โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์
MRL
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 9 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
16
2550 การบริหารจัดการความรู้ โดยใช้ STREDEO Engine, อัศนีย์ ก่อตระกูล, พัชรี วราศรัย, มุกข์ดา สุขธาราจาร, วีร์ (นิสิต ป.เอก) สัตยมาตย์, ดุษฎี ธรรมวิจิตร, วสุเทพ ขุนทอง, อัจฉรา นภาโชติ, อารีรัตน์ ทองใบ, ธนพัฒน์ สุขแสงศรี
2550 การพัฒนา MetaKnowledge และซอฟต์แวร์เครื่องมือสนับสนุนสำหรับบริหารและจัดการความรู้, อัศนีย์ ก่อตระกูล, พัชรี วราศรัย, มุกข์ดา สุขธาราจาร, ยืน ภู่วรวรรณ, ดุษฎี ธรรมวิจิตร, ตระกูล เพิ่มพูล, วรพจน์ พีระวิทย์, อารีรัตน์ ทองใบ, อัจฉรา นภาโชติ
2551 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการประมวลความรู้และระบบถาม-ตอบขั้นสูง, อัศนีย์ ก่อตระกูล, พัชรี วราศรัย, มุกข์ดา สุขธาราจาร, ยืน ภู่วรวรรณ, ระพีพรรณ พิริยะกุล, ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, ตระกูล เพิ่มพูล, อรรถพล คงหวาน
2551 การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี, อุมาภรณ์ สังขมาน, รศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
2552 การบริหารจัดการความรู้ โดยใช้ STREDEO Engine, อัศนีย์ ก่อตระกูล, พัชรี วราศรัย, มุกข์ดา สุขธาราจาร, วีร์ (นิสิต ป.เอก) สัตยมาตย์, ดุษฎี ธรรมวิจิตร, วสุเทพ ขุนทอง, อัจฉรา นภาโชติ, อารีรัตน์ ทองใบ, ธนพัฒน์ สุขแสงศรี
2552 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการประมวลความรู้และระบบถาม-ตอบขั้นสูง, อัศนีย์ ก่อตระกูล, ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, ตระกูล เพิ่มพูล, พัชรี วราศรัย, มุกข์ดา สุขธาราจาร, ยืน ภู่วรวรรณ
2552 ลีลาภาษาในวรรณกรรมของจิตร ภูมิศักดิ์: การศึกษาเชิงวิเคราะห์, ประเทือง ทินรัตน์, จริยา สุพรรณ, นางสาวเบญจพร มีจิตร
2552 พจนานุกรมภาษาคำเมือง – ไทย – อังกฤษ, บุญเหลือ ใจมโน, จริยา สุพรรณ
2552 พฤติกรรมจริยธรรมและผลกระทบของการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, จริยา สุพรรณ, ชิดชนก สายชุ่มอินทร์, นางสาวธราธร โสตธินัย, นางสาววรรณี พิเชษฐสุภกิจ
2553 กระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลในพื้นที่ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร, จริยา สุพรรณ
2560 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลทางด้านการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ, พุทธชาติ โปธิบาล, สุ, จา, ปิ, มุกข์ดา สุขธาราจาร, จริยา สุพรรณ
2566 แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เรื่องเล่าจากสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพื้นที่เชื่อมโยงภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน, จริยา สุพรรณ, มุกข์ดา สุขธาราจาร, ผาณิตา ชัยดิเรก
2566 ตำนานต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของไทยกับบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม, รัตนพล ชื่นค้า
2567 แนวทางการยกระดับศักยภาพชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, จริยา สุพรรณ, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล
2567 เรื่องเล่าและประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้การทำงานโครงการ U2T เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์, จริยา สุพรรณ, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล
2567 ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนภายใต้การทำงานโครงการ U2T เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล, จริยา สุพรรณ

External Project

Year
External Project
80
2550 โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (รุ่นที่ 6), เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, จริยา สุพรรณ
2550 การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-book, มุกข์ดา สุขธาราจาร
2552 การศึกษาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงของนักเรียนระดับมัธยมต้น , พุทธชาติ โปธิบาล
2552 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-เกาหลี, อ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน, อ.เชิดชัย อุดมพันธุ์, พุทธชาติ โปธิบาล
2552 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี, ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย, อ.ซาวาวี ปะดาอามีน, อ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ, พุทธชาติ โปธิบาล
2554 โครงการการจัดทำรายงานวิเคราะห์คำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3, รศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ , วิภาวรรณ อยู่เย็น, รศ. สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ , รศ. อนันต์ อารีย์พงศ์ , ผศ. วาสนา แสงสิทธิ์
2554 การศึกษาการเขียนรูปคำและการอ่านออกเสียงคำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 ภูมิภาคของไทย, พุทธชาติ โปธิบาล, ดร.รุจิรา เส้งเนตร, ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ
2552 การศึกษาการแปลวรรณกรรมจีนเรื่องไซ่ฮั่นในสมัยรัชกาลที่ 1, กนกพร นุ่มทอง
2553 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พูดที่ไร้กล่องเสียง ระยะที่ 2, ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข, พุทธชาติ โปธิบาล
2552 โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร, นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์, นางสาวสรินยา ชมภูบุตร, พุทธชาติ โปธิบาล, นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
2555 การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย, พุทธชาติ โปธิบาล, อัศนีย์ ก่อตระกูล, มุกข์ดา สุขธาราจาร, นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี, นางสาวอัจฉรา นภาโชติ, นายภัคพล แซ่จิว
2555 ระบบจัดการฐานข้อมูลหลายสื่อแบบง่าย, อัศนีย์ ก่อตระกูล, หัชทัย ชาญเลขา, มุกข์ดา สุขธาราจาร, นายวสุเทพ ขุนทอง, นายชานนท์ อ่อนมั่น, นายวันฉัตร ดำด้วง, ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต, ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
2556 การศึกษาชื่อผักพื้นบ้านของไทลื้อในยูนนาน, อุมาภรณ์ สังขมาน, Dr. Prof. Lu Sheng
2556 การพัฒนาระบบนิเวศน์ข้อมูลการเกษตรสำหรับการให้บริการความรู้, อัศนีย์ ก่อตระกูล, นายวสุเทพ ขุนทอง, มุกข์ดา สุขธาราจาร, นางสาวเชษฐ์สุดา เสนะนันท์, พัชรี วราศรัย, สุชาดา อุชชิน
2556 โครงการฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน+6, พุทธชาติ โปธิบาล, นางน้ำอ้อย ชินวงศ์ , อุมาภรณ์ สังขมาน, จริยา สุพรรณ
2557 โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง), รัตนพล ชื่นค้า
2557 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการเขียนแบบความเรียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, พุทธชาติ โปธิบาล, นายวรากร เกศทับทิม
2557 การวิเคราะห์ลักษณะไวยากรรณ์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเกาหลี, ธันวพร เสรีชัยกุล
2554 โครงการวิจัย "ศึกษาองค์ความรู้การตีฆ้องวงเล็ก อาจารย์ฉลาก โพธิ์สามต้น", ฉัตรติยา เกียรตินาวี, ณรงค์ เขียนทองกุล, ภาณุภัค โมกขศักดิ์, พจี บำรุงสุข
2557 ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จริยา สุพรรณ
2557 การพัฒนาทรัพยากรภาษาอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของไทย, อุมาภรณ์ สังขมาน, มุกข์ดา สุขธาราจาร, พุทธชาติ โปธิบาล, หัชทัย ชาญเลขา, คเชนทร์ ตัญศิริ, ชไมภัค เตชัสอนันต์, นัทธ์ชนัน นาถประทาน, สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, ธันวพร เสรีชัยกุล
2557 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิภาวรรณ อยู่เย็น, สิริวรรณ นันทจันทูล, ประเทือง ทินรัตน์
2557 การพัฒนาเครื่องมือช่วยวิเคราะห์กริยาเรียงตามทฤษฎีไวยากรณ์การก, มุกข์ดา สุขธาราจาร, หัชทัย ชาญเลขา
2558 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี, สรณัฐ ไตลังคะ, สุรินทร์ อ้นพรม, กฤตยา ณ หนองคาย, ฟาริส โยธาสมุทร, รัตนพล ชื่นค้า, อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์
2557 การพัฒนากรอบงานวิจัยสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, วิภาวรรณ อยู่เย็น, ธันวพร เสรีชัยกุล, จริยา สุพรรณ
2557 โครงการสร้างสรรค์บทเพลงอัตลักาณ์อาเซียน, ศรัณย์ นักรบ, ภาณุภัค โมกขศักดิ์, ภาธร ศรีกรานนท์
2557 สถานการณ์และแนวโน้มของศาสตร์ด้านจีนศึกษาในประเทศไทย, กนกพร นุ่มทอง
2558 อาเซียนนิทัศน์: การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์, ธันวพร เสรีชัยกุล, รัตนพล ชื่นค้า, จริยา สุพรรณ
2558 หนังใหญ่ในความดูแลของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา, รัตนพล ชื่นค้า
2552 นิยายกับธุรกิจการพิมพ์สมัยราชวงศ์หมิง, กนกพร นุ่มทอง
2554 การศึกษาสถานะของกิมย้งในประวัติวรรณกรรมจีน, กนกพร นุ่มทอง
2553 การศึกษาวรรณกรรมเรื่องซ้องกั๋งในฐานะวรรณกรรมกบฎของจีน, กนกพร นุ่มทอง
2547 การศึกษาเกี่ยวกับการคลี่คลายตัวของวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องเมิ่งเจียงหนี่ว์, กนกพร นุ่มทอง
2548 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทนิทาน "หลงฮุ่ยหลันฉือลู่" ละครใต้ "ไป้เย่ว์ถิง" และบทอุปรากรเรื่อง "ไป้เย่ว์ถิง" ของกวนฮั่นชิง, กนกพร นุ่มทอง
2558 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ, พุทธชาติ โปธิบาล, วัฒนา อนันตผล, มุกข์ดา สุขธาราจาร, ชไมภัค เตชัสอนันต์, วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ, เปรมฤดี ชอบผล, มาลินี ประพิณวงศ์, อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, อ.ดร.ปิรัญญา บุนนาค, ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ นครศรี, อ.ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
2558 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มุกข์ดา สุขธาราจาร, จริยา สุพรรณ
2558 “คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล”, กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี, วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, ขจร ฝ้ายเทศ, วัลลภา จันทรดี, วราพรรณ อภิศุภะโชค, นัดดาวดี นุ่มนาค
2558 ภูมิวัฒนธรรมข่าวในยุคทีวีดิจิทัล, วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
2558 วิจัย/งานสร้างสรรค์ เพลงชุดสมโภชพระพิรุณ(ตับพระพิรุณ), ภาณุภัค โมกขศักดิ์
2559 การจัดทำพจนานุกรมภาษาอาเซียน+6, พุทธชาติ โปธิบาล, อุมาภรณ์ สังขมาน, มุกข์ดา สุขธาราจาร, ธันวพร เสรีชัยกุล
2560 "ตี" : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน, คเชนทร์ ตัญศิริ, อุมาภรณ์ สังขมาน
2560 ชื่อคำเรียกสีไม่พื้นฐานของสีเขียวและสีฟ้าในภาษาไทย, อุมาภรณ์ สังขมาน
2559 พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลาง:ความสัมพันธ์ของความเชื่อและพิธีกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา, จริยา สุพรรณ, ธันวพร เสรีชัยกุล, รัตนพล ชื่นค้า
2560 ดนตรีที่ใช้ในประเพณีจุลกฐินของล้านนา : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ภาณุภัค โมกขศักดิ์
2559 วรรณกรรมการแสดง:ศิลปะการสอนเพศศึกษาแบบราชสำนัก (โครงการหลัก:วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง:ไขความลับเป็นความรู้ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ศ.สุกัญญา สุจฉายา ), รัตนพล ชื่นค้า
2559 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พุทธชาติ โปธิบาล
2559 การปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต์), อุมาภรณ์ สังขมาน
2560 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล, อัศนีย์ ก่อตระกูล, นายวสุเทพ ขุนทอง, สมชาย นำประเสริฐชัย, มุกข์ดา สุขธาราจาร, สมโชค เรืองอิทธินันท์, นายเทพณรงค์ นพกรวิเศษ, นายวีรภัทร แก้วรากมุข, นางสาวทัดดาว กลีบพิกุล, นางสาวเชษฐ์สุดา เลนะนันท์, นางอารีรัตน์ ทองใบ
2560 การใช้เรื่องเล่าสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน, สรณัฐ ไตลังคะ, ธงรบ รื่นบรรเทิง, กฤตยา ณ หนองคาย, รัตนพล ชื่นค้า, จริยา สุพรรณ
2561 การสร้างแบบทดสอบการอ่านคำเทียมเพื่อประเมินความบกพร่องในการอ่านคำภาษาไทย, พุทธชาติ โปธิบาล
2561 โครงการการศึกษารวบรวมเรื่องเล่าในศูนย์และสถานีวิจัยและพื้นที่โดยรอบเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน, ธงรบ รื่นบรรเทิง, กฤตยา ณ หนองคาย, ธันวพร เสรีชัยกุล
2561 การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, รำไพ ภูวราห์, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล, รัตนพล ชื่นค้า, วัชราภรณ์ อาจหาญ, วิมลวรรณ ไสยมรรคา, นางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
2561 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, รัตนพล ชื่นค้า, จริยา สุพรรณ
2562 การศึกษาการแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตั้งฮั่น”, กนกพร นุ่มทอง
2563 การศึกษาบทละครเรื่องพระรถเมรีในฐานะวรรณคดีการแสดง, รัตนพล ชื่นค้า
2562 นวัตกรรมดนตรี สื่อ สร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถา, วัชราภรณ์ อาจหาญ, จริยา สุพรรณ, ผาณิตา ชัยดิเรก
2563 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี, อรช กระแสอินทร์, จริยา สุพรรณ, รัตนพล ชื่นค้า, นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
2563 การศึกษาแนวคิดความสัตย์จริงในลัทธิขงจื่อผ่านคัมภีร์จงยง, กนกพร นุ่มทอง
2563 การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา, กนกพร นุ่มทอง, จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
2563 การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย, กนกพร นุ่มทอง
2563 การศึกษาความแตกต่างของภาษาจีนและภาษาไทยในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและแนวทางการจดบันทึกในการล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน, กนกพร นุ่มทอง
2563 การพัฒนาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน, กนกพร นุ่มทอง
2563 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด, จริยา สุพรรณ, รัตนพล ชื่นค้า, นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
2564 การส่งเสริมทักษะบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่, สมฤดี สักการเวช, ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ศริญญา ไพศาลสมบัติ, ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, รัตนพล ชื่นค้า, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผศ.ดร.ธนกฤต ใจสุดา, ดร.อุมาพร พลายระหาร, อ.ดาวรรณ หมัดหลี, น.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช
2564 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง, สมฤดี สักการเวช, ครศร ศรีกุลนาถ, รัตนพล ชื่นค้า, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, กฤษณ์ วันอินทร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, เฉลิมพล สุวรรณภักดี, ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ศริญญา ไพศาลสมบัติ, วิชชา อิ่มอร่าม, ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, น.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช
2564 การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล, รัตนพล ชื่นค้า, รำไพ ภูวราห์
2564 โมเดลและกิจกรรมภายใต้ทุนชุมชนของตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท, จริยา สุพรรณ
2565 มนุษยศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว, ธงรบ รื่นบรรเทิง, ธันวพร เสรีชัยกุล
2565 วรรณกรรมและสื่อศิลปะเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน: การสำรวจเชิงวิจารณ์, ธงรบ รื่นบรรเทิง, ธันวพร เสรีชัยกุล
2565 แนวทางการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชนบทในประเทศไทยผ่านมุมมองชุมชนท้องถิ่น, พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล, จริยา สุพรรณ
2565 ถอดบทเรียนการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชนบทผ่านมุมมองชุมชนท้องถิ่น, พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, จริยา สุพรรณ, พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, รภัส ศิลป์ศรีกุล, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
2565 ความผูกพันและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนท่องเที่ยววิถีชนบท, พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, จริยา สุพรรณ, รภัส ศิลป์ศรีกุล
2565 ยันต์แม่โพสพในสังคมไทยภาคกลาง: ความหมายและความสัมพันธ์กับตำนานและความเชื่อเรื่องแม่โพสพ, รัตนพล ชื่นค้า
2566 โครงการต่อยอดการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนพื้นที่แหล่งพลอยจังหวัดแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, สมฤดี สักการเวช, ศริญญา ไพศาลสมบัติ, ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, รัตนพล ชื่นค้า, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, วิชชา อิ่มอร่าม, นางสาวเสริมรักษ์ อิงคะวณิช
2566 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องเล่าชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านกุดฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์, จริยา สุพรรณ, มุกข์ดา สุขธาราจาร
2566 การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและทัศนคติในการตั้งชื่่อร้านอาหารเกาหลีในกรุงเทพมหานครและร้านอาหารไทยในกรุงโซล, ผศ.ดร.สิทธนี ธรรมชัย, มุกข์ดา สุขธาราจาร
2566 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องเล่าชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองแขม จังหวัดพิจิตร, มุกข์ดา สุขธาราจาร, จริยา สุพรรณ
2560 ดนตรีที่ใช้ในประเพณีส่งสการตานคาบ : กรณีศึกษางานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่, ภาณุภัค โมกขศักดิ์
2566 จ้างศึกษาและพัฒนาคำต้นแบบและกลุ่มคำตามหมวดหมู่สำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้, มุกข์ดา สุขธาราจาร
2566 จ้างวิเคราะห์ความหมายและความสัมพันธ์ทางความหมาย, มุกข์ดา สุขธาราจาร