โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics
LAB24
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
35
2554 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล (กุ้ง และปู) แบบมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์, วิภา สุโรจนะเมธากุล, พุทธลักษณ์ ไขประภาย, เปรมรัตน์ จิตหาญ, ศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , ครศร ศรีกุลนาถ
2554 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ
2555 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ
2555 การสร้างฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอและเครื่องหมายดีเอ็นเอของงูพิษในประเทศไทย, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ลาวัณย์ จันทร์โฮม, สุนุชชา สุนทรารชุน, มนตรี สุมณฑา
2555 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, มณฑกานต์ ท้ามติ้น
2556 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, มณฑกานต์ ท้ามติ้น
2556 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ครศร ศรีกุลนาถ
2557 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ครศร ศรีกุลนาถ
2558 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้, ครศร ศรีกุลนาถ, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ศศิมนัส อุณจักร์, ชรินทร์ ถาวรคุโณ
2558 โครงสร้างระดับโมเลกุล และตำแหน่ง FISH mapping ของลำดับชุดซ้ำในจีโนมของปลาสวาย และปลาไหลนา, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2559 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้, ครศร ศรีกุลนาถ, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ศศิมนัส อุณจักร์, ชรินทร์ ถาวรคุโณ
2560 เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็ม และลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม, ครศร ศรีกุลนาถ, นายยศพงศ์ เต็มศิริพงศ์, อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, อ.ดร.ฐิติ กาญจนเกตุ, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศศิมนัส อุณจักร์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2560 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก, ครศร ศรีกุลนาถ, นา, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศศิมนัส อุณจักร์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2561 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก, ครศร ศรีกุลนาถ, ยศพงศ์ เต็มศิริพงษ์, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศศิมนัส อุณจักร์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2561 การสร้างแผนที่โครโมโซมของปลา jade perch (Scortum barcoo) ด้วยลำดับชุดซ้ำและยีนบางตำแหน่งจากเทคนิค fluorescence in situ hybridization และ next generation sequencing และการหาความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างเพศเพื่อการการพัฒนาและจัดการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, อรรัตน์ สุนทรพงศ์, วรพงศ์ สิงหชาติ, ประภัสสร อารีสิริสุข, ครศร ศรีกุลนาถ, ศศิมนัส อุณจักร์
2561 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ระ, ปร, จันทนา ไพรบูรณ์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, ครศร ศรีกุลนาถ, ศิลป์ชัย มณีขัติย์, บงกช วิชาชูเชิด, อนงค์ จีรภัทร์
2561 การศึกษายีน Gametologous ในงูเพื่อสืบหายีนกำหนดเพศ และพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศ สำหรับตรวจสอบเพศงู Henophidian และ Caenophidian, ครศร ศรีกุลนาถ
2562 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ระ, ปร, จันทนา ไพรบูรณ์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, ครศร ศรีกุลนาถ, ศิลป์ชัย มณีขัติย์, บงกช วิชาชูเชิด, อนงค์ จีรภัทร์
2562 การศึกษายีน Gametologous ในงูเพื่อสืบหายีนกำหนดเพศ และพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศ สำหรับตรวจสอบเพศงู Henophidian และ Caenophidian, ครศร ศรีกุลนาถ
2562 การประยุกต์เทคโนโลยีจีโนมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว, สุภาวดี พุ่มพวง, วันศุกร์, ธัชพล, สุภาวดี พุ่มพวง, ชุมพล ศรีทอง, นุชนาถ มั่งคั่ง, ครศร ศรีกุลนาถ, วีรกิจ จรเกตุ
2562 การปรับปรุงพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อสนับสนุนธุรกิจปลากะพงขาวเข้าสู่สากล, สุภาวดี พุ่มพวง, วันศุกร์ เสนานาญ, ธัชพล การะเกตุ, ครศร ศรีกุลนาถ, วีรกิจ จรเกตุ, นุชนาถ มั่งคั่ง
2562 นวัตกรรมและพันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มีความหลากหลายสูงด้วยฟาจดิสเพลย์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรค, ศศิมนัส อุณจักร์, จันทรา อินทนนท์, ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์, สุธาสินี สมยง, ประภัสสร อารีสิริสุข, อรจิรา ประคองชีพ, ตุลยวัต ประสงค์มณีรัตน์, อรรัตน์ สุนทรพงศ์, รัชพล ทองฉ่ำ, วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, นภพล ภู่พนิตพันธ์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, นนทวิทย์ อารีย์ชน, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ศศิมนัส อุณจักร์
2562 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตแอนติบอดีด้วยเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ และระบบอิมมูนในจระเข้สยามเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาอย่าง มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จันทรา อินทนนท์, ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์, สุธาสินี สมยง, ประภัสสร อารีสิริสุข, อรจิรา ประคองชีพ, ตุลยวัต ประสงค์มณีรัตน์, อรรัตน์ สุนทรพงศ์, รัชพล ทองฉ่ำ, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ศศิมนัส อุณจักร์
2562 พันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิด IgNAR ด้วยฟาจดิสเพลย์จาก ปลากระดูกอ่อน การใช้นวัตกรรมการเพิ่มความหลากหลายของแอนติบอดี และการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรคในสัตว์น้ำ, ศศิมนัส อุณจักร์, นภพล ภู่พนิตพันธ์, นนทวิทย์ อารีย์ชน, ครศร ศรีกุลนาถ
2562 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ครศร ศรีกุลนาถ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อัจฉรา ขยัน, สุจิตตา เรืองรัศมี, กานต์สุดา วันจันทึก
2562 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ครศร ศรีกุลนาถ
2563 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ครศร ศรีกุลนาถ
2565 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, ดนัย จัตวา, ครศร ศรีกุลนาถ
2565 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ดนัย จัตวา, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ทวี เหล่าดิ้ม, ครศร ศรีกุลนาถ
2566 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสำรองของโลก, ชามา อินซอน, ปาริฉัตร ลักษณะวิมล, ครศร ศรีกุลนาถ, เอกพันธ์ ไกรจักร์, อัญชนา ท่านเจริญ, ประกาย ราชณุวงษ์, ศมณพร สุทธิบาก
2566 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, ดนัย จัตวา, ครศร ศรีกุลนาถ, ทวี เหล่าดิ้ม
2566 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ดนัย จัตวา, ทวี เหล่าดิ้ม, ครศร ศรีกุลนาถ
2566 การวางแผนจัดการประชากรปลากัดป่าภาคตะวันออกอย่างแม่นยำ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอและภูมิศาสตร์สารสนเทศ, ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อิงอร ไชยเยศ, ครศร ศรีกุลนาถ, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรพงศ์ สิงห์ชาติ, สหภพ ดอกแก้ว, วรงค์ สุขเสวต
2566 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ธีราภา สุพรรณโรจน์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วิน สุรเชษฐพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, ประกิต สุขใย, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, พงศ์เทพ ประจงทัศน์, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ธงไทย วิฑูรย์, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, อุทัย กลิ่นเกษร, ภคมน จิตประเสริฐ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุพรรณนิจ พลเสน, โสภิดา ชิดชื่นเชย, ธีรศักดิ์ สุนทรา, รัชดา คะดาษ, เรืองรอง ทองตัน
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์, ครศร ศรีกุลนาถ, Honorary, Yoichi, Syed Farhan Ahmad, กิตติพงษ์ ใจสมุทร, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, มงคล พงษ์สุชาติ, วรพงศ์ สิงห์ชาติ

External Project

Year
External Project
33
2554 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2554 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, นางจันทรา อินทนนท์
2554 โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด, ภัสสร วรรณพินิจ, ครศร ศรีกุลนาถ, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2554 ความแตกต่างทางลักษณะทางพันธุกรรมของปูม้า Portunus pelagicus บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยกับปูม้าบริเวณหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี, นุชจรินทร์ แกล้วกล้า, ครศร ศรีกุลนาถ
2554 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ
2554 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, อ.ดร. จันทรา อินทนนท์, รศ. ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
2556 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, สุดารัตน์ บ่ายเจริญ, อนุพงษ์ นวลแพง, ศรานนท์ เจริญสุข, สุเมธ กมลนรนาถ
2556 จีโนมไมโทคอนเดรียของสัตว์ในสกุลตะกวดสาหรับการประเมินความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ, จันทรา อินทนนท์, ครศร ศรีกุลนาถ, ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, กีรติ กันยา, สุเมธ กมลนรนาถ
2556 การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์, สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ครศร ศรีกุลนาถ, ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์
2558 โครงการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ปวริศร เลิศธรรมเทวี, อรรยา สิงห์สงบ, ทนงศักดิ์ มหากุศล, ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, อลิตา คงชนะกุล, กิติศักดิ์ สินทิพย์รุ่งรัตน์, อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์, ครศร ศรีกุลนาถ, ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
2558 ความผันแปรของโครโมโซมเซลล์ไลน์มะเร็งช่องปากโดยใช้เทคนิคเซลล์พันธุศาสตร์, สิทธิชัย ขุนทองแก้ว, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, เอกรัฐ หิตโกเมท, บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค, ครศร ศรีกุลนาถ
2558 บทบาทหน้าที่ของยีนที่มีความสัมพันธ์กับการรุกล้ำของเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอ, เอกรัฐ หิตโกเมท, ลัดดา มีสุข, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, สิทธิชัย ขุนทองแก้ว, ครศร ศรีกุลนาถ
2558 วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ลาวัณย์ จันทร์โฮม, กีรติ กันยา
2557 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, สุดารัตน์ บ่ายเจริญ, อนุพงษ์ นวลแพง, ศรานนท์ เจริญสุข, สุเมธ กมลนรนาถ
2561 การศึกษายีนแกมีโตลอกเพื่อบ่งชี้ยีสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบมัลติเพิลเพื่อระบุเพศของงู henophidian และ caenophidian, ครศร ศรีกุลนาถ
2561 Development of nano-visualization for structural analyses of genetic materials and early infection process for further innovation of functional bio-nanotechnology, ครศร ศรีกุลนาถ
2563 การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ครศร ศรีกุลนาถ, ประทีป ด้วงแค, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรพงศ์ สิงห์ชาติ
2563 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ, ครศร ศรีกุลนาถ
2563 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน, ครศร ศรีกุลนาถ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
2564 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ฟ้าหลวงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ, ครศร ศรีกุลนาถ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สมฤดี สักการเวช
2564 โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ปลากัดไทย, ครศร ศรีกุลนาถ
2564 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง, สมฤดี สักการเวช, ครศร ศรีกุลนาถ, รัตนพล ชื่นค้า, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, กฤษณ์ วันอินทร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, เฉลิมพล สุวรรณภักดี, ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ศริญญา ไพศาลสมบัติ, วิชชา อิ่มอร่าม, ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, น.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช
2564 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, วรงค์ สุขเสวต, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, กอบศักดิ์ วันธงไชย
2564 การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, ครศร ศรีกุลนาถ, รองลาภ สุขมาสรวง, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ, นายตรศักดิ์ นิภานันท์, น.ส.วิยะดา แจ่มจำรูญ, นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวท, น.ส.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, นายวรพงศ์ สิงห์ชาติ, นายฐิติพงศ์ พันทุม, น.ส.อรรัตน์ สุนทรพงศ์
2564 ไพรเมตและการเป็นสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการติดเชื้อ SARS-CoV2 และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19, ศ. ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์, ครศร ศรีกุลนาถ, ผศ. ดร. สุกัญญา เจริญพร, รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ, รศ. ดร. สัญชัย พยุงพร, นสพ. ธราธร เข็มทอง
2564 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อสัตว์: แนวทางการปฏิบัติต่อสัตว์ป่าเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน), ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน, ครศร ศรีกุลนาถ, ดร.สมหญิง ทัฬหิกรณ์
2564 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ประดนเดช นีละคุปต์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, สมชาย นำประเสริฐชัย, วราภา มหากาญจนกุล, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นิคม แหลมสัก, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, พจีจินต์ อาวรณ์, นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ผกาเกษ วัตุยา, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ครศร ศรีกุลนาถ, ธานี ศรีวงศ์ชัย
2564 การประเมินและอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมของสาหร่าย Gracilaria ในประเทศไทย, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ครศร ศรีกุลนาถ, รศ.ดร. ระพีพร เรืองช่วย, Prof. Dr. Giuseppe Zuccarello
2565 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และโครงสร้างประชากรของกวางผาเพื่อวางแผนการปล่อยจากสถานีเพาะเลี้ยงสู่แหล่งธรรมชาติ, วรพงศ์ สิงห์ชาติ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ครศร ศรีกุลนาถ, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรงค์ สุขเสวต
2565 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แปลงไม้โกงกางเทียมด้วย eDNA, ครศร ศรีกุลนาถ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรพงศ์ สิงห์ชาติ
2565 การเพิ่มขีดความสามารถการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรกระจงควาย (Tragulus napu) ใสสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อการขยายพันธุ์และลดสภาวะเลือดชิดอย่างยั่งยืน, ครศร ศรีกุลนาถ, ประทีป ด้วงแค, ดร.สมหญิง ทัฬหิกรณ์, นางสาววิยะดา แจ่มจำรูญ
2565 การเปรียบเทียบจีโนมของปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus) และปลาดุกอุย (C. macrocephalus) เพื่อระบุตำแหน่งของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและการปรับปรุงพันธุ์ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565), ครศร ศรีกุลนาถ, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
2566 การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง), ครศร ศรีกุลนาถ