เทอดไทย, Zhou, W, Characterization of microwave vacuum drying and hot air drying of mint leaves (Mentha cordifolia Opiz ex Fresen), Journal of Food Engineering, ปีที่ 91, ฉบับที่ 3, เมษายน 2552, หน้า 482-489
2552 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, J. Ahn, V.M. Balasubramaniam , A.E. Yousef, Influence of pressurization rate and pressure pulsing on the inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores during pressure-assisted thermal processing, Journal of Food Protection , ปีที่ 72, ฉบับที่ 4, เมษายน 2552, หน้า 775-782
2552 Khuwijitjaru, Pramote, Yuenyong, Thippawan, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Adachi, Shuji, Degradation kinetics of Gamma-Oryzanol in antioxidant-stripped rice bran oil during thermal oxidation, Journal of Oleo Science, ปีที่ 58, ฉบับที่ 10, กันยายน - ตุลาคม 2552, หน้า 491-497
2552 อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, Screening Lactic Acid Bacteria for Improving the Kanom-jeen Process, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2552, หน้า 557-565
2551 นันทวัน เทอดไทย, Wuttijumnong, P, Netipunya, S., Computational fluid dynamics simulation of temperature profiles during batch baking, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2551, หน้า 175-181
2551 นางสาวกมลฉัตร พิมพ์ดิษฐ์, นันทวัน เทอดไทย, กมลวรรณ แจ้งชัด, Effects of fat replacer on physical, chemical and sensory characteristics of puff pastry, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2551, หน้า 1-8
2551 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Srijunthongsiri, S, Influence of xanthan gum on rheological properties and freeze-thaw stability of tapioca starch, Journal of Food Engineering, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, กันยายน 2551, หน้า 137-143
2551 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Drying kinetics of semi-finished cassava crackers: A comparative study, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2551, หน้า 1360-1371
2551 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, Moisture content and water activity prediction of semi-finished cassava crackers from drying process with artificial neural network, Journal of Food Engineering, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, มกราคม 2551, หน้า 65-74
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antifungal Activity of Clove and Cinnamon Oil and Their Synergistic Against Postharvest Decay Fungi of Grape in vitro, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2551, หน้า 169-174
2550 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Maisuthisakul, P, Gordon, MH, Suttajit, M, Enhancing the oxidative stability of rice crackers by addition of the ethanolic extract of phytochemicals from Cratoxylum formosum Dyer, ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2550, หน้า 37-42
2550 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Temsiripong, T, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Thermal and rheological properties of tapioca starch and xyloglucan mixtures in the presence of sucrose, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2550, หน้า 239-248
2550 Maisuthisakul, P., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Gordon, M.H., Characterization of the phytochemicals and antioxidant properties of extracts from Teaw (Cratoxylum formosum Dyer), Food Chemistry , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 1620-1629
2550 Maisuthisakul, P., Suttajit, M, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Assessment of phenolic content and free radical-scavenging capacity of some Thai indigenous plants, Food Chemistry , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 1409-1418
2550 นันทวัน เทอดไทย, Zhou WB, กมลวรรณ แจ้งชัด, Modeling of the effect of relative humidity and temperature on proving rate of rice-flour -based dough, LWT-FooD Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2550, หน้า 1036-1040
2550 นันทวัน เทอดไทย, ไพศาล วุฒิจำนงค์, อนุวัตร แจ้งชัด, ฉัตรลดา กู้สุจริต., Optimization of Vacuum Frying Condition for Shallot, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2550, หน้า 338-342
2549 นันทวัน เทอดไทย, Modelling of the effect of relative humidity and temperature on proving of rice-flour based dough, LWT-Food Science and Technology, ปีที่ inpress, กรกฎาคม 2549, หน้า 0-0
2549 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of Xanthan Gum and pH on Pasting Properties and Freeze-Thaw Stability of Tapioca Starch, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2549, หน้า 203-208
2549 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Temsiripong T., Ikeda S., Nishinari K., Influence of tamarind seed xyloglucan on rheological properties and thermal stability of tapioca starch, Journal of Food Engineering, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2549, หน้า 41-50
2549 Harnsilawat T., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, McClements D.J., Characterization of beta-lactoglobulin-sodium alginate interactions in aqueous solutions: A calorimetry, light scattering, electrophoretic mobility and solubility study, FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2549, หน้า 577-585
2549 Harnsilawat T., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, McClements D.J., Stabilization of model beverage cloud emulsions using protein-polysaccharide electrostatic complexes formed at the oil-water interface, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม 2549, หน้า 5540-5547
2549 Harnsilawat, T., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, McClements, D.J., Influence of pH and ionic strength on formation and stability of emulsions containing oil droplets coated by ฮฒ-lactoglobulin - Alginate interface, Biomacromolecules, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2549, หน้า 2052-2058
2549 Maisuthisakul P., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Gordon M.H., Antioxidant properties of teaw (Cratoxylum formosum Dyer) extract in soybean oil and emulsions, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, เมษายน 2549, หน้า 2719-2725
2549 Thanasukarn P., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, McClements D.J., Impact of fat and water crystallization on the stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions stabilized by a nonionic surfactant, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2549, หน้า 3591-3597
2549 Thanasukarn P., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, McClements D.J., Utilization of layer-by-layer interfacial deposition technique to improve freeze-thaw stability of oil-in-water emulsions, Food Research International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2549, หน้า 721-729
2549 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Harnsilawat, T, McClements, DJ, Influence of alginate, pH and ultrasound treatment on palm oil-in-water emulsions stabilized by beta-lactoglobulin, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 287, ฉบับที่ 1-3, กันยายน 2549, หน้า 59-67
2548 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of xyloglucan on gelatinization and retrogradation of tapioca starch, Food Hydrocolloids, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2548, หน้า 1054-1063
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Atomic force microscopy studies on cation-induced network formation of gellan, Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, กันยายน 2547, หน้า 727-735
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Impact of fat and water crystallization on the stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions stabilized by whey protein isolate, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 246, ฉบับที่ 1-3, ตุลาคม 2547, หน้า 49-59
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of emulsifier type on freeze-thaw stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions, Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2547, หน้า 1033-1043
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Single-phase mixed gels of xyloglucan and gellan, Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2547, หน้า 669-675
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, ผลของชนิดโฮโมจีไนเซอร์และโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางกายภาพของอิมัลชันน้ำมันมะพร้าว, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน 2547, หน้า 0-0
2546 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Fuzzy data envelopment analysis (DEA): a possibility approach, Fuzzy Sets and Systems, ปีที่ 139, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2546, หน้า 379-394
2546 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Fuzzy Data Envelopment Analysis (FBCC), Fuzzy Optimization and Decision Making, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กันยายน 2546, หน้า 337-358
2546 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Fuzzy Data Envelopment Analysis: Credibility Approach, Fuzzy Sets based Heuristics for Optimization, ปีที่ 126, กรกฎาคม 2546, หน้า 141-158
2545 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of sucrose on RVA viscosity parameters, water activity and freezable water fraction of cassava starch suspensions, ScienceAsia, ปีที่ 28, กันยายน 2545, หน้า 0-0

Conference

Year
International Conference
130
2565 ภัทรภูมิ อินตา, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Effect of drying temperature on physical and chemical properties of duckweed (Wolffia globosa), การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 วิชุดา สุมาลัย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มน้านมมะพร้าวผสมน้ามะม่วง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 ศชิภรณ์ อ้นสืบสาย, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ผลของการเตรียมมะเขือเทศต่อคุณภาพเพียวเร่มะเขือเทศและแนวทางการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 อรญาณี ปันนวล, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Effect of different pretreatments on drying characteristics, color and chlorophyll contents of duckweeds (Wolffia globosa), การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 ปรียา รักษาเจริญ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อคุณภาพด้านเคมีและกายภาพของเค้กกล้วยหอม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 Mintra Nugthum, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Patcharanun Suksangpanomrung, Arisara Hiriotappa, นันทวัน เทอดไทย, Effect of sucralose substitution on rheological properties and moisture transfer of Marian plum leathers, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 Patcharanun Suksangpanomrung, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Arisara Hiriotappa, Mintra Nugthum, นันทวัน เทอดไทย, Rapid analysis of grated coconut meat qualities in coconut milk extraction process using near-infrared spectroscopy, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 Duanggamol Jullapanya, Pattharasuda Hanucharoenkul, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of Calcium Concentration on Properties of Tapioca Starch Gel Containing Alginate, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 Panusorn Choosuk, Patchara Damkrut, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality Modification of the Reformed Chicken Meat Using Xanthan Gum for Nugget Preparation, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 Sujaree Khatcha, Suteera Vatthanakul, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นตรงในการพัฒนาโจ๊กสำหรับผู้สูงวัย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ชัญญา สิทธิอํานวย, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การพัฒนาเค้กสปันจ์ลดแคลอรี่เพื่อสุขภาพ ด้วยแป้งมันม่วงและอินูลิน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 อรุณวดี สุขชุ่ม, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, หทัยชนก กันตรง, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ผลของการเติมแป้งกล้วยดิบและแป้งข้าวโพดสีเหลืองต่อคุณภาพของสปาเกตตีปราศจากกลูเตน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2563, นครปฐม ประเทศไทย
2562 นางสาวอารียา ปอเจริญ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาด้วยแป้งกล้วย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ศรันยา บุญมาเลิศ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การพัฒนาข้าวเกรียบปลาสำเร็จรูปทดแทนด้วยแป้งกล้วยบางส่วน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ศยามล เนตรสุวรรณ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, การสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่ออาหารที่มีรสเค็มและการสํารวจตลาดเครื่องปรุงรสลดโซเดียม, การประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6., 24 พฤศจิกายน 2561, สกลนคร ประเทศไทย
2561 ศรันยา บุญมาเลิศ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ผลการทดแทนเกลือด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และไกลซีนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบซูริมิ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 อารียา ปอเจริญ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาโดยใช้สารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครส, การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 The 2nd Innovation for Learning and Invention 2018: ILI2018. 18 July 2018., 18 กรกฎาคม 2561, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2560 ผาณิตา ชัยดิเรก, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสายตา, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 พงศ์ประสิทธิ์ สุวรรณศักดิ์ชิน, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาผลของการเติมเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR1331, Lactobacillus fermentum TISTR937 และเชื้อบริสุทธิ์ทางการค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนม, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 พลอยไพลิน ตุลาผล, ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผลของความชื้นเริ่มต้นของกากถั่วเหลืองที่มีต่อปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแป้งกากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วย Rhizopus oligosporus และ Rhizopus oryzae, การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1“เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, 17 - 18 สิงหาคม 2560, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 วนิสา รุ?งพาณิชย์, ทานตะวัน พิรักษ์, การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มเขียวหวานและเปลือกมะนาว, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, อื่นๆ ประเทศไทย
2560 อารียา ปอเจริญ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ผลของการพรีทรีตเม้นต์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของถั่วงอก, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ธนัญชนก คำไท้, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, การเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่ง, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54/2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 น.ส.สุธาสินี บุญมาวัตร, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ผลของการให้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของรำข้าว, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54/2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 เวธนี สุรวณิชนิรชร, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, Production of freeze-dried Mao juice powders and their functional properties., การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นส.กนกพร ตันเจริญ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, การศึกษาผลของแซนแทนกัมและอินูลินต่อค่าทางกายภาพและประสาทสัมผัสหน้าเค้กช็อกโกแลต, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. วันที่ 3-6 ก.พ. 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 Chuthawan Theerathanan, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of cooling rate on pasting properties of gelatinized rice flour, the RMUTTO Research Conference 2015, 3 - 5 มิถุนายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2558 นส.เพ็ญธกานต์ สุวรรณเวช , วิษฐิดา จันทราพรชัย, การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้มยำสำเร็จรูปตามค่าคุณภาพทางเคมี, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 นายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. วันที่ 3-6 ก.พ. 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 สวนีย์ หอรังสิวัฒน์, นันทวัน เทอดไทย, ผลของวิธีการหุงสุกต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิ, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Porntip Wiriyawattana, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Effect of autoclave heating and microwave heating on stability and antioxidant activity of riceberry bran, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Thichanuch Thaiyanan, นันทวัน เทอดไทย, Product Development of Shrimp Snack, The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ขนิษฐ์ จรัสวิมลใส, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of processing on properties of corn cake powder, The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ฉัตรทิพย์ ติ๊บศรีบุตร, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Influence of sugar derivative and organic acid on quality of old crop cooked Thai Jasmine rice, The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 วิรัลพัชร เลิศอมรดิเรก, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 กุลบดี ตันติจำนรรจ์ , อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สมพร คงเจริญเกียรติ, การพัฒนาดอกอัญชันแผ่นผสมผลไม้เพื่อเป็นอาหาร ขบเคี้ยว, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Duenchay Tunnarut, Satit Ritlertchai , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Pasting Properties of Tapioca Starch with and without Hydroxypropyl Methylcellulose., The 28th National Graduate Research Conference,, 28 - 29 มิถุนายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Saranya Thongudom, นันทวัน เทอดไทย, ลักษณะการอบแห้งของมะละกอที่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน : การเปรียบเทียบระหว่างการอบแห้งลมร้อนและการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 กฤติกา โพธิ์เย็น, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ผลของการลวกและการใช้กรดต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแก่นตะวันผง, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ปิยะลักษณ์ หงษา, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, สิรี ชัยเสรี, ลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นของข้าวผัด, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สมเกียรติ จันทร์เทศ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, การประยุกต์แบบจาลองคาโนค้นหาความต้องการของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์มะม่วงอัดเม็ด, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สุภาวดี จันทร์ศรีมณี, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ผลของการเคลือบฟักทองด้วยโซเดียมแอลจิเนตต่อคุณภาพของฟักทองแช่อิ่ม, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 องค์อร กล่ำเจริญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, การทานายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวม, รสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ปุญฎา เนื่องฤทธิ์, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อิทธิพลของสารทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเค้กช็อคโกแลตลดไขมัน, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 4 - 5 ตุลาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, P. Chantaro, K. Nishinari, Rheological properties of tapioca starch paste with and without xanthan gum under heating-cooling, The 12th TRF-CHE Annual Congress, 10 - 12 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี ประเทศไทย
2555 Duenchay Tunnarut, Prawta Chantaro, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Gelatinization and texture parameters of tapioca starch with and without xanthan gum and sucrose, The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2555, Empress Convention Centre, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 S. Thimthong, Y. Boonnark, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of alginate coating on sugar content reduction in osmotic dehydrated papaya cube., The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2555, Empress Convention Centre, Chiang Mai, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ, นันทวัน เทอดไทย, คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของมังคุดอบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ปิ่นฤทัย เตียงพิทยากร, วิษฐิดา จันทราพรชัย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของทอดมันกากถั่วเหลืองด้วยกลูเตน, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 , 4 - 5 ตุลาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ริสสา ดิษฐ์น้อย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน, การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นันทวัน เทอดไทย, สุพิชา กระจ่างเมธีกุล, ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง, The 49th Kasetsart University Annual Conference, 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ทานตะวัน พิรักษ์, นางสาวภาวินี อินทร์มณี, การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อจุลินทรียข์ องไคโตซานที่น้ำหนักโมกุลต่างกัน, การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ลดาวัลย์ ช่างชุบ, Process development of osmotic dehydrated lemon albedo, The 49th Kasetsart University Annual Conference. 1-4 February 2011. Kasetsart University., 1 - 4 มิถุนายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 KAMOLWAN KAEWCHAM, Duenchay Tunnarut, KORWADEE PHONKLIANG, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of blanching temperature and time on peroxidase activity of chili (Capsicum annum L.), The 4th Rajamangala University of Technology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 Kwanhathai Chaethong , Jidaras Thanaprechawong, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Properties of dried chili pretreated with metabisulfite and citric acid, การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 Sarunya Nisapagon , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality changes of dried seasoned fried anchovy coated with syrup containing tocopherols during storage, The 4th Rajamangala University of Technology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 Sasithorn Thimthong, Nudchanad Chaiwong, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, A comparison of moisture content determination methods used for analysisosmotic dehydrated papaya quality, การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 Wilai Itsariyapalakul, Jidaras Thanaprechawong, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of tapioca starch concentration on quality of surimi gel prepared fromthreadfin bream (Nemipterus spp.), การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 Yatika Boonnark, Satit Ritlertchai , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality of osmotic dehydrated mango with and without vacuumunder different osmotic syrups, การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ชญาดา หลาวทอง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผลของสายพันธุ์เชื้อราและระยะเวลาในการหมักถั่วเหลืองงอกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์แป้งถั่วเหลืองงอก, การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554", 6 - 7 กรกฎาคม 2554, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2554 ธัญชนก อุดมทรัพย์, นันทวัน เทอดไทย, เทพกัญญา หาญศีลวัต, Effect of fining treatments on color of pasteurized clear mangosteen juice mixed with grape juice, The 49th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ธัญชนก อุดมทรัพย์, นันทวัน เทอดไทย, เทพกัญญา หาญศีลวัต, Effect of xanthan gum and carboxymethyl cellulose concentration on quality of cloudy mangosteen juice, The 49th Kasetsart University Annual Conference, 2 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นางสาวชนนิกานต์ พัฒนพันธุ์พงศ์, ทานตะวัน พิรักษ์, การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียก, การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ลักษิกา คำศรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้พายผลไม้และจาแนกกลุ่มโดยใช้เทคนิคจัดกลุ่มตามลาดับขั้น, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 สมรัฐ ทิ้วสังวาลย์, วิษฐิดา จันทราพรชัย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพศชายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 สวิตรา ใบงิ้ว, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่น, The 49th Kasetsart University Annual Conference, 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นส.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์, อนุวัตร แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, ผลของการลวกต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในมังคุด และผลของสารละลายซูโครสร่วมกับกรดซิตริกในการถ่ายโอนมวลสารระหว่างการออสโมซิส, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นส.สวิตรา ใบงิ้ว, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพทุเรียนแผ่น, การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มก., 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นันทวัน เทอดไทย, สิรัญญา สุภัททธรรม, การศึกษาคุณลักษณะของมันฝรั่งแผ่นที่ได้จากการทอดแบบนํ้ามันท่วม การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ทานตะวัน พิรักษ์, อนุวัตร แจ้งชัด, รศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์, Applications of Allicin-Chitosan Complex as Antimicrobial Agent in Low-Fat Pork Sausage and Its Effect on Product Quality and Shelf Life, การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัย อาวุโส ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2553, อำเภอชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2553 สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์, การปรับปรุงคุณภาพบัตเตอร์เค้กแป้งข้าวสินิลโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ แป้งดัดแปร และอิมัลซิฟายเออร์, การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Busarawan Chaiya, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Cake batter quality of wheat flour-tapioca starch blend containing xanthan gum, Proceeding of Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium, 9 - 11 กันยายน 2553, ชลบุรี ประเทศไทย
2553 Duenchay Tunnarut, Kamolwan Kaewcham, Chutiwan Jatupornpong , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Color change of chili powder prepared from soaking in low concentration of sodium metabisulfite., The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Kwanhathai Chaethong , Jidaras Thanaprechawong, Duenchay Tunnarut, Kamolwan Kaewcham, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of soaking time and metabisulfite concentration on the quality of dried chili, The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Prawta Chantaro, Soraya Ketjarut , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Pasting properties and TPA parameters of tapioca starch and xanthan gum mixtures with and without sodium chloride, The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Rosjarin Prabpree, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality changes of fish sausages with and without hydrocolloids during frozen storage, TRF-MAG (Science and Technology) Congress IV, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2553, ชลบุรี ประเทศไทย
2553 Sarunya Nisapagon , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of Maltodextrin on Quality of Syrup and Seasoned Fried Anchovy., TRF-MAG (Science and Technology) Congress IV, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2553, ชลบุรี ประเทศไทย
2553 Soraya Ketjarut , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality of batter prepared from wheat flour – tapioca starch blend with and without carboxymethylcellulose., The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36). , 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 จิราภรณ์ ยอดเถื่อน, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์โดยทดสอบการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํ้าข้าวหมาก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 พรพรรณ กอมนชัย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นันทวัน เทอดไทย, วาสินี จันทร์นวล, ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิหุงสุกโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ทานตะวัน พิรักษ์, Production of Chitosan-Allicin Complexes: Preparation Method and Effects of Drying Method , "นักวิจัยรุ่นใหม่ … พบ … เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 9 , 15 ตุลาคม - 17 กันยายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Ms Busarawan Chaiya, Quality of cake prepared from wheat-tapioca flour blends, การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, 27 - 29 สิงหาคม 2552, ชลบุรี ประเทศไทย
2552 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Ms. Prawta Chantaro, Effect of pH and heating time on pasting and rheological properties of tapioca starch containing xanthan gum, การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, 27 - 29 สิงหาคม 2552, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2552 วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, การจัดกลุ่มซอสเย็นตาโฟ จากลักษณะทางประสาทสัมผัสและค่าทางเครื่องมือ, การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 10 - 11 กันยายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 Prawta Chantaro, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, สมบัติด้านเพสติงและความหนืดของสารผสมแป้งมันสำปะหลังและแซนแทนกัมที่มีความเป็นกรดเบสและเวลาในการให้ความร้อนต่างๆ, The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), 15 - 17 ตุลาคม 2552, ชลบุรี ประเทศไทย
2552 Soraya Ketjarut , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, ผลของชนิดแป้งในแป้งผสมต่อสมบัติแบตเทอร์สำหรับการเตรียมนัตเก็ตไก่, The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35). , 15 - 17 ตุลาคม 2552, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2552 คณิตตา พัฒนาภา, นันทวัน เทอดไทย, อิทธิพลของสารออสโมซิสต่อคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้ง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ภัทร์ภณ ภู่เพ็ขร์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, บุศราภา ลิมานนท์, สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของโดขนมปังที่ใช้แป้งข้าวสีนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ศศิวิมล บุญยิ่ง, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, วรางคณา สมพงษ์, สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งสาคูและผลของการใช้แป้งสาคูทดแทนแป้งสาลีต่อคุณภาพของคุกกี้, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, Vichai Haruethaitanasan, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Nattaya Piumnoppakun, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Nontipha Sareesongsange, วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Sirichok Wongsripaisan, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาที่ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 พรพรรณ กอมนชัย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นันทวัน เทอดไทย, วาสินี จันทร์นวล, คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิไทย 8 ยี่ห้อ: คุณภาพทางเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และกายภาพกับคะแนนความชอบของผู้บริโภคโดยใช้แผนภาพความชอบ, การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2552, กระบี่ ประเทศไทย
2551 นันทวัน เทอดไทย, ไพศาล วุฒิจำนงค์, สุธิดา เนติปัญญา, การจำลองการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการอบแบบไม่ต่อเนื่องโดยแบบจำลองพลศาสตร์ของไหล, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, Inverse Data Envelopment Analysis: an improved model for preserving relative efficiency indices of all DMUs., นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว., 17 - 18 ตุลาคม 2551, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2551 กวินธร สัยเจริญ, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การจัดการสินค้าคงคลังแบบหนึ่งผู้ซื้อ หนึ่งผู้ขาย ในนโยบายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลัง, การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์. สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย (สบจท.). , 1 - 2 เมษายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ดวงกมล ลืมจันทร์, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, การสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดำ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อุมาพร ชนประชา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดอะซิติก กรดซิตริก และสารละลาย TOMAX ในการยับยั้ง Salmonella enteritidis ในผลิตภัณฑ์มายองเนส, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นางสาว พรดรัล จุลกัลป์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, Effect of Powder from Hom Mali Brown Rice Extract on The Growth of Aspergillus flavus, 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นิรมล วิระเทพสุภรณ์, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่งมะม่วง , การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2551, นนทบุรี ประเทศไทย
2551 สริตา ภาคพิเศษ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สุนีย์ จึงธีรพานิช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, คุณสมบัติเคมีกายภาพของถั่วอะซูกิ และการผลิตถั่วอะซูกิผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง , การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2551, นนทบุรี ประเทศไทย
2551 อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อิทธิพลของ Lactobacillus plantarum P1 ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าว, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลู น้ำมันอบเชยและการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวขององุ่น, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, R. Prabpree, N. Wirathepsuporn, P. Maisuthisakul, Effect of heating prior to drying and storage temperature on the antioxidant activity of turmeric (Curcuma longa L.)., The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2550, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2550 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, เทพกัญญา หาญศีลวัต, Influence of temperature on viscosity of tapioca starch containing sodium alginate, The Food Innovation Asia 2007 , 14 - 15 มิถุนายน 2550, BITEC Bangna, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, เทพกัญญา หาญศีลวัต, S. Srijunthongsiri, Freeze-thaw stability of tapioca starch and alginate mixtures at different pH., The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2550, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2550 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ของน้ำมันกานพลูทางการค้า, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, อื่นๆ ประเทศไทย
2550 วราธร ปัญญางาม, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Efficiency evaluating by fuzzy stochastic data envelopment analysis: A case of constant return to scale, IE Network Conference 2007, 24 - 26 ตุลาคม 2550, ภูเก็ต ประเทศไทย
2550 วราธร ปัญญางาม, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (The 7th GTT Conference), 15 - 16 พฤศจิกายน 2550, อื่นๆ ประเทศไทย
2550 วราธร ปัญญางาม, พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลเพื่อประเมินน้ำหนักในแต่ละลำดับชั้นในกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นภายใต้ความคลุมเครือด้วยวิธีเครดิบิลิตี้, National Operations Research Conference (OR-NET), 6 - 7 กันยายน 2550, อื่นๆ ประเทศไทย
2550 นันทวัน เทอดไทย, ไพศาล วุฒิจำนงค์, อนุวัตร แจ้งชัด, ฉัตรลดา กู้สุจริต., การศึกษาสภาวะการทอดสุญญากาศที่เหมาะสมสำหรับหอมแดง, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45, 2 กุมภาพันธ์ 2550, อื่นๆ ประเทศไทย
2550 พรดรัล จุลกัลป์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, Effects of Jasmine Brown Rice Flour Extract on the Growth Rate of Aspergillus niger, The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007., 14 - 15 มิถุนายน 2550, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2550 สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, การศึกษาการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่อุปทานของถั่วลิสงดิบในประเทศไทย., การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, ผลของแซนแทนกัมและความเป็นกรดเบสต่อสมบัติทางด้านเพสติงและความคงตัวด้าน การแช่แข็งและละลายของแป้งมันสำปะหลัง, the 44th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากขมิ้นชันและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ปิยนาถ รวมทรัพย์, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, หทัยรัตน์ ริมคีรี, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวสําหรับสุนัข เพื่อขัดหินปูน, Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, วารุณี ธนะแพสย์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรผสมเจิร์มถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 สมบัติ ขอทวีวัฒนา, สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, การพัฒนาอมยิ้มผลึกรสน้ำส้มธรรมชาติ, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาคุณภาพด้านความเค็มและสีไข่แดงของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยาที่ผู้บริโภคยอมรับ, Agro-Industrial Conference, 22 - 24 มิถุนายน 2548, อื่นๆ ประเทศไทย
2548 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components, การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2548, กรุงเทพฯ
2548 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การพัฒนาข้าวเกรียบใบมะกรูด, การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2548, กรุงเทพฯ
2548 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ผลของสารกันหืนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบทอดในระหว่างการเก็บรักษา, การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2548, กรุงเทพฯ
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Comparison of Antioxidant Activity Methods of Thai Indigenous Vegetable Leaf Extracts, Proceedings of the 6th Agro-Industrial Conferences, 28 - 29 พฤษภาคม 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of homogenizer types and sodium chloride concentrations on the physical properties of coconut oil-in-water emulsions, The 42nd Kasetsart University Annual Conference, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Fuzzy Data Envelopment Analysis: CCR and BCC models with fuzzy data, Operations Research Cooperative Research Network in Thailand, 2 - 3 กันยายน 2547, กรุงเทพฯ
2546 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of modified starch and guar gum on the stability of sterilized coconut milk, The 2nd Conference on Starch Technology, 19 - 20 กรกฎาคม 2546, ชลบุรี ประเทศไทย
Year
National Conference
139
2565 วิชุดา สุมาลัย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Study on quality changes of coconut milk mixed with mango juice using high pressure processing, high pressure homogenization and thermal processing during refrigerated storage, The 1st Innovative Product Development International Conference, 28 - 29 เมษายน 2565, อื่นๆ ประเทศไทย
2565 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Application of ingredient and processing for enhancing quality and shelf life of food product., The 3rd IUFoST Japan symposium on food processing, 4 มีนาคม 2565, Tokyo ญี่ปุ่น
2565 Jullapanya, D., รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Characteristics of pasting properties of different flour types under different cooling rates. Jullapanya, D., The 1st Innovative Product Development International Conference 2022: Perspectives on Agricultural Product Innovation toward Dynamic Changes., 28 - 29 เมษายน 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 สิทธิธร ศรีศุภฤกษ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Product development of reduced-fat brownie and supplemented with Monacolin from red yeast rice., The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021), 17 - 18 มิถุนายน 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 Fahrunnisa Adzqia, มาศอุบล ทองงาม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Bread quality as affected by sorghum and breadfruit floursas wheat substitutes, The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): Future Food Innovation for Better Health and Wellness, 18 - 19 มิถุนายน 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ณัฐสินี ด้วงแก้ว, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ , Effect of high pressure processing on physical and chemical properties of rice beverage, The International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2563 ทีปนี พินิจจันทร์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, Effects of pineapple juice and commercial meat tenderizeron quality of beef jerky, The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): Future Food Innovation for Better Health and Wellness, 18 - 19 มิถุนายน 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 Mintra Nugthum, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, Effect of sucralose substitution on moisture transfer and physicochemical characteristics of Marian plum leather, The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020):Future Food Innovation for Better Health and Wellness , 18 - 19 มิถุนายน 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 Patcharanun Suksangpanomrung, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Arisara Hiriotappa, นันทวัน เทอดไทย, Piyamart Khongkhaem, Monitoring Fat Content of Grated Coconut Meat in Coconut Milk Extraction Process Using Near-Infrared Spectroscopy, The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 Supamas Hanpermchai, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, Effects of banana flour and soybean oil on the physical qualities of batter and banana cake, International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB2020), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2562 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, ดร.เดือนฉาย ตันนารัตน์, นางสาวภัทรสุดา หนุเจริญกุล, Enhancing the quality of tapioca starch gel under cold storage using sucrose and xanthan gum., FOOMA JAPAN, 2019, International Food Machinery and Technology Exhibition 2019, Academic Plaza, 9 - 12 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 นางสาวยลหทัย วงษ์แก้ว , วิษฐิดา จันทราพรชัย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, Market Survey and a Study of Consumer Behavior and Attitudes towards Reduced Calorie Foods., The 21st Food Innovation Asia Conference 2019 (FIAC 2019) Future Food Innovation for Better Health and Wellness , 13 - 15 มิถุนายน 2562, อื่นๆ ประเทศไทย
2562 Patcharanun Suksangpanomrung, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, Piyamart Khongkhaem, MONITORING MOISTURE CONTENT IN STIR-FRIED GREEN CURRY PASTE USING NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY, The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45), 7 - 9 ตุลาคม 2562, เชียงราย ประเทศไทย
2562 Supamas Hanpermchai, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, EFFECTS OF PEELING AND STEAMING TIME ON THE PASTING AND GEL TEXTURAL PROPERTIES OF GREEN BANANA FLOUR, The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45), 7 - 9 ตุลาคม 2562, เชียงราย ประเทศไทย
2561 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Pattharasuda Hanucharoenkul, Quality enhancement of fried rice cracker using hydrocolloid, International Food Machinery and Technology Exhibition 2018, 12 - 15 มิถุนายน 2561, Tokyo ญี่ปุ่น
2561 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Khemmarat Vongsumran , The Study on Physical, Chemical and Functional Properties of Extruded Black Bean Flour and Its Utilization in Brownie Mix, The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI) 2018, 15 - 17 พฤศจิกายน 2561
2561 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Parawee Pukkasorn, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Aflatoxin reduction for roasted peanut by using ultra-superheated steam technology, Innovations in Food Science and Human Nutrition 2018, 15 กันยายน 2561, Rome สาธารณรัฐอิตาลี
2561 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ปริญญารัตน์ ศรีทุมมา, สุมิตรา บุญบำรุง, Odor Composition Analysis in Cotton Towels with the Growth of Microorganisms Isolated from Musty Clothes, The 10th Bilateral Conference between Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology, 27 - 28 พฤศจิกายน 2561, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ณิชกานต์ ซำศิริพงษ์, มนัสวี คูหาวิจิตร, THE EFFECT OF ULTRASOUND ON MASS TRANSFER AND TEXTURE OF OSMOTIC DEHYDRATED COCONUT, The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44) , 29 - 31 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2561 Jadwong, K., นันทวัน เทอดไทย, Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on cooking and eating Quality of Sao Hai rice, International Conference on Food and Applied Bioscience, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, February 1-2, 2018. , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2561 Lyda Chin, นันทวัน เทอดไทย, Effect of ripening stage of banana and drying methods on properties of flour for mixed banana powder drink, International Conference on Food and Applied Bioscience, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, February 1-2, 2018. , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2561 พิมพวรรณ คุ้มภัย, รังสิมา ชลคุป, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, Rattanaphol Mongkholrattanasit, Chonlakorn Plangmon, พิธาลัย ผู้พัฒน์, EFFECT OF YARN COUNT AND FABRIC DENSITY VARIATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF SILK FABRICS, The 9th RMUTP International Conference on Science, Techmology and Innovation for Sustainable Development , 21 - 22 มิถุนายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Molika Yin, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, นันทวัน เทอดไทย, Effects of Soybean and Transglutaminase on the Preparation of Gluten-free Chalky Rice Breadstick, Food Innovation Asia Conference 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Dang, L.T.K., นันทวัน เทอดไทย, Effects of cellulase and glucoamylase treatment on quality of Sao Hai brown rice., The 15th ASEAN Food Conference, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Ho Chi Minh city, Vietnam, November 14-17, 2017., 14 - 17 พฤศจิกายน 2560, Ho Chi Minh city สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2560 Kornchawan Siriprukpong, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาเปรียบเทียบการอยู่รอดของ Lactobacillus acidophilus ที่ผ่านความร้อนต่ำภายหลังกระบวนการ Spray Dry ด้วย Binder ต่างชนิด, The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15 - 17 มิถุนายน 2560, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 ภัทรสุดา น้ำทองไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, ปิติยา กมลพัฒนะ, Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion, Food Innovation Asia Conference 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, บุศราวรรณ ไชยะ, Sponge cake development using tapioca starch and xanthan gum, Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2016, International Food Machinery and Technology Exhibition 2016, 7 - 10 มิถุนายน 2559, Tokyo ญี่ปุ่น
2559 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Kasirin Batpho, Monitoring Survival of Salmonella and Listeria in Semi-dry Nham during Storage, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 Apidech Pongprajak, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, Effect of inlet air temperature and maltodextrin content on quality of spraydriedcorn milk powder, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16 - 18 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 Chonnikarn Srikanlaya, นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Effect of Baking Conditions on Characteristics of Gluten-Free Rice Bread during Storage, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 Chonnikarn Srikanlaya1, นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Effect of Butter Content on Rheological Properties of Gluten-free Rice Dough, The 2016 International Conference on Food Properties (ICFP2016), 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 Duenchay Tunnarut, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, EFFECT OF SEASONING SYRUP CONTAINING XANTHAN GUM AND SUCROSE ON QUALITY OF DRIED SEASONED SQUID, The 41st National and 5th International Graduate Research Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2559, ปทุมธานี ประเทศไทย
2559 Kornchawan Siriprukpong, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาการอยู่รอดของ Lactobacillus acidphilus เมือให้ความร้อนในระดับต่ำกับ Binder ชนิดต่างๆ หลังจากผ่านการสเปรย์ดราย, International Conference on Food and Applied Bioscience, 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2559 Narida Wiriyakrai , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, QUALITY OF BATTER AND SPONGE CAKE PREPARED FROM WHEAT FLOUR AND TAPIOCA STARCH USING XANTHAN GUM AS FAT REPLACER, The 41St National and 5th International Graduate Research Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2559, ปทุมธานี ประเทศไทย
2559 Parawee Pukkasorn, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธนภูมิ มณีบุญ, ชนัญญา ช่วยศรีนวล, Consumer Survey on Aflatoxin Contaminated Peanut and Ultra Superheated Steam Technology Usage, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 Pattharasuda Hanucharoenkul, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, EFFECT OF MECHANICAL PRETREATMENT ON MASS TRANSFER DURING THE OSMOTIC DEHYDRATION OF CHERRY TOMATOES, The 41St National and 5th International Graduate Research Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2559, ปทุมธานี ประเทศไทย
2559 Siriporn Siralertmukul, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Sensory Lexicon Development for Oyster Sauce, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16 - 18 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 น.ส.ปัญญาภรณ์ จะเข้ทอง, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Development of salad dressing mixed with Jerusalem artichoke flour, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity, 16 - 18 มิถุนายน 2559, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 บุศราวรรณ ไชยะ, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Qualities of Gluten Free Sponge Cake Substituted Wheat Flour with Tapioca Starch, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2559, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ลัฐิกา วิมลศิริ, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Rapid analysis of gluten content and detection of gluten adulteration in gluten-free cookies by using near-infrared spectroscopy, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Chinnatat Piyawanitpong, นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Comparison of Quality of Cooked Rice from Hot Air Drying with and without Ultra Superheated Steam, 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Sawanee Horrungsiwat , นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Properties of Rice from Hot Air Drying with and without Ultra-High Temperature Superheated Steam, 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ภาระวี ผูกเกษร, เขมรัฐ วงศ์สำราญ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, นันทวัน เทอดไทย, Functional and Pasting Properties of Rice Flour as Affected by Ultra Superheated Steam Technology, The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Kwanhathai Chaethong , Osato Miyawaki, Optimization of roasting temperature and time for chili powder preparation using response surface methodology, Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2015 International Food Machinery and Technology Exhibition 2015, 9 - 12 มิถุนายน 2558, Tokyo Big Sight, Tokyo ญี่ปุ่น
2558 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ปริญญารัตน์ ศรีทุมมา, การจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากผ้าที่ใช้แล้วโดยใช้ Madi-TOF MS, International Conference on Science,Technology, Engineering and Management , 26 กรกฎาคม 2558, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2558 Chonnikarn Srikanlaya, นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Effect of butter content and baking conditions on characteristics of the gluten free bread, 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 Supalak Suwanmanee, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Environmental Impact Assessment of Coating Fresh-cut Papaya cv. Holland with Chitosan, International Conference on Science, Technology and Management (ICSTM) 2015, 3 กันยายน 2558, บางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย
2558 Swittra Bai-Ngew, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Weibiao Zhou, Comparison between microwave vacuum drying and hot air drying of fully ripe durian, The 14th ASEAN Food Conference, 24 - 26 มิถุนายน 2558, Mandaluyong สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2558 เขมรัฐ วงศ์สำราญ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Effect of Particle Size on Extruded Black Bean Flour Properties, The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ภัทรสุดา น้ำทองไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of Milling Process and Whole Egg Level on Rice Pasta Quality, The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Latthika Wimonsiri, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Feasibility of near-infrared (NIR) spectroscopy to predict moisture, fat and protein content of intact and milled gluten-free cookies, The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Comparison of puncture and shear methods in assessing firmness of farmed tilapia (Oreochromis niloticus), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), and sheatfish (Micronema bleekeri) fillets: effects of muscle fat content and refrigeration, 29th EFFoST International Conference Proceedings, 10 - 12 พฤศจิกายน 2558, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2557 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Soraya Ketjarut , Properties of wheat flour based batter containing tapioca starch and hydrocolloid for coating, Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2014 International Food Machinery and Technology Exhibition 2014, 10 - 13 มิถุนายน 2557, Tokyo ญี่ปุ่น
2557 Duenchay Tunnarut, Satit Ritlertchai , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Freeze-thaw stability of tapioca starch gels with and without xanthan gum and sucrose, The Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2557, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2557 Opasinee Kongmaneepitak, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, ผลของการเคลือบด้วยโซเดียมอัลจิเนตต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ปริมาณการสูญเสียน้ำ ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียกรดแอสคอบิกแอซิด ในระหว่างการออสโมซิสฝรั่ง, The International Bioscience Conference 2014 , 29 - 30 กันยายน 2557, ภูเก็ต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2557 Suttida Sonthisawate, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวหมาก, The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2557 เขมรัฐ วงศ์สำราญ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Effect of cooking condition on black bean flour properties and its utilization in donut cake, The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 นางสาวณัชชา มหรรณพ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, Quality and stability study of lovastatin compound extracted from fermented red rice by Monascus purpureus TISTR 3003, Proceedings of 2014 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan, 7 - 9 พฤษภาคม 2557, Kyoto ญี่ปุ่น
2557 บุศราวรรณ ไชยะ, Krissana Pokpun, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Quality of sponge cake prepared from tapioca starch with and without wheat flour, The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ภาระวี ผูกเกษร, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of pretreatments by blanching and chemical soaking on quality of dried winter mushroom, The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 เอกัตตา หลำพรหม, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Influence of cooking conditions and drying temperatures on physical and functionality of adzuki bean and flour, The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 น.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Rapid and Nondestructive Determination of The Quality Indices of Deep-Fried Taro Chips Using Near-Infrared Spectroscopy, The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 น.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Prediction of moisture and fat content of deep-fried taro chips by using short wavelength near infrared (SW-NIR) spectroscopy, The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2557, สาธารณรัฐเกาหลี
2556 Kanit Jaraswimolsai, Phunanong Sangpaiboon, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Physical and chemical properties of corn cake powder and its potential application in coating batter, The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Phunanong Sangpaiboon, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of rice flour and tapioca starch on quality of Japanese-style battered fried chicken, The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Ms. Kwanhathai Chaethong, Prof. Takamoto Suzuki, Prof. Osato Miyawaki, Effect of roasting temperature on chili powder quality, Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2013, 11 - 14 มิถุนายน 2556, Tokyo ญี่ปุ่น
2556 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การสร้าง กรด แกมมา-อะมิโนบิวทีริก ในถั่วเหลืองหมัก, The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2556, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Ibthesum E-ae, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Effect of Types and Concentrations of Hydrocolloid on Quality of Canistel Pudding, 13th ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 Natchar Mahannop, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, Lalita Khacharat, Optimization of cultivation parameters for higher lovastatin production by Monascus purpureus, 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future Food Demands: Security & Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นางสาวสวิตรา ใบงิ้ว, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Change in electronic nose profiles of oil-free durian chip during storage, 13th ASEAN Food Conference , 9 - 11 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นางสาวสวิตรา ใบงิ้ว, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Prof. Dr. Weibiao Zhou, Electronic nose profiles of unripe and fully ripe durian flour from hot air drying and microwave vacuum drying, 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore , 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 Akatta Lumprom, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Effect of Cooking Methods on Azuki Bean Flour and Its Properties on Layer Cake Quality, ASEAN Food Conference ครั้งที่ 13, 9 - 11 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 Sheree Ahmadi Pirshahid , อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, Effects of Golden Oyster Mushroom Content and Feed Moisture Content on Qualities of Extruded Snack, The 2nd Annual PSU Phuket International Conference 2013 "Multidisciplinary Studies on Sustainable Development", 14 - 15 พฤศจิกายน 2556, ภูเก็ต ประเทศไทย
2556 นางสาวเบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Influence of gelatin and NaCl on physical properties and encapsulation efficiency of multiple emulsion containing mango seed kernel extract, 13th ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, นันทวัน เทอดไทย, รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันต์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Kinetics of water loss and oil uptake during deep-fat frying of taro chips, 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 8 - 12 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2555 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, B. Chaiya, Development of wheat flour based sponge cake containing tapioca starch and xanthan gum, Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2012, International Food Machinery and Technology Exhibition 2012, 5 - 8 มิถุนายน 2555, Tokyo ญี่ปุ่น
2555 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Prof.Shu-Cherng Fang, Reallocation of resources to preserve relative efficiencies: Inverse CCR model, The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM 2012), 27 - 29 ตุลาคม 2555, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน
2555 Chaiya, B, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Prof. Dr. Witoon Prinyawiwatkul, Textural and sensory properties of sponge cakes prepared from wheat flour: tapioca starch blend containing xanthan gum, The IFT 2012 Annual Meeting & Food Expo, June 26-28, 2012, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada., 26 - 28 มิถุนายน 2555, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2555 Nutthanun Nimmanpipug, นันทวัน เทอดไทย, Effect of osmotic dehydration time on hot air drying and microwave vacuum drying of papaya, the International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 Prawta Chantaro, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Katsuyoshi Nishinari, Effect of xanthan gum on retrogradation of tapioca starch gels under cold storage, The IFT 2012 Annual Meeting & Food Expo, June 26-28, 2012, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, 26 - 28 มิถุนายน 2555, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2555 Soraya Ketjarut , รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Prof. Dr. K. Nishinari, Rheological properties of batter containing tapioca starch and hydroxypropyl methylcellulose, 59th Annual Meeting of Japan Society for Food Science and Technology (JSFST)., 29 - 31 สิงหาคม 2555, Sapporo ญี่ปุ่น
2555 Teerada Visalrakkij , นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, Effect of Osmotic Dehydration on Quality of Microwave Vacuum Dried Mangosteen during Storage, The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Extraction of Anthocyanins from High Anthocyanin Purple Corn Hybrid: KPSC 901, The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 อนุวัตร แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, นส.จันทร์จิรา พิมพาเรียน, Effect of osmotic solutions utilize sucrose syrup mixed with citric acid on mass transfer and the characteristic changes in mangosteen after drying, International Seminar On Food and Agricultural Sciences 2012 (ISFAS 2012), 4 - 5 กันยายน 2555, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2554 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Properties of tapioca starch containing hydrocolloids in food product development, International Seminar on Starch 2011, 22 มีนาคม 2554, Osaka ญี่ปุ่น
2554 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, J. Lee, Rapid assessment of disinfection efficiency of ozone, chlorine dioxide and chlorine using Bacillus spores as a protozoa surrogate, National Environmental Health Association (NEHA) Conference, 18 - 20 มิถุนายน 2554, โคลัมบัส โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
2554 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, การอยู่รอดของ Shiga toxin-producing E. coli (E. coli O157:H7 และ non O157:H7) และประสิทธภาพของไมโครเวฟในแหนม, Securing Global Food Safety in 14th Australian Food Microbiology Conference and 2nd IAFP Asia Pacific Symposium on Food Safety, 26 - 28 กันยายน 2554, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2554 Duenchay Tunnarut, Nalintip Peanee, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Consumers’ awareness and expectation on the quality and safety of chili powder., The 12th Asean Food Conference 2011. , 16 - 18 มิถุนายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 Nudchanad Chaiwong, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of ?-carrageenan coating on the quality of osmotic dehydrated papaya, The 12th Asean Food Conference 2011. , 16 - 18 มิถุนายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, นันทวัน เทอดไทย, ดร.วาสินี จันทร์นวล, Optimization of cassava starch and bleaching temperature effect on palm oil bleaching capacity, Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 5 - 7 มกราคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ทานตะวัน พิรักษ์, Production of Chitosan-Allicin Complexes for Using as Antimicrobial Agent: Preparation Method, Properties and Microstructure, The 10th International Hydrocolloids Conference, 20 - 24 มิถุนายน 2553, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 ทานตะวัน พิรักษ์, อนุวัตร แจ้งชัด, The Modification of Structure, Texture and Sensory Properties of Pork Meat Batters: The Effect of Substitution of Pork fat with Mixed Plant Oil, International Conference on Food Oral Processing-Physics, Physiology, and Psychology of Eating , 5 - 7 กรกฎาคม 2553, Leeds สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2553 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Application of hydrocolloids in food industry: Selected case studies for product development., The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC)., 20 - 24 มิถุนายน 2553, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 Busarawan Chaiya, Prawta Chantaro, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of tapioca starch on quality of wheat flour based sponge cake, The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC)., 20 - 24 มิถุนายน 2553, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 E. Park, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, P.Y. Chiang, C.S. Lee, J. Lee, Rapid detection of spore contamination in water, beverage, and powder by ATP luminescence and real-time PCR, The Institute of Food Technologists (IFT) Annual meeting, 17 - 20 กรกฎาคม 2553, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2553 Prawta Chantaro, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Changes in pasting properties and freeze-thaw stability of tapioca starch - xanthan gum mixtures containing different pH, The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC), 20 - 25 มิถุนายน 2553, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 Chanchira Phimpharian, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, Modeling of drying process of pineapple sheet in the tunnel dryer, IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL , 17 - 20 กรกฎาคม 2553, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2552 Kanitta Pattanapa, นันทวัน เทอดไทย, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Weibiao Zhou, Effect of Osmotic Solutions on Qualities of Osmotically Dehydrated Mandarin cv. (Sai-Namphaung), 11th Asean Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2552
2552 นันทวัน เทอดไทย, Kidakarn Tatochotchatchawal, Process Development of Supplementary Calcium From Fish bone., Asian Food Innovation, 16 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 นันทวัน เทอดไทย, Sankrit Tontan, Relationship between consumer liking and physical characteristics of sandwich bread: evaluation of artificial neural networks. , Pangborn Sensory Science Symposium , 27 - 30 กรกฎาคม 2552, สาธารณรัฐอิตาลี
2552 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Ms. Soraya Ketjarut, Rheological properties of wheat flour-based batters containing tapioca starch on the quality of fried chicken wingsticks , Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2009, 9 - 12 มิถุนายน 2552, Tokyo ญี่ปุ่น
2552 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, อนันต์ ผลเพิ่ม, Exposure assessment in Thailand: An update on food consumption database development., Seminar on Hot Topics on Food Safety & 8th ASEAN Food Safety Standards Harmonization Workshop, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2552 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, L.E. Rodriguez-Saona , V.M. Balasubramaniam , Characterization of Bacillus amyloliquefaciens spores after thermal and pressure-assisted thermal processing by infrared microspectroscopy and multivariate analysis, The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 6 - 9 มิถุนายน 2552, Anaheim แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2552 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, L.E. Rodriguez-Saona , V.M. Balasubramaniam , Impact of pressure pulsing on biochemical changes of Bacillus amyloliquefaciens spore inactivation through Fourier- transform infrared microspectroscopy, The 96th International Association for Food Protection (IAFP) Annual Meeting. , 12 - 15 กรกฎาคม 2552, Grapevine เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2552 วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, Determination of Physical, Chemical and Sensory Characteristics of Yentafo Sauces, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 L. Nguyen , วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, V.M. Balasubramaniam , Integrated process lethality during pressure-assisted thermal processing: A modeling approach, The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 6 - 9 มิถุนายน 2552, Anaheim แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2552 Swittra Baingew, นันทวัน เทอดไทย, Process Development of Durian Chips using Microwave Vacuum Drying, 11th Asean Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2552
2552 V Prabhakar , วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, V.M. Balasubramaniam , L.E. Rodriguez-Saona , Rapid quantification of dipicolinic acid in spores treated by pressure-assisted thermal processing using infrared spectroscopy, The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 6 - 9 มิถุนายน 2552, Anaheim แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2552 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, พรดรัล จุลกัลป์, Hom Mali Brown Rice Extract Agar (HREA) as Culture Media for Edible Mushroom Cultivation, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นันทวัน เทอดไทย, Process Development of Dried Lychee (Litchi chinensis Sonn.), The 5th Bilateral Conference between NPUST and KU, 7 - 9 พฤษภาคม 2551, ไต้หวัน
2551 ทานตะวัน พิรักษ์, รศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์, ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร, Application of Chitosan and Chicken Protein Hydrolysate as Cold-Set Binders in Raw Restructured Chicken Meat, The 9th International Hydrocolloids Conference, 16 มิถุนายน - 19 กันยายน 2551, Sentosa สาธารณรัฐสิงคโปร์
2551 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Soraya Ketjarut , Nawaporn Kumpai, Influence of tapioca starch on properties of wheat flour-based batter and oil uptake in fried product, The 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2551, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2551 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, S. De Lamo-Castellvi, V.M. Balasubramaniam , A.E. Yousef, Effect of organic acids on Bacillus amyloliquefaciens inactivation by pressure-assisted thermal processing, The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2551, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2551 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, V.M. Balasubramaniam , Effect of pressurization rate and food matrix on spore inactivation by pressure-assisted thermal processing, The 95th International Association for Food Protection (IAFP) Annual Meeting, 3 - 6 สิงหาคม 2551, โคลัมบัส โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
2551 N. Kumpai, S. Srijunthongsiri, เทพกัญญา หาญศีลวัต, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Changes in TPA parameters of tapioca starch gels containing alginate during storage, The 14th World Congress of Food Science and Technology, Shanghai, China, , 19 - 23 ตุลาคม 2551, Shanghai, China สาธารณรัฐประชาชนจีน
2551 S. De Lamo-Castellvi, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, V.M. Balasubramaniam , A.E. Yousef, Combined effects of sucrose laurate ester and pressure-assisted thermal processing to inactivation Bacillus amyloliquefaciens spores suspended in mashed carrots, The 95th International Association for Food Protection (IAFP) Annual Meeting, 3 - 6 สิงหาคม 2551, โคลัมบัส โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
2551 Suteera Vatthanakul, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, นันทวัน เทอดไทย, Brian Wilkinson, Gold Kiwifruit Leather Product Development using Quality Function Deployment approach, Sensometrics 2008, 20 กรกฎาคม - 23 มิถุนายน 2551
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, In vitro evidence of antifungal synergy between clove and cinnamon oils and possible application in active packaging for controlling postharvest decay of table grape ., 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, J. Ahn, A.E. Yousef, V.M. Balasubramaniam , Influence of pressurization rate and pressure pulsing on inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores during pressure-assisted thermal processing, The 94th International Association for Food Protection (IAFP) Annual Meeting, 8 - 11 กรกฎาคม 2550, Lake Buena Vista ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2549 นันทวัน เทอดไทย, Effect of pretreatment and process conditions on characteristics of red chilly dried by the microwave vacuum dryer, 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2549, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2549 นันทวัน เทอดไทย, Formulating rice-flour based breadstick using modeling approach, 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2549, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2549 นันทวัน เทอดไทย, Sensory evaluation and phy sical measurement of textural characteristics of the rice-flour based breadstick, 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2549, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2549 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Antioxidant activity of ethanolic extract from Careya sphaerica Roxb. leaf, IFT Annual Meeting and Food Expo, 24 - 28 มิถุนายน 2549, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2549 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of ionic strength and thermal treatment on the stability of oil-in-water emulsions stabilized by ?-lactoglobulin-sodium alginate membranes, The 13th World Congress, 17 - 21 กันยายน 2549, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2549 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of sodium alginate on the gelatinization and retrogradation of tapioca Starch, The 13th World Congress, 17 - 21 กันยายน 2549, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2549 วิษฐิดา จันทราพรชัย, Understanding Colors in Emulsions, ACS National Meeting ครั้งที่ 231, 24 - 31 มีนาคม 2549, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2549 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, A Fuzzy System Approach for Food Preference Evaluation, INFORMS 2006 International Conference, 25 - 28 มิถุนายน 2549, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2549 Ritthiruangdej, P, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วารุณี ธนะแพสย์, Ozaki, Y., Determination of Total Nitrogen and Sodium Chloride in Thai Commercial Fish sauces by using NIR Spectroscopy with Artificial Neural Networks, In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 มิถุนายน - 30 กันยายน 2549, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2548 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Characterization of ?-lactoglobulin – sodium alginate interactions in aqueous solutions, IFT2005, 16 - 20 กรกฎาคม 2548, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2548 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of sucrose and xyloglucan on gelatinization of tapioca starch and texture profile of its gels, IFT Annual Meeting and Food Expo 2005, 16 - 22 กรกฎาคม 2548, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2548 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of pH and sodium alginate concentration on properties of ?-lactoglobulin stabilized oil-in-water emulsions, IFT2005, 16 - 20 กรกฎาคม 2548, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2548 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, HE Huff , F Hsieh , Processing and properties of strawberry leathers, The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 15 - 20 กรกฎาคม 2548, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2548 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, A possibility approach to fuzzy linear programming, The 11th World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA 2005) on Fuzzy Logic, Soft Computing, and Computational Intelligence: Theories and Applications, 28 - 31 กรกฎาคม 2548, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, DSC measurements of droplet coalescence and oiling off during freeze-thaw cycling of hydrogenated palm oil-in-water emulsions, IFT 2004 Annual Meeting, 12 - 16 มิถุนายน 2547, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of NaCl on rheological properties and stability of coconut oil-in-water emulsions, IFT2004, 12 - 16 กรกฎาคม 2547, เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Effect of sucrose on freeze-thaw stability of whey protein isolate stabilized hydrogenated palm oil-in-water emulsions., IFT 2004 Annual Meeting, 12 - 16 มิถุนายน 2547, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2547 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, Influence of storage temperature on freeze-thaw stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions., IFT 2004 Annual Meeting, 12 - 16 มิถุนายน 2547, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2547 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, HE Huff , F Hsieh , Physical properties of strawberry leather, The Institute of Food Technologists (IFT) annual Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2547, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2547 G.H. Lee , วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, F. Hsieh, Hot air drying of strawberry leather, The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2547, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา