ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics
LAB24
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
2
2562 ครศร ศรีกุลนาถ, รางวัล TWAS สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์, ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ สังกัดภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับรางวัล TWAS สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
2559 ครศร ศรีกุลนาถ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 2 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556)1 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 3.5

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม