ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Food Contact Materials Research and Testing Center
LAB04
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 15 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 21 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 15 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 21 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
20
2562 ์Mr. Narayan Pokhrel, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Dr. Flavie Goutard, อลงกต บุญสูงเนิน, สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, พิษณุ ตุลยกุล, แนวปฏิบัติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรในพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2562, หน้า 33-55
2562 อรรถวิทย์ โกวิทวที, Pipatpong Chundang, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย, สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 115-127
2561 ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา, สุวิชา เกษมสุวรรณ, วลาสินี มูลอามาตย, กนกอร เอื้อเกษมสิน, ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล, ศิริพร เพียรสุขมณ, ปริวรรต พูลเพิ่ม, ชัยกร ฐิติญาณพร, ชูชาติ กมลเลิศ, กัลยา เจือจันทร์, เจษฎา จิวากานนท, พงษ์ศิวะ โสตถิพันธ, อภิรดี อินทรพักตร, พรรณนิการ ชัยชนะศักด, ทนงศักดิ์ มะมม, อุตรา จามีกร, เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์, พรชลิต อัศวชีพ, ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, มานัดถุ์ คำากอง, การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2561, หน้า 232-244
2561 Mr. Narayan Pokhrel, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Dr. Flavie L. Goutard, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, พิษณุ ตุลยกุล, การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการผลิตเบต้าแลกทาเมสชนิดเอซเตนเดดสเปคตรัมของเชื้อเอสเคอริเชียโคไลที่แยกได้จากสุกรท้องเสียในภาคกลางของประเทศไทย, Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 1-17
2561 Subhash C. Chaudhary, Narayan Pokhrel, Mathilde Paul, พิษณุ ตุลยกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติต่อโรคพิษสุนัขบ้าในผู้อาศัยในเมืองหลวงกาฐมาณฑุ เมืองลาลิตเปอร์และเทศบาลบาคตาเปอร์ของประเทศเนปาล, Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า ---
2561 Thai Dui Phuong, Le Tri Vu, Nguyen Thanh Phuong, Karoon Chanachai, Tippawon Prarakamawongsa, รศ.พิษณุ ตุลยกุล, Thai Quoc Hieu, Nguyen Van Han, วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ปัจจัยเสี่ยง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง เอช 5 เอ็น 1 ในสัตว์ปีกของจังหวัด Tien Giang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หน้า 108-125
2559 สินีพรรณ ภูวนันท์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ชัยเทพ พูลเขตต์, การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณในการนำไวรัสปากและเท้าเปื่อย เข้าสู่โรงเรือนสุกรของฟาร์มมาตรฐานผ่านการปนเปื้อนของมนุษย์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2559, หน้า 488-499
2559 อมรเทพ อาชวกุลเทพ, ศิริพร คงสร้อย, สุวิชา เกษมสุวรรณ, การประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาดบู๊ทในฟาร์มสัตว์ปีก, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, มกราคม 2559, หน้า 168-173
2558 บุณฑริกา กระจ่างวงษ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, วราพร พิมพ์ประไพ, ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับจำนวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมน้ำนมดิบมากกว่า 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ของฟาร์มโคนมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วารสารสัตวแพทย์ (Journal of Kasetsart Veterinarians), ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2558, หน้า 105-114
2557 เขมพรรษ บุญโญ, วัชรพงษ์ สุดดี, ภัทริน โอภาสชัยทัตต์, สุขุม สนธิพันธ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, พิษณุ ตุลยกุล, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการค้าแพะเนื้อ และความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อยโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ และโรคบรูเซลโลซีส ในจังหวัดชัยนาท, Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 58-78
2557 น.สพ.อรุณ ชุมแก้ว, วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชากรกลุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในจังหวัดสงขลา, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 47-57
2556 ธีระ รักความสุข, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ชัยเทพ พูลเขตต์, วิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง, กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ, ถนอม น้อยหมอ, การุณ ชนะชัย, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามรูปแบบการซื้อขายอาหารของฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปภัมถ์), วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2556, หน้า 138-154
2556 พิพัฒน์ อรุณวิภาส, สุวิชา เกษมสุวรรณ, จินตนา ตันเวชศอลป์, การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยผ่านคนเข้าสู่ฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ในเขตภาคตะวันออกประเทศไทย, Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2556, หน้า 1-12
2555 ธีระ รักความสุข, สุวิชา เกษมสุวรรณ, สุนิสา กินาวงศ์, การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยโคมีชีวิตเข้าพื้นที่ภาคตะวนออกของประเทศไทย, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2555, หน้า 47-59
2554 ภัทริน โอภาสชัยทัตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, สุขุม สนธิพันธ์, วัชรพงษ์ สุดดี, เขมพรรษ บุญโญ, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, ความชุกทางซีร้มและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2554, หน้า 32-41
2554 วัชรพงษ์ สุดดี, ภัทริน โอภาสชัยทัตต์, สุขุม สนธิพันธ์, เขมพรรษ บุญโญ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลโลซีสในแพะเนื้อของจังหวัดชัยนาท, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2554, หน้า 42-50
2554 โรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ, ธีระ รักความสุข, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ผลของขนาดวัคซีนต่อแอนติบอดีในซีรัมต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะเนื้อ, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2554, หน้า 21-31
2552 สลินดา บุตรกินรี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รังรอง ยกส้าน, Effects of biodegradable coating on barrier properties of paperboard food packaging, Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, กุมภาพันธ์ 2552
2552 อินถา พวงสุวรรณ, พิษณุ ตุลยกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Descriptive study on risk factors association with Foot and Mouth Disease outbreak in cattle in Vientiane, The Capital City of Lao People’s Democratic Republic., เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2552, หน้า 97-106
2551 นางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, พรชัย ราชตนะพันธุ์, ธีระวรรณ บุญยวรรณ, The improvement of water resistance property of paperboard by SF6 plasma, Journal of Matals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2551 - กุมภาพันธ์ 2552, หน้า 153-156
Year
National Journal
82
2565 Asten, M.W., Yong, A., Foti, S., Hayashi, K., Martin, A.J., Stephenson, W.J., Cassidy, J.F., Coleman, J., Nigbor, R., Castellaro, S., Chimoto, K., Cornou, C., Cho, I., Hayashida, T., Hobiger, M., Kuo, C.-H., Macau, A., Mercerat, E.D., Molnar, S., ภาสกร ปนานนท์, Pilz, M., งามทิพย์ ภู่วโรดม, Sรกez, E., Wathelet, M., Yamanaka, H., Yokoi, T., Zhao, D., An assessment of uncertainties in V S profiles obtained from microtremor observations in the phased 2018 COSMOS blind trials, Journal of Seismology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2565
2565 Nantapreecha, K., Pratheepthinthong, S., อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Novel, bioactive film based on methylcellulose incorporated with quercetin-loaded nanoparticles: Bifunctional antioxidant and ultraviolet-shielding properties, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2565, หน้า 121-138
2565 ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effect of high-pressure food processing on selected flexible packaging: Structure, physicochemical properties, and migration, Journal of Food Engineering, ปีที่ 321, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2565
2564 Tipsarp Kittisiam, วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Krishna Kumar Thakur, Analyses of Contact Networks of Community Dogs on a University Campus in Nakhon Pathom, Thailand, Veterinary Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2564, หน้า 29
2564 Anna Langguth, กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, Napasaporn Wannapong, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Steffen Ortmann, Ad Vos, Michael B?er, Comparative Study of Optical Markers to Assess Bait System Efficiency Concerning Vaccine Release in the Oral Cavity of Dogs, Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2564, หน้า 138
2564 Karoon Chanachai, Vilaiporn Wongphruksasoong, Ad Vos, กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, Ratanaporn Tangwangvivat, Onpawee Sagarasaeranee, Paisin Lekcharoen, Porathip Trinuson, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Feasibility and Effectiveness Studies with Oral Vaccination of Free-Roaming Dogs against Rabies in Thailand, Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2564, หน้า 571-1-12
2564 Thitsartarn, W, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Superhydrophobicity of paperboard packaging by hierarchical surface roughness modification of polylactic acid electrospraying, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, ปีที่ 154, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2564, หน้า 10619
2564 Weerapong Thanapongtharm, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Vilaiporn Wongphruksasoong, Khemmapat Boonyo, ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, Anuwat Wiratsudakul, Marius Gilbert, กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, Spatial Distribution and Population Estimation of Dogs in Thailand: Implications for Rabies Prevention and Control, Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 790701, ธันวาคม 2564
2564 บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, อำพร เสน่ห์, Effect of overall migration on tensile properties of biobased plastics containing polylactic acid, thermoplastic starch and zeolite, AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2564, หน้า 611-617
2564 รวิพิมพ์ ฉวีสุข, Burinthorn Santichiwasatianaa, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Prediction using artificial neural networks of edgewise compression strength of corrugated fiberboards, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564, หน้า 1062-1071
2563 Wasin Thitsartarn, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Water resistance improvement of paperboard by coating formulations based on nanoscale pigments, Journal of Coatings Technology and Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2563, หน้า 1609 -1617
2563 กรรณิการ์ ยิ้มนาค, เรณุมาศ ทิพย์มณี, อำพร เสน่ห์, Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/thermoplastic starch/zeolite 5A films: Effects of compounding sequence and plasticizer content, International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 1037-1045
2563 Tita Archaviboonyobul, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, Jay Jagjit Singh, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, An analysis of the influence of hand hole and ventilation hole design on compressive strength of corrugated fiberboard boxes by an artificial neural network model, Packaging Technology and Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4-5, เมษายน 2563, หน้า 171-181
2563 กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, อรวรรณ์ บุตรดี, Parinya Phawaphutayanchai, Nirut Aiyara, Katharina Bobe, Ad Vos, Virginia Friedrichs, Thomas M?ller, Conrad M. Freuling, Karoon Chanachai, Humoral Immune Response of Thai Dogs after Oral Vaccination against Rabies with the SPBN GASGAS Vaccine Strain, Vaccines , ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2563, หน้า 1-14
2563 เกดประวีณ ฮั่นตระกูล, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, Effects of pea protein on properties of cassava starch edible films produced by blown-film extrusion for oil packaging, Food Packaging and Shelf-life, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2563, หน้า 1-100480-11
2563 น.ส.กนกพร พัฒนศรีวงศ์, นวพร วรรณวิศาล, ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of a novel Mohr’s salt-based indicator for monitoring sea bass (Lates calcarifer) fillet spoilage in chilled storage, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563, หน้า 633-640
2562 Garalde, R.A., Thipmanee, R., ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, อำพร เสน่ห์, The effects of blend ratio and storage time on thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) films, Heliyon, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2562
2562 Khan, M.R., Chinsirikul, W., อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Combined effects of natural substances and modified atmosphere packaging on reducing enzymatic browning and postharvest decay of longan fruit, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2562
2562 Pattanayaiying, R, อำพร เสน่ห์, Photjanataree, P, Cutter, CN, Thermoplastic starch/polybutylene adipate terephthalate film coated with gelatin containing nisin Z and lauric arginate for control of foodborne pathogens associated with chilled and frozen seafood, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, ปีที่ 290, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 59-67
2562 กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, สพ.ญ.วรรธิดา ห.เพียรเจริญ, ศุภร ทองยวน, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, Rapid community dog assessment in rabies endemic area, International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 35-35
2562 ชัยเทพ พูลเขตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Sithong Phiphakhavong, Intha Phouangsouvanh, Khamphouth Vongxay, Man Sub Shin, Wantanee Kalpravidh, Jan Hinrichs, Social network analysis for the assessment of pig, cattle and buffalo movement in Xayabouli, Lao PDR, PeerJ, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 1-11
2561 Vanit, S., อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effect of heat treatment temperature on properties of electrosprayed paperboard, Packaging Technology and Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 61-69
2561 สุวิชา เกษมสุวรรณ, Karoon Chanachai, ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, Kitipat Sujit, Ad Vos, Field Studies Evaluating Bait Acceptance and Handling by Free-Roaming Dogs in Thailand, Veterinary sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2561
2561 Nilmanee, S, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Pisuchpen, S, Yoxall, A, Seal Strength Evaluation of Flexible Plastic Films by Machine Testing and Human Peeling, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2561, หน้า 1508-1517
2561 Phimpraphai, W., Tangkawattana, S., สุวิชา เกษมสุวรรณ, Sripa, B., Social Influence in Liver Fluke Transmission: Application of Social Network Analysis of Food Sharing in Thai Isaan Culture, Advances in Parasitology, ปีที่ 101, สิงหาคม 2561, หน้า 97-124
2561 Suwanamornlert, P., สมศิริ แสงโชติ, Chinsirikul, W., อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Antifungal activity of plant-derived compounds and their synergism against major postharvest pathogens of longan fruit in vitro, International Journal of Food Microbiology, ปีที่ 271, มีนาคม 2561, หน้า 8-14
2561 วราพร พิมพ์ประไพ, ผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา, Social influence in liver fluke transmission: Application of network analysis of food sharing in Thai Isaan culture, Advances in Parasitology, ปีที่ 101, ฉบับที่ 101, พฤษภาคม 2561, หน้า 97-124
2560 Delabouglise, A, Antoine-Moussiaux, N, Tatong, D, Chumkaeo, A, Binot, A, Fournie, G, Pilot, E, Phimpraphi, W, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Paul, MC, Duboz, R, Salem, G, Peyre, M, Cultural Practices Shaping Zoonotic Diseases Surveillance: The Case of Highly Pathogenic Avian Influenza and Thailand Native Chicken Farmers, TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2560, หน้า 1294-1305
2560 Khan, M.R., Sripethdee, C., Chinsirikul, W., อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Effects of film permeability on reducing pericarp browning, preventing postharvest decay and extending shelf life of modified atmosphere-retail packaged longan fruits, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2560, หน้า 1925-1931
2560 วราพร พิมพ์ประไพ, Tangkawattana, S., Sereerak, P., สุวิชา เกษมสุวรรณ, Sripa, B., Social network analysis of food sharing among households in opisthorchiasis endemic villages of Lawa Lake, Thailand, Acta Tropica, ปีที่ 169, กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 150-156
2559 Netrabukkana, P., Robertson, I. D., สุวิชา เกษมสุวรรณ, Wongsathapornchai, K., Fenwick, S., Assessing Potential Risks of Influenza A Virus Transmission at the Pig-Human Interface in Thai Small Pig Farms Using a Questionnaire Survey, TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2559, หน้า E135-E139
2559 Richards, J.R., Velez, J.G., Songtipya, L., อำพร เสน่ห์, Thies, M.C., Fluid-phase behavior of the guaiacol + CO2 system at high pressures, Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, มีนาคม 2559, หน้า 95-99
2559 Saelo, S, Assatarakul, K, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Fabrication of Novel Bioactive Cellulose-Based Films Derived from Caffeic Acid Phenethyl Ester-Loaded Nanoparticles via a Rapid Expansion Process: RESOLV, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 64, ฉบับที่ 35, กันยายน 2559, หน้า 6694-6707
2559 Songtipya, L., Thies, M.C., อำพร เสน่ห์, Effect of rapid expansion of subcritical solutions processing conditions on loading capacity of tetrahydrocurcumin encapsulated in poly(l-lactide) particles, Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 113, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2559, หน้า 119-127
2559 Thanapongtharm, W., Linard, C., Chinson, P., สุวิชา เกษมสุวรรณ, Visser, M., Gaughan, A.E., Epprech, M., Robinson, T.P., Gilbert, M., Spatial analysis and characteristics of pig farming in Thailand, BMC Veterinary Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2559
2559 Thipmanee, Ranumas, Lukubira, Sam, Ogale, Amod A., อำพร เสน่ห์, Enhancing distributive mixing of immiscible polyethylene/thermoplastic starch blend through zeolite ZSM-5 compounding sequence, CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 136, ฉบับที่ -, มกราคม 2559, หน้า 812-819
2559 ชัยเทพ พูลเขตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, S. Seng, C. Keartha, C. Sokmao, M. Shin, W. Kalpravidh, J. Hinrichs, Social network analysis of cattle movement in Kampong Cham, Kampong Speu and Takeo, Cambodia, Acta Tropica, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2559, หน้า 44-49
2559 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Developing a novel colorimetric indicator for monitoring rancidity reaction and estimating the accelerated shelf life of oxygen-sensitive dairy products, International Food Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2559, หน้า 1092-1099
2559 รุ่งกานต์ บุญนาถกร, อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants, , ปีที่ 67, สิงหาคม 2559
2558 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chularat Ponnak, Natthaphon Manatphrom, Impact of Production and Conversion Processes on the Carbon Footprint of Flexible Plastic Films, Packaging Technology and Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2558, หน้า 519-528
2558 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Wasin Permyanwattana, Development of Starch/Shellac-Based Composites for Food Contact Applications, Journal of Thermoplastic Composite Materials, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2558, หน้า 597-609
2558 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Trade-off analysis of packaging attributes for foods and drinks, British Food Journal, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2558, หน้า 139-156
2558 Mathilde C. Paul, Muriel Figui?, Attawit Kovitvadhi, Sophie Valeix, ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ชัยเทพ พูลเขตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Christian Ducrot, Francois Roger, Aur?lie Binot, Collective resistance to HPAI H5N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social anthropology study, Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 120, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2558, หน้า 106-114
2558 Vergne, Timothee, Paul, Mathilde C., Chaengprachak, Wanida, Durand, Benoit, Gilbert, Marius, Dufour, Barbara, Roger, Francois, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Grosbois, Vladimir, Zero-inflated models for identifying disease risk factors when case detection is imperfect: Application to highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand (vol 114, pg 28, 2014), PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 119, ฉบับที่ 3-4, พฤษภาคม 2558, หน้า 237-237
2557 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Kansuda Junsrisuriyawong, Raweeporn Sangmahamad, Pattaree Tangmongkollert, Effects of microwave heating on the migration of substances from melamine formaldehyde tableware, Food Additives & Contaminant: Part A, ปีที่ 31, ฉบับที่ 9, กันยายน 2557, หน้า 1616-1624
2557 นางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์, อำพร เสน่ห์, Surface coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through rapid expansion of supercritical CO2 solutions, Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2557, หน้า 106-112
2557 Archaviboonyobul, T, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Sane, S, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สมพร คงเจริญเกียรติ, Water Resistance and Barrier Properties Improvement of Paperboard by Poly(Lactic Acid) Electrospraying, PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2557, หน้า 341-352
2557 Vergne, T., Paul, M.C., Chaengprachak, W., Durand, B., Gilbert, M., Dufour, B., Roger, F., สุวิชา เกษมสุวรรณ, Grosbois, V., Zero-inflated models for identifying disease risk factors when case detection is imperfect: Application to highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand, Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, เมษายน 2557, หน้า 28-36
2557 นางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, สุดสาย ตรีวานิช, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of a food spoilage indicator for monitoring freshness of skinless chicken breast, Talanta, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2557, หน้า 547-554
2556 อำพร เสน่ห์, นางสาวลดาวัลย์ สงฆ์ทิพย์, Effect of concentration and degree of saturation on co-precipitation of catechin and poly(L-lactide) by the RESOLV process, The journal of supercritical fluids, ปีที่ 2013(75), ฉบับที่ -, มีนาคม 2556, หน้า 72-80
2556 Netrabukkana, P, Robertson, I, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Wongsathapornchai, K, Fenwick, S, Risk of influenza A transmission at the pig-human interface in small pig farms in rural Thailand, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, ปีที่ 42, มิถุนายน 2556, หน้า S105-S105
2556 ชัยเทพ พูลเขตต์, พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, Social network analysis used to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, Thailand, Research in Veterinary Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2556, หน้า 82-86
2556 ชัยเทพ พูลเขตต์, พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, นันทวัน ญาติบรรทุง, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ดร.ดวงกมล แต้มช่วย, ธีระ รักความสุข, Social Network Analysis for Assessment of Avian Influenza Spread and Trading Patterns of Backyard Chickens in Nakhon Pathom, Suphan Buri and Ratchaburi, Thailand, Zoonoses and Public Health, ปีที่ 60, ฉบับที่ 6, กันยายน 2556, หน้า 448-455
2556 ธีระ รักความสุข, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ชัยเทพ พูลเขตต์, กมลทิพย์ เพ็งหิรัญ, ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยของฟาร์มโคนมรายย่อย สหกรณ์โคนมหน่องโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ปี 2554, วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2556, หน้า 38-49
2556 ธีราภรณ์ เมฆอรุณ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, หทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, รัชนีกร มิ่งขวัญ, รศ. สุธา ขาวเธียร, พิษณุ ตุลยกุล, ปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีและโลหะหนักในน้ำที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย, The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557, หน้า 581-588
2555 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chularat Ponnak, Natthaphon Manatphrom, Comparative Carbon Footprint of Packaging Systems for Tuna Products, Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - กันยายน 2555, หน้า 249-257
2555 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Pattaree Tangmongkollerta, An attempt to estimate service terms of tableware made of amino resins, Food Additives & Contaminants: Part A, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2555, หน้า 1791-1799
2555 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น.ส.สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, รศ.ธีระวรรณ บุญวรรณ, ผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, Sane, S., Effects of Treatment Time by Sulphur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard, PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 19-30
2555 อำพร เสน่ห์, Effect of Zeolite 5A on Compatibility and Properties of Linear Low-Density Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend, Journal of Applied Polymer Science , ปีที่ 126, ฉบับที่ S1, ตุลาคม 2555, หน้า E251-E258
2555 นิอร รัตนภพ, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, สุวิชา เกษมสุวรรณ, วราพร พิมพ์ประไพ, ศุภชาติ ปานเนียม, Prevalence and risk factors for intestinal parasite infection in goats raised in Nakhon Pathom Province, Thailand, Tropical Animal Health Production, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, เมษายน 2555, หน้า 741-745
2555 Piwsawang, J., ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Mechanical properties and morphologies of PP/Co-PP/Talc composites for microwave application, Advanced Materials Research, ปีที่ 626, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2555, หน้า 711-715
2555 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antioxidant Activities of Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles and Their Activities after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 60, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2555, หน้า 5388-5399
2555 พิษณุ ตุลยกุล, อลงกต บุญสูงเนิน, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, นางสาว รามนรีย์ เนตรวิเชียร, รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. in Feeds, Reused Water, Wastewater and Manure from Swine Farms: A Case Report, Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555, หน้า 882-893
2555 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Gheewala, S.H., Kanyarushoki, C., Hospido, A., van der Werf, H., งามทิพย์ ภู่วโรดม, Bonnet, S., Aubin, J., Teresa Moreira, M., Feijoo, G., Product carbon footprinting in Thailand: A step towards sustainable consumption and production?, Environmental Development, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2555, หน้า 100-108
2554 งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วาณี ชนเห็นชอบ, Survey of counterfeit melamine tableware available on the market in Thailand, and its migration, Food Additives & Contaminants: Part A, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2554, หน้า 251-258
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Natthapicha Supprathanporn, Water Resistance, Compression Strength and Dynamic Mechanical Analysis of Corrugated Board Coated with Bio-Based Materials, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554, หน้า 1138-1149
2554 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, Co-precipitation of asiatic acid and poly(L-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents, Journal of nanoparticle research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2554, หน้า 4001-4013
2554 พิษณุ ตุลยกุล, อลงกต บุญสูงเนิน, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, จุรีย์ ปานกำเหนิด, สุวรรณา ทิพยรักษ์, หทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, รัชนีกร มิ่งขวัญ, รามนรีย์ เนตรวิเชียร, รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms, Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2554, หน้า 991-997
2553 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chackapan Ngaowthong, A Simple Permeation Test Cell for Dual Application, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2553, หน้า 107-115
2553 นางสาวสุทธิ์สุดา วานิช, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial effects of coating solution containing clove oil and hydrophobic starch for coating paperboard, Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2010(3), ฉบับที่ 02, มีนาคม 2553, หน้า 204-212
2552 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Wiphavee Tarakhet, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, Antimicrobial Effects of Herb Extracts and Their Applications in Edible Films, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2552, หน้า 760-767
2552 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, Formation of retinyl palmitate-loaded poly(L-lactide) nanoparticles using rapid expansion of supercritical solutions into liquid solvents (RESOLV), The Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2552, หน้า 230-237
2552 สุวรัตน์ รักช่วย, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial effects of vanillin coated solution for coating paperboard intended for packaging bakery products, Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2552, หน้า 138-147
2552 นางสาวณิสากร อินทร์เทียม, บุญเกื้อ วัชรเสถียร, นางพรทิพย์ วิสารทานนท์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร.สุรเชษฐ์ จามรมาน, Mortality of Platydema waterhousei exposed to carbon dioxide and nitrogen atmospheres, ScienceAsia, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 35, กันยายน 2552, หน้า 242-246
2550 Oni, O, Sujit, K, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, Pfeiffer, DU, Seroprevalence of leptospirosis in domesticated Asian elephants (Elephas maximus) in north and west Thailand in 2004, VETERINARY RECORD, ปีที่ 160, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2550, หน้า 368-371
2549 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Pattamaporn Boonchu, Sanivan Bao-Ban, Effect of Carrying Slots on the Compression Strength of Corrugated Board Panels, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2549, หน้า 0-0
2549 อำพร เสน่ห์, Effect of Material Properties and Processing Conditions on RESS of Poly(L-lactide), Journal of Supercritical Fluids, พฤษภาคม 2549, หน้า 0-0
2549 Sudarat Jerachaimongkol, วาณี ชนเห็นชอบ, อรอนงค์ นัยวิกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Modification of Cassava Starch by Esterification and Properties of Cassava Starch Ester Films, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2549, หน้า 148-151
2549 ภคมน จิตประเสริฐ, Jirawate Chedchant, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Effects of Grain Size, Reducing Sugar Content, Temperature and Pressure on Caking of Raw Sugar, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2549, หน้า 141-147
2548 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Antifungal Activity of Thai Herb and Spice Extracts against Food Spoilage Fungi, Kasetsart J. (Nat. Sci), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน 2548, หน้า 0-0
2548 อำพร เสน่ห์, The Formation of Fluorinated Tetraphenylporphyrin Nanoparticles via Rapid expansion Processes: RESS vs RESOLV, Journal of Physical Chemistry B, ปีที่ 109, ฉบับที่ 42, กันยายน 2548, หน้า 1968-1969
2542 งามทิพย์ ภู่วโรดม, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ราเชนทร์ ถาเอี้ยง, วรกัญญา วิสิทธิ์ศาสตร์, Migration Potential from Plastic Food Contact Materials Case Study: Stretch Films., KU Journal, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2542, หน้า 397-406

Conference

Year
International Conference
45
2562 Yuntia Astutisari, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Fabrication of Chitosan-Coated Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Coupled with Ionic Gelation, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 อนุชา แสนทวีสุข, อำพร เสน่ห์, การพัฒนาแผ่นดูดซับต้านจุลินทรีย์สำหรับการบรรจุเนื้อไก่สด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล, สุรันยา จารุภูมิ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, การประยุกต์วิธีตรวจวัดไมเกรชันของฟอร์มาลดีไฮด์ในกระดาษสัมผัสอาหารด้วย TENAX?, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, เสรี เจริญกิจมงคล, การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาสุกร, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาสู่อาเซียน., 16 กรกฎาคม 2559, ปทุมธานี ประเทศไทย
2557 Ladawan songtipya, รังรอง ยกส้าน, Kalyanam Nagabhushanam, Muhammed Majeed, อำพร เสน่ห์, Nanoencapsulation of tetrahydrocurcumin in poly(L-lactide) nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process, Macro 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2557, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, อำพร เสน่ห์, Effect of zeolite 5A on compatibility and properties of linear low-density polyethylene/thermoplastic starch blend, The 2nd Thailand National Research University Summit, 7 - 8 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ภุมริน รักพุดซา, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ความชุกของ Salmonella spp. ในวงจรการผลิตไก่เนื้อแบบอุตสาหกรรม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 กุมภาพันธ์ 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Kunatham, S., Inta, O., Suk-em, J., Thermoplastic Starch-based Materials for Plastic Injection Molding Industries, Inno BioPlast 2013, Queen Sirikit National Convention Center Zone A: Reception Hall & Ballroom, Bangkok, Thailand, January 24-26, 2013, Advances in Bioplastics Industry and Opportunities in Asia, 24 - 26 มกราคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Nattaporn Khanoonkon, Sarekha Woranuch, Narumol Noivoil, Thermoplastic Starch-based Materials for Blown and Cast Film Extrusion Industries, Inno BioPlast 2013, 24 - 26 มกราคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 อำพร เสน่ห์, Effect of Sodium Chloride on Miscibility of Thermoplastic Starch/Poly(butylene adipate-co-terephthalate) Blend, 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 Jitrawee Sukema, อำพร เสน่ห์, Effect of Glycerol on Miscibility of Thermoplastic Starch/Poly(ethylene-co-vinyl alcohol) Blends, 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 Ladawan songtipya, อำพร เสน่ห์, Nanoencapsulation of Catechin in Polylactide by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process, NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 นางสาวฑิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, Formation of Curcumin nanoparticles using Rapid Expansion of Subcritical Solutions into Liquid Solvents (RESOLV), NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, อำพร เสน่ห์, Effect of Zeolite 5A on Morphological and Mechanical Properties of LLDPE Composite, NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, เสรี เจริญกิจมงคล, การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว, ประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” , 7 กันยายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ธีราภรณ์ เมฆอรุณ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, พิษณุ ตุลยกุล, คุณภาพทางเคมีของน้ำที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 บุรินธร สันติชีวะเสถียร, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูก, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, นางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, กิจกรรมการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดอนุมูลอิสระของอนุภาคนาโนเคอคิวมิน, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Horticultural Congress), 18 - 20 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พลาสติกจากผลิตผลทางการเกษตร, การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, อนุภาคนาโนและแคปซูลนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสกัดพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ, งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, จิตระวี สุขเอม, อิทธิพลของสตาร์ชถั่วเขียวและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งข้าว, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, จินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ, การเตรียมและสมบัติของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อำพร เสน่ห์, อรวรีย์ ราชรักษ์, การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยอนุภาคนาโนฟลูออโรพอลิเมอร์โดยเทคนิคการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวณัฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, รังรอง ยกส้าน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อิทธิพลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวสุทธ์สุดา วานิช, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ประสิทธิผลของกระดาษต้านจุลินทรีย์ที่เคลือบด้วยนํ้ามันกานพลูในตัวพาแป้งดัดแปร, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Nattaporn Khanoonkon, Chanakorn Yokesahachart, Laddawan Songthipya, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, Thermoplastic Starch-based Materials for Packaging: Preparation and Compounding, The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Sarekha Woranuch, Chindawan Punchangcharoen, Ornwaree Ratcharak, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, Thermoplastic starch based material for flexible packaging, the 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Sumana Kunathan, Ranumas Thipmanee, Jitrawee Suk-em, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, Thermoplastic Starch-based Materials for Rigid Packaging, The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ชัยเทพ พูลเขตต์, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธานีรัตน์ สานติวัตร, น.สพ.จำลอง วรศรี, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ธีระ รักความสุข, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ชัยเทพ พูลเขตต์, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, พิษณุ ตุลยกุล, จุรีย์ ปานกำเหนิด, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, สุวรรณา ทิพยรักษ์, สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, อาสูตร สงวนเกียรติ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธานีรัตน์ สานติวัตร, อรวรรณ์ บุตรดี, น.สพ.มนัสชัย วัฒนกุล, การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ณัฏฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, รังรอง ยกส้าน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ผลของความเข้มข้นและชนิดของสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 พิษณุ ตุลยกุล, อาสูตร สงวนเกียรติ, ธานีรัตน์ สานติวัตร, สุวิชา เกษมสุวรรณ, การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สุมนา คุณาธรรม, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Effect of Calcium Carbonate on Mechanical and Barrier Properties of Thermoplastic Flour and its Blends with Poly(Lactic Acid), the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 Ratanapat Hunsa-Udom, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Thana Thanadechakul, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชีวฐานที่เคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในการกำจัดแก๊สเอทิลีน, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, อำพร เสน่ห์, พรชัย ราชตนะพันธ์, ธีระวรรณ บุญยวรรณ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, The improvement of water resistance property of paperboard by SF6 plasma, 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อำพร เสน่ห์, The Formation of Coenzyme Q10 Nanoparticles by Rapid expansion of Supercritical Solutions, The 1st NanoThailand Symposium (NTS) 2008, 6 - 8 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นายเจนยุทธ์ ศรีหิรัญ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, การวิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกไร้ฝาโดยวิธีไฟไนต์อิลิเม้นต์, แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ปี 2551 , 1 - 2 เมษายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สลินดา บุตรกินรี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รังรอง ยกส้าน, Effect of Biodegradable coatings on barrier properties of paperboard food packaging, 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 พิษณุ ตุลยกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, จุรีย์ ปานกำเหนิด, สุธา ขาวเธียร, ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี., การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 26 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 นวพร วรรณวิศาล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, วาณี ชนเห็นชอบ, ผลของการเคลือบออกซิไดซ์สตาร์ชที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์, Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม 2549
2549 ณัฐชนก อมรเทวภัทร, เสกสม อาตมางกูร, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ผลของขนาดอาหารอัดเม็ดต่อสมรรภภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะ ในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2549
2549 ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, ธีระพล ศิรินฤมิตร, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ปัจฉิมา สิทธิสาร, นพกฤษณ์ จันทิก, การตรวจติดตามโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขสุขภาพดีที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2547, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ภคมน จิตประเสริฐ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, ผลของขนาด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ อุณหภูมิ และ ความดันต่อการเกิดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายดิบ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 สุดารัตน์ จีรชัยมงคล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, อรอนงค์ นัยวิกุล, การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมันสำปะหลัง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 31 มกราคม 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
81
2562 วราพร พิมพ์ประไพ, ชัยเทพ พูลเขตต์, วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Trade pattern and Social network analysis of Nile Tilapia production in central region, Thailand, Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2562, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2562 อรรถวิทย์ โกวิทวที, Pipatpong Chundang, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, PRODUCTION NETWORK OF MEAT RABBIT IN THAILAND, Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2562, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2561 Phimpraphai, W., Tangkawattana, S., สุวิชา เกษมสุวรรณ, Sripa, B., Social Influence in Liver Fluke Transmission: Application of Social Network Analysis of Food Sharing in Thai Isaan Culture, Advances in Parasitology, 1 สิงหาคม 2561
2561 ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, เสรี เจริญกิจมงคล, An Assesment of Farm to Table Strategy in Thailand, International Annual Conference on Public and Business Administration Research(PBAR-Aug-2018/ August 25-26,2018 Tokyo,Japan) Tokyo, Japan, 25 - 26 สิงหาคม 2561, tokyo ญี่ปุ่น
2560 ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, เสรี เจริญกิจมงคล, An Evaluation of Food Safety Strategy in Thailand: knowledge of Pig Farmers, 2017International Symposium on Economics and Social Science-Summer Session (ISESS- Summer 2017) , 25 สิงหาคม 2560, Sapporo ญี่ปุ่น
2559 Nuttavadee Pamaranon, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, Quantitative Risk Assessment of the Introduction of Foot and Mouth Diseases Virus into Fattening Pig Farms in the Compartmentalization, Internation Conference on Veterinary Science 2016 (ICVS 2016), 23 - 25 พฤศจิกายน 2559, อื่นๆ ประเทศไทย
2559 รุ่งกานต์ บุญนาถกร, อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants, International Symposium on Materials Application and Engineering, SMAE 2016, 29 กรกฎาคม 2559, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2558 ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, เสรี เจริญกิจมงคล, The Assessment of the Farm-to-Table Strategy, 2015 Prague International Academic Conference on Social Sciences , 6 - 9 กันยายน 2558, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2558 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Nattaporn Khanoonkon, Chanakorn Yokesahachart, Narumol Noivoil, Khanh Minh Dang, Effect of starch and plasticizer types and fiber content on properties of polylactic acid/thermoplastic starch blend, ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research, 17 - 18 กันยายน 2558, Hotel Mediterraneo, Rome, Italy สาธารณรัฐอิตาลี
2558 วราพร พิมพ์ประไพ, ศุภร ทองยวน, นาง อนงค์ กมลกลทีป์, น.สพ.สันต์ ภัทรพิพัฒน์โภค, สุวิชา เกษมสุวรรณ, อภินันท์ สุประเสริฐ, Participatory Epidemiology as a Useful Tool to Assess Flood Driven Diseases in Ban Sang District, Prachin Buri Province, Global Health Institute Thailand 2015, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2557 Suranya Charubhum, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Development of food consumption database for Exposure Assessment to Migrating Substances from Food Contact Papers, The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 วราพร พิมพ์ประไพ, ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา, ชัยเทพ พูลเขตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศ.บรรจบ ศรีภา, Pattern of fresh-water fish sharing for household consumption using participatory epidemiology and social networkin 10 villages of Lawa Lake, Thailand, Neglected Tropical Disease Conferrence NTDASIA2014, 16 - 17 กันยายน 2557, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 ศุภร ทองยวน, ปัจฉิมา สิทธิสาร, วราพร พิมพ์ประไพ, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, ชลาลัย เรืองหิรัญ, พิษณุ ตุลยกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Impact of Flooding on Water Quality in Flood Affected Areas in Prachinburi Province, Thailand, การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39, 17 ธันวาคม 2557 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2557 ศุภร ทองยวน, ปัจฉิมา สิทธิสาร, วราพร พิมพ์ประไพ, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, ชลาลัย เรืองหิรัญ, พิษณุ ตุลยกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Role of Veterinary School in Flooded Areas of Eastern Thailand in 2013, 13th Meeting of Asian Association of Veterinary Schools and One Health Forum Korea 2014, 10 กรกฎาคม 2557 - 4 กุมภาพันธ์ 2558, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2556 อำพร เสน่ห์, นางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์, Improvement of Moisture Resistance of a Biodegradable Material by Coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through Rapid Expansion of Supercritical Solutions Process, Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556, มอนทรีออล แคนาดา
2556 นางทิฆัมพร น้อยกล่ำ, นางสาวอรทัย อินทะ, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Nanocapsulation of Ascorbyl Dipalmitate in Chitosan via Rapid Expansion of Subcritical Solutions followed by Ionic Crosslinking, 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวจินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ, อำพร เสน่ห์, Effect of Sodium Chloride on Properties of Thermoplastic Starch/Poly(butylenes adipate-co-terephthalate) Blend, 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, Preparation of Curcumin Nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Technique for Antimicrobial Packaging Application, Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556, มอลทรีออล แคนาดา
2556 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, Sam Lukubira, Prof. Amod A. Ogale, อำพร เสน่ห์, Effect of Preparation Procedure On Polyethylene/Thermoplastic Starch/Zeolite ZSM-5 Composite, 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Effect of Zeolite ZSM-5 on Morphological and Mechanical Properties of Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend, 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit, 1 - 5 เมษายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวลดาวัลย์ สงทิพย์, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Influence of Rapid Exapansion Processing Conditions on Co-precipitation of Catechin and Polylactide Nanoparticles, 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit, 1 - 5 เมษายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Prof.Dr.Kit L. Yam, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Moisture Content and Temperature on Rancidity Reaction of Milk Powder Formula, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นางสาวจิรวดี ศัลยประดิษฐ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of Moisture Indicator for Monitoring Freshness of a Glassy Tapioca-Flour-Based Baked Product, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, สุดสาย ตรีวานิช, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of Food Spoilage Indicator for Monitoring Freshness of Fresh Skinless Chicken Breast, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Antioxidant Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles-Incorporated Cellulosebased Packaging Films on Enhancing the Shelf Life of Macadamia Nut (Macadamia integrifolia), The 26th IAPRI Symposium on Packaging 2013, 10 - 13 มิถุนายน 2556, เอสโป สาธารณรัฐฟินแลนด์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles on Properties of Antioxidant Cellulose-based Food Packaging Films, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles on Properties of Cellulose-based Packaging Films, The 26th IAPRI Symposium on Packaging 2013 , 10 - 13 มิถุนายน 2556, เอสโป สาธารณรัฐฟินแลนด์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Efficacy of Antioxidant Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles-Incorporated Cellulosebased Packaging Films on Enhancing the Shelf Life of Macadamia Nut (Macadamia integrifolia), The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Pattanasupong, A., ศศิธร ตรงจิตภักดี, Biodegradable film from polylactic acid/thermoplastic starch blends, 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2555 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chularat Ponnak, Natthaphon Manatphrom, Contribution of packaging to the carbon footprint of canned tuna, The 8th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector, 2 - 4 ตุลาคม 2555, Saint Malo สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2555 Piwsawang, J., ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Mechanical properties and morphologies of PP/Co-PP/Talc composites for microwave application, 2012 International Conference on Advanced Materials Engineering and Technology, ICAMET 2012, 28 พฤศจิกายน 2555
2555 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, A Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness to Indicate Shelf Life of Oxygen-Sensitive Dairy Products, The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555, ชางวอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, นางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, ผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, รศ. ธีระวรรณ บุญวรรณ, Effects of Treatment Time by Sulfur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2554, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นางสาวสุทธิสุดา วานิช, Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2554, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, Supatee Kitkha, นรุตม์ ทะนานทอง, อลงกต บุญสูงเนิน, สุวิชา เกษมสุวรรณ, The preliminary study of correlation between farm size, stockperson numbers and production efficiency of swine farming in Thailand, Asian Pig Veterinary Society Conference 2011, 7 - 8 มีนาคม 2554, ชลบุรี ประเทศไทย
2554 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2554, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 นางสาวจิรวดี ศัลยประดิษฐ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Moisture sorption isotherm and texture of glassy tapioca-flour-based baked products, The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, สุดสาย ตรีวานิช, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Volatile compounds as quality indicators of fresh chicken and possible application in intelligent packaging, The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antioxidant Activities of Curcumin Nanoparticles and Their Activities after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2554, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 นิอร รัตนภพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, สุขุมาลย์, Introduction and exposure assessment of Haemonchus contortus from captive small ruminants to wild small ruminants in Regional Bureau of Animal Health and Sanitary 7th of Thailand, International Conference on Elephant and Wildlife Health Management in Asia, 5 - 9 กันยายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นิอร รัตนภพ, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, สุวิชา เกษมสุวรรณ, วราพร พิมพ์ประไพ, Prevalence and risk factors for intestinal parasite infection in goats raised in Nakornpathom Province, Thailand, The International Conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN, 9 - 10 มิถุนายน 2554, ขอนแก่น ประเทศไทย
2554 เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, เสรี เจริญกิจมงคล, An Evaluation of Food Safety Strategy of The Ministry of Agricutural and Cooperatives in Thailand, International Conference on Asian Food Security (ICAFS) ’Feeding Asia in the 21 st Century: Building Urban-Rural Alliance’ , 10 - 12 สิงหาคม 2554, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2553 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, Co-precipitation of asiatic acid and poly(l-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents, NanoBioTech-Montreux 2010, 15 - 17 พฤศจิกายน 2553, สมาพันธรัฐสวิส
2553 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, การเตรียมอนุภาคนาโนเคอร์คิวมินด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายกึ่งวิกฤต, International Conference on Antimicrobial Research, 3 - 5 พฤศจิกายน 2553, ราชอาณาจักรสเปน
2553 อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, จำรัส ลิ้มตระกูล, Nanoencapsulation of ascorbyl dipalmitate in chitosan by rapid expansion of subcritical solutions coupled with ionic gelation, NanoBioTech-Montreux 2010, 15 - 17 พฤศจิกายน 2553, สมาพันธรัฐสวิส
2553 นส.จุฑาแก้ว วรกิจติวาณิช, ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Viscoelastic Properties of Corrugated Board, The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2553, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 นส.สุวรัตน์ รักช่วย, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial Paperboard Packaging for Bakery Product, The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2553, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 ปริวรรต พูลเพิ่ม, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ประภา ทรงจินดา, A study of cleaning methods on number of bacterial count on farrowing crates in pig farms, Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouber, Canada, 18 - 21 กรกฎาคม 2553, Vancouver แคนาดา
2553 พิษณุ ตุลยกุล, อลงกต บุญสูงเนิน, สุวิชา เกษมสุวรรณ, รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, The Assessment of Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. Contamination in Feeds, Wastewater and Water Uses in Swine Farms, The 14th AAAP Animal Sciences Congress, 26 - 28 สิงหาคม 2553, Pingtung ไต้หวัน
2552 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, อำพร เสน่ห์, ธีระวรรณ บุญยวรรณ, พรชัย ราชตนะพันธ์, Improving The Water ResistanceProperty Of Paperboard For PackagingApplication By Sf6 Plasma., 24th IAPRI Symposium on Packaging, 17 - 19 พฤษภาคม 2552, Greenville เซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
2552 อำพร เสน่ห์, Production of Nanoparticles from Centella asiatica Bioactive Compounds via Rapid Expansion of Supercritical Solutions Process, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 นางสาวจุฑาแก้ว วรกิตวานิช, ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Viscoelastic Properties of Corrugated Board under Stimulated Temperature, Asian Conference on Thermal Analysis and Applications (ASTA2009), 17 - 18 ธันวาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุทธ์สุดา วานิช, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial Effects of Coating Solution Containing Clove Oil and Hydrophobic Starch for Coating Paperboard , Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2552 สุวรัตน์ รักช่วย, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial Effects of Vanillin Coating Solution for Coating Paperboard intended for Bakery Products Packaging, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effects of dry strength and sizing agents for improving mechanical properties of oil palm pulp-molded packaging, 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 งามทิพย์ ภู่วโรดม, นายจักรพันธ์ เงาทอง, Prototype test cell for gas transmission rate measurement through plastic packaging, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Consumers’ perspectives and trade-off on packaging functions, 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2551, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สุวิชา เกษมสุวรรณ, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ชัยเทพ พูลเขตต์, ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, ปัจฉิมา สิทธิสาร, อาสูตร สงวนเกียรติ, ธีระ รักความสุข, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์, Risk assessment of introduction of HPAI to commercial broiler farms in Thailand, The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สุวิชา เกษมสุวรรณ, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ธีระ รักความสุข, อาสูตร สงวนเกียรติ, ชัยเทพ พูลเขตต์, Knowledge, Attitude and Practice of Fighting Cock Raisers in Central and Western Part of Thailand, The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2551, Pingtung ไต้หวัน
2551 สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, ศิริพร คงสร้อย, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, จุรีย์ ปานกำเหนิด, สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, สุวรรณา ทิพยรักษ์, Longitudinal study of Salmonella spp. in pig farms in Thailand, The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 Kannika Yimnak, อำพร เสน่ห์, Peter Ong, Mechanical and Barrier Properties of Nylon 6/SiO2 Nanocomposites , 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2551 กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, Metal plate can vs retort pouch: Which one is better for environment?, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Antimicrobial Peelable Coatings Incorporated with Herb Extracts, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นายเจนยุทธ์ ศรีหิรัญ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, The analysis of dimensional changes impacts on compression strength of corrugated box by finite element method, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 มิถุนายน - 12 กันยายน 2551, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นายอรรถพล ภูษณะพงษ์, วาณี ชนเห็นชอบ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Peelable coatings for fresh-cut mangoes, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Shabbir H. Gheewala, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, Analysis of environmental profiles of stand-up pouch by using life cycle assessment (LCA), 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, ปัจฉิมา สิทธิสาร, พิษณุ ตุลยกุล, เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, อาสูตร สงวนเกียรติ, ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, Veterinary Education: Problem-base Learning in Veterinary Public Health Issue., The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ธนา ธนเดชากุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Development of Ethylene Absorber on Oil Palm Pulp Sheet to Improving Shelf Life of Climacteric Produce, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นางสาวชุติมา บุษบง, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Life Cycle Environmental Impact Assessment of Krathong from Plastic Foam, 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2551, ขอนแก่น ประเทศไทย
2551 ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, ศิริพร คงสร้อย, Cross-sectional Study of MDR Salmonella Isolated from Pig Farms. , Proceeding of The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations., 28 ตุลาคม 2551
2551 พิษณุ ตุลยกุล, ปัจฉิมา สิทธิสาร, อาสูตร สงวนเกียรติ, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, ชัยเทพ พูลเขตต์, ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Development of Disease Monitoring and Follow-up System in Cattle Slaughter House., 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2551, อื่นๆ ประเทศไทย
2551 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, Development of poly(lactic acid)-starch resins for food packaging, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 วาณี ชนเห็นชอบ, วีรยา เพี้ยนผล, อศิรา เฟื่องฟูชาติ, อำพร เสน่ห์, Development of zeolite-based ethylene absorbing sachets for prolonging shelf life of climacteric fruits, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สุวิมล ศรีทอง, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, วรรณี จิรภาคย์กุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effect of Storage Conditions on Migration of Phthalate from Paper and Board Food Packaging Materials, The 16th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2008), 8 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อาสูตร สงวนเกียรติ, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, พิษณุ ตุลยกุล, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, จุรีย์ ปานกำเหนิด, สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, สุวรรณา ทิพยรักษ์, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Monitoring of Microbiological contamination in Beef Cutting process., The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 สุวิชา เกษมสุวรรณ, Epidemiology of HPAI in Thailand, International symposium of "Frontier in Epidemiology and Risk Assessment for Food Safety", 19 พฤศจิกายน - 20 กันยายน 2550, โตเกียว ญี่ปุ่น
2550 เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, Barrier Towards an Effectiveness of Information Communication on Packaging and Labels of Food and Beverages in Thailand, 5th International Packaging Congress , 22 - 24 พฤศจิกายน 2550, สาธารณรัฐตุรกี
2550 วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, อัจนา ยิ้มเจริญพรสกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง, Film forming ability of duck egg white and its water vapor barrier property, 10th International symposium on the properties of water, 2 - 7 กันยายน 2550, Bangkok
2549 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, 1.)Effect of Sizing agents coating on Physical Properties of Corrugated Linerboard in cold Storage Application 2.)Factors Influencing wastage in them Packaging Lines of Consumer Product, The 15th IAPRI World ConFerence on Packaging, 2 - 5 ตุลาคม 2549, ญี่ปุ่น
2549 K. Kitpakornsanti, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, Life Cycle Assessment of Steel Can, International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2549, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2549 ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effectiveness of Packaging and Labeling Communication for Foods and Berverages, The 15th IAPRI World Conference on packaging, 2 - 5 ตุลาคม 2549, ญี่ปุ่น