โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ระบบพลังงาน
LAB07
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
3
2553 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ชัยวัฒน์ ชัยกุล
2554 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ชัยวัฒน์ ชัยกุล
2561 การศึกษาการใช้สารสกัดไหมในการสร้างชีววัสดุเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์, เมษยะมาศ คงเสมา, สืบสกุล คุรุรัตน์, โชติกา หยกทองวัฒนา

External Project

Year
External Project
80
2552 เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับงานทางด้านยานยนต์, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ชัยวัฒน์ ชัยกุล
2552 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร, ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล, นาตยา คล้ายเรือง, ไพโรจน์ ทองประศรี, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, เมธี จันทโรปกรณ์, เกริก วงศ์สอนธรรม, จิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ, ชัยวัฒน์ ชัยกุล, พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ, เกียรติยุทธ กวีญาณ, เขื่อน อินทรสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, จรรยา เจตน์เจริญ
2551 การจัดการสารเฮลอนของประเทศไทย, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, สิรางค์ กลั่นคำสอน, ฐนียา สัตยพานิช, ณิชาภัทร คุ้มสุข, ขวัญจิต โลหากาศ, กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์, จิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ, ยุพิน เสมอวงศ์, สุกัญญา สว่างวงค์
2553 การประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับรถยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สถาพร เชื้อเพ็ง
2553 การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2554 การพัฒนาขั้นตอนวิธีพันธุกรรมสำหรับปัญหาการขนส่ง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2554 เครื่องผลิตแก็สจากชีวมวล เพื่อให้ได้แก็สคุณภาพเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครืื่องยนต์สันดาปภายใน, กิติพงษ์ เจาจารึก, สมภพ จรุงธรรมโชติ, Maria Kathrina B. Gratuito, หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, สุวรรณ หอมหวล
2554 แบบจำลองการอพยพจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยวิธีเชิงตัวเลข, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2555 การศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของตัวเร่งปฎิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง
2555 โครงการศึกษาและพัฒนาครีบระบายความร้อนสำหรับการระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก, สืบสกุล คุรุรัตน์, Xianchang Li
2554 อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ช่วงการลุกติดไฟของก๊าซ LPG, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Siriratchanee Sirisawat
2555 เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย, สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2555 การศึกษาแนวทางในการเลือกสารทำความเย็น, รจนา ประไพนพ, K O Suen
2555 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, นาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์, บุญธรรม วงศ์ไชย, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, นายศตวรรษ ภักดิ์ใส, นายมโนชา อยู่เย็น, นายจตุพร ชลาสินธุ์, นายนภดล หัสนัย, นายภากร อรุณสิงครัตน์, นายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, นายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, นายทรงยศ สินปรีดี, นายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, นายแดน ชีรนานนท์, นางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, นายนครินทร์ ตันปิติ, นายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, นายศักย์ศรณ์ สุภาษร, นายราชวิทย์ ประทุมโฉม , นายปิยะ เพ็ชรบุญมี, นายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, นายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, นายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, นายพิชิต พันธ์แตง, นายเจษดา เปรมชื่น, นายกิตติพงษ์ ชิณวงค์ , นายศิวรักษ์ รินทรักษ์, นายรักชาติ เจตสิกทัต, นายพุทัชชา สุริยันต์, นายอิสสรา ทิพย์รัตน์ , นายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, นางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม
2555 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น, รจนา ประไพนพ, นายวิษณุ แสงสุรศักดิ์ , นายสุทัศน์ นิยมวัน , นายณัฐกิตติ์ ขันแสง
2556 โครงการศึกษาและพัฒนาครีบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงสำหรับการระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก, สืบสกุล คุรุรัตน์
2556 การวิเคราะทางอุณหพลศาสตร์สำหรับการนำความร้อน, สมภพ จรุงธรรมโชติ
2555 การศึกษาและประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมในการออกแบบระบบท่อน้ำร้อน, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2556 การศึกษาระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก, รจนา ประไพนพ
2557 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, สมพล สกุลหลง
2556 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556, อบ นิลผาย, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, บุญธรรม วงศ์ไชย, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, นาวาเอก พรีพงษ์ วนิชานันท์, นายอภิชัย เติมบุญเรือง, นายคเชนทร์ เสนหนู รหัส , นายกรวิชญ์ ตอสูงเนิน , นายนวพรรษ สนธิภักดี , นายรุจน์ดนัย ศรีจันทร์, นายกิตติวุฒิ จะแจ้ง , นายณัฐพงษ์ มะธีนี , นายชัยวุฒิ จันทร์ชัย , นายวศิน สารสมุทร์, นายวรากร จันทโกมุท , นายพงศกร อุ่นเพ็ง , นายภาณุวิชญ์ สุริยะ , นาย ชนุดม คงถาวร , นายวุฒิชัย จิตรเบิกบาน , นายณัฐภาส รุจิชัยธรรมกุล, นายภาณุเดช แสงสง่า , นายสุทัศน์ อุปมา, นายโยธิต ผุดผ่อง, นายนิตินัย สวนโคกกรวด , นายศุภกานต์ เอี่ยวเส็ง , นายยุทธกิจ ตัณฑเสถียร , นายสหัสณัฐ ภาษีรอด , นายธนากร บุญรักษ์วนิช , นายพิชา บุญเหมือนใจ, นายดนัยเวช พิริยะมงคลสุข , นายพีรวิชญ์ เลาห์มาศวนิช , นายกำพล ไหวดี
2557 การศึกษาเชิงทดลองโดยการพาความร้อนแบบบังคับในท่อที่มีการไหลหมุนควง, สมพล สกุลหลง
2557 การศึกษาผลเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรมในการใช้เครื่องแสดงและอุ่นข้าวหลาม, รจนา ประไพนพ, จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล
2557 การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยวิธีเชิงตัวเลข, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2558 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยนำผลของการทำ Low speed balance มาปรับสมดุลค่า vibration ของเครื่อง Gas turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, เกียรติยุทธ กวีญาณ, ดร. มานิดา ทองรุณ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, จิรโรจน์ บูรณะโรจน์
2556 คุณลักษณะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างความปั่นป่วนแบบต่างๆ, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์
2558 อิทธิพลของขนาดและการจัดวางครีบต่อการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, สมพล สกุลหลง
2557 อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ, สืบสกุล คุรุรัตน์, ชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา
2558 การกำจัดสารซัลไฟด์ในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม, สืบสกุล คุรุรัตน์, นายปรีดา สีบานเย็น
2558 การศึกษาเชิงทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเกี่ยวกับการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อจัตุรัจ, สมพล สกุลหลง
2558 สมรรถนะของเครื่องแลกเลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมที่มีการสอดแทรกท่อแบบต่างๆ, สมพล สกุลหลง
2558 การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์, สมพล สกุลหลง
2558 การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี
2559 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ Array Insert, สืบสกุล คุรุรัตน์, สมพล สกุลหลง, นายชลดนัย วิภาวนิช
2559 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก, สมพล สกุลหลง
2560 การศึกษาสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็กชนิดขับเคลื่อนเชิงเส้น, รจนา ประไพนพ, สมภพ จรุงธรรมโชติ
2559 การปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, เอกชัย แวงวรรณ
2560 การพัฒนาแบบจำลองทางอุณหพลศาสตร์สำหรับทำนายองค์ประกอบก๊าซเผาไหม้, สมภพ จรุงธรรมโชติ
2560 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบแผ่นปีกพรุน, สมพล สกุลหลง, สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์
2559 การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ครีบตัววีไม่ต่อเนื่อง, สมพล สกุลหลง
2559 การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์, สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ภูริทัต ศุภกิจจานันท์
2560 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงร่วมกับร่องบนแผ่นดูดซับความร้อน, สมพล สกุลหลง
2560 การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2560 การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน, สมพล สกุลหลง, สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์
2560 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบเอียงบนแผ่นดูดซับความร้อน, สมพล สกุลหลง
2561 การศึกษาการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องทำน้ำเย็นระบบดูดซับชนิดซิลิกาเจลและน้ำ, รจนา ประไพนพ, Prof.Ruzhu Wang, Dr Q.W. Pan
2561 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีก, สมพล สกุลหลง
2560 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา, ธนภณ พันธเสน, ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, สถาพร เชื้อเพ็ง, รัฐภูมิ ปาการเสรี, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, อรวรรณ โมกขะเวส, ดาราพร ผุสิงห์, อนุเผ่า อบแพทย์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, อุมารินทร์ แสงพานิช, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, เกวลิน มะลิ, สุนทรี ขุนทอง, อุดมพร ตุงคะศิริ, เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, ก่อโชค จันทวรางกูร, วราเมศวร์ วิเชียรแสน, Bartholomenus Wilhelmus Lambregts, จิรารักษณ์ เปรมสมบัติ, พรพิมล ปานประเสริฐแสง
2560 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์, สมพล สกุลหลง
2561 การออกแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ, รจนา ประไพนพ, กิตติพงษ์ เยาวาจา
2561 การออกแบบระบบและวิธีป้องกันก่อนเกิดเหตุผู้โดยสารติดอยู่ในยานพาหนะ, รจนา ประไพนพ, สาริณี อุ่ยตระกูล
2561 การศึกษาสภาวะความไม่สบายทางความร้อนในสำนักงานขนาดเล็ก, รจนา ประไพนพ
2561 สมรรถนะของเครื่องแลกเลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมที่มีการสอดแทรกท่อแบบต่างๆ, สมพล สกุลหลง
2561 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์, สมพล สกุลหลง
2562 การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์, สมพล สกุลหลง
2562 การพัฒนาเครื่องออกกำลังกายระบบล้อเลื่อนจากแนวคิดรถล้อเลื่อนและเครื่องพาย, รจนา ประไพนพ, อรรถพล ชัยมนัสกุล
2562 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก, สมพล สกุลหลง
2562 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีก, สมพล สกุลหลง
2561 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธีการทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในท่อทรงกลมโดยใส่ปีก, สมพล สกุลหลง
2562 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงร่วมกับร่องบนแผ่นดูดซับความร้อน, สมพล สกุลหลง
2562 การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ, รจนา ประไพนพ, กิตติพงษ์ เยาวาจา
2562 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบเอียงบนแผ่นดูดซับความร้อน, สมพล สกุลหลง
2562 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์, สมพล สกุลหลง
2562 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อกลมด้วยการติดตั้งแผ่นกั้น, สมพล สกุลหลง
2562 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า, วสันต์ ตันเจริญ, อุเทน สุปัตติ, ไพโรจน์ ทองประศรี, นาตยา คล้ายเรือง, สืบสกุล คุรุรัตน์, ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์
2563 การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า, รจนา ประไพนพ, สาริณี อุ่ยตระกูล
2563 การศึกษาการกระจายลมเย็นในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, รจนา ประไพนพ, สืบสกุล คุรุรัตน์, Rodolphe Perrin
2564 การศึกษาเชิงทดลองของสมรรถนะเชิงความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ตัวสร้างการไหลหมุนควง, สมพล สกุลหลง
2564 การจำลองแบบระบบทำความเย็นด้วยแสงอาทิตย์, รจนา ประไพนพ
2564 การวิเคราะห์ทางอุณหพลวัตและการหาจุดเหมาะสมของวัฏจักรกำลังก๊าซ, สมภพ จรุงธรรมโชติ
2564 การพัฒนาสหสัมพันธ์สำหรับเลขนัสเซลท์และตัวประกอบเสียดทานสำหรับเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งแผ่นกั้นบนแผ่นดูดซับความร้อน, สมพล สกุลหลง
2564 ผลกระทบของรูปทรงของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบช่องขนาน, สมพล สกุลหลง
2564 การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (TSRI Digital Transformation Roadmap), วีระยุทธ พิมพาภรณ์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, กรวิทย์ ออกผล, บุญชู จิตนุพงศ์
2565 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีก, สมพล สกุลหลง
2565 การศึกษาสมการสภาวะกำลังสามสำหรับการทำนายการอัดก๊าซจริง, สมภพ จรุงธรรมโชติ
2566 การวิเคราะห์พลังงานและการผลิตเอนโทรปีในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งสร้างการไหลหมุนวนชนิดปีก, สมพล สกุลหลง
2566 การทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งตัวสร้างการไหลหมุนวน, สมพล สกุลหลง
2566 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก, รจนา ประไพนพ, ปัณฑารีย์ ประจญ , พภัสสรณ์ บัญชาจารุรัตน์ , อภิสิทธิ์ เสกสัน
2566 โครงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานด้วยระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน ววน., วีระยุทธ พิมพาภรณ์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, กรวิทย์ ออกผล, บุญชู จิตนุพงศ์
2567 การศึกษาเชิงทดลองของเครื่องออกกำลังกายแนวผสมผสานการเล่น, รจนา ประไพนพ, อรรถพล ชัยมนัสกุล, นายกรวิชญ์ สุวรรณโชติ, นายกามินทร์ บุญศรี, นายก้องภพ ศิลป์ศรีกุล, นายสหัสวรรษ ทับทิม, นายฐานันดร พรสันเทียะ, นางสาวสุพิชชา โสวัตร, นางสาวสุชานันท์ คำศรี