ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
การทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์
MTAM
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2540
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2539
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2540
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2539
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2540
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2539
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2540
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2539
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2540
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2539
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2540
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2539
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2540
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2539
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2540
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2539
จำนวนผลผลิต : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
11
2553 ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, สุวรรณ หอมหวล, การออกแบบและสร้างอุปกรณ์สำหรับเร่งกระบวนการผลิตไข่เยี่ยวม้าใน ระดับอุตสาหกรรม, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 27-40
2553 สุวรรณ หอมหวล, วัชมา โพธิ์ทอง, การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารทีเอ็มอาร์ สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 13-26
2552 ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, สุวรรณ หอมหวล, การประยุกต์โปรแกรมแลบวิวสำหรับการตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.บรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2552, หน้า 56-65
2549 สุวรรณ หอมหวล, บัณฑิต จริโมภาส, เครื่องสั่นสะเทือนทำในประเทศสำหรับทดสอบบรรจุภัณฑ์ผักผลไม้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2549, หน้า 48-53
2548 สุวรรณ หอมหวล, วัชมา โพธิ์ทอง, เครื่องตัดสับพืชอาหารหยาบแบบแถวเดียวขับเคลื่อนกำลังจากรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2548, หน้า 62-69
2548 สุวรรณ หอมหวล, สุพัตรา จันทร์ดาประดิษฐ์, การตรวจสอบการปนน้ำในน้ำนมโดยการกดกับตัวอย่างแช่แข็ง, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2548, หน้า 54-61
2547 สุวรรณ หอมหวล, วิศวกรรมเครื่องกลในการจัดการอาหารสำหรับฟาร์มโคนม ตอนจบ, วิศวกรรมสาร, ปีที่ 57, ฉบับที่ 683, ธันวาคม 2547, หน้า 55-56
2547 สุวรรณ หอมหวล, วิศวกรรมเครื่องกลในการจัดการอาหารสำหรับฟาร์มโคนม ตอนที่ 1, วิศวกรรมสาร, ปีที่ 57, ฉบับที่ 682, พฤศจิกายน 2547, หน้า 53-54
2544 สุวรรณ หอมหวล, Simple Tests for Rapid Assessment of the Quality of Raw Milk, Journal of Food Protection?, ปีที่ 64, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2544
2543 สุวรรณ หอมหวล, An ASAE Meeting Presentation, Midwest Express Center, ฉบับที่ 003106, กรกฎาคม 2543, หน้า 9-12
2539 สุวรรณ หอมหวล, Proceeding of the IV Interamerican Conference on Engineering and Technology Education, INTERTECH 96, กันยายน 2539, หน้า 22-25
Year
National Journal
3
2558 ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, พรพรม บุญพรม, Mobile robot path tracking using kinematics information, Romanian Review Precision Mechanics, Optics and Mechatronics, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 48, พฤศจิกายน 2558, หน้า 43-47
2556 Boonporm, P., ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, Trajectory optimization during an U-turn case for agricultural tractor in coverage fields, Romanian Review Precision Mechanics, Optics and Mechatronics, ปีที่ -, ฉบับที่ 43, กรกฎาคม 2556, หน้า 154-160
2554 กิติพงษ์ เจาจารึก, สมภพ จรุงธรรมโชติ, Gratuito, M.K.B., Wongsuwan, H., สุวรรณ หอมหวล, Experimental study of wood downdraft gasification for an improved producer gas quality through an innovative two-stage air and premixed air/gas supply approach, Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 7, เมษายน 2554, หน้า 4834-4840

Conference

Year
International Conference
13
2566 ปรีดา ปรากฎมาก, วัชมา โพธิ์ทอง, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, สุวรรณ หอมหวล, การจำลองดีอีเอ็มของรูปแบบการไหลในไซโลเมล็ดพืชโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส, การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 4 เมษายน 2566, คลอง 6 ปทุมธานี ประเทศไทย
2565 สิทธา เทียนขาว, พัชรพล รัตนสังข์, สหภาพ บุญนาสำโรง, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, การศึกษาลักษณะการฉีดพ่นจากหัวฉีดพ่นสำหรับอากาศยานไร้คนขับ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 (ME-NETT2022), 19 - 22 กรกฎาคม 2565, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2565 ปรีดา ปรากฎมาก, วัชมา โพธิ์ทอง, ชนมน จันทนา, เบญญา กสานติกุล, จีรชัย สุภาสุทธากูล, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, การจำลองอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่องของการไหลของก๊าซและของแข็งในไซโคลน, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 19 - 22 กรกฎาคม 2565, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2564 ธนากร เล็กมาก, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ปรีดา ปรากฎมาก, การจำลองการไหลของอนุภาคบนเครื่องกระจายปุ๋ยแบบแรงเหวี่ยงโดยใช้แบบจำลอง DEM, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2564, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2563 พลพิพัฒ ราชมณี, ปฏิภาณ ชาวคอนไชย, ณัชพล ศิริเมืองมูล, วัชมา โพธิ์ทอง, ปรีดา ปรากฎมาก, แบบจำลอง DEM ของการไหลของอนุภาคบนเครื่องกระจายแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2563, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2560 พาโชค พิมพ์เลขา, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, การพัฒนาระบบควบคุมการฉีดพ่นโดยใช้บรัชเลสมอเตอร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ, The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2558 ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, กิติพงษ์ เจาจารึก, การจำลองแบบพลศาสตร์ของแขนกลสี่องศาอิสระแบบParallelogram สำหรับการจัดวางเรียงวัสดุ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2558, นครราชสีมา ประเทศไทย
2557 พันตรี ปัญญาไกรสาลีย์, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, การออกแบบลอนกระดาษลูกฟูกโดยวิธีไฟไนต์เอลิเม้นต์เพือให้รับภาระได้ตามทีกําหนด, The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วัชมา โพธิ์ทอง, บวรศักดิ์ คุ้มธราธร, นายพงษ์พัฒน์ บุญชัย, วิลาสินี มีมุ่งกิจ, การจำลองและสร้างแม่พิมพ์สำหรับการตีขึ้นรูป, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2556, ต.พัทยา อ.บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย
2556 กันต์ธกรณ์ เขาทอง, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, วรพจน์ ศตเดชากุล, หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, การออกแบบและสร้างแท่นทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2556, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2554 ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, นายเอนก ไกรรอด, ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยปั๊มแบบเซอร์โวมอเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบการเปิดปิดซ้ำของบานประตูและหน้าต่าง, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20 ตุลาคม 2554, กระบี่ ประเทศไทย
2548 สุวรรณ หอมหวล, การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของนม U.H.T บรรจุกล่อง แบบไม่ทำลาย , งานประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2548, 31 มีนาคม 2548
2543 สุวรรณ หอมหวล, Applying neural networks for rapid assessment of microbiological of bulk raw milk, A ASAE Meeting Presentation, 9 - 12 กรกฎาคม 2543, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
2
2562 พัชรี ผาสุข, รณกร กิติพชรเดชาธร, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, Utilization of Tariff Advantage From ASEAN-CHINA Free Trade Agreement: Thai-Lao Border Trade, ISERD 154th INTERNATIONAL CONFERENCE , 6 มีนาคม 2562, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2559 พรพรม บุญพรม, ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, Mobile Robot Path Tracking Using Slip Estimation for Kinematics Information, 2016 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2016), 6 - 10 กรกฎาคม 2559, สมาพันธรัฐสวิส