ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กระบวนการผลิตและระบบการผลิต
MPMS
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 11 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 11 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
1
2563 นายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, ชนะ รักษ์ศิริ, นางสาวกฤติยา พาอิ่ม, การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกนตามมาตรฐาน ISO 9283 ด้วยเลเซอร์แทรกเกอร์, วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 33, ฉบับที่ 110, กรกฎาคม - ธันวาคม 2563, หน้า ---
Year
National Journal
8
2565 ผศ. ดร. สุชาดา เหรียญโมรา, ชนะ รักษ์ศิริ, A Development of Computer Aided Program for Aluminium Die-Casting Mold Design, ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2565, หน้า 51-69
2564 นายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, ชนะ รักษ์ศิริ, The Analysis of Standard Uncertainty of Six Degree of Freedom (DOF) Robot, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2564, หน้า 43-50
2563 ชนะ รักษ์ศิริ, นางกฤติยา พาอิ่ม, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, An Analysis of Joint Assembly Geometric Errors Affecting End-Effector for Six-Axis Robots, Robotics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2563, หน้า 1-13
2557 Kumkoon, P., ชนะ รักษ์ศิริ, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, Alloy inconel 718 by 3D micro-electro discharge machining, Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 590, ฉบับที่ 2014, พฤษภาคม 2557, หน้า 239-243
2554 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Chareonwutilap, C., A rheological study of carbon black suspensions and determination of significant factors affecting the slip flow in in-mold coating (IMC) using design of experiments, Advanced Materials Research, ปีที่ 239-242, พฤษภาคม 2554, หน้า 232-237
2551 Duangphattra, N, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, A Study of the Effects of Processing Conditions on Mechanical Properties of Polypropylene/Multiwall Carbon Nanotube Nanocomposites Using Design of Experiments, Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2551, หน้า 877-880
2550 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Castro, JM, Microfluidics and rheology of carbon black suspensions for In-Mold Coating applications: some insights into the slip flow phenomena, JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MATERIALS DESIGN, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, เมษายน 2550, หน้า 31-36
2550 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Castro, JM, Microfluidics and rheology of dilute carbon black suspensions for in-mould coating (IMC) applications, MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2550, หน้า 157-170

Conference

Year
International Conference
66
2564 ธนวัต รุจิพูนพงศ์, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ชนะ รักษ์ศิริ, การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการพิมพ์สามมิติด้วยกระบวนการสเตอริโอลิโธกราฟฟีโดยใช้การออกแบบการทดลอง, The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 กันตชาติ อ่อนประชู, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, กฤษ วงษ์เกษม, การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเพื่อปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์, The 7th TNI Academic Conference (TNIAC 2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 ไพรัช กิจถาวรชัยสกุล, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, กฤษ วงษ์เกษม, การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม, The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 รวินท์นิภา สุตันติวณิชย์กุล, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, กฤษ วงษ์เกษม, การจำแนกลักษณะข้อบกพร่องบนจานบันทึกข้อมูลแม่เหล็กโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก, The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 รัชภูมิ ธรฤทธิ, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การพัฒนาการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ของระบบบําบัดอากาศเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณเซ็นเซอร์, The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 สิทธิโชค สนสุขชาติ, กฤษ วงษ์เกษม, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของหัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจท, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 อาณัติ โลหะจีรัง, กฤษ วงษ์เกษม, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันปั้นจั่นเหนือศีรษะ, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 นางสาวเกตุนรี มากเมือง, ชนะ รักษ์ศิริ, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียประเภทรูพรุนหดตัวของล้ออลูมิเนียมอัลลอยผลิตด้วยกระบวนการหล่อ, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563, 1 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 นายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, ชนะ รักษ์ศิริ, การศึกษาค่าความผิดพลาดแบบสุ่มของข้อต่อของแขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกน, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2563, 6 - 8 พฤษภาคม 2563, ชลบุรี ประเทศไทย
2563 ผดุงเกียรติ แย้มเนียม, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, กฤษ วงษ์เกษม, การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับการปรับปรุงแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันจากการขัดข้องของเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38, 7 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 นางสาวหัสดี ผึ้งสุข, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสาหรับการจัดการงานซ่อมบารุงเครื่องจักรและเครื่องมือวัดกรณีศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 เริงทิวา ทิพยศักดิ์, ชนะ รักษ์ศิริ, การจัดตารางซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของทางรถไฟโดยอ้างอิงความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม, OR-Net 2019 Operations Research Network 2019 Conference, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2562 นราธร เปลี่ยนรุ่ง, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล แบบ 6 สูบแถวเรียง โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร, งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2562 (IE Network Conference 2019), 21 - 23 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 นางสาวนริสา ทองนุ่ม, ชนะ รักษ์ศิริ, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, การตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกนตามมาตรฐาน ISO9283, The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference, 31 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 เริงทิวา ทิพยศักดิ์, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การคุมทีมกับผลการแข่งขันของหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย เพื่อคำนวณหาระดับค่าจ้างหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เหมาะสม, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561, 23 - 24 เมษายน 2561, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2561 กนกวรรณ พงษ์แก้ว, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยบิ่นบริเวณขอบดาย ในกระบวนการตัดแผ่นเวเฟอร์ด้วยวิธี Definitive Screening Design, การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561, 29 ตุลาคม 2561, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 นพร อติวานิชยพงศ์, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของปั๊มน้ำในหม้อไอน้ำความดันสูง สำหรับการบำรุงรักษาที่มีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาของโรงไฟฟ้า, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 24 กรกฎาคม 2561, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2561 นางสาวธนิดาพันธ์ จิรจรัสธนา, ชนะ รักษ์ศิริ, พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, การสร้างตัวแบบการพยากรณ์ในการทำนายผู้โดยสารของครัวการบินไทย, การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2561, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2561 นายณัฐพล กระดาษทอง, ชนะ รักษ์ศิริ, การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับการทำงานร่วมกันของมอเตอร์เซอร์โวไฟฟ้าและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์สำหรับเครื่องอัดแบบกลไกสำหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2561, นครปฐม ประเทศไทย
2561 นายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคา, ชนะ รักษ์ศิริ, การประยุกต์ใช้แบบจาลองมาร์คอฟเพื่อวิเคราะห์ความเสื่อมสภาพของระบบรางรถไฟ, การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2561, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2561 เมธี กำหนดแน่, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่คงคลังในการซ่อมบำรุงรักษา กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำผลไม้, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 24 กรกฎาคม 2561, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2561 อ.เอราวิล ถาวร, เริงทิวา ทิพยศักดิ์, อ.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, การแก้ปัญหาการจัดสรรเงินลงทุนขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคการสร้างแถว, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561, 23 - 24 เมษายน 2561, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2560 ไตรลักษณ์ วงศ์ขจิต, ชนะ รักษ์ศิริ, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การปรับปรุงคุณภาพความสูงของโลหะบัดกรีบนชุดประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบสปลิตพล็อตสาหรับการทดลองสองขั้นตอน, The TNI Academic Conference 2017 (TNIAC 2017), 19 พฤษภาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 นายอัคพิชญ์ รักษาแสง, ชนะ รักษ์ศิริ, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การออกแบบเครื่องมือสำหรับกำหนดตำแหน่งที่ถุกต้องในการหยิบเม็ดพลอย, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจาปี 2560, 19 พฤษภาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 เริงทิวา ทิพยศักดิ์, อนันต์ มุ่งวัฒนา, Conceptual Framework for a Research Problem related to Trailer Assignment – New Challenge for Logistics Service Providers in Thailand, The 17th Thai Value Chain Management & Logistics Conference (Thai VCML 2017) “Industry 4.0: Challenges, Innovation and Opportunity for Logistics and Supply Chain Management”, 19 - 23 ตุลาคม 2560, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2560 สฤษฎ์ สุวรรณเวลา, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายแนวโน้มของคุณลักษณะอุปกรณ์ในรถยนต์โดยใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปร, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 อาทิตยา ทองอาญา, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟต์ กรณีศึกษา บริษัทนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 7 - 8 ธันวาคม 2560, นครปฐม ประเทศไทย
2560 เจนณรงค์ โทติวัล, อนันต์ มุ่งวัฒนา, ชัชพันธ์ ขำญาติ, การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตในกระบวนการผลิตตัวถังรถยนต์ด้วยเทคนิค ECRS, การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห?งชาติ ครั้งที่ 1 , 17 - 18 สิงหาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 ณัฐนัย อนุตรอังกูร, อนันต์ มุ่งวัฒนา, ชัชพันธ์ ขำญาติ, การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ภายใต้ข้อมูลพยากรณ์ยอดขายที่ไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560, 19 พฤษภาคม 2560, สีสม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 ศิรินลักษณ์ จันทร์หมื่นไวย, อนันต์ มุ่งวัฒนา, ชัชพันธ์ ขำญาติ, การปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัการสินค้าคงคลังโดยระบบการผลิตแบบโตโยต้า, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 อนงค์นาฏ สารเดช, อนันต์ มุ่งวัฒนา, ชัชพันธ์ ขำญาติ, การลดระยะเวลาการผลิตในชุดประกอบหัวอ่านเขียนกึ่งอัตโนมัติของสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต, การปะชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2559 ชัชพันธ์ ขำญาติ, การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบานการตัดก้อนยางวัตถุดิบให้ได้น้ำหนักตามที่กำหนด เพื่อผลิตยางล้อจักรยานยนต์, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ชาญวิทย์ ภูผา, อนันต์ มุ่งวัฒนา, ชัชพันธ์ ขำญาติ, การเพิ่มค่าการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร โดยการออกแบบกระบวนการผลิตและการวางผังเครื่องจักรที่เหมาะสม, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาานครั้งที่ 16, 25 สิงหาคม 2559, อื่นๆ ประเทศไทย
2559 ทินกร เกษรทอง, ไชยวัฒน์ กล่ำพล, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การวิเคราะห์สภาพความเสียหายชุดเกียร์ส่งกาลังของเครื่องบดแร่ยิปซั่มเพื่อการวางแผนซ่อมบารุงเชิงพยากรณ์, IE Network 2016 Conference, 7 - 8 กรกฎาคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นางสาวกมลวรณ เกตุเจริญ, ชนะ รักษ์ศิริ, การปรับปรุงกระบวนการจ่ายกาวเพื่อประกอบสไลเดอร์เข้ากับทีจีเอ โดยใช้เครื่องแอดฮีซีฟ และเครื่องสไลเดอร์แอทแทช เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต, โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖ และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑, 12 กรกฎาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 นางสาวพสชนัน เธียรสูตร, ชนะ รักษ์ศิริ, การวิเคราะห์ต้นทุนการซ่อมบารุงระบบรางของการรถไฟในไทย, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นายกัณฐ์ณัฐ ฑียาพงศ์, ชนะ รักษ์ศิริ, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, การพัฒนาอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ในการกัดผิวชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิคสำหรับกระบวนการแต่งพื้นผิวแบบละเอียด, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครืองกลแห่งประเทศไทย ครังที 30 , 5 - 8 กรกฎาคม 2559, สงขลา ประเทศไทย
2559 นายกัมพล บัวพรหม, ชนะ รักษ์ศิริ, การตรวจวัดการสั่นสะเทือนเพื่อตรวจสอบสภาพของชุดบอลสกรูขับเคลื่อนแกนของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2559, สงขลา ประเทศไทย
2559 นายจารุพล ทัดสา, ชนะ รักษ์ศิริ, การศึกษาความสัมพันธ์ของแรงกดแม่พิมพ์กับแรงบิดของมอเตอร์เซอร์โวสำหรับเครื่องปั๊มกลไกแบบมอเตอร์เซอร์โว, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2559, สงขลา ประเทศไทย
2559 นายปฏิวัติ สารคุณ, ชนะ รักษ์ศิริ, นันทชัย กานตานันทะ, การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบรางเพื่อการวางแผนซ่อมบารุงของประเทศไทย, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 พรรษพล เกตุประจักษ์, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, การลดปริมาณผลิตภัณฑ์เสียในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกของชิ้นส่วนเลนส์ในโคมไฟท้ายรถยนต์ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบสปลิตสปลิตพลอต, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี ประเทศไทย
2559 มนวิชญ์ วิจิตรรัตนะ, ไชยวัฒน์ กล่ำพล, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การปรับปรุงรูปแบบกระบวนการออกแบบเรือ, KU SRC 1st National Conference 2016, 26 สิงหาคม 2559, ชลบุรี ประเทศไทย
2558 นายพุทธิพงศ์ไตรเชษฐกุล, ชนะ รักษ์ศิริ, การพัฒนาแบบจำลองความผิดพลาดเชิงระบบและความผิดพลาดเชิงสุ่มของแขนกลเคลื่อนที่อิสระ 6 แกนด้วยเมทริกซ์จาโคเบียน, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558, 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นายศิริอานนท์ ขวัญทอง, ชนะ รักษ์ศิริ, การพัฒนาระบบการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการหล่อฉีดอะลูมิเนียม, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558, 12 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 อมรเทพ แพทย์เจริญ, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, อัมพิกา บันสิทธิ์, การศึกษาพฤติกรรมการสึกกร่อนของผิวเคลือบโครเมียมคาร์ไบด์-นิเกิลโครเมียมโดยกระบวนการเชื้อเพลิงออกซิเจนความเร็วสูงด้วยการออกแบบการทดลอง, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2558, นครปฐม ประเทศไทย
2556 นางสาวกฤติยา พาอิ่ม, ชนะ รักษ์ศิริ, การชดเชยเส้นทางการเดินหินของกระบวนการการเจียรนัยลูกเบี้ยว, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, 17 - 18 ตุลาคม 2556, อื่นๆ ประเทศไทย
2556 นายตฤณ สังข์ทอง, ชนะ รักษ์ศิริ, การพัฒนาสมการเชิงตัวแปรสำหรับกระบวนการออกแบบและผลิตเฟืองดอกจอกแบบเฉียง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, 17 - 18 ตุลาคม 2556, อื่นๆ ประเทศไทย
2556 นายรัชพล มาศกสิน, ชนะ รักษ์ศิริ, การกำหนดจำนวนฟัซซีเซตที่เหมาะสมในระบบฟัซซีสำหรับการตรวจสอบการสึกหรอของเครื่องมือในกระบวนการต๊าปเกลียวโดยใช้การจัดกลุ่มแบบลบออก, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, 17 - 18 ตุลาคม 2556
2555 นายคณวุฒิ ประมวลวุฒิรณ, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตพลาสติกชีวภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยการออกแบบการทดลอง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี ประเทศไทย
2555 นายวรชาติ สายสุด, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การกำหนดปัจจัยที่สำคัญและสภาวะที่ดีที่สุดเพื่อลดของเสียประเภทสีไม่สม่ำเสมอของเลนส์กึ่งสำเร็จรูปชนิดโพลาร์ไรเซชันด้วยการออกแบบการทดลอง, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2ประจำปี 2555, 31 สิงหาคม 2555, หนองคาย ประเทศไทย
2555 อนันต์ มุ่งวัฒนา, ปุณยนุช ชัยเจริญธาดา, ชัชพันธ์ ขำญาติ, ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายเมื่อมีข้อจากัดด้านการเติมเชื้อเพลิง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2555, 17 - 19 ตุลาคม 2555, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2554 Natthawut Hongchan, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Flow Simulation of Dilute Carbon Black Suspensions in Microchannels for In-Mold Coating, The 2nd Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นางสาวกฤติยา พาอิ่ม, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, ชนะ รักษ์ศิริ, คุณยุต เอี่ยมสอาด, การจำลองการควบคุมแรงบิดของเครื่องขันสกรูอัตโนมัติโดยการควบคุมแบบโครงข่ายประสาทเทียม, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 , 19 - 21 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นายกิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น, ชนะ รักษ์ศิริ, การออกแบบและพัฒนาโมดูลเชื่อมเลเซอร์แบบปรับตำแหน่งโดยอัตโนมัติ, การประชุมวิชาการทางวิสวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9, 2 - 3 พฤษภาคม 2554, สงขลา ประเทศไทย
2554 นายชัชวาล โรจนประทีป, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ชนะ รักษ์ศิริ, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, สุกันตา อวะภาค, การทำนายผลตอบสนองเชิงพลศาสตร์ของชุดโต๊ะกัดชิ้นงานแบบหมุน 2 แกน โดยระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์ Method, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 , 19 - 21 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นายบพิตร ฉุยฉาย, ชนะ รักษ์ศิริ, การประมาณค่จุดควบคุมของผิวโค้งเนิร์ปจากกลุ่มข้อมูลจุด, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 20 - 21 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นายพรชัย ศรีพัชราวุธ, ชนะ รักษ์ศิริ, การพัฒนาการวัดค่าความถูกต้องของเครื่องกัดซีเอ็นซีโดยการขึ้นรูปชิ้นงานมาตรฐาน, การประชุมวิชาการทางวิสวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9, 2 - 3 พฤษภาคม 2554, สงขลา ประเทศไทย
2554 กิตติรัตน์ ตันติกฤตยา, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ชนะ รักษ์ศิริ, การศึกษาผลกระทบของความหนาและรัศมีโค้งงอในการออกแบบยางข้อต่อหุ้มสายไฟระหว่างตัวถังกับประตูที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ชุติมา ศักดิ์ชินบุตร, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ชนะ รักษ์ศิริ, นัฏฐพงศ์ จรุงรักษ์, การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของร่องล้อยางตีนตะขาบที่มีต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของพลังงานความเครียดภายใต้การรับภาระแบบสถิต, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2554, ภูเก็ต ประเทศไทย
2552 พิชญ์กร ชวนาทนุสรณ์, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม, แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และ เจเนติกอัลกอริทึม เพื่อลดการโก่งงอของชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 Pattarapong Nipakul, ชนะ รักษ์ศิริ, การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายค่าความหยาบผิวของชิ้นงานที่มีผลมาจากการเยื้องศูนย์ในแนวขนานของมีดตัดเฉือนบอลโนส, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Pongladda Khraikratoke, ชนะ รักษ์ศิริ, การศึกษาหาค่าตัวแปรที่ใช้ในการขึ้นรูปยางด้วยกระบวนการกัดเซาะด้วยไฟฟ้า (EDM), การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Potejanasak Potejana, ชนะ รักษ์ศิริ, การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการขัดผิวเหล็กแข็งด้วยหัวขัด, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Sawang Panjun, ชนะ รักษ์ศิริ, การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระหกแกน 2 ตัว ขณะทำการประกอบชิ้นงานร่วมกัน, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, A Study of the Effects of Processing Conditions on Mechanical Properties of Polypropylene/ Multiwall Carbon Nanotube Nanocomposites Using DOE, SmartMat08 & IWOFM-2, 22 - 25 เมษายน 2551, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2551 คุณยุต เอี่ยมสอาด, จังหวัด เจริญสุข, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ชนะ รักษ์ศิริ, การประมาณชิ้นงาน CAD 3 มิติ ด้วยวิธี Skeletonization, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
29
2563 เรือเอก อัฏฐภูมิ เหลืองทองคำ, ชนะ รักษ์ศิริ, A Development of Mathematical Model for Predictive of The Standard Uncertainty of Robot Arm, 2020 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2020), 16 - 18 เมษายน 2563, ภูเก็ต ประเทศไทย
2562 ดร. ชัชพันธ์ ขำญาติ, ชนะ รักษ์ศิริ, นายรัชพล มาศกสิน, A development of automatic builder machine for retreaded tire manufacturing, The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 16 - 18 ธันวาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Boonsakul, P., จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, A study of material grade changes of automotive rear body floors for cost reduction using finite element analysis, 5th International Conference on Business and Industrial Research, ICBIR 2018, 17 พฤษภาคม 2561
2560 นายชัชวาลย์ สอนศิริ, นางสาวไพรีพินาศ พิมพิสาร, ชัชพันธ์ ขำญาติ, ชัชพล ชังชู, Design and Manufacturing a Precision Standard Weight of Mass Part I: Design Stage, International Conference on Simulation and Modelong, 23 - 25 มกราคม 2560, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2560 นายชัชวาลย์ สอนศิริ, นางสาวไพรีพินาศ พิมพิสาร, ชัชพันธ์ ขำญาติ, ชัชพล ชังชู, Design and Manufacturing a Precision Standard Weight of Mass Part II : Manufacturing Stage, International Conference on Simulation and Modelling, 23 - 25 มกราคม 2560, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2559 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, นายกัมปนาท อึ้งถาวรดี, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, The Determination of the Optimal Material Proportion in Natural Fiber-Cement Composites Using Design of Mixture Experiments, International Seminar on Materials Science and Application (SMSA 2016), 26 มิถุนายน 2559, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2559 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, นายเฉลิมพล นามปัญญา, A Study of the Effect of Gold Thickness Distribution in the Jet Plating Process to Optimize Gold Usage and Plating Voltage UsingDesign of Experiments, International Seminar on Materials Science and Application (SMSA 2016), 26 มิถุนายน 2559, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2558 ชัชพันธ์ ขำญาติ, SOLVING THE OIL DELIVERY TRUCKS ROUTING PROBLEM WITH MODIFY MULTI-TRAVELING SALESMAN PROBLEM APPROACHCASE STUDY: THE SME'S OIL LOGISTIC COMPANY IN BANGKOK THAILAND, MakeLearn & TIIM 2015 conference;Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, 27 - 29 พฤษภาคม 2558, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
2557 Autchareeya Natepukkana, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Determination of the Optimal Parameters in the ACF bonding Process of Head Stack Assembly in Hard Disk Drive Using Design of Experiments, International Conference on Business and Industrial Research 2014, 15 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Sawanya Jantakul, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Determination of the optimal parameters in chemical decapsulation method for new semiconductor products using Design of Experiments, International Conference on Business and Industrial Research 2014, 15 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Kumkoon, P., ชนะ รักษ์ศิริ, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, Alloy inconel 718 by 3D micro-electro discharge machining, International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Automation, AMMA 2014, 20 พฤษภาคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2557 Umakorn Renusawat, พิชิต สุขเจริญพงษ์, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, A Study of Parameter Affecting the Edge Crack Defect for Rubber Graphite Product., A Study of Parameter Affecting the Edge Crack Defect for Rubber Graphite Product., 15 - 17 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Anusorn Kaewprakob, PREDICTION OF TOOL LIFE IN THE ENGRAVING PROCESS OF SIDEWALL TIRE MOLDS BY EMPLOYING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY, 17th International Conference on Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice (IJIE 2013), 8 ตุลาคม 2556, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2556 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Weeraphol Dumkram, Accuracy and Precision Improvement of Part's Dimensions in Plastic Injection Molding Using Design of Experiments, 17th International Conference on Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice (IJIE 2013) , 8 ตุลาคม 2556, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2556 นายรัชพล มาศกสิน, ชนะ รักษ์ศิริ, Tool Wear Condition Monitoring in Tapping Process by Fuzzy Logic, International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 29 - 31 พฤษภาคม 2556, ภูเก็ต ประเทศไทย
2556 นายสุกิจ เจริญวิโรจน์, ชนะ รักษ์ศิริ, A Development of Pitch Adjustable Workpiece Feeding Module, DST-CON 2013, The 5th International Data Storage Technology Conference, 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 Bopit Chouychai, ชนะ รักษ์ศิริ, Reverse Engineering of Mesh Free Analysis from Point Cloud Data, The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 Chatchawan Rojanaprateep, ชนะ รักษ์ศิริ, ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, A Prediction of Dynamics Response for Two Axis Rotary Table by Houbolt method model, The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 Kitisak Chimklin, ชนะ รักษ์ศิริ, Nattawut Thepayasuwan, Design and Development of Automatics Workpiece Position Adjustable Jig for Laser Welding Process, The 4th International Data Storage Technology Conference (DST-CON 2011), 9 - 10 มกราคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 Krittiya Pa-im, ชนะ รักษ์ศิริ, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, The Screwdriver Torque Control by Neural Network Controller, The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 Patcharin Wadee, ชนะ รักษ์ศิริ, Phumaret Saengram, The Rotary axis of Five-axis Milling machine Position Error Measurement by Telescopic Magnetic Double Ball Bar, The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 Sakkasam Sujintanarat, ชนะ รักษ์ศิริ, A NC-file Verification for 5-Axis CNC Machine with Jerk Constraint, The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2554 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, น.ส.วันเพ็ญ มูลครบุรี, Analysis and Improvement of Non Repeatable Run Out Disturbance from Head Stack Assembly in Hard Disk Drive, The 7th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and its Applications (ICMSA 2011), 21 - 23 กรกฎาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, Chareonwutilap, C., A rheological study of carbon black suspensions and determination of significant factors affecting the slip flow in in-mold coating (IMC) using design of experiments, 2011 International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2011, 28 พฤษภาคม 2554
2553 ชนะ รักษ์ศิริ, นายพรชัย ฉัตรชัยกุลศิริ, CNC Wire-Cut Parameter Optimized Determination of the Stair Shape Workpiece, ICME 2010 : "International Conference on Manufacturing Engineering" , 27 - 29 ตุลาคม 2553, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2551 ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, Panyawipart, R., Chookaew, W., ชนะ รักษ์ศิริ, Design and manufacturing of the injection mold for metal-inserted rubber parts using CAD/CAM/CAE technologies: A case study of the engine mounting, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings, 31 ตุลาคม 2551
2550 ชนะ รักษ์ศิริ, นายฐิติภูมิ ดอกยอ, An Application of Michelson Laser Interferometer for Roundness Measurements, The 4th International Conference on LEM 21, Fukuoka, Japan, 2007, 7 - 9 พฤศจิกายน 2550, Fukuoka อื่นๆ ญี่ปุ่น
2550 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, A Comparison of One-step Lithography by Using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique , Malaysia-Japan International Symposium on Advance Technology 2007 (MJISAT-2007) , 12 - 15 พฤศจิกายน 2550, มาเลเซีย
2550 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application , German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (GTSNN-2007) , 27 - 28 กันยายน 2550, ชลบุรี ประเทศไทย