ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ
MESSI
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 24 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 12 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 24 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 12 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
1
2562 กิตติพงษ์ เยาวาจา, Yuttasak Promtaen, บุญธรรม วงศ์ไชย, พุฒิพงศ์์ ขุนทรง, Prototyping and Control of a 2-DOF Serial Flexible-Joint Robot by using Fuzzy Control System, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2562, หน้า 134-144
Year
National Journal
57
2563 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, บุญธรรม วงศ์ไชย, CORRELATION ANALYSIS OF VIBRATION AND SOUND SIGNALS OF A GASOLINE-ENGINE CAR, International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 67, มีนาคม 2563, หน้า 195-201
2563 บุญธรรม วงศ์ไชย, FRONT AND SIDE IMPACT ANALYSIS OF SPACE FRAME CHASSIS OF FORMULA CAR, International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 67, มีนาคม 2563, หน้า 168-174
2562 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Theerathan Kingrattanaset, Saereephap Boonsit, SIGNAL ANALYSIS FOR LPG-MODIFIED GASOLINE ENGINE WITH ENGINE FAULTS, International Journal of GEOMATE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 56, เมษายน 2562, หน้า 65-72
2562 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, VIBRATION SIGNAL ANALYSIS OF A MOTORCYCLE, International Journal of GEOMATE , ปีที่ 16, ฉบับที่ 56, เมษายน 2562, หน้า 27-32
2562 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, TIME AND FREQUENCY ANALYSIS OF THE ENGINE SUPPORT VIBRATION WITH HYDROGEN-DIESEL DUAL-FUELING, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 56, เมษายน 2562, หน้า 1-8
2558 ปุณณะ ยศปัญญา, รศ.ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์, Decoding deformed barcode images with scanpath walkthrough, International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2558, หน้า 137-148
2557 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Theerathan Kingrattanaset, AN ANALYSIS OF SOUND FOR FAULT ENGINE, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2557, หน้า 1005-1009
2556 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Budwong, N, Preechatanapoj, S, THAI DIALECTS AND STRUCTURAL MODELING WITH NOISES, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 185-188
2556 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, VIBRATION ANALYSIS OF GASOLINE ENGINE FAULTS, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2556, หน้า 1166-1171
2556 บุญธรรม วงศ์ไชย, EFFECT OF THE SCREW TORQUE LEVEL ON THE INTERFRAGMENTARY STRAIN AND THE INTERFRAGMENTARY MODULUS, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2556, หน้า 853-856
2556 บุญธรรม วงศ์ไชย, Relation of plate strain and distance between plate and bone, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2556, หน้า 1480-1483
2556 บุญธรรม วงศ์ไชย, Study of the interfragmentary strain and the interfragmentary modulus with changing the distance between plate and femur, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 356-361
2556 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, The Vibration Analysis of Diesel Engine with Hydrogen-Diesel Dual Fuel, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2556, หน้า 8-14
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, A Control of Fundamental Frequency Contour for Hidden Markov Model-Based Thai Speech Synthesis, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 259-264
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Chompunth, C., Effects of Environmental Noises on Fundamental Frequency Contours of Thai Expressive Speech, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2555, หน้า 1237-1241
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Design of Tree Structure in Context Clustering Process of Hidden Markov Model-Based Thai Speech Synthesis, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 313-320
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Effects of Noises on Fundamental Frequency Extraction using Cepstral Analysis for Thai Dialects, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2555, หน้า 1415-1421
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, MODELING OF FUNDAMENTAL FREQUENCY CONTOURS FOR THAI DIALECTS WITH LARGE SPEECH DATABASE, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2555, หน้า 1990-2003
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Pitch Analysis of Ukulele, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2555, หน้า 1219-1224
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Speech Compression for Noise-Corrupted Thai Dialects, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 278-282
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Speech Compression of Thai Dialects with Low-bit-rate Speech Coders, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2555, หน้า 1321-1328
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Structural Modeling of Fundamental Frequency contour for Thai Tones, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2555, หน้า 1736-1741
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Thai Expressive Speech Processing Technology: A Review, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 293-299
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Thai Speech Phonology for Development of Speech Synthesis: A Review, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 271-277
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Analytical study of Fujisaki's model of fundamental frequency contour for Thai tones, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2555, หน้า 1594-1601
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Analytical Study of High Pitch Delay Resolution Technique for Tonal Speech Coding, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 350-353
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Bitrate Scalability for Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Speech Coder, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 309-312
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Effects of Environmental Noises on Fundamental Frequency Contours of Thai Dialects, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2555, หน้า 736-739
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Effects of Noises on Fujisaki’s Model of Fundamental Frequency Contours for Thai Dialects, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2555, หน้า 1684-1693
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Evaluating public participation process in development projects in Thailand: A case study of the Hin Krut power plant project, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2555, หน้า 865-873
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Fujisaki's Model of Thai's Fundamental Frequency Contours with Environmental Noises, American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2555, หน้า 1251-1258
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, Improvement of Tone Intelligibility for Average-Voice-Based Thai Speech Synthesis, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 358-364
2555 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ, A Simplified Two-Dimentional Unit Cell Model for Analyzing the Transverse Shear Stiffness of Three-Dimentional Truss-Like Core Sandwich Beam, American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 246-249
2555 บุญธรรม วงศ์ไชย, Interfragmentary Modulus, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, เมษายน 2555, หน้า 372-375
2555 บุญธรรม วงศ์ไชย, The effect of the bone-plate whole spacing on the interfragmentary strain, Journal of Computer Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2555, หน้า 159-162
2555 บุญธรรม วงศ์ไชย, The Effect of the Configuration of theScrew Fixation on the Interfragmentary Strain, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2555, หน้า 842-845
2555 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Cylinder Pressure Variations of the Fumigated Hydrogen-Diesel Dual Fuel Combustion, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2555, หน้า 1967-1973
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Analysis of Decision Trees in Context Clustering of Hidden Markov Model Based Thai Speech Synthesis, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2554, หน้า 359-365
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Analysis of Fundamental Frequency Contour of Coded Speech Based on Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Algorithm, Journal of Computer Science , ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2554, หน้า 865-870
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Analytical Study on Fundamental Frequency Contours of Thai Tones using Tone-Geometrical Model, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2554, หน้า 379-386
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Effects of Noises on the Analysis of Fundamental Frequency Contours for Thai Speech, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน 2554, หน้า 568-572
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, High Pitch Delay Resolution Technique for Tonal Language Speech Coding Based on Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Algorithm, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 65-69
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Modeling of Fundamental Frequency Contour of Thai Expressive Speech using Fujisaki’s Model and Structural Model, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2554, หน้า 1310-1317
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Speech Compression for Noise-Corrupted Thai Expressive Speech, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2554, หน้า 1565-1573
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Thai Speech Coding Based On Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction Algorithm, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 75-79
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Tonal Language Speech Compression Based on a Bitrate Scalable Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Coder, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2554, หน้า 154-158
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ, A Reduced Finite Element Model for Analyzing the Transverse Shear Stiffness of Truss-Like Core Sandwich Beam, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2554, หน้า 1474-1477
2554 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ, Finite Element Study of the Stress Response of Bi-Directional Corrugated-Strip Core Sandwich Beam, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2554, หน้า 1335-1337
2554 บุญธรรม วงศ์ไชย, Stress Prediction in the Dynamic Compression Plate with Changing the Configuration of the Screw Fixation, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน 2554, หน้า 466-470
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Analytical Study on Fundamental Frequency Contours of Thai Expressive Speech Using Fujisaki’s Model, Journal of Computer Science , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2553, หน้า 36-42
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Fujisaki's Model of Fundamental Frequency Contours for Thai Dialects, Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2553, หน้า 1263-1271
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Multi-Pulse Based Code Excited Linear Predictive Speech Coder with Fine Granularity Scalability for Tonal Language, Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2553, หน้า 1288-1292
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Performance Evaluation of Multi-Pulse Based Code Excited Linear Predictive Speech Coder with Bitrate Scalable Tool over Additive White Gaussian Noise and Rayleigh Fading Channels, Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2553, หน้า 1433-1437
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Structural Modeling of Fundamental Frequency Contour for Thai Expressive Speech, Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2553, หน้า 330-335
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Takao Kobayashi, Tone Question of Tree Based Context Clustering for Hidden Markov Model Based Thai Speech Synthesis, Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2553, หน้า 1468-1472
2552 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Kobayashi T, Tone correctness improvement in speaker-independent average-voice-based Thai speech synthesis, SPEECH COMMUNICATION, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, เมษายน 2552, หน้า 330-343
2552 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Towards the Development of Speaker-Dependent and Speaker-Independent Hidden Markov Model-Based Thai Speech Synthesis, Journal of Computer Science , ปีที่ 5, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2552, หน้า 905-914

Conference

Year
International Conference
5
2562 กิตติพงษ์ เยาวาจา, Yutthasak Promtaeng, บุญธรรม วงศ์ไชย, พุฒิพงศ์์ ขุนทรง, Prototyping and Control of a 2-DOF Serial Flexible-joint Robot by using Fuzzy Control System, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2562, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, การจำลองแบบเชิงเจนเนอเรทีฟสำหรับของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์, การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2553, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2553 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, นำโชค สังข์แก้ว, อรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ, การศึกษาการจำลองแบบเชิงโครงสร้างสำหรับโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์, การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2553, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2551 บุญธรรม วงศ์ไชย, การวิเคราะห์ความเค้นในเบรกแบบจานโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22, 15 - 17 ตุลาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 ปุณณะ ยศปัญญา, บัณฑิต เลขานุกิจ, ดนุพล ณ หนองคาย, จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, Detecting and cleaning intruders in sensor networks, The 8th National Computer Science and Engineering Conference, 21 - 23 กรกฎาคม 2547, สงขลา ประเทศไทย
Year
National Conference
18
2563 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, VIBRATION ANALYSIS OF A GASOLINE-ENGINE CAR DRIVING UPON THREE TYPES OF ROADS, The Sixth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2020), 18 - 20 พฤศจิกายน 2563, Kyoto ญี่ปุ่น
2562 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, บุญธรรม วงศ์ไชย, CORRELATION BETWEEN VIBRATION SIGNALS AND SOUND SIGNALS OF A PERSONAL CAR WITH GASOLINE ENGINE, The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2019), 11 - 13 พฤศจิกายน 2562, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 บุญธรรม วงศ์ไชย, DESIGN AND ANALYSIS OF FORMULA SPACE FRAME CHASSIS WITH SIDE IMPACT, Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment, 11 - 13 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2561 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, A COMPARATIVE STUDY ON VIBRATION SIGNALS OF A MOTORCYCLE AT VARIOUS POSITIONS, The Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2018), 12 - 14 พฤศจิกายน 2561, Nagoya ญี่ปุ่น
2561 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Theerathan Kingrattanaset, Saereephap Boonsit, VIBRATION AND SOUND SIGNAL ANALYSIS FOR A GASOLINE ENGINE WITH LPG-INSTALLATION AND FAULT SIMULATIONS, The Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2018), 12 - 14 พฤศจิกายน 2561, Nagoya ญี่ปุ่น
2561 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, FREQUENCY ANALYSIS OF THE ENGINE SUPPORT VIBRATION WITH HYDROGEN-DIESEL DUAL-FUELING, The Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2018), 12 - 14 พฤศจิกายน 2561, นาโกย่า ญี่ปุ่น
2561 ปุณณะ ยศปัญญา, Remote Collaborative Live Coding in SuperCollider-Based Environments via Open Sound Control Proxy, The 3rd International Conference on Computer, Communication and Computational Sciences, 20 - 21 ตุลาคม 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 บุญธรรม วงศ์ไชย, Correction Factor of 2D CFD Modeling of Fan Blade Simulation: Air Cooled Heat Exchanger Application, International Congress on Engineering and Information (ICEAI), 9 - 11 พฤษภาคม 2560, เกียวโต ญี่ปุ่น
2560 Saereephap Boonsit, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Vibration Signal Analysis for LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine with Different Engine Speeds and Faults, The 7th International Congress on Engineering and Information (2017 ICEAI), 9 - 11 พฤษภาคม 2560, Kyoto ญี่ปุ่น
2559 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, อรรถพล ชัยมนัสกุล, รัฐพล สาครสินธุ์, Somboon Khumneungratavongsa, Krit Rattanarat, A Comparative Study of LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine, The International Conference on Engineering and Applied Sciences (TICEAS 2016), 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2559, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2559 บุญธรรม วงศ์ไชย, Relationship between car backrest vibration and car interior floor sound with condition of speed varying, Global Conference on Engineering and Applied Science, 19 - 21 กรกฎาคม 2559, ็ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
2559 Chawalit Sahanonchaikun, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, The Outage Cost Analysis for 22 KV Distribution System of Provincial Electricity Authority in Pattaya, The 2016 Global Conference on Engineering and Applied Science, 19 - 21 กรกฎาคม 2559, Sapporo ญี่ปุ่น
2559 Theerathan Kingrattanaset, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Vibration Signal Analysis for LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine with Different Engine Speeds, The 2016 Global Conference on Engineering and Applied Science, 19 - 21 กรกฎาคม 2559, Sapporo ญี่ปุ่น
2558 ปุณณะ ยศปัญญา, รศ.ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์, Integrating Feature Descriptors to Scanpath-based Decoding of Deformed Barcode Images, The 6th International Conference on Information Science and Applications, 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2557 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Sirarot Preechatanapoj, Power management by analyzing interruption of power distribution system in Pattaya, 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM 2014), 28 - 30 พฤษภาคม 2557, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2557 สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Sirarot Preechatanapoj, Scenario Analysis of Power Interruption for 22 KV Distribution System in Pattaya Area, Asia Symposium on Engineering and Information 2014, 11 เมษายน 2557, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 บุญธรรม วงศ์ไชย, A Study of Strain in the Limited Contact Dynamic Compression Plate with Changing the Torque Magnitude of the Conventional Screw, Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science, 17 - 20 ธันวาคม 2557, โตเกียว ญี่ปุ่น
2557 Theerathan Kingrattanaset, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, An analytical study of vibration of LPG-modified engine faults, Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science (TICEAS2014), 17 - 19 ธันวาคม 2557, โตเกียว ญี่ปุ่น