ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย
LAB17
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
1
2555 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ระดับวิทยาเขต

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม