ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
LAB34
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 13 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 10 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 13 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 10 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
17
2564 ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, วารุณี ธนะแพสย์, Satoru Miyata, Near-Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Evaluation of Major Chemical Components in Sugarcane Bagasse, Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2564
2563 T. Phumichai, T. Tonusin, R. Rungtumnan, ทรงยศ โชติชุติมา, ศุมาพร เกษมสำราญ, Rubber wood properties testing for biomass energy by using visible–near infrared spectroscopy, Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2563, หน้า 67-75
2563 อริสรา หิริโอตัปปะ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับทำนายคุณภาพน้ำอ้อยคั้นสด, วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2563, หน้า 68-75
2559 ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล, การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อินฟราเรดย่านใกล้ตรวจสอบปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลลำไยสด, Agricultural Sci. J. , ปีที่ 47, ฉบับที่ 3(supply), กันยายน - ธันวาคม 2559, หน้า 107-110
2558 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, ทศพล อุมะมานิต, วารุณี ธนะแพสย์, การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงเข้าทำลายอยู่ภายในด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทสโกปี, เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2558, หน้า 864-868
2557 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, การศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพและความอ่อนแก่ของขิงสด, วิศวกรรมสาร มข. , ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2557
2555 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ธีระ สูตะบุตร, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ดร.เจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, การศึกษาทางชีวโมเลกุลของยีน chalcone synthase ในกล้วยไม้ Dendrobium Kaosanan และ Dendrobium Red Bull, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2555, หน้า 103-110
2555 วารุณี ธนะแพสย์, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, NIRS Applications for Quality Assessment without Product Damage, Asia Food Beverage, ปีที่ 10, ฉบับที่ 58, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555, หน้า 36-39
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, จริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, วารุณี ธนะแพสย์, ซาโตรุ มิยาตะ, การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 65-68
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, วารุณี ธนะแพสย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, การวิเคราะห์ปริมาณน้ามันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทาลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 61-64
2553 ธีระพัฒน์ เจริญศักดิ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.ปิติพร ฤทธิ์เรืองเดช, การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่างของเนยแข็งเกาดาและเนยแข็งเชดดาในระหว่างการบ่มโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2553, หน้า 239-248
2553 วารุณี ธนะแพสย์, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, สุมิโอะ คาวาโน, ยูกิ นิตตะ, คาซูเอกิ ซิจิฟูจิ, คาซูเอกิ คิจิ, การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 369-372
2552 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่ทำลายด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2552, หน้า 233-236
2552 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prf. Dr. Sumio Kawano , การคัดแยกผลมะม่วงพันธุ์แรดที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2552, หน้า 27-32
2552 สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, Non-destructive soluble solids content evaluation of mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2552, หน้า 55-64
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Sirinnapa Saranwong, Sumio Kawano, Nondestructive Detection of Fruit Fly Egg and Larvae in Exported Mangoes Using Near Infrared Spectroscopy, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2551, หน้า 54-57
2551 วารุณี ธนะแพสย์, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2551, หน้า 156-159
Year
National Journal
42
2565 ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, จิราภรณ์ มีลักษณะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with Chemometrics, Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 337-1-18
2565 ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wine, Chemical Papers, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2565
2565 อันธิกา บุญแดง, ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, สุนีย์ จึงธีรพานิช, นันทวุฒิ นิยมวงษ์, Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit Vinegar, Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2565, หน้า 597-597
2565 อันธิกา บุญแดง, ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, สุนีย์ จึงธีรพานิช, นันทวุฒิ นิยมวงษ์, Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit Wine, Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2565
2564 ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, Rapid selection of Andrographis paniculata medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopy, Chemical papers, ปีที่ 75, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2564, หน้า 5633-5644
2564 Patcharakamon Nooeaid, Piyachat Chuysinuan, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, Supanna Techasakul, เดชา เดชตรัยรัตน์, Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable Agriculture, Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 552-564
2563 นางสาวจิตติมา เรืองรัตนากร, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Installation design of on-line near infrared spectroscopy for the production of compound fertilizer, Vibrational Spectroscopy, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, มกราคม 2563, หน้า 1-103008-9
2561 Rongtong, B, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, Determination of sulfur dioxide content in osmotically dehydrated papaya and its classification by near infrared spectroscopy, JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2561, หน้า 359-368
2561 Rongtong, B., ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, Determination of water activity, total soluble solids and moisture, sucrose, glucose and fructose contents in osmotically dehydrated papaya using near-infrared spectroscopy, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2561, หน้า 557-564
2561 ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ดุสิต ธนเพทาย, ศุมาพร เกษมสำราญ, Performance improvement of temperature compensation in near infrared analysis of orange sweetness by applying direct standardization, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม - สิงหาคม 2561, หน้า 369-378
2560 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วิเชียร กีรตินิจกาล, Rapid Classification of Turmeric Based on DNA fingerprint by Near-Infrared Spectroscopy Combined with Moving Window Partial Least Squares-Discrimination Analysis, Analytical Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2560, หน้า 111-115
2560 Latthika Wimonsiri, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, Yukihiro Ozaki, Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopy, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2560, หน้า 330-337
2560 Suthatta Areekij, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Yukihiro Ozaki, Rapid and nondestructive analysis of deep-fried taro chip qualities using near infrared spectroscopy, Journal of Near Infrared Spectroscopy , ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2560
2560 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Prof.Yukihiro Ozaki, Chalermpun Thamasopinkul, Temperature compensation for determination of moisture and reducing sugar of longan honey by near infrared spectroscopy, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2560, หน้า 36-44
2558 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, กฤษณา กฤษณพุกต์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Evaluation of Astringency and Tannin Content in ‘Xichu’ Persimmons Using Near Infrared Spectroscopy, International Journal of Food Properties, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 1014-1028
2557 ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ณัฐภรณ์ สินันตา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, Evaluation of Fourier transform-near infraredspectroscopic measurements for the quantification of curcumin in turmericherbal medicines, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2557, หน้า 113-120
2556 Haff, R.P., Saranwong, S., วารุณี ธนะแพสย์, Janhiran, A., ศุมาพร เกษมสำราญ, Kawano, S., Automatic image analysis and spot classification for detection of fruit fly infestation in hyperspectral images of mangoes, Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 86, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2556, หน้า 23-38
2556 Ronald P. Haff, Sirinnapa Saranwong, วารุณี ธนะแพสย์, Athit Janhiran, ศุมาพร เกษมสำราญ, Sumio Kawano, Automatic image analysis and spot classification for detection of fruitfly infestation in hyperspectral images of mangoesRonald, Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 86, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2556, หน้า 23-28
2556 จุฑารัตน์ ขำชุ่ม, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, A feasibility study of oil content and fatty acid composition of seed powder and seed oil of Pongamia pinnata by near infrared spectroscopy, Science Asia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2556, หน้า 384-391
2556 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Nie, G., Liu, R., ศุมาพร เกษมสำราญ, Shi, Y., An alternative approach for the classification of orange varieties based on near infrared spectroscopy, Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 87-93
2555 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Prof.Yukihiro Ozaki, A Feasibility Study on Nondestructive Determination of Oil Content in Palm Fruits by Visible - Near Infrared Spectroscopy, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2555, หน้า 687-694
2555 Saowapark Wattanapahu, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, Categorization of Coconut Milk Products by Their Sensory Characteristics, Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555, หน้า 944-954
2554 Sirinnapa Saranwong, Ronald P. Haff, วารุณี ธนะแพสย์, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, Sumio Kawano, A feasibility study using simplified near infrared imaging to detect fruit fly larvae in intact fruit, Jourmal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 55-60
2554 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ธีระ สูตะบุตร, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, Pitaksutheepong, C., Isolation and characterization of dihydroflavonol 4-reductase gene in dendrobium flowers, Journal of Plant Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2554, หน้า 88-94
2554 Attaviroj, N, ศุมาพร เกษมสำราญ, Noomhorm, A, Rapid Variety Identification of Pure Rough Rice by Fourier-Transform Near-Infrared Spectroscopy, CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 88, ฉบับที่ 5, กันยายน 2554, หน้า 490-496
2554 Dr. Piyaporn Chueamchaitrakun, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Professor Witoon Prinyawiwatkul, Sensory Descriptive and Texture Profile Analyses of Butter Cakes Made from Composite Rice Flours, International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2554, หน้า 2358-2365
2554 Piyaporn Chueamchaitrakun, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Physical Properties of Butter Cake Made from Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2554, หน้า 295-304
2554 Piyaporn Chueamchaitrakun, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Prediction of Pasting and Thermal Properties of Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours Using Near Infrared Spectroscopy, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2554, หน้า 481-489
2554 Saranwong, S., Haff, R.P., วารุณี ธนะแพสย์, Janhiran, A., ศุมาพร เกษมสำราญ, Kawano, S., Short communication A feasibility study using simplified near infrared imaging to detect fruit fly larvae in intact fruit, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 55-60
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, Prof.Yukihiro Ozaki, Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553, หน้า ---
2553 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ธีระ สูติะบุตร, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, Isolation and Characterization of Chalcone Synthase Gene Isolated from Dendrobium Sonia ‘Earsakul’, Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2553, หน้า 1000-1005
2553 ดร.ศิรินนภา สราญวงศ์, วารุณี ธนะแพสย์, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, Prof.Sumio Kawano, Applying near infrared spectroscopy tothe detection of fruit fly eggs and larvae inintact fruit, JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2553, หน้า 1-10
2553 Sirinnapa Saranwong, วารุณี ธนะแพสย์, ณัฐภรณ์ สินันตา, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, Sumio Kawano, Applying near infrared spectroscopy to the detection of fruit fly eggs and larvae in intact fruit, Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กันยายน 2553, หน้า 271-280
2550 Li, BY, ศุมาพร เกษมสำราญ, Hu, Y, Liang, YZ, Ozaki, Y, Comparison of performance of partial least squares regression, secured principal component regression, and modified secured principal component regression for determination of human serum albumin, gamma-globulin and glucose in buffer solutions and in vivo blood glucose quantification by near-infrared spectroscopy, ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, ปีที่ 387, ฉบับที่ 2, มกราคม 2550, หน้า 603-611
2550 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Kiatsoonthon, A, Feasibility of near-infrared spectroscopy to detect and to quantify adulterants in cow milk, ANALYTICAL SCIENCES, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2550, หน้า 907-910
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, Du Y.-P., Li B.-Y., Maruo K., Ozaki Y., Moving window cross validation: a new cross validation method for the selection of a rational number of components in a partial least squares calibration model., Analyst, ปีที่ 131, ฉบับที่ 4, เมษายน 2549, หน้า 529-537
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, Optimisation of Prediction Performance using Region Orthogonal Signal Correction, The Newsletter of the International Council for Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2549, หน้า 14-15
2548 ศุมาพร เกษมสำราญ, Derivative spectrophotometric determination of acetaminophen by the formation of [Fe(II)-(2,2 '-bipyridly)(3)](2+), CHEMIA ANALITYCZNA, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กันยายน 2548, หน้า 475-479
2548 ศุมาพร เกษมสำราญ, Utilisation of Region Orthogonal Signal Correction for Specific Removal of Interference Signals from Near Infrared Spectra., The Newsletter of the International Council for Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2548, หน้า 3-7
2548 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วารุณี ธนะแพสย์, Yukihiro Ozaki, Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squares., The Analyst , ปีที่ 130, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2548, หน้า 1439-1445
2546 Pascal Montoro, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, V.Pade-Renaud, ยุพา ปานแก้ว, R.Kanthapura, S.Adunsadthapong, Production of Hevea brasiliensis transgenic embryogenic callus lines by Agrobacterium tumefaciens: roles of calcium, Plant Cell Reports, ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2546, หน้า 1095-1102
2543 Pascal Montoro, นงลักษณ์ เทียนเสรี, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, Panida Kongsawadworakul, N.Michaux-Ferriere, Montoro P., N. Teinseree, W. Rattana, P. Kongsawadworakul and N. Michaux-Ferriere. 2000. Effect of exogenous calcium on Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer in Hevea brasiliensis (rubber tree) friable calli., Plant Cell Reports :851-855, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, มกราคม 2543, หน้า 851-855

Conference

Year
International Conference
48
2564 Arisara Hiriotappa, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Patcharanun Suksangpanomrung, Mintra Nugthum, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Rapid analysis of sugarcane qualities in raw sugar milling process using near-infrared spectroscopy, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุจารี เฮงสิน, ปทิตญา เอี้ยวสุวรรณ, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, วีรศิลป์ สอนจรูญ, รัตติยา เจริญศักดิ์, ผลของแสง LED และน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารสำคัญในรากโสมไทยที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2562, นนทบุรี ประเทศไทย
2562 ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, โอภาส โตจิระ, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศิริมาดา มงคลวิทย์, บุษบา ปัญญาชน, การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีทำนายปริมาณสารฟีนอลิกในเห็ดมิลค์กี้, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ประชุมวิชาการหม่อนไหม2561, 15 - 16 มีนาคม 2561, ตรัง ประเทศไทย
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง , วารุณี ธนะแพสย์, การถ่ายทอดเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าว, วันวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ณัฐพล จิตมาตย์, นส.ศิริมาดา มงคลวิทย์, SIMULTANEOUS ANALYSIS OF SUGARCANE QUALITIES AFTER HARVESTING BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท42), 1 ธันวาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, ทศพล อุมะมานิต, วารุณี ธนะแพสย์, การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีหนอนฝังตัวอยู่ภายในด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรในช่วงคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2558, ชลบุรี ประเทศไทย
2558 ทศพล อุมะมานิต, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การวิเคราะห์ปริมาณโฮโลเซลลูโลสในไผ่หวานอ่างขางโดยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2556 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว, สรุปการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนอนงความต้องการเร่งด่วนของประเทศด้านมันสำปะหลังประจำปีงบประมาณ 2555, 21 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 องค์อร กล่ำเจริญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, การทานายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวม, รสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด, การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ยุพา ปานแก้ว, การเพิ่มปริมาณยอดปลอดเชื้อพะยูงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 (วทท38), 17 - 19 ตุลาคม 2555, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศรินนภา ศรัณย์วงศ์, Ronal P. Haff, การตรวจสอบไข่และตัวอ่อนของแมลงวันในผลมะม่วงด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพาและแบบภาพ, การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 ดร. ปิยาภรณ์ , เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งสาลีและแป้งข้าว, The 1st Annual Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer Research Network , 20 - 21 ธันวาคม 2555, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้างเหนียว และแป้งผสม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 วารุณี ธนะแพสย์, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, การศึกษาตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลิ้นจี่, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2554 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, Harumi Sato, Prof.Yukihiro Ozaki, Monitoring of crystallization behavior of poly(3-hydroxybutyrate) and hydroxypropyl cellulose blends investigated by near infrared imaging spectroscopy, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ศุมาพร เกษมสำราญ, รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์, การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 , 24 - 27 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ศุมาพร เกษมสำราญ, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, Quantitative determination of Thai Silkworm oil in lotion by near infrared spectroscopy, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, สุมิโอะ คาวาโน, การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดด้วยเครื่องคัดระบบสายพาน, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2554, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, การหาปริมาณเมทิลเอสเทอร์ทั้งหมด ลิโนเลอิกเมทิลเอสเทอร์ และน้ำพร้อมกันในไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยการวิเคราะห์ทางเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, วทท 36, 27 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, วีระพล พลรักดี, ทักษิณา ศันสยะวิชัย, ซาโตรุ มิยาตะ, การตรวจสอบคุณภาพอ้อยด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, ณัฐภรณ์ สินันตา, จริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, ซาโตรุ มิยาตะ, การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, น.ส.รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, การพัฒนาสมการสำหรับทำนายปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิค NIRS สำหรับใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, เปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับสร้างสมการทำนายปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท. 36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, การตรวจสอบของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลำไยด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด, การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2553, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2553 วารุณี ธนะแพสย์, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ในผลลิ้นจี่, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, น.ส.ณัฐญา มานะกิจ, ดร.สัญญา หกพุดซา, การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแคปไซซินในพริกด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2552 วารุณี ธนะแพสย์, ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ดร. ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof. สุมิโอะ คาวาโน, ยูกิ นิดตะ, คาซูเอกิ ชิจิฟูจิ, คาซูเอกิ คิจิ, การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด, การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2552, กระบี่ ประเทศไทย
2552 Athit Janhiran, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Sontisuk Teerachaichayut, การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุด, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Korrakot Wannagul, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Sunanta Boonchouy, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, สุมิตรา บุญบำรุง, จุฑา มุกดาสนิท, การประเมินค่าเพอร์ออกไซด์ ค่ากรดไขมัน และค่าแอนิซิดีนของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิค NIR Spectroscopy, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Thapanee Sathorn, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 นายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในของส้มทั้งผลด้วย NIRS โดยใช้ข้อมูลเปลือก, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2551, นครปฐม ประเทศไทย
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof.Sumio Kawano, Multivariate classification of clean and fruit fly infested mango fruits by a portable NIR instrument, การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ดร. ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof. สุมิโอะ คาวาโน, ดร. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, ยูกิ นิตตะ, คาซูเอกิ ชิจิฟูจิ, คาซุเอกิ คิจิ, การตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2551, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, ดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof.สุมิโอะ คาวาโน, การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีคัดแยกมะม่วงดีออกจากมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2551, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2551 นางปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Effects of Mixing Hom Mali Brown Rice and Glutaneous Rice Flours on Flour Pasting Properties ans Physical Properties of Butter Cake using Mixed Flours, 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, กฤตกร ทรัพย์เจริญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, ภาณี ทองพำนัก, การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2551, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Sirinnapa Saranwong, Sumio Kawano, การตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในมะม่วงส่งออกโดยใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2551, ขอนแก่น ประเทศไทย
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, สิรินภา สราญวงศ์, สุมิโอะ คาวาโน, การศึกษาเบื้องต้นในการคัดแยกมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันทองในมะม่วงสุกโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปี, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น, การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 สิงหาคม 2551, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Nondestructive internal quality evaluation of Thai orange fruit using short wavelength near infrared spectroscopy., The 4rd KAPI Annual Conference 2549, 8 สิงหาคม 2549
2549 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พนิดา วงษ์แหวน, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 ศุมาพร เกษมสำราญ, Application of Searching Combination Moving Window Partial Least Squares to Noninvasive Blood Glucose Assay with Near-Infrared Spectroscopy, The 3rd KAPI Annual Conference 2548, 5 สิงหาคม 2548
2548 ศุมาพร เกษมสำราญ, Quantitative and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving Window Partial Least Squares Regression, The 3rd KAPI Annual Conference 2548, 5 สิงหาคม 2548
2548 ศุมาพร เกษมสำราญ, การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้น, การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2548
Year
National Conference
101
2565 ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, บุษบา ปัญญาชน, ศิริมาดา มงคลวิทย์, กัญญารัตน์ นิที, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Comparison of benchtop and handheld NIR devices to determine fruit wine fermenting parameters, The 8th Asian NIR Symposium 2022 (ANS2022), 28 - 30 พฤศจิกายน 2565, สาธารณรัฐเกาหลี
2565 ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Utilization of low-grade fruit for mixed fruit wine fermentation and its non-destructive quality control by FT-IR spectroscopy, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 สุนีย์ จึงธีรพานิช, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, บุษบา ปัญญาชน, ศิริมาดา มงคลวิทย์, กัญญารัตน์ นิที, ศุมาพร เกษมสำราญ, Quantitative determination of protein in swiftlet nest by using near-infrared spectroscopy, The 8th Asian NIR Symposium 2022 (ANS2022), 28 - 30 พฤศจิกายน 2565, สาธารณรัฐเกาหลี
2565 ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, กัญญารัตน์ นิที, The effect of calibration transfer from a master to a slave instrument to predict water content in biodiesel, The 8th Asian NIR Symposium 2022, 28 - 30 พฤศจิกายน 2565, South สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2565 รัชชา ศรีตะวัน , ศุมาพร เกษมสำราญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, จิราภรณ์ มีลักษณะ, นันทวุฒิ นิยมวงษ์, อันธิกา บุญแดง, Improvement and quality evaluation of pineapple wine by adding dragon fruit juice, ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, จิราภรณ์ มีลักษณะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Wine Fermentation Process Monitoring by NIR Analysis Method, 20th International Conference on NIR spectroscopy, 18 - 21 ตุลาคม 2564, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2564 สุนีย์ จึงธีรพานิช, วิเชียร กีรตินิจกาล, ดร.รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, Nondestructive prediction of oil content in a breeding program of corn by near-infrared spectroscopy, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, Unstable Light Radiation Effect of Light Source for NIR Mobile Device, 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, 18 - 21 ตุลาคม 2564, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2564 จารุพร รักใหม่, ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, Selection of edible bird’s nest type and effects of amplitude and time of sonication on N-acetylneuraminic acid (NANA) content through ultrasonic assisted extraction, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 พรพิมล จันทร์ฉาย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Effect of enzyme type on peptide size and antioxidant activity of partially purified albumin extract from Khao Dawk Mali 105, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2564 อันธิกา บุญแดง, ศุมาพร เกษมสำราญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, นันทวุฒิ นิยมวงษ์, Comparison of pineapple wine fermentation among yeast Saccharomyces cerevisiae var. burgundy, S. cerevisiae var. montache, and S. cerevisiae var. kyokai, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ศุมาพร เกษมสำราญ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพิมล จันทร์ฉาย, นางสาวบุษบา ปัญญาชน, นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, นางสาวรุ่งทิวา วันศรีสุข, The Efficiency of Near-Infrared Spectroscopy for Quality Inspection of Sugarcane Juices and Syrups during Evaporation Processes in the Sugar Industry, The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวบุษบา ปัญญาชน, Thitaporn Phumichai, Thamonwan Kewruml, Riyaporn Rungtumnan, ทรงยศ โชติชุติมา, Quality Analysis of Rubberwood for Biomass Using Near-Infrared Spectroscopy, The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, Quantitative Analysis of Alpha-Mangostin in Mangosteen Pericarp using Near-Infrared Spectroscopy, The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, Satoru Miyata, A FEASIBILITY STUDY OF THE MONITORING OF CELLULOSE, XYLAN AND LIGNIN CONTENTS IN ARTIFICIAL BIOMASS SAMPLES USING NEAR-INFRARED SENSOR, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020, 24 กันยายน 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, Satoru Miyata, DEVELOPMENT OF A NEAR-INFRARED SPECTROSCOPIC ANALYSIS METHOD TO EVALUATE SUGARCANE GERMPLASM RESOURCES FOR MAJOR CHEMICAL COMPONENTS, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020, 24 กันยายน 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, นายปฐมพงศ์ ทรงคะรักษ์, นายอภิเดช นิติธัญญรัตนา, Shoot Multiplication Using Temporary Immersion Bioreactor and Rooting in Semi-Autotrophic System of Eucalyptus (Eucalyptus camadulensis Dehnh.), The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2020, 28 - 29 พฤษภาคม 2563, ชุมพร ประเทศไทย
2563 Arisara Hiriotappa, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Patcharanun Suksangpanomrung, Mintra Nugthum, RUTCHADAPORN NOOTAS, Pisittinee Chapanya, ศุมาพร เกษมสำราญ, Rapid Determination of Sugarcane Qualities Based on Shredded Cane Spectra Using Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy, The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดุสิต ธนเพทาย, Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water, ANS2020, 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 จีรวรรณ มณีโรจน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร. ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์, นายวรากร ไข่มุกก์, นายฤชา วงศ์เนตร, Feasibility of Near infrared Spectroscopy to Determine Chemical content in Commercial Freshwater Fish Feed, The 7th Asian NIR Symposium, 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Arisara Hiriotappa, Patcharanun Suksangpanomrung, Mintra Nugthum, RUTCHADAPORN NOOTAS, Pisittinee Chapanya, ศุมาพร เกษมสำราญ, Rapid Analysis of First Sugarcane Juice Qualities in Raw Sugar Milling Process Using Near-Infrared Spectroscopy, The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2562 ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, นางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, Rapid Analysis of Alpha-Mangostin Content in Anti-Acne Gel by Near-Infrared Spectroscopy, The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019), 8 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Thitaporn Phumichai, Thamonwan Kewrum, Riyaporn Rungtumnan, ทรงยศ โชติชุติมา, ศุมาพร เกษมสำราญ, Rubber wood properties testing for biomass energy by using near infrared spectroscopy, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 , 6 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Arisara Hiriotappa, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, RAPID ANALYSIS OF FRESH SUGAR CANE JUICE BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY, The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45), 7 - 9 ตุลาคม 2562, เชียงราย ประเทศไทย
2562 ณัฐภรณ์ สินันตา, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.โอภาส โตจิระ, DETERMINATION OF LYSINE IN THE FERMENTATION PROCESS OF PINEAPPLE STEM BY VISIBLE-NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019, 5 - 8 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ณัฐภรณ์ สินันตา, บุษบา ปัญญาชน, ศิริมาดา มงคลวิทย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, รุ่งทิวา วันสุขศรี, Monitoring of the evaporation process in raw sugar production by near-infrared spectroscopy, International conference on advancing molecular spectroscopy, 1 กรกฎาคม 2561, โอซากา ญี่ปุ่น
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves, The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018, 22 - 23 มิถุนายน 2561, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2561 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, Genetic Transformation and In Vitro Culture of Licorice (Glycyrrhiza glaba L.) for Secondary Metabolite Production, The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2561, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, ถิระนัน ถือชาติ, ดร.โอภาส โตจิระ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การศึกษาความเข้ากันได้ของยางผสมด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดแบบภาพถ่าย, The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) and The 7th Chinese National NIR Conference, 21 - 24 มิถุนายน 2561, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2561 ณัฐภรณ์ สินันตา, ทักษะอร บูรณะวงศ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อ.ดร.โอภาส โตจิระ, Characterization of Fluorescent Carbon Nanodots from Soy Bean Grounds, International Conference on Advancing Molecular Spectroscopy, 1 กรกฎาคม 2561, Hyogo ญี่ปุ่น
2561 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Rattana Mueangmontri, Pisittinee Chapanya, ศุมาพร เกษมสำราญ, Rapid determination and discrimination of sugarcane with and without burning based on shredded stalks using near infrared spectroscopy, the 6th IAPSIT International Sugar Conference , 6 - 9 มีนาคม 2561, อุดรธานี ประเทศไทย
2559 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, NIR spectroscopy on Quantitative Analysis of Bioactive Diterpenoids in Andrographis paniculata Nees for Both Plants and Herbal Medicines, The 5th Asian Near-Infrared Symposium and the 32nd Japanese NIR Forum, 2 ธันวาคม 2559, ญี่ปุ่น
2559 Quynh Thi Nhu Nguyen1, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Rapid and non-destructive quantitative and qualitative analysis of pasteurized coconut water using near-infrared spectroscopy, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ดุสิต ธนเพทาย, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Development of a Device for Sweetness Evaluation in Mangoes and Oranges using Near Infrared System, ANS2016, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559, คาโกชิม่า ญี่ปุ่น
2559 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ลัฐิกา วิมลศิริ, รัตนา เมืองมนตรี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Rapid analysis of sugarcane quality using near-infrared spectroscopy, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ลัฐิกา วิมลศิริ, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Rapid analysis of gluten content and detection of gluten adulteration in gluten-free cookies by using near-infrared spectroscopy, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Latthika Wimonsiri, ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Feasibility of near-infrared (NIR) spectroscopy to predict moisture, fat and protein content of intact and milled gluten-free cookies, The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, Supanee Danviriyakul, Petpailin Hopanichwat, Feasibility of Near-Infrared Spectroscopy to Predict Chemical Compositionand Physical Properties of Pasteurized Goat Milk, The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World , 18 - 19 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ณมาพร อัฒวิโรจน์, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, วารุณี ธนะแพสย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Prof.Sumio Kawano, Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice, The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 - 19 มิถุนายน 2557, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2557 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนันท์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วารุณี ธนะแพสย์, Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products: quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava, The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 มิถุนายน 2557, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2557 น.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Rapid and Nondestructive Determination of The Quality Indices of Deep-Fried Taro Chips Using Near-Infrared Spectroscopy, The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์ , ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Rapid determination of chemical composition in red fermented soybean curds using short wavelength near-infrared (SW-NIR) spectroscopy, The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2557, สาธารณรัฐเกาหลี
2557 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Discrimination of the internal infestation in green okra by transmittance NIR spectroscopy, The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2557, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2557 น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Chemical Analysis of Red Fermented Soybean Curds Using Near-Infrared Spectroscopy, The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 น.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , ศุมาพร เกษมสำราญ, นันทวัน เทอดไทย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Prediction of moisture and fat content of deep-fried taro chips by using short wavelength near infrared (SW-NIR) spectroscopy, The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2557, สาธารณรัฐเกาหลี
2557 นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Classification of authentic and adulterated longan honeys using near-infrared spectroscopy and chemometrics, The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2557, สาธารณรัฐเกาหลี
2557 นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Effect of Sample Temperature Variation on The Determination of Chemical Composition of Longan Honey by Near-Infrared Spectroscopy, The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, น.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, น.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Rapid analysis of moisture and fat content of durian chips using near-infrared (NIR) spectroscopy, The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2557, สาธารณรัฐเกาหลี
2557 วารุณี ธนะแพสย์, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, Establishment of the System for Determination of Internal Quality of Intact Cantaloupe Fruits Using Near-Infrared Instrument by Interactance and Transmittance modes, The 4th Asian Near infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2557, Daegu สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2557 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Satoru Tsuchikawa, Tetsuya Inagaki, ศุมาพร เกษมสำราญ, Maturity related properties of ginger detectable by near infrared spectroscopy, The Fourth Asian NIR Symposium 2014, 17 - 20 มิถุนายน 2557, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2556 Chutarat Khamchum, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พจนารถ สุวรรณรุจิ, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, Rapid properties analysis of Pongamia Pinnata seed oil by near-infrared spectroscopy, a potential bioful crop, Pure and Applied Chemistry International Conference 2013(PACCON2013), 23 - 25 มกราคม 2556, ชลบุรี ประเทศไทย
2556 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, นิติ เติมเศชยานนท์, ทศพล อุมะมาติ, วารุณี ธนะแพสย์, Alternative technique for quality evaluation of cassava chip using NIRS, International Process Analytics & Control Congress (IPAC2013), 27 - 29 สิงหาคม 2556, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2556 นางสาวลัฐิกา วิมลศิริ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, Feasibility of NIR Spectroscopy for Non-Destructive Determination of Moisture, Protein and Fat Content of Rice Cake Doughnuts, 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 8 - 12 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย, The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ, นางสาวลัฐิกา วิมลศิริ, ศุมาพร เกษมสำราญ, Rapid NIR method for determination of moisture, protein and fat content in Thai fermented pork sausages during refrigerated storage, 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 8 - 12 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2555 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, จุลภาค คุ้นวงศ์, สิริกุล วะสี, Simultaneously Calibrating Capsaicinoids and Scoville Heat Units for Pepper (Capsicums) using PLS2 and NIR Spectroscopy, The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ศุมาพร เกษมสำราญ, สุพนิดา วินิจฉัย, นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, วารุณี ธนะแพสย์, Rapid Analysis of Oil Content and Color Data in Body Lotion Using Visible - Near Infrared Spectroscopy, The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ณมาพร อัฒวิโรจน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศ.ดร.อรรธพล นุ่มหอม, Evaluation of Apparent Amylose Content in Paddy by Fourier Transform Near Infrared Reflectance Spectroscopy, The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ณมาพร อัฒวิโรจน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศ.ดร.อรรธพล นุ่มหอม, NIRS and FT-NIRS Performance in Brown and Milled Rice Protein Content Prediction Using Paddy Spectra, The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Near Infrared Analysis of Thai Silkworm Oil (Sam Rong) Content in Body Lotion, The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 นายพีรานุพล เมฆศรีอรุณ, ดุสิต ธนเพทาย, ศุมาพร เกษมสำราญ, Chusak Thanawattano, Nobuhiko Sugino, The Determination of Multiple Linear Regressions Predictability for in vivo Non-Invasive Glucose Measurement Using Near Infrared Spectroscopy, The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Preliminary Study of Melting Behavior in Poly(3-hydroxybutyrate) and Hydroxypropyl Cellulose Blends Polymer Blend by Using Near Infrared Spectroscopy, The Third Asian Near Infrared Symposium , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ณัฐภรณ์ สินันตา, Harumi Sato, ศุมาพร เกษมสำราญ, Yukihiro Ozaki, Analysis of Crystal Spherulite Interface in Biodegradable Polymer blend by using NIR Spectroscopic Imaging, The Third Asian Near Infrared Symposium , 16 - 17 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, จาริยา ประสานศรีสุภาพ, นายซาโตรุ มิยาตะ, Quantitative Determination of Chemical Constituents in Sugarcane Bagasse by using Near Infrared Spectroscopy, ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2553, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, Non-destructive Determination of Palm Oil Content in Palm Fruit by Comparison of Short and Long Wavelength Near Infrared Regions, ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2553, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, Prof. Yukihiro Ozaki, Use of Near Infrared Spectroscopy in Combination with Chemometrics for Quantitative and Discriminant Analyses of Turmerics, ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2553, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ธีระ สูตะบุตร, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, เจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, Isolation and Characterization of Dihydroflavonol 4- reductase Gene From Dendrobium Sonia Earsakul, ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2553, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2553 วารุณี ธนะแพสย์, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, Nondestructive Measurement of Dry Matter and Total Soluble Solids in Papaya by Transmittance Mode NIR Instrument, ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2553, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 นาง ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ลักษณะทางประสาทสัมผัสและเนื้อสัมผัสของบัตเตอร์เค้กจากแป้งสาลี และแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียว, IFT 2010, 18 กรกฎาคม 2553, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2552 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, Analysis of Water Content in Biodiesel Palm Oil using NIRS, The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 16 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Prof.Yukihiro Ozaki, New Advantage of Moving Window Partial Least Squares Regression for Discrimination Analysis: MWPLS-DA, The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Prof.Yukihiro Ozaki, วิเชียร กีรตินิจกาล, Rapid Discrimination and Determination of Curcuminoids Content in Turmeric Rhizome by Near Infrared Spectroscopy, The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, น.ส.รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, Determination of Total Oil Content in Corn Seeds Using Near Infrared Spectroscopy and Moving Window Partial Least Squares Regression, The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 Panmanas Sirisomboon, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, S. Howvimanporn, Identification of Honey Authenticity by NIRS, the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 S. Saranwong, J. Anusornwongchai, A. Janhiran, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, S. Kawano, NIR Imaging Technology for Detecting Fruit Fly Eggs and Larvae in Intact Mangoes, the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นาง ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, Pasting Properties of Mixed Flours Hom-Mali and Glutinous Rice and Physical Properties of Butter Cake Using Mixed Flours, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, N. Suttiwijitpukdee, R. Kaewcheenchai, S. Kasemsumran, S. Kawano, Feasibility Study for Non-invasive Detection of Fruit Fly Eggs and Larvae in Intact Mangoes using a Hand-held NIR instrument, the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2552
2552 วารุณี ธนะแพสย์, Sontisuk Teerachaichayut, ศุมาพร เกษมสำราญ, K. Shigefuji, K. Kiji, Y. Nitta, S. Saranwong, S. Kawano, Development of an NIR Sorting Machine for Detecting Internal Disorder and Quality of Mangosteen Fruit, the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 พฤศจิกายน 2552 - 13 มิถุนายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Use of Peel Spectral Information to Improve Titratable Acidity Prediction inIntact Orange by NIRS in Long Wavelength Region, The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ศุมาพร เกษมสำราญ, Artaya Kiatsoonthon, วารุณี ธนะแพสย์, Yukihiro Ozaki, Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of Milk Adulterations and Milk Constituents, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 11 - 14 พฤศจิกายน 2551, ญี่ปุ่น
2551 ศุมาพร เกษมสำราญ, Kenji Ono, Keizo Hirai, Tomoko Sugimoto, Kyoko Katsumata-saito, Masahiro Amari, Identification of the peculiar absorption bands for lignin and holocellulose in tree litters in the NIR region, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, ญี่ปุ่น
2551 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, ญี่ปุ่น
2551 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, นายปิยชาติ วังมูล, Quantitative Determination of Citric content in Synthetic Lemon Juices for Cooking by using Near Infrared Spectroscopic Technique, International Diffuse Reflectance Conference 2008, 3 - 8 สิงหาคม 2551, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2551 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, Preliminary Study for Determination of Total Oil Content in Oil Corn Seed for Breeding Program by using Near Infrared Spectroscopy, International Diffuse Reflectance Conference 2008, 3 - 8 สิงหาคม 2551, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2551 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, นิสิตรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, Utilization of NIRS for breeding program of high-oil corn, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, ญี่ปุ่น
2551 น.ส. กรกช วรรณกูล , ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Prediction of total soluble solids and total acidity of Thai sweet sauces by NIRS, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, tsukuba ญี่ปุ่น
2551 น.ส.ฐาปนี สาธร , ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Determination of total soluble solids and total acidity in term of acetic acid content in chili sauces by NIRS, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, tsukuba ญี่ปุ่น
2551 น.ส.นพกร ปัญญาวชิโร , ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Determination of moisture content and water activity of Thai potato snack food by NIRS, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, tsukuba ญี่ปุ่น
2551 นางจริยา ประศาสศรีสุภาพ, ศุมาพร เกษมสำราญ, Kenji Ono, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, Kyoko Katsumata-saito, Tomoko Sugimoto, Satoru Miyata, Tadao Goto, Kenji Iiyama, Preliminary study of quantitative determination of cellulose,hemi-cellulose and lignin in artificial biomass samples by using NIRS, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, Tsukuba ญี่ปุ่น
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, คาซูเอกิ ชิจิฟูจิ, ยูกิ นิตตะ, ดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof. Sumio Kawano, Recent collaborative researchs between Japan and Thailand on NIR applications for tropical fruits, The 25th NIR Forum, 13 - 15 พฤษภาคม 2551, ญี่ปุ่น
2551 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, A review of research and development on the applications of NIRS in Thailand, The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, Tsukuba ญี่ปุ่น
2551 วารุณี ธนะแพสย์, Sirinnapa Saranwong, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, Sumio Kawano, Detection of Fruit Fly Infested Mango by Near Infrared Spectroscopy, The First Asian NIR Symposium, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, Tsukuba ญี่ปุ่น
2550 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Arthaya Kiatsoonthon, Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of Cow Milk Adulteration, In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Umea, Sweden. , 17 - 21 มิถุนายน 2550, ราชอาณาจักรสวีเดน
2550 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, Sirinnapa Saranwong, Sumio Kawano, Nondestructive detection of fruit fly eggs and larvae in mango by NIRS, the 23rd NIR Forum, 7 - 9 พฤศจิกายน 2550, ญี่ปุ่น
2550 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Non-destructive Internal Quality Evaluation of Thai Oranges using Short-Wavelength Near Infrared Transmission Spectra, In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 17 - 21 มิถุนายน 2550, ราชอาณาจักรสวีเดน
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, A New Method of Moving Window Cross Validation, The Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 30 มิถุนายน 2549, สาธารณรัฐเกาหลี
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, Discrimination and quantification of adulterated olive oils by using near infrared spectroscopy., The Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2549, สาธารณรัฐเกาหลี
2549 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Determination of monosaccharide contents from Eucalyptus camaldulensis wood for pulp and paper industry in Thailand., The Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2549, สาธารณรัฐเกาหลี
2549 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Preliminary Study on Quantitive Determination of Ethanol in Gasohol by using Near Infrared Spectroscopy, In The 22 nd NIR Forum, 8 - 10 พฤศจิกายน 2549, ญี่ปุ่น
2549 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Current Situation of Near Infrared Spectroscopy in Thailand, In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2549, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2548 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Y.Ozaki, Pitiporn Ritthiruangdej, Quantitative and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving Window Partial Least Squares Regression, In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 - 15 เมษายน 2548, นิวซีแลนด์