ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
LAB28
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 11 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 11 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 12 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
8
2561 พีรธัช ชัยศาสตร์, รุ่งเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การสลายตัวของซากพืชในสวนไผ่ต่างๆ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 48-59
2559 ฤกษ์พงษ์ โคตรมา, รุ่งเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มวลชีวภาพเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซียลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม จังหวัดกาญจนบุรี, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หน้า 21-30
2558 มานะ หนูแก้ว, รุ่งเรือง พูลศิริ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พัฒนา ชมภูวิเศษ, ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หน้า 11-21
2556 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, เดชา ดวงนามล, เจษฎา วงค์พรหม, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, การรวบรวมแหล่งพันธุกรรมของหยีน้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2556, หน้า 110-1108
2553 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นคร เหลืองประเสริฐ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, นิภา เขื่อนควบ, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์, วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 20-27
2553 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะ, วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
2553 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นิพนธ์ ทวีชัย, โกศล เจริญสม, ฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว, การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford)กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 133-140
2552 สุพนิดา วินิจฉัย, นคร เหลืองประเสริฐ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, จันทิมา หอมกลบ, การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร, วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2552, หน้า 92-92
Year
National Journal
27
2564 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นัฏพร ขนุนก้อน, Pariya Anongjanya, คุณัชญ์ คงสิน, ประกิต สุขใย, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film., Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 37-44
2564 พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Rattaket Choeyklin, Thitiya Boonpratuang, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, Biological Activities of the Mycelial Crude and ?-Glucan Extracts of Auricularia cornea, International Journal of ChemTech Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2564, หน้า 147-161
2563 จักรพล สุนทรวราภาส, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Narissara Juntratip, รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, Antimicrobial Tendency of Bagasse Lignin Extracts by Raman Peak Intensity, Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2563, หน้า 697-705
2563 นางสาวอันดามัน กลมกล่อม, ราตรี เรืองไทย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adults, Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2563, หน้า 467-479
2563 รังสิมา ชลคุป, ศิรประภา ผ่องบุรุษ, วัฒนา บุญส่ง, นัฏพร ขนุนก้อน, คุณัชญ์ คงสินธุ์, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging, LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563, หน้า 109573-1-10
2562 Suksup, R, Sun, Y, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, Foam rubber from centrifuged and creamed latex, JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2562, หน้า 336-342
2562 พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Rattaket Choeyklin, Thitiya Boonpratuang, ปณิดา อู่ไทย, ประภัสสร รักถาวร, Extraction of fungal mycelium beta-glucan: a source for immunomodulator, International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 18-25
2562 ลาวัลย์ หล้าสุพรม, Rungroj, N., เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, จันทิมา พฤกษากร, Kongkiatpaiboon, S., Chen, C., อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, In vitro antibacterial activity of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) crude extract against Staphylococcus pseudintermedius isolates from canine pyoderma, Veterinary Dermatology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2562
2561 Suravanichnirachorn, W., วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powders, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2561, หน้า 354-360
2561 Suravanichnirachorn, W., วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process models, International Food Research Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, มกราคม 2561, หน้า 2666-2673
2561 ประกิต สุขใย, ปรียา อนงค์จรรยา, นภสร บุณยะวุฒกุล , คุณัชญ์ คงสินธุ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based films, Food Research International, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2561, หน้า 528-535
2560 ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เดชา ดวงนามล, Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production, The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561, หน้า 58-65
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, อรชา แซ่ตัน, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand, The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561, หน้า 37-42
2560 ดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand, The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561, หน้า 43-48
2559 นายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Comparison of Anthocyanin Extraction Methods From High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract Powder, Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2559, หน้า 1125-1133
2559 Viktor J. Bruckman,, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Florian Kraxner, Raymond Miller, Andras Darabant, Gnhoung Choumnit, Sithong Thongmanivong, Memh Ko Ko Gyi, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network, IUFRO Occasional Paper No. 31, ปีที่ -, ฉบับที่ 31, เมษายน - ตุลาคม 2559, หน้า 1-29
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Takenaka, M., Ono, H., Okadome, H., Sotome, I., Nanayama, K., วารุณี ธนะแพสย์, Isobe, S., Distribution of major xanthones in the pericarp, aril, and yellow gum of mangosteen (garcinia mangostana Linn.) fruit and their contribution to antioxidative activity, Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2556, หน้า 984-987
2554 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วีระศรี เมฆตรง, Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2554, หน้า 473-480
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, Putthita Punjee, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, Chemical Composition and Physical Properties of Oil from Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) Obtained by Hydro Distillation and Hexane Extraction, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2552, หน้า 212-217
2552 Potechaman Pitpiangchan, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Putthita Punjee, ประภัสสร รักถาวร, Comparative Study of Scented Compound Extraction from Plumeria obtusa L., Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2552, หน้า 189-196
2552 Putthita Punjee, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Potechaman Pitpiangchan, ประภัสสร รักถาวร, Scented Extracts and Essential Oil Extraction from Michelia alba D.C., Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2552, หน้า 197-203
2552 งามผ่อง คงคาทิพย์, Pornpat Sam-ang, บุญส่ง คงคาทิพย์, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปารียา อุดมกุศลศรี, Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2552, หน้า 519-525
2552 ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Potechaman Pitpiangchan, Putthita Punjee, Extraction Methods for Tuberose Oil and Their Chemical Components, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2552, หน้า 204-211
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พจมาน พิศเพียงจันทร์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, Development of Mangosteen Anti-Acne Gel, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2551, หน้า 163-168
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antifungal Activity of Clove and Cinnamon Oil and Their Synergistic Against Postharvest Decay Fungi of Grape in vitro, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2551, หน้า 169-174
2548 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Influences of soil properties and stem density on the growth and inner bark biomass of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) in natural stands, TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 31-40
2548 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Silvicultural performance of paper mulberry in Thailand, TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 5-18

Conference

Year
International Conference
58
2563 เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์, ทิพาพร ทองคำ, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, ผลของสภาวะจำลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลองต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ทิพาพร ทองคำ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ลลิตา คชารัตน์, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วราภา มหากาญจนกุล, ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพาพร ทองคำ, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 เอกพงษ์ ธนะวัติ, อรชา แซ่ตัน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, กันย์ กังวานสายชล, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ผลผลิตไม้รอบตัดฟันสั้นเพื่อพลังงานในพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร, การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2562, 19 - 21 สิงหาคม 2562, อื่นๆ ประเทศไทย
2562 พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Extraction of Phenolic Compounds from Mango Seed Kernel and Their Biological Activities, The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2562, ภูเก็ต ประเทศไทย
2561 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อรชา แซ่ตัน, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว, การประชุมทางวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3, 14 ธันวาคม 2561, พิษณุโลก ประเทศไทย
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ประชุมวิชาการหม่อนไหม2561, 15 - 16 มีนาคม 2561, ตรัง ประเทศไทย
2559 เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนสของสารสกัดกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, อื่นๆ ประเทศไทย
2559 ลลิตา คชารัตน์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, การยับยั้งงเชื้ อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะด้วยน้ำมันหอมระเหยพลู นํ้ามันหอมระเหยพลูผสมกับนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร และสูตรผสมนํ้ามันหอมระเหยที่มีนํ้ามันหอมระเหย พลูเป็นองค์ประกอบหลัก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, อื่นๆ ประเทศไทย
2559 เวธนี สุรวณิชนิรชร, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, Production of freeze-dried Mao juice powders and their functional properties., การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ปิติ กันตังกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, การรวบรวมการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน, งานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2, 26 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ชัยพร สามพุ่มพวง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุธีรา วิทยากาญจน์, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จิตราพรรณ พิลึก, Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw, The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด, ประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รุ่งเรือง พูลศิริ, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, ดร.ธีริน วาณิชเสรี, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว, นายสมปอง นิลพันธ์, นายสมโภช พิศาภาคย์, นายสุริยา เปรมสมัย, การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, สัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน", 14 พฤษภาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ทศพล อุมะมานิต, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การวิเคราะห์ปริมาณโฮโลเซลลูโลสในไผ่หวานอ่างขางโดยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2558 ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ดร.จักรพล สุนทรวราภาส , ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุธีรา วิทยากาญจน์, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, อำนาจ ธีระวนิช, ปิติ กันตังกุล, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล, สัมมนาเชิงวิชาการ “งานวิจัยอ้อยและน้ำตาล”, 22 กรกฎาคม 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 นายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. วันที่ 3-6 ก.พ. 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 ลลิตา คชารัตน์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, การเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์และน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 สุธีรา วิทยากาญจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ชัยพร สามพุ่มพวง, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, งานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557, 14 - 15 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 เกสรี กลิ่นสุคนธ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วีระศรี เมฆตรง, ลลิตา คชารัตน์, การพัฒนาน้ำยาป้องกันเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหยทีทรีและกานพลูสำหรับแผ่นกระดาษรองเท้า, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วีระศรี เมฆตรง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยทีทรี, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์, ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555, 3 เมษายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เชาวนี มีหวัง, การศึกษาศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมเชื้อรา สาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, Tannin from Jatropha curcas L. hulls and its antioxidant activity, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ANTIBACTERIAL BAGASSE PAPER BASED ON LACCASE-MEDIATED GRAFTING OF CLOVE AND CINNAMON EXTRACTS, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, Optimization of ethanol production from Acacia sp. using Response surface methodology (RSM), The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ริสสา ดิษฐ์น้อย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน, การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 เอกพงษ์ ธนะวัติ, ลดาวัลย์ พวงจิตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วนิดา อาจกล้า, การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล, สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม. , 21 - 22 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นคร เหลืองประเสริฐ, วิสิฐ กิจสมพร, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, คุณภาพผลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามป้อมพื้นเมือง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, ประภาส ช่างเหล็ก, วีระยุทธ แสนยากุล, วีระศรี เมฆตรง, ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ศักดา พรมเลิศ, เอกชัย บ่ายแสงจันทร์, ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เมทิกา ลีบุญญานนท์, พจมาน พิศเพียงจันทน์, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดจากเปลือกผลไม้, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วีระศรี เมฆตรง, เมทิกา ลีบุญญานนท์, สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วีระศรี เมฆตรง, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรี ที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, ยุพา ปานแก้ว, งามผ่อง คงคาทิพย์, Mongkol Srianan, เทพา ผุดผ่อง, ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, ยุพา ปานแก้ว, Pitsanu Dechyotin, Wanida Artkla, อิทธิพลของช่วงวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและท่อนพันธุ์, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, นิพนธ์ ทวีชัย, Jitra Kokaew, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, การศึกษาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Coniella fragariae ใน Eucalyptus, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Nontipha Sareesongsange, วิษฐิดา จันทราพรชัย, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Potechaman Pitpiangchan, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Putthita Punjee, ประภัสสร รักถาวร, การเปรียบเทียบการสกัดสารหอมจากดอกลั่นทม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Putthita Punjee, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, Potechaman Pitpiangchan, ประภัสสร รักถาวร, การสกัดแยกสารหอมและน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, พจมาน พิศเพียงจันทร์, พุฒิตา พันจี, น้ำมันดอกซ่อนกลิ่น: การสกัดและองค์ประกอบทางเคมี, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2552 สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นคร เหลืองประเสริฐ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, จันทิมา หอมกลบ, การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร. , การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 2 - 4 กันยายน 2552, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, วีระศรี เมฆตรง, วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พจมาน พิศเพียงจันทร์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด, การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลู น้ำมันอบเชยและการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวขององุ่น, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ภรภัทร สำอางค์, บุญส่ง คงคาทิพย์, ปารียา อุดมกุศลศรี, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, งามผ่อง คงคาทิพย์, การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ประภัสสร รักถาวร, สิริพร ศิริวรรณ, พจมาน พิศเพียงจันทร์, การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วุฒินันท์ คงทัด, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุภนิดา (ลาออก) บัวบาน, การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 30 มกราคม - 2 ตุลาคม 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแพทชูลี (Pogostemon cablin (Blco.) Benth.) ที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิค, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกียวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบอระเพ็ด, ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, วรวิทย์ อินศวร, ระยะเก็บเกี่ยวและช่วงความถี่ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นเทียนกิ่งในประเทศไทย, ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, วรวิทย์ อินศวร, ระยะปลูกที่เหมาะสมและอิทธิพลของความหนาแน่นของต้นเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis Linn.)ต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพใบ, ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พนิดา วงษ์แหวน, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, สุภนิดา (ลาออก) บัวบาน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พจมาน พิศเพียงจันทร์, สิริพร ศิริวรรณ, ศักยภาพของพืชให้สีดำในการติดสีผมขาว, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2544 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Selection and production of paper mulberry varieties for pulp ana paper industry, In POSAA 2001: Proceedings of the international symposium on paper mulberry and hand-made paper for rural development, 19 - 24 มีนาคม 2544
Year
National Conference
60
2563 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ผุสดี สุขพิบูลย์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, Recommended fast growing tree species for energy plantation in Thailand: A literature review, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020), 23 กันยายน - 26 ตุลาคม 2563, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, เนตรดาว มุสิกมาศ, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2563, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, หทัยรัตน์ ริมคีรี, Withida Chantrapornchai, สุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์, COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION METHODS ON BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROMRICEBERRY BRAN, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020:Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2563, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens, The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins , 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2563 ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, สุริสา สากยโรจน์, ทิพาพร ทองคำ, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY GREEN APPROCH FOR THE PRODUCTION OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES FROM HERB AND FRUIT PEEL EXTRACTS, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2563, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Kanyanut Piriyasatits, Maneenuch Premchookiat, Amnart Jarerat, Development of rice straw paper coated with pomelo peel extracts, The 5th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2020), 13 - 16 มกราคม 2563, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2563 ลลิตา คชารัตน์, วราภา มหากาญจนกุล, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus, The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2563 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นางสาวนัทมน บุญล้ำ, ดร.สุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน์, STIMULATION OF B-GLUCAN PRODUCTION FROM EDIBLE MUSHROOM BY DIFFERENT LIGHT WAVELENGTH, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, Quantitative Analysis of Alpha-Mangostin in Mangosteen Pericarp using Near-Infrared Spectroscopy, The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, ขอนแก่น ประเทศไทย
2562 ผุสดี สุขพิบูลย์, อรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, Selection of Casuarina junghuhniana clones in Thailand, Sixth International Casuarina Workshop 2019 "Casuarinas for Green Economy and Environmental Sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2562, เมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2562 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ, ทิพาพร ทองคำ, สุริสา สากยโรจน์, ณัฐพร เปรสันเทียะ, IN VITRO ANTIOXIDANT, ?-GLUCOSIDASE, ?-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITIES AND MAIN CHEMICAL CONSTITUENTS OF DENDROBIUM EXTRACT, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ธนาภา เทพชาตรี, วันวิสา ภูไชยศรี, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, Coppice management in Casuarina junghuhniana – a preliminary results, Sixth international Casuarina workshop "Casuarina for green economy an environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2562, กระบี่ ประเทศไทย
2562 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ, Bioactive compounds from young persimmon fruit and its potential use as cosmetic active ingredients, International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB), 20 - 22 ธันวาคม 2562, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2562 ปฐมา จาตกานนท์, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, Development of gelling agent from cassava starch modified by simultaneous carboxymethylation and crosslinking for application in herbal gel products, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 6 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, อันธิกา บุญแดง, สุริสา สากยโรจน์, ทิพาพร ทองคำ, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, EFFICIENCY OF ACTINOMYCETES AS A BIOLOGICAL FACTORY TO SYNTHESIZE SILVER NANOPARTICLES, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2562, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ลลิตา คชารัตน์, วราภา มหากาญจนกุล, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, Cholesterol-lowering agent and pigments production from Hom Thong banana peels by Monascus purpureus, The International Halal Science and Technology Conference 2019 , 20 - 22 ธันวาคม 2562, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2562 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, อันฟาล ตาเละ, Influence of Thai Rice Variety and Condition on Kojic Acid Production by Aspergillus oryzae for Application in Cosmetics, The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2562, ภูเก็ต ประเทศไทย
2562 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันฟาล ตาเละ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, EFFECT OF THAI RICE VARIETY AND CONDITION ON PRODUCTION OF KOJIC ACID BY ASPERGILLUS ORYZAE FOR APPLICATION OF COSMETICS, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 5 - 8 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, นางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, Rapid Analysis of Alpha-Mangostin Content in Anti-Acne Gel by Near-Infrared Spectroscopy, The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019), 8 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 เอกพงษ์ ธนะวัติ, นรินทร์ เทศสร, เทพา ผุดผ่อง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, Gains after one generation of breeding cycle of Casuarina junghuhniana in Thailand, Sixth international Casuarina workshop 2019 "Casuarina for green economy and environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2562, กระบี่ ประเทศไทย
2561 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ, Biological activity and chemical composition evaluations of tiger orchid (Grammatophyllum speciosum) extract, The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ธนาภา เทพชาตรี, อรชา แซ่ตัน, ยุทธนา บรรจง, ปวีณา บาดาล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, Khongsak Pinyopusarerk, Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand, Eucalyptus 2018, 17 - 21 กันยายน 2561, มงเปอลิเย สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2561 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นัฏพร ขนุนก้อน, ประกิต สุขใย, ปรียา อนงค์จรรยา, คุณัชญ์ คงสินธุ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RAMBUTAN PEEL EXTRACT AND ITS APPLICATION IN WHEY PROTEIN FILM, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, วิชุดาภรณ์ แสงเย็น, รังสิมา ชลคุป, EFFECT OF NATURAL ANTIOXIDANT OF CRUDE RAMBUTAN PEEL ON THE AGING PROPERTIES OF VULCANIZED NATURAL RUBBER, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, การสังเคราะห์สาร Lovastatin โดยเชื้อรา Monascus purpureus ด้วยซังข้าวโพดม่วงภายใต้กระบวนการหมักแบบแห้ง, The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2561, กรุงเทพ
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves, The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018, 22 - 23 มิถุนายน 2561, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2560 ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เดชา ดวงนามล, กันต์ กังวานสายชล, Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, 9 มิถุนายน - 29 ธันวาคม 2560, สกลนคร ประเทศไทย
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, รุ่งเรือง พูลศิริ, นายสมปอง นิลพันธ์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, GIS-based approach of land suitability of fast growing tree-energy plantations in degraded land, Thailand, 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2560, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2560 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ, องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากผลหมาก, The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society 15-17 June 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2560, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, Performance of dry zone Acacia species for biomass energy in degraded soil in northeastern Thailand, 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2560, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2560 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, อรชา แซ่ตัน, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017, 9 มิถุนายน - 9 ธันวาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, วิชุดาพร เสียงเย็น, รังสิมา ชลคุป, Antioxidant activity of rambutan peel as a natural antioxidant for natural rubber vulcalnizates, ICMMM 2017, 25 - 27 ตุลาคม 2560, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2560 ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์, ประภัสสร รักถาวร, ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, Cassava starch hydrogel sheet for potential application as wound dressing, Starch Update 2017: The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 ดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, วารุณี ธนะแพสย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership, 9 มิถุนายน 2560
2560 ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง, The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society , 15 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2560
2560 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปวีณา บาดาล, Development of Prototype Batch Reactor for Torrefied Wood Chip Production, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy conference: Sustainable Management and Partnership 2017, 9 มิถุนายน 2560, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2560 สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รังสิมา ชลคุป, เคียวเพชร ลบแย้ม, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites, the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, เคียวเพชร ลบแย้ม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications, 6th Biobased Chemicals and Plastics, 21 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Case Studies in Biomass Energy Development in some APEC Member Economies, APEC Workshop on Promoting the Development of Biomass Energy , 26 - 27 กรกฎาคม 2559, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2559 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Eucalyptus plantation management in Thailand, 11th Biennial Short Rotation Woody Crops Operation Working Group Meeting, 11 - 13 ตุลาคม 2559, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2559 Viktor J. Bruckman, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Florian Kraxner, Raymond Miller, Andras Darabant, Gnhoung Choumnit, Sithong Thongmanivong, Memh Ko Ko Gyi, Ho Thi Lan Huong, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Sustainable biomass for Asia's growing bioeconomy: regional initiatives and promising examples, IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016, 24 - 27 ตุลาคม 2559, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2559 ปริยา อนงค์จรรยา, ประกิต สุขใย, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, วิศวพงษ์ วุฒิพุธนันท์, กุลสตรี แซ่หลี, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on properties of whey protein isolate based films, The 6th International Symposium on Food Packaging-Scientific Developments Supporting Safety and Innovation, 16 - 18 พฤศจิกายน 2559, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2559 สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Jitrapan Tiampayotorn, Development of Night Cream for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”, The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12), 19 - 22 มีนาคม 2559, นนทบุรี ประเทศไทย
2558 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, Wetanee Suravanichnirachorn, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ, Effects of Extraction Conditions on quality and antioxidant activity of Purple Corn Cob KPSC 903 extracts., 12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015), 14 - 18 พฤษภาคม 2558, Yokohama ญี่ปุ่น
2558 วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, Supanasomporn S, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell, ComBio2015 (Combined ASBMB, ASPS, ANZSCDB, NZBMB and NZSPB Annual Meeting) , 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
2557 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนันท์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วารุณี ธนะแพสย์, Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products: quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava, The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 มิถุนายน 2557, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2557 นางสาวณัชชา มหรรณพ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, Quality and stability study of lovastatin compound extracted from fermented red rice by Monascus purpureus TISTR 3003, Proceedings of 2014 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan, 7 - 9 พฤษภาคม 2557, Kyoto ญี่ปุ่น
2557 สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application, MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2557, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นิคม แหลมสัก, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, Charcoal production and utilization in Thailand, The 1st FOREBIOM Workshop: Potentials of Biochar to mitigate climate change, 4 - 5 เมษายน 2556, สาธารณรัฐออสเตรีย
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ณัชชา มหรรณพ, Effect of Rice Variety in Thailand on Lovastain Production and Antioxidant Activity of Red Yeast Rice, The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพ
2556 Natchar Mahannop, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, Lalita Khacharat, Optimization of cultivation parameters for higher lovastatin production by Monascus purpureus, 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future Food Demands: Security & Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Isolation of Bacterial Strains Capable of Converting Biodiesel-Derived Raw Glycerol Into Biosurfactant, The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายประจักษ์ แอกทอง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, Green Production of Natural Bamboo Fibers for Textiles, 2013 International Textiles & Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Dr. Makiko Takenaka , Kazuko Nanayama, Dr. Seiichiro Isobe , Hiroshi Ono, Effective extraction of antioxidants from mangosteen and its utilization for processed food, Annual Meeting of JSBBA 2012, 22 - 25 มีนาคม 2555, kyoto ญี่ปุ่น
2555 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), นพพงศ์ จุลจอหอ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, PURPLE CORN HYBRID BREEDING FOR HIGH YIELD AND HIGH ANTHOCYANIN, The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World, 14 มกราคม 2555, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Extraction of Anthocyanins from High Anthocyanin Purple Corn Hybrid: KPSC 901, The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นิพนธ์ ทวีชัย, Effectiveness of Chemical Control Against The Gall-Forming Wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) in Eucalyptus Nursery, Thailand, Asian Agricultural Symposium 16th (AAS) and 1st International Symposium on Agricultural Technology (ISAT), 25 - 27 สิงหาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Characterization of the Chemical Constituents in Six Essential Oils and Their Solid- and Vapor-Phase Antifungal Properties against Postharvest Phytogenic Fungi, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, In vitro evidence of antifungal synergy between clove and cinnamon oils and possible application in active packaging for controlling postharvest decay of table grape ., 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Sustainable land use management planning in the Phu Fa project, Nan watershed, Northern Thailand, IUFRO International workshop on landscape ecology 2004: Conservation and management of fragmented forest landscapes, 10 พฤศจิกายน 2547, ญี่ปุ่น