โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
NPOS
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
110
2550 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด, งามผ่อง คงคาทิพย์, ยุพา ปานแก้ว, สุพนิดา วินิจฉัย, วุฒินันท์ คงทัด
2550 การพัฒนาขบวนการสกัดและควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสุวคนธบำบัด, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, นางสาว อนงค์วรรณ สำอางค์
2550 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, นิภา เขื่อนควบ, ปารียา อุดมกุศลศรี, สุชาติ สงวนพันธุ์, นนทวิทย์ อารีย์ชน, สมโภชน์ ทับเจริญ, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, องอาจ เลาหวินิจ, ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, วิเชียร กีรตินิจกาล, เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์
2550 การวิจัยและพัฒนาการสกัด การแยกสารเคอคูมินอยด์และน้ำมันขมิ้นจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) และการพัฒนาการเปลี่ยนสารเคอคูมินอยด์ (Curciminoids) ไปเป็นเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ (Tetrahydrocurcuminoids, THCs) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเครื่องสำอาง, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์
2550 ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ, สุชาติ สงวนพันธุ์, อรประพันธ์ ส่งเสริม, อรทัย จินตสถาพร, อรรถวุฒิ พลายบุญ, งามผ่อง คงคาทิพย์
2550 การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei), นนทวิทย์ อารีย์ชน, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, องอาจ เลาหวินิจ, งามผ่อง คงคาทิพย์
2550 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารออกฤทธิ์ที่แยกจากขมิ้นชันในห้องปฏิบัติการ, ปารียา อุดมกุศลศรี, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, สันติ แก้วโมกุล, นภสร เผ่าชูศักดิ์
2550 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในกุ้งและไก่, องอาจ เลาหวินิจ, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2550 ผลของการเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรในระยะรุ่น-ขุน, สมโภชน์ ทับเจริญ, เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, งามผ่อง คงคาทิพย์, ศรีสุวรรณ ชมชัย, ดร.ชฏา พิศาลพงษ์
2550 ผลของการใช้กากขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะหลังหย่านม, เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, ดร. ชฎา พิศาลพงศ์, ศรีสุวรรณ ชมชัย, สมโภชน์ ทับเจริญ, งามผ่อง คงคาทิพย์
2550 การใช้ขมิ้นชันร่วมกับฟ้าทลายโจรในอาหารปลาดุกลูกผสมต่อการเติบโต การจับกินเชื้อโรค และสีในเนื้อปลา, อรพินท์ จินตสถาพร, อรทัย จินตสถาพร, ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, งามผ่อง คงคาทิพย์, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, นนทวิทย์ อารีย์ชน
2550 ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อสมรรถภาพการผลิต และสีในผลิตภัณฑ์, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, อรพินท์ จินตสถาพร, อรทัย จินตสถาพร, ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, งามผ่อง คงคาทิพย์
2550 การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทดแทนสารปฏิชีวนะในไก่กระทง, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2551 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, รังสิต สุวรรณมรรคา, สมคิด สิริพัฒนดิลก, มณฑล จำเริญพฤกษ์, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, ดอกรัก มารอด, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, วัฒนชัย ตาเสน, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ยุพา ปานแก้ว, วิพักตร์ จินตนา, สุนิศา สงวนทรัพย์, วิชาญ เอียดทอง, งามผ่อง คงคาทิพย์, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, นิคม แหลมสัก, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ลิลลี่ กาวีต๊ะ, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, น.ส. สมพร ต้อตานา
2551 การกระตุ้นการเกิดยางไม้ที่มีกลิ่นหอมของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) กับเชื้อราและสารเคมี, งามผ่อง คงคาทิพย์, ศลิษา สุจิตวรสาร, บุญส่ง คงคาทิพย์, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
2551 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์ Human Topoisomerase II โดยสารกลุ่ม rhinacanthins และ napthoquinone esters เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง, นลวัฒน์ บุญญาลัย, งามผ่อง คงคาทิพย์
2551 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ไบโอทินที่มีโครงสร้างที่ว่องไวในสภาวะกรด เพื่อใช้ในการทำ tRNA ให้บริสุทธิ์ และพัฒนาไปเป็นสารต่อเชื่อมสำหรับชีวโมเลกุล, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2551 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
2551 การพัฒนาวิธีการทำให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาในปริมาณสูงทุกแหล่งปลูกในประเทศไทย, งามผ่อง คงคาทิพย์
2552 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์ Human Topoisomerase II โดยสารกลุ่ม rhinacanthins และ napthoquinone esters เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2552 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ไบโอทินที่มีโครงสร้างที่ว่องไวในสภาวะกรด เพื่อใช้ในการทำ tRNA ให้บริสุทธิ์ และพัฒนาไปเป็นสารต่อเชื่อมสำหรับชีวโมเลกุล, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2552 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, น.ส. ภาวิณี วิเชียรนุกุล
2552 ไกลโคซิเลชันอย่างเลือกจำเพาะทางสเทอริโอเคมีเพื่อการสังเคราะห์ไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยใช้ฟอสฟอรัสรีเอเจนต์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2553 ไกลโคซิเลชันอย่างเลือกจำเพาะทางสเทอริโอเคมีเพื่อการสังเคราะห์ไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยใช้ฟอสฟอรัสรีเอเจนต์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2553 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่า (Alpinia galanga) ต่อการควบคุมประชากรและระบบเอนไซม์ทำลายพิษในแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis), วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, Assoc.Prof.Dr.Yoiichi Kainoh
2553 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) วิธีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, น.ส. ภาวิณี วิเชียรนุกุล, นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์
2553 การวิเคราะห์แต่ละส่วนของเอนไซม์ Topoisomerase II alpha และ beta จากมนุษย์ต่อการจับกันกับสารกลุ่ม Rhinacathins และ Napthoquinone esters, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2553 การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2554 การวิเคราะห์แต่ละส่วนของเอนไซม์ Topoisomerase II alpha และ beta จากมนุษย์ต่อการจับกันกับสารกลุ่ม Rhinacathins และ Napthoquinone esters, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2554 การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2554 การทำวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสจากข้าว Oryza sativa เพื่อความจำเพาะต่อสับเสรต, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2554 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 (Tamifphosphor) จากน้ำตาลแมนโนสและไรโบส, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, น.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, น.ส.สุนิสา อัคคะริโย
2554 การศึกษาชีวสังเคราะห์และการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์สาร menisporopsin A จากเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 โดยใช้เทคนิคทางการติดฉลากด้วย 13C และเทคนิคทางอณูชีววิทยา, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2554 การศึกษากิจกรรมเอนไซม์และโครงสร้างของ PEXEL โปรตีเอส Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2555 การทำวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสจากข้าว Oryza sativa เพื่อความจำเพาะต่อสับเสรต, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2555 การศึกษาชีวสังเคราะห์และการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์สาร menisporopsin A จากเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 โดยใช้เทคนิคทางการติดฉลากด้วย 13C และเทคนิคทางอณูชีววิทยา, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2555 การศึกษากิจกรรมเอนไซม์และโครงสร้างของ PEXEL โปรตีเอส Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2555 ประสิทธิภาพในเชิงชีวภาพและเอนไซม์ทำลายพิษใน Plutella xylostella และแมลงเบียนบางชนิดจากสารเคมีที่เป็นปฏิปักษ์ของต้นกระดุมทอง (Wedelia trilobata), วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, Dr.Opender Koul
2555 การเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นซัลไฟด์ โดยใช้ปฏิกิริยาขั้นตอนเดียว, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2555 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบแนพโทควิโนน และการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง และเชื้อมาลาเรีย, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2556 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 (Tamifphosphor) จากน้ำตาลแมนโนสและไรโบส, บุญส่ง คงคาทิพย์, นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, น.ส.สุนิสา อัคคะริโย
2556 การสำรวจความจำเพาะของสับสเตรทและบริเวณจับกับสับสเตรทของรีคอมบิแนนท์เอนไชม์ Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2556 ปฏิกิริยาโบรมิเนชันของ แอลกอฮอล์ โดยใช้รีเอเจนต์ผสมใหม่ระหว่างโบรมิเนทิง เอเจนต์และไทรเฟนิสฟอสฟีน, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2556 ตัวรับที่สมมาตรแบบ D3h เพื่อจดจำคอเลสเตอรอลในน้ำ, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2556 การออกแบบเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ทางยาไข้หวัดใหญ่ของสารต้นแบบจากสมุนไพรไทยโดยใช้เคมีสารสนเทศ, จักร แสงมา, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2556 การสังเคราะห์สารดักจับอนุมูลอิสระที่เป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์และ BMPO เพื่อใช้วิเคราะห์สารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในลิพิด, วิชชา อิ่มอร่าม
2556 การสังเคราะห์และการศึกษาประสิทธิภาพของ Lipophilic Spin Traps ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ Pregnenolone และ BMPO โดยใช้เทคนิค EPR, วิชชา อิ่มอร่าม
2557 การสำรวจความจำเพาะของสับสเตรทและบริเวณจับกับสับสเตรทของรีคอมบิแนนท์เอนไชม์ Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2557 การสังเคราะห์และการศึกษาประสิทธิภาพของ Lipophilic Spin Traps ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ Pregnenolone และ BMPO โดยใช้เทคนิค EPR, วิชชา อิ่มอร่าม
2557 การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนกระทู้ผัก ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเมล็ดถั่วผี, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, วสกร บัลลังก์โพธิ์
2557 การสังเคราะห์สารประกอบในกลุ่ม 2,3-diphenylindole และ การศึกษาการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2557 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinone โดยใช้ปฏิกิริยา One-pot Three-components Reaction เพื่อใช้ในการรักษาโรคผิวหนังในสุนัข, วิชชา อิ่มอร่าม, องอาจ เลาหวินิจ
2557 การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการจับคอเลสเตอรอลของสารตัวรับที่ออกแบบใหม่ในสารละลายน้ำ, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2557 การทำข้อมูลจีโนมของเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่, ปกรณ์ วรรธนะอมร, อัจราพร ศรีบุญเลิศ
2558 ตัวรับที่สมมาตรแบบ D3h เพื่อจดจำคอเลสเตอรอลในน้ำ, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2558 การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการจับคอเลสเตอรอลของสารตัวรับที่ออกแบบใหม่ในสารละลายน้ำ, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2558 การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินโปรติเอสและพาเพนโปรติเอสของสารเชิงซ้อนของโลหะทองกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2558 การสังเคราะห์สารอินโดโล[1,2-เอ]ควิโนลินและไพโรโล[1,2-เอ]ควิโนลินด้วยปฏิกิริยาการแทนที่บนวงอะโรมาติกด้วยนิวคลีโอไฟล์, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2558 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (Tamifphosphor) เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมยา, บุญส่ง คงคาทิพย์, นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, นางสาวสุนิสา อัคคะริโย
2558 การพิสูจน์เอกลักษณ์และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ในหญ้าข้าวเม่านก, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2558 การศึกษาการยับยั้งของสารกลุ่ม naphthoquinone และ indole ต่อโดเมน ATPase ของเอนไซม์ Topoisomerase II beta ของมนุษย์ เพื่อการพัฒนายาต้านโรคมะเร็ง, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2558 การสังเคราะห์สารประกอบ nitrones ที่เป็นอนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinones และ PBN เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านการอักเสบและต้านสารอนุมูลอิสระ, วิชชา อิ่มอร่าม
2559 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (Tamifphosphor) เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมยา, บุญส่ง คงคาทิพย์, นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, นางสาวสุนิสา อัคคะริโย, นายวิศกร แสงสุวรรณ
2559 การศึกษาการยับยั้งของสารกลุ่ม naphthoquinone และ indole ต่อโดเมน ATPase ของเอนไซม์ Topoisomerase II beta ของมนุษย์ เพื่อการพัฒนายาต้านโรคมะเร็ง, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2559 สารตัวรับรูปทรงตะกร้าคู่ : การสังเคราะห์ การหารูปแบบการจับและการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่าง, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, บุญส่ง คงคาทิพย์
2559 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดต้นกระดุมทองเลื้อยและกลไกที่ใช้ในการสร้างความต้านทานในหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera lituraFabricius (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการเกษตรอินทรีย์, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, กมลพร มาแสวง
2559 การสังเคราะห์สารต้านไวรัสเอชไอวี วอลเธอริโอน ซี, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2559 การศึกษาโครงสร้างของเอนไซม์ pigh และ seryltransferase domain ที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของสารประกอบโพรดิจิซินที่ผลิตโดย serratia sp. ATTC 39006, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2559 การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนใยผักชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพจากอนุพันธ์ไทมอล, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, วสกร บัลลังก์โพธิ์
2559 การออกแบบ การสังเคราะห์ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารที่มีโครงสร้างคล้ายสับสเตรท และทรานสิชันเสตทของเอนไซม์ Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln อะมิโดทรานเฟอเรส จากแบคทีเรีย เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลริ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2559 โครงสร้างและการยับยั้งของพลาสเม็บซินห้าจากเชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ และพลาสโมเดียมโนวไซ, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2560 สารตัวรับรูปทรงตะกร้าคู่ : การสังเคราะห์ การหารูปแบบการจับและการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่าง, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, บุญส่ง คงคาทิพย์
2560 การสังเคราะห์สารต้านไวรัสเอชไอวี วอลเธอริโอน ซี, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2560 การระบุและหาคุณลักษณะของตัวยับยั้ง “กล่องมาลาเรีย” ของเอนไซม์พลาสเม็บซินห้า จากเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2560 การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินและพาเพนของสารเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียมกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2560 การสังเคราะห์ยารักษาโรคมาลาเรียชนิดใหม่และอนุพันธุ์, บุญส่ง คงคาทิพย์, นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, นายวิศกร แสงสุวัน
2560 การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนใยผัก ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากดีปลี, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, วสกร บัลลังก์โพธิ์
2560 การสังเคราะห์ Peptide-Conjugated Poly(amidoamine) Dendrimers เพื่อใช้เป็นตัวจับ CXCR4 Receptor ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว, วิชชา อิ่มอร่าม, ชุดา จิตตสุโภ
2560 การสังเคราะห์ยาออกซาซิลินที่มีฉลากฟลูออเรสเซ้นต์เพื่อการตรวจหาแบคทีเรียที่ดื้อยาออกซาซิลิน, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2560 การสังเคราะห์ยา Swainsonineจากน้ำตาล ดี-แมนโนส, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2561 ตะกร้าคู่เชิงโมเลกุลแปดแขน : การสังเคราะห์ และการศึกษาการจับ, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2561 การใช้ประโยชน์ของสารสกัดสมุนไพรเพื่อกำจัดเมทาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2561 การพัฒนารีเอเจนต์สำหรับปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2561 ส้มกบ : การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ การแยกและวิเคราะห์โครงสร้างสารบริสุทธิ์, สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, สรัญญา วัชโรทัย, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2561 การโคลนยีนและผลิตโปรตีนจากตำแหน่งโปรเฟจของเชื้อแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter asiaticus ที่ก่อให้เกิดโรคฮวงลองบิงในพืชตระกูลส้ม เพื่อศึกษาโครงสร้างและความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค, พิทักษ์ เชื้อวงศ์, ธำ
2562 ตะกร้าคู่เชิงโมเลกุลแปดแขน : การสังเคราะห์ และการศึกษาการจับ, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2562 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ, พิมพา หอมนิรันดร์, พิทักษ์ เชื้อวงศ์, ธานิน นานอก
2562 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของ 4-ไทเอโซลิดิโนนและอนุพันธ์ของ 2-อะเซทิดิโนนของสารไซยาโนไพริดีนคาเฟอีน, นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), งามผ่อง คงคาทิพย์
2562 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากสารสกัดข้าวยีสต์แดงโดยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี, ปกรณ์ วรรธนะอมร, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2563 การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง: สารพัชริน สารบัวไฮไนแอสแตติน 4 สาร บัวไฮนอกซีพินซีและสารบัวไฮนอกซีพินดี, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2564 การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง: สารพัชริน สารบัวไฮไนแอสแตติน 4 สาร บัวไฮนอกซีพินซีและสารบัวไฮนอกซีพินดี, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2564 การพัฒนาปฏิกิริยาซี-เอซ แอคทิเวชั่น ของเบนซาไมด์และแอลคีนโดยใช้โลหะนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อสังเคราะห์สาร 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนนที่มีหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง 3 และ 4, สุนิสา อัคคะรัสมิโย, Joseph S.M. Samec, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2564 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ, ธนพล ไชยแสน, สุฐพัศ คำไทย, จักรเมธ บุตรกระจ่าง, ธนพล ไชยแสน, สมพิศ สามิภักดิ์, บัวผัน พวงศิลป์, รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, คณพล จุฑามณี, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ยุพดี เผ่าพันธ์, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, ธานี ศรีวงศ์ชัย, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
2564 การจำแนกสายพันธุ์กัญชงด้วยข้อมูลพันธุกรรมและการประเมินปริมาณน้ำมัน Canabidiol (CBD) เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต, สมพิศ สามิภักดิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2564 วิทยาการการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์, ภัสสร วรรณพินิจ, ประเวช อรรจวัฒนวงศ์, ภัสสร วรรณพินิจ, ปกรณ์ วรรธนะอมร, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
2564 กระบวนการทางเคมีและชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการค้นหาสารออก ฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด, ปกรณ์ วรรธนะอมร, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
2565 การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง: สารพัชริน สารบัวไฮไนแอสแตติน 4 สาร บัวไฮนอกซีพินซีและสารบัวไฮนอกซีพินดี, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2565 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ, ธนพล ไชยแสน, สุฐพัศ คำไทย, จักรเมธ บุตรกระจ่าง, ธนพล ไชยแสน, สมพิศ สามิภักดิ์, บัวผัน พวงศิลป์, รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, คณพล จุฑามณี, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ยุพดี เผ่าพันธ์, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, ธานี ศรีวงศ์ชัย, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
2565 การจำแนกสายพันธุ์กัญชงด้วยข้อมูลพันธุกรรมและการประเมินปริมาณน้ำมัน Canabidiol (CBD) เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต, สมพิศ สามิภักดิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2565 การผลิตและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารประกอบนอนไรโบโซมอลเปปไทด์จากเชื้อราที่มีศักยภาพทางการแพทย์ด้วยวิธีชีววิทยาสังเคราะห์, ปกรณ์ วรรธนะอมร, Prasat Kittakoop, Apichart Suksamram, Vatcharin Rukachaisirikul
2565 การออกแบบและพัฒนาสารซึ่งมีศักยภาพเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, อัญชุลี เพ็งสุข, สักรินทร์ ดูอามัน, พลอยทราย รัตนเขมากร, ชุดา จิตตสุโภ, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, สุนิสา อัคคะรัสมิโย, ไพบูลย์ เงินมีศรี, พิทักษ์ เชื้อวงศ์, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, วิชชา อิ่มอร่าม, บุญส่ง คงคาทิพย์
2565 การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งแอซิทิลโคลีนเอสเทอเรสของสารอนุพันธ์ 7-ซับสทิทิวเทต คูมาริน เพื่อ ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, อัญชุลี เพ็งสุข
2565 การสังเคราะห์สารกลุ่ม 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนน เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงาน ของเอนไซม์ที่มีผลต่อโรคในผู้สูงอายุและฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง, สุนิสา อัคคะรัสมิโย, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2565 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารอินโดโล[1,2-เอ]ควิโนลิน, ไพบูลย์ เงินมีศรี, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์
2565 การแยกสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Morinda scabrida เพื่อใช้พัฒนาเป็นสารต้าน มะเร็ง, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2565 การสังเคราะห์สารเซราไมด์เพื่อใช้เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ป่วยสูงอายุทีมีผิวแห้ง และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, สักรินทร์ ดูอามัน, พลอยทราย รัตนเขมากร, ไพบูลย์ เงินมีศรี, บุญส่ง คงคาทิพย์
2565 การสังเคราะห์กรดแกลลิคคอนจูเกตกับโพลีอะมิโดเอมีนเดนไดรเมอร์เพื่อเป็นตัวนำส่งสารบรรเทา การเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ, วิชชา อิ่มอร่าม, ชุดา จิตตสุโภ
2566 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในฟีโรโมนเพศของมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens St?l), นริศรา ปิยะแสงทอง, อัครเดช ป?ยะแสงทอง, วัชรพงษ์ หงส์จำรัสศิล, Kazumu Kuramitsu, ญาณิกา เตชสิทธิ์สืบ, พลอยไพลิน ธนิกกุล, Yooichi Kainoh, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, วสกร บัลลังก์โพธิ์
2566 การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน, อรรถวิทย์ โกวิทวที, วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, อุทัยวรรณ โกวิทวที, วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, อรรถวิทย์ โกวิทวที, อัครศิริ แสงสว่าง, จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, ปราโมทย์ ชำนาญปืน, อภิญญา หิรัญวงษ์, สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ภวิกา ลิ้มอุดมพร, วิชชา อิ่มอร่าม, มงคล พงษ์สุชาติ, อธิภัทร เงินหมื่น, ณัฐพงษ์ ปานขาว
2566 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดน้ำมันต่อคุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของน้ำมันจากหนอนแมลงวันลาย, วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, อุทัยวรรณ โกวิทวที, ภวิกา ลิ้มอุดมพร, จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, วิชชา อิ่มอร่าม

External Project

Year
External Project
86
2547 การสังเคราะห์สารกลุ่ม naphthol และ naphthoquinone esters เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากสารต้นแบบที่แยกได้จากต้นทองพันชั่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสารสังเคราะห์กับฤทธิ์ทางชีวภาพโดยแบบจำลองโมเลกุลทางคอมพิวเตอร์ (ทุนประเภทวิจัยพื้นฐานแบบกำหนดทิศทางเคมีและยา), บุญส่ง คงคาทิพย์
2548 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza H5N1) , งามผ่อง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศิริรักษ์ จันทครุ, บุญส่ง คงคาทิพย์, ยุพา ปานแก้ว, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
2545 การพัฒนาและการแบ่งรูปวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2546 การพัฒนาและการแบ่งรูปวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2546 การสังเคราะห์สาร Orthoester, บุญส่ง คงคาทิพย์
2546 การสังเคราะห์ Geodisterol, บุญส่ง คงคาทิพย์
2541 การสกัด การแยก การทดสอบ สารที่มีผลในการลดความดันโลหิตและผลที่มีกล้ามเนื้อหัวใจจากบอระเพ็ด, งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, ประสาน ธรรมอุปกรณ์
2541 การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์
2544 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, งามผ่อง คงคาทิพย์, อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, จริยา จันทร์ไพแสง, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, ยุพา ปานแก้ว, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วารุณี ธนะแพสย์, ฤดี ธีระวนิช, สุพนิดา วินิจฉัย
2540 การสกัด การแยก และการทดสอบสารที่มีผลในการลดความดันโลหิตจากบอระเพ็ด, งามผ่อง คงคาทิพย์
2541 การสกัด การแยก และการทดสอบสารที่มีผลในการลดความดันโลหิตจากบอระเพ็ด, งามผ่อง คงคาทิพย์
2540 การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตรียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2539 การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตรียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2539 การสังเคราะห์ยาเบต้าเมธาโซนจากสเตียรอยด์ที่แยกได้จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์, งามผ่อง คงคาทิพย์
2551 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ, พิมพา หอมนิรันดร์, พิพัฒน์ คงประชา, สมเกียรติ นกบิน, ธานิน นานอก, จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, พิทักษ์ เชื้อวงศ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2551 การศึกษาความจำเพาะในการจับกับทีอาร์เอ็นเอ ของเอนไซม์แอสปาร์ทิลทีอารีเอ็นเอวินทิเทสจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2551 การศึกษาลักษณะของเอนไซม์อัลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนส (BADH และ OS2AP) จากข้าวหอมมะลิ, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, นลวัฒน์ บุญญาลัย, ราตรี วงศ์ปัญญา, ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์
2545 การสังเคราะห์สารสเตียรอยด์ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลฟังชั่นที่ตำแหน่งคาร์บอน 3,16 และ 20 ซึ่งแยกได้จากสิ่งมีชีวิตจากทะเล และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, นางสาวสุธินี บุญอนันต์วงศ์
2549 การสังเคราะห์สารยับยั้งเซลล์มะเร็ง OSW-1 โดยปฏิกิริยา McMurry Coupling ภายในโมเลกุล, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, นางสาวจันจิรา รุจิรวณิช
2551 อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผสมสารสกัดจากบอระเพ็ด, งามผ่อง คงคาทิพย์, นายบุญเสริม ใจดีเฉย, ศ.พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์
2552 การศึกษาเชิงฟิสิกส์ระหว่างเปปไทด์จาก HIV-1 CA-CTC Derived peptide and human LysRS, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2552 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์พันธะคาร์บอน-ซัลเฟอร์ โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน คอนเดนเซชัน ที่มีสารผสมระหว่างแอลคิลไดเฟนิลฟอสฟีไนต์ และสารประกอบ 1,2-ไดคาร์บอนิล, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2552 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก (Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และกรดทาทาลิก, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์
2552 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแสงสยาม, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, งามผ่อง คงคาทิพย์, ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
2552 การสังเคราะห์สารเพื่อทดสอบการออกฤทธิ์ต่อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5N1, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2552 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการจัดทำมาตรฐานและการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์, งามผ่อง คงคาทิพย์, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, ศลิษา สุจิตวรสาร
2552 Database Search of Alkyl Phenols, ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ, ดร. พัฒทรา สวัสดี, ดร. ไพฑูรย์ รัชตะสาคร, ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2553 การศึกษาโปรตีน Late embryogenesis abundant (LEA) จากข้าวสายพันธุ์ Oryza sativa indica, ปกรณ์ วรรธนะอมร, ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์
2553 การศึกษาหาโครงสร้างของเอนไซม์ Acyl carrier protein จาก Serratia marcescens โดยเทคนิคทาง nuclear magnetic resonance, ปกรณ์ วรรธนะอมร, Dr. Matthew Crump
2553 การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2551 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และ กรดทาทาลิก, บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์
2553 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2), สุภา หารหนองบัว, สุพรรณา เตชะสกุล, วราภรณ์ พาราสุข, พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ทรงวุฒิ สุรมิตร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, นลวัฒน์ บุญญาลัย, พจมาน พูลมี, วีรมลล์ ไวลิขิต, วิชชา ตรีสุวรรณ, ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2554 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, ศลิษา สุจิตวรสาร, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ
2554 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ในส่วนของภาควิชาเคมี มก.), สุภา หารหนองบัว, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2554 ผลของสารสกัดจาก Bauhnia scandens ต่อความเป็นพิษเเละเอนไซม์ทำลายพิษของหนอนใยผัก, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2554 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่มหอมระเหยต่อหนอนใยผัก, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, Opender Koul
2555 การสังเคราะห์สารดักจับอนุมูลอิสระที่เป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์และ BMPO และการศึกษาคุณสมบัติของการเป็นสารดักจับอนุมูลอิสระใน cyclodextrin dimers, วิชชา อิ่มอร่าม
2554 ผลของสาร Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) เพื่อใช้ในการควบคุมยุงลาย (Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)), วสกร บัลลังก์โพธิ์, ดร.สุจิตตรา ปลื้มภาณุภัทร , น.ส.ณัฐชยา คำรังษี , วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, นส. กชมน งามกิญภิญโญ , ผศ. ดร. วรินทร ชวศิริ, Dr. Opender Koul
2555 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาเคมีอย่างสร้างสรรค์ผ่านหนังสือการ์ตูน, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2554 การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Melotenine A, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2556 Defense response of Lepidoptera against Thai botanical pesticides, entomopathogens and parasitoids, existence of a crosstalk between the partway of immunity and that of detoxification, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, บุญเสฐียร บุญสูง, Gaelle Le Goff
2554 ประสิทธิภาพของสารจากพืชกลุ่ม Piperaceae ต่อหนอนใยผัก, วสกร บัลลังก์โพธิ์, Opener Koul, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2556 การสังเคราะห์และการศึกษาประสิทธิภาพของ Lipophilic Spin Traps ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ Pregnenolone และ ฺBMPO โดยใช้เทคนิค EPR, วิชชา อิ่มอร่าม
2557 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่าง tandem acyl carrier protein (ACP) กับ seryltransferase (SerT) จากชีวสังเคราะห์ของสาร prodigiosin โดยใช้นิวเคลียร์เเมกนิติกเรโซแนนซ์, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2557 โครงการการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สุภา หารหนองบัว, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2557 การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการจับคอเลสเตอรอลของสารตัวรับที่ออกแบบหม่ในสารละลายน้ำ, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2554 ผลของสารจากพืชไทมอลต่อชีววิทยาของเเตนเบียนCotesia plutellae (Kurdjumov), วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, บุญเสฐียร บุญสูง, Paraporn Yotavong
2558 การจัดทำสารเมแทโบไลท์ในเนื้อสัตว์โดยอาศัยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์, ปกรณ์ วรรธนะอมร, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, พิทักษ์ เชื้อวงศ์, วิชชา อิ่มอร่าม
2557 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโปรตีน-โปรตีน และโปรตีน-ลิแกนด์ โดยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์, ปกรณ์ วรรธนะอมร, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2557 การศึกษาทางโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม, นลวัฒน์ บุญญาลัย, ประชุมพร คงเสรี, ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ
2558 ผลของสารอะซาไดเรคตินต่อโปรตีนคิวติเคิลในหนอนกระทู้ผัก, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ฐิตารีย์ อยู่บุญ
2558 ฤทธิ์กำจัดแมลงของสารข่าต่อการพัฒนาตัวอ่อนในหนอนกระทู้ผัก, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, A. Pumchan
2558 ผลกำจัดเเมลงของไทมอลต่อไข่เเละพัฒนาในหนอนใยผัก, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, C.Somjit, N.Kumrungsee
2559 การสร้างวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก Menisporopsis theobromae BCC 4162, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2559 โครงสร้างและการยับยั้งของพลาสเม็บซินห้าจากเชื้อพลาสโมเดียม ฟาลซิพารัม พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ และ พลาสโมเดียม โนวไซ, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2559 ความก้าวหน้าในการสังเคราะห์ตะกร้าโมเลกุลคู่และการศึกษาการจดจำผ่านสมบัติสองสภาพขั้ว, บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
2560 การพัฒนาสูตรผสมจากสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก Spodoptera Liura (Lepidoptera : Noctuidae), วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ดร.ณัฐชยา คำรังษี
2559 การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกด้วยวิธีกายภาพเคมี และการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยืนวิถีชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2561 การสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ที่มีตำแหน่งเร่งปฏิกิริยาหนึ่งตำแหน่ง, พิมพา หอมนิรันดร์, พิทักษ์ เชื้อวงศ์
2560 การสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งสไวน์โซนีนจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, บุญส่ง คงคาทิพย์
2560 ความเป็นไปได้ของสารอัลคาลอยด์จากดีปลีในควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ, วสกร บัลลังก์โพธิ์, Phatcharaphon Wiwattanawanichakun, Atcharee Ratwatthananon, Waraporn Poonsri, Thitaree Yooboon, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, นริศรา ปิยะแสงทอง, Saksit Nobsathian
2561 การสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งและยาต้านมาลาเรียตัวใหม๋จากน้ำตาลอะราบิโนส, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, บุญส่ง คงคาทิพย์, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2561 One-pot Synthesis of Benzo[b]naphtho[2,3-f]oxepine-6,11-dione and Its Derivatives for Biological Activity Evaluation, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2561 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง acetylcholinesterase ของอนุพันธ์ 7-ซับสทิทิวเทต คูมาริน, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, สรฉัตร ธารมรรค
2561 อิทธิพลของพันธุ์ข้าวต่อการดึงดูดตัวห้ำมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) และแตนเบียนไข่ (Anagrus optabilis (Perkins)) ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (St?l)), นริศรา ปิยะแสงทอง, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, อ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี, นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2562 โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2562 อิทธิพลของพืชร่วมระบบนิเวศนาข้าวต่อการดึงดูดและเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวห้ำมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, นริศรา ปิยะแสงทอง, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, นางสาวจินตนา ไชยวงศ์, กรรณิกา เจียมจำนรรจา, นางสาวพลอยไพลิน ธนิกกุล, นางสาวณัฐชยา คำรังษี
2563 การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกวิธีกายภาพเคมีและการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยีนวิถีชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท (ปีที่ 3), อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ปกรณ์ วรรธนะอมร
2562 การสังเคราะห์ยาต้านมาลาเรียฮาโลฟูจิโนนจากน้ำตาลดีแมนโนส, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ไพบูลย์ เงินมีศรี
2563 การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง: สารพัชริน สารบัวไฮไนแอสแตติน 4 สาร บัวไฮนอกซีพินซีและสารบัวไฮนอกซีพินดี (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) , ไพบูลย์ เงินมีศรี
2562 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของ 1-ไนโตร-5เอช-ไดเบนโซ[บี,เอฟ]อะซีพิน, ไพบูลย์ เงินมีศรี, ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์
2562 การพัฒนาเคมีเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวยีสต์แดงคุณภาพสูงที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ปกรณ์ วรรธนะอมร, อุทัย กลิ่นเกษร, บุญส่ง คงคาทิพย์, บุษบา ยงสมิทธ์
2564 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ปี 2563 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กฤตยา เพชรผึ้ง, คณพล จุฑามณี, วราภา มหากาญจนกุล, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, กมลพร มาแสวง, วิชชา อิ่มอร่าม, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, น.ส. ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์, น.ส. กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, น.ส. ชุติมา ดอนปัด
2564 การแก้ไขจีโนมในพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสารแอนโดรกราโฟไลต์, อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, นายธีรยุทธ ตู้จินดา, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, ปกรณ์ วรรธนะอมร, ภัสสร วรรณพินิจ, จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร
2564 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง, สมฤดี สักการเวช, ครศร ศรีกุลนาถ, รัตนพล ชื่นค้า, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, กฤษณ์ วันอินทร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, เฉลิมพล สุวรรณภักดี, ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ศริญญา ไพศาลสมบัติ, วิชชา อิ่มอร่าม, ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, น.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช
2564 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำโทนิกบรรจุขวด, วิชชา ตรีสุวรรณ, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, วิชชา อิ่มอร่าม
2564 โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กฤตยา เพชรผึ้ง, คณพล จุฑามณี, วราภา มหากาญจนกุล, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, กมลพร มาแสวง, วิชชา อิ่มอร่าม, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์, นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, นางสาวชุติมา ดอนปัด
2564 การใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาเสถียรภาพของสารสกัดดีปลีสำหรับควบคุมหนอนกระทู้, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ภัศจี คงศีล, ทรงยศ โชติชุติมา, วิชชา อิ่มอร่าม, น.ส.ศิริพร สมบุญจิตต์, นางอัจราวรรณ มัธยัธถ์ถาวร, สมพิศ สามิภักดิ์, ปิยะดา จันทวงศ์, ธนพล ไชยแสน, วสกร บัลลังก์โพธิ์
2564 การพัฒนาสารกักเก็บสารสกัดดีปลีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, วิชชา อิ่มอร่าม
2564 นวัตกรรมการบำบัดรักษาและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายและโภชนบำบัดที่ออกแบบเฉพาะบคคลในประชากรสูงวัย, อภิชาติ วรรณวิจิตร, สโรช แก้วมณี, วิชชา ตรีสุวรรณ, ณัฐิกา เพ็งลี, นาทรพี ผลใหญ่, อรช กระแสอินทร์, วาสนา นาราศรี, นภาวดี โรจนธรรม, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน, ชุษณา เมฆโหรา, วิชชา อิ่มอร่าม
2564 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาความมั่นคงของน้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่การผลิต, กนิฐพร วังใน, อุทัย กลิ่นเกษร, กฤษกมล ณ จอม, รยากร นกแก้ว, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผศ.ดร.กาญจนา อุไรสินธว์, น.ส.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
2565 การผลิตและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารประกอบนอนไรโบโซมอลเปปไทด์จากเชื้อราที่มีศักยภาพทางการแพทย์ด้วยวิธีชีววิทยาสังเคราะห์ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565), ปกรณ์ วรรธนะอมร
2565 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ปีที่ 6, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, วราภา มหากาญจนกุล, คณพล จุฑามณี, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, กฤตยา เพชรผึ้ง, กมลพร มาแสวง, วิชชา อิ่มอร่าม, ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์, นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, นายอภิวัฒน์ เหลื่อมสมบูรณ์, นางสาวชุติมา ดอนปัด
2565 การปรับปรุงพันธุ์ การปลูก และการใช้ประโยชน์กัญชา และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานการผลิตและสกัดสารกัญชา, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, ปิยะ กิตติภาดากุล, ปกรณ์ วรรธนะอมร, ปาริชาติ พรมโชติ, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ภัสสร วรรณพินิจ, เอกพันธ์ ไกรจักร์, วิชชา อิ่มอร่าม, ภัศจี คงศีล, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์
2565 การศึกษาฤทธิ์ของสารสังเคราะห์อนุพันธ์ไดเบนโซออกซิพินต่อการต้าน การเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง, อุสุมา เจิมนาค, ไพบูลย์ เงินมีศรี, วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, นภสร เผ่าชูศักดิ์, นางสาวณฐมน เจียรประภาส
2565 ฤทธิ์ยับยั้งของสารอนุพันธ์ไดเบนโซออกซิพินต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1 ของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส ฟัลวัส, อุสุมา เจิมนาค, ไพบูลย์ เงินมีศรี, ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ปารียา อุดมกุศลศรี, ศรัญญา พัวพลเทพ, นภสร เผ่าชูศักดิ์