ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group
LAB02
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 23 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 18 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 16 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 27 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 12 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 16 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 23 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 18 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 16 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 27 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 12 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 16 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
9
2564 เลอพงศ์ จารุพันธ์, พัชรวัช สุริยงค์, Correlated Key Attributes for Sustainable and Universal Design: A Case Study through Meal Packaging in Thailand, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2564, หน้า 60-77
2558 Murdiati, น้ำฝน ลำดับวงศ์, Kuakpetoon, D., Effects of Emulsifier on Mixing Properties and Glass Transition Temperature of Zein-Starch Doughs, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Sci. J., ปีที่ 46, ฉบับที่ (3) supp, กันยายน - ธันวาคม 2558, หน้า 9-12
2554 โรสริน อัคนิจ, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว, วารสารเกษตร มช., ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2554, หน้า 267-274
2553 เลอพงศ์ จารุพันธ์, นางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตป.โท), Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging, วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter), ปีที่ 20, ฉบับที่ 81, พฤษภาคม - มิถุนายน 2553, หน้า 47-49
2553 เลอพงศ์ จารุพันธ์, นางสาวศิวพร บุตราช (นิสิตป.โท), องค์ประกอบทางเคมีและการผลิตเยื่อสบู่ดำสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์, วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter), ปีที่ 20, ฉบับที่ 83, กันยายน - ตุลาคม 2553, หน้า 44-47
2552 สลินดา บุตรกินรี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รังรอง ยกส้าน, Effects of biodegradable coating on barrier properties of paperboard food packaging, Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, กุมภาพันธ์ 2552
2551 นางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, พรชัย ราชตนะพันธุ์, ธีระวรรณ บุญยวรรณ, The improvement of water resistance property of paperboard by SF6 plasma, Journal of Matals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2551 - กุมภาพันธ์ 2552, หน้า 153-156
2551 เลอพงศ์ จารุพันธ์, Mechanical Properties of Oil Palm Pulp Sheets for pulp-Molded Packaging: A Preliminary Study, Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2551, หน้า 229-232
2548 รังรอง ยกส้าน, Overcoming chitosan hydrogen bond network: Another aspect of chitosan nanomaterial, Journal of Metals, Material and Minerals, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กันยายน 2548, หน้า 63-68
Year
National Journal
103
2564 Thitsartarn, W, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Superhydrophobicity of paperboard packaging by hierarchical surface roughness modification of polylactic acid electrospraying, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, ปีที่ 154, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2564, หน้า 10619
2564 Towongphaichayonte, P, รังรอง ยกส้าน, Water-soluble poly(ethylene glycol) methyl ether-grafted chitosan/alginate polyelectrolyte complex hydrogels, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 179, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2564, หน้า 353-365
2564 Yokesahachart, C, รังรอง ยกส้าน, Khanoonkon, N, Mohanty, AK, Misra, M, Effect of jute fibers on morphological characteristics and properties of thermoplastic starch/biodegradable polyester blend, CELLULOSE, ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2564, หน้า 5513-5530
2564 ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, Raksit Supthanyakul, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, รังรอง ยกส้าน, ผศ.ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์, ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starch, International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2564, หน้า 1238-1247
2563 Wasin Thitsartarn, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Water resistance improvement of paperboard by coating formulations based on nanoscale pigments, Journal of Coatings Technology and Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2563, หน้า 1609 -1617
2563 กรรณิการ์ ยิ้มนาค, เรณุมาศ ทิพย์มณี, อำพร เสน่ห์, Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/thermoplastic starch/zeolite 5A films: Effects of compounding sequence and plasticizer content, International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 1037-1045
2563 เกดประวีณ ฮั่นตระกูล, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, Effects of pea protein on properties of cassava starch edible films produced by blown-film extrusion for oil packaging, Food Packaging and Shelf-life, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2563, หน้า 1-100480-11
2563 รังรอง ยกส้าน, Injection-molded polyethylene/natural rubber blends, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 012064-
2563 Dang, KM, รังรอง ยกส้าน, Pollet, E, Averous, L, Morphology and properties of thermoplastic starch blended with biodegradable polyester and filled with halloysite nanoclay, CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563, หน้า 11639
2563 Jullanun, P., รังรอง ยกส้าน, Morphological characteristics and properties of TPS/PLA/cassava pulp biocomposites, Polymer Testing, ปีที่ 88, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563
2563 Lomthong, T, รังรอง ยกส้าน, Lumyong, S, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film, WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2563, หน้า 1961-1970
2563 Nguyen Vu, H.P., น้ำฝน ลำดับวงศ์, Fabrication of starch blend films with different matrices and their mechanical properties, Polymer Testing, ปีที่ 90, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2563, หน้า 10669
2563 Noivoil, N, รังรอง ยกส้าน, Oligo(lactic acid)-grafted starch: A compatibilizer for poly(lactic acid)/thermoplastic starch blend, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 160, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2563, หน้า 506-517
2563 Tita Archaviboonyobul, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, Jay Jagjit Singh, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, An analysis of the influence of hand hole and ventilation hole design on compressive strength of corrugated fiberboard boxes by an artificial neural network model, Packaging Technology and Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4-5, เมษายน 2563, หน้า 171-181
2563 น.ส.กนกพร พัฒนศรีวงศ์, นวพร วรรณวิศาล, ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of a novel Mohr’s salt-based indicator for monitoring sea bass (Lates calcarifer) fillet spoilage in chilled storage, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563, หน้า 633-640
2563 ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, Nattapon Rojanaton, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(L-lactic acid)-poly(ethylene glycol)-poly(L-lactic acid) triblock copolymer, Polymer Bulletin, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2563, หน้า 2309-2323
2562 Garalde, R.A., Thipmanee, R., ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, อำพร เสน่ห์, The effects of blend ratio and storage time on thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) films, Heliyon, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2562
2562 Khan, M.R., Chinsirikul, W., อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Combined effects of natural substances and modified atmosphere packaging on reducing enzymatic browning and postharvest decay of longan fruit, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2562
2562 Pattanayaiying, R, อำพร เสน่ห์, Photjanataree, P, Cutter, CN, Thermoplastic starch/polybutylene adipate terephthalate film coated with gelatin containing nisin Z and lauric arginate for control of foodborne pathogens associated with chilled and frozen seafood, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, ปีที่ 290, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 59-67
2562 Sukudom, N, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Tansin, K, Mechanical, thermal, and biodegradation behaviors of poly(vinyl alcohol) biocomposite with reinforcement of oil palm frond fiber, JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 125-133
2561 Vanit, S., อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effect of heat treatment temperature on properties of electrosprayed paperboard, Packaging Technology and Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 61-69
2561 Nilmanee, S, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Pisuchpen, S, Yoxall, A, Seal Strength Evaluation of Flexible Plastic Films by Machine Testing and Human Peeling, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2561, หน้า 1508-1517
2561 Kong, LY, Yucel, U, รังรอง ยกส้าน, Elias, RJ, Ziegler, GR, Characterization of amylose inclusion complexes using electron paramagnetic resonance spectroscopy, FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 82, กันยายน 2561, หน้า 82-88
2561 Suwanamornlert, P., สมศิริ แสงโชติ, Chinsirikul, W., อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Antifungal activity of plant-derived compounds and their synergism against major postharvest pathogens of longan fruit in vitro, International Journal of Food Microbiology, ปีที่ 271, มีนาคม 2561, หน้า 8-14
2560 จีสุดา เกตุกราย, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สิรี ชัยเสรี, วรรณี จิรภาคย์กุล, Characteristics of menthone encapsulated complex by mungbean, tapioca, and rice starches, International Journal of Food Properties , ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2560, หน้า 810-820
2560 Khan, M.R., Sripethdee, C., Chinsirikul, W., อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Effects of film permeability on reducing pericarp browning, preventing postharvest decay and extending shelf life of modified atmosphere-retail packaged longan fruits, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2560, หน้า 1925-1931
2559 Dang, K.M., รังรอง ยกส้าน, Morphological characteristics and barrier properties of thermoplastic starch/chitosan blown film, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2559, หน้า 40-47
2559 Khanoonkon, N., รังรอง ยกส้าน, Ogale, A.A., Effect of stearic acid-grafted starch compatibilizer on properties of linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown film, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 165-173
2559 Khanoonkon, Nattaporn, รังรอง ยกส้าน, Ogale, Amod A., Morphological characteristics of stearic acid-grafted starch-compatibilized linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown film, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, ปีที่ 76, ฉบับที่ -, มีนาคม 2559, หน้า 266-277
2559 Nguyen Vu, H.P., น้ำฝน ลำดับวงศ์, Starch behaviors and mechanical properties of starch blend films with different plasticizers, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 154, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2559, หน้า 112-120
2559 Richards, J.R., Velez, J.G., Songtipya, L., อำพร เสน่ห์, Thies, M.C., Fluid-phase behavior of the guaiacol + CO2 system at high pressures, Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, มีนาคม 2559, หน้า 95-99
2559 Saelo, S, Assatarakul, K, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Fabrication of Novel Bioactive Cellulose-Based Films Derived from Caffeic Acid Phenethyl Ester-Loaded Nanoparticles via a Rapid Expansion Process: RESOLV, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 64, ฉบับที่ 35, กันยายน 2559, หน้า 6694-6707
2559 Songtipya, L., Thies, M.C., อำพร เสน่ห์, Effect of rapid expansion of subcritical solutions processing conditions on loading capacity of tetrahydrocurcumin encapsulated in poly(l-lactide) particles, Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 113, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2559, หน้า 119-127
2559 Thipmanee, Ranumas, Lukubira, Sam, Ogale, Amod A., อำพร เสน่ห์, Enhancing distributive mixing of immiscible polyethylene/thermoplastic starch blend through zeolite ZSM-5 compounding sequence, CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 136, ฉบับที่ -, มกราคม 2559, หน้า 812-819
2559 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Developing a novel colorimetric indicator for monitoring rancidity reaction and estimating the accelerated shelf life of oxygen-sensitive dairy products, International Food Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2559, หน้า 1092-1099
2559 รุ่งกานต์ บุญนาถกร, อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants, , ปีที่ 67, สิงหาคม 2559
2558 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chularat Ponnak, Natthaphon Manatphrom, Impact of Production and Conversion Processes on the Carbon Footprint of Flexible Plastic Films, Packaging Technology and Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2558, หน้า 519-528
2558 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Wasin Permyanwattana, Development of Starch/Shellac-Based Composites for Food Contact Applications, Journal of Thermoplastic Composite Materials, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2558, หน้า 597-609
2558 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Trade-off analysis of packaging attributes for foods and drinks, British Food Journal, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2558, หน้า 139-156
2558 นายนวพล สุขอุดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Characteristics and properties of reinforced oil palm frond fibers (OPFF) in polyvinyl alcohol (PVA) composite for tubular-shaped trays, Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, เมษายน 2558, หน้า 3-8
2558 นายนิทัศน์ ทิพโสตนัยนะ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ผศ.สุภาภรณ์ นพกุลดิลกรัตน์, Enhancement of flexographic print quality on bleached kraft liner using nano-silica from rice husk, Progress in Organic Coatings, ปีที่ 87, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2558, หน้า 232-241
2558 Dang, K.M., รังรอง ยกส้าน, Development of thermoplastic starch blown film by incorporating plasticized chitosan, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2558, หน้า 575-581
2558 Woranuch, Sarekha, รังรอง ยกส้าน, Akashi, Mitsuru, Ferulic acid-coupled chitosan: Thermal stability and utilization as an antioxidant for biodegradable active packaging film, CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2558, หน้า 744-751
2558 วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รังรอง ยกส้าน, ธนศักดิ์ ล้อมทอง, ศรีสุดา หาญภาคภูมิ , Co-production of poly(L-lactide)-degrading enzyme and raw starch-degrading enzyme by Laceyella sacchari LP175 using agricultural products as substrate, and their efficiency on biodegradation of poly(L-lactide)/thermoplastic starch blend film, International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 104, ฉบับที่ 104, ตุลาคม 2558, หน้า 401-410
2557 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Kansuda Junsrisuriyawong, Raweeporn Sangmahamad, Pattaree Tangmongkollert, Effects of microwave heating on the migration of substances from melamine formaldehyde tableware, Food Additives & Contaminant: Part A, ปีที่ 31, ฉบับที่ 9, กันยายน 2557, หน้า 1616-1624
2557 นางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์, อำพร เสน่ห์, Surface coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through rapid expansion of supercritical CO2 solutions, Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2557, หน้า 106-112
2557 Archaviboonyobul, T, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Sane, S, สินีนาถ จริยโชติเลิศ, สมพร คงเจริญเกียรติ, Water Resistance and Barrier Properties Improvement of Paperboard by Poly(Lactic Acid) Electrospraying, PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2557, หน้า 341-352
2557 Chantarasataporn, P., Tepkasikul, P., Kingcha, Y., รังรอง ยกส้าน, Pichyangkura, R., Visessanguan, W., Chirachanchai, S., Water-based oligochitosan and nanowhisker chitosan as potential food preservatives for shelf-life extension of minced pork, Food Chemistry, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, กันยายน 2557, หน้า 463-470
2557 Inta, O., รังรอง ยกส้าน, จำรัส ลิ้มตระกูล, Hydrophobically modified chitosan: A bio-based material for antimicrobial active film, Materials Science and Engineering C, ปีที่ 42, ฉบับที่ -, กันยายน 2557, หน้า 569-577
2557 Kowittaya, C., น้ำฝน ลำดับวงศ์, Molecular weight, chain profile of rice amylopectin and starch pasting properties, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 108, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2557, หน้า 216-223
2557 นางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, สุดสาย ตรีวานิช, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of a food spoilage indicator for monitoring freshness of skinless chicken breast, Talanta, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2557, หน้า 547-554
2556 อำพร เสน่ห์, นางสาวลดาวัลย์ สงฆ์ทิพย์, Effect of concentration and degree of saturation on co-precipitation of catechin and poly(L-lactide) by the RESOLV process, The journal of supercritical fluids, ปีที่ 2013(75), ฉบับที่ -, มีนาคม 2556, หน้า 72-80
2556 นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Printing Qualities on Inkjet-Printed Paper from Varnish Coating Agent with Rice Husk Silica Particles, Advanced Materials Research , ปีที่ 626, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2556, หน้า 691-695
2556 สเรขา วรนุช, รังรอง ยกส้าน, Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: II. Application in bio-based plastics for active packaging, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 96, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2556, หน้า 586-592
2556 Chantarasataporn, P., รังรอง ยกส้าน, Visessanguan, W., Chirachanchai, S., Water-based nano-sized chitin and chitosan as seafood additive through a case study of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), Food Hydrocolloids, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2556, หน้า 341-348
2556 Woranuch, S, รังรอง ยกส้าน, Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: I. Thermal stability improvement of eugenol through encapsulation, CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 96, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2556, หน้า 578-585
2556 Woranuch, S., รังรอง ยกส้าน, Preparation, characterization and antioxidant property of water-soluble ferulic acid grafted chitosan, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 96, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2556, หน้า 495-502
2555 น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาวประไพศุทธิ์ คำทอง, Effects of heat-moisture treatment on normal and waxy rice flours and production of thermoplastic flour materials, carbohydrate polymers, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1, กันยายน 2555, หน้า 340-347
2555 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chularat Ponnak, Natthaphon Manatphrom, Comparative Carbon Footprint of Packaging Systems for Tuna Products, Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - กันยายน 2555, หน้า 249-257
2555 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Pattaree Tangmongkollerta, An attempt to estimate service terms of tableware made of amino resins, Food Additives & Contaminants: Part A, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2555, หน้า 1791-1799
2555 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น.ส.สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, รศ.ธีระวรรณ บุญวรรณ, ผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, Sane, S., Effects of Treatment Time by Sulphur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard, PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 19-30
2555 อำพร เสน่ห์, Effect of Zeolite 5A on Compatibility and Properties of Linear Low-Density Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend, Journal of Applied Polymer Science , ปีที่ 126, ฉบับที่ S1, ตุลาคม 2555, หน้า E251-E258
2555 ณัฐวดี ทองจันทร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Efficacy of activated carbon in-situ to oil palm frond paper for active packaging on mechanical properties, Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xx, เมษายน - พฤษภาคม 2555
2555 ดวงกมล โภคไพบูลย์ศักดิ์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, Surface treatment on low density polyethylene with TiO 2 nano-particles for packaging printing, Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xx, เมษายน - พฤษภาคม 2555
2555 นายณรัตน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, Simulation for Transport Pallet Cost Reduction in Pet Food Manufacturing: An Empirical Case Study, Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - ธันวาคม 2555, หน้า 311-319
2555 นิทัศน์ ทิพย์โสนัยยะ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Synthesized Silica Powder from Rice Husk for Printing Raw Materials Application, Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xxx, เมษายน - พฤษภาคม 2555
2555 อุไรวรรณ น้อยนาค, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, EFFECT OF PHTHALIC ANHYDRIDE LOADING ON ALKYD RESINS FOR PAPERBOARD COATING, Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xxx, เมษายน - พฤษภาคม 2555
2555 Piwsawang, J., ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Mechanical properties and morphologies of PP/Co-PP/Talc composites for microwave application, Advanced Materials Research, ปีที่ 626, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2555, หน้า 711-715
2555 Yuthavisuthi, P., เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Modification of mechanical properties by TiO2 nano-particle for biodegradable materials made from palm oil sludge and activated sludge cake, Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), ปีที่ 22, ฉบับที่ SUPPL.3, ธันวาคม 2555, หน้า s697-s701
2555 ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Sukhavattanakul, P., เลอพงศ์ จารุพันธ์, Structures and properties of isotactic-polypropylene/synthesized micro cellulose tray: Effects of micro cellulose loading, Advanced Materials Research, ปีที่ 626, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2555, หน้า 716-720
2555 นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม, มาศอุบล ทองงาม, รังรอง ยกส้าน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antioxidant Properties of Selected Plant Extracts and Application in Packaging as Antioxidant Cellulose-Based Films for Vegetable Oil, Packaging Technology and Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, เมษายน - พฤษภาคม 2555, หน้า 125-136
2555 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antioxidant Activities of Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles and Their Activities after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 60, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2555, หน้า 5388-5399
2555 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Gheewala, S.H., Kanyarushoki, C., Hospido, A., van der Werf, H., งามทิพย์ ภู่วโรดม, Bonnet, S., Aubin, J., Teresa Moreira, M., Feijoo, G., Product carbon footprinting in Thailand: A step towards sustainable consumption and production?, Environmental Development, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2555, หน้า 100-108
2554 งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วาณี ชนเห็นชอบ, Survey of counterfeit melamine tableware available on the market in Thailand, and its migration, Food Additives & Contaminants: Part A, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2554, หน้า 251-258
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Natthapicha Supprathanporn, Water Resistance, Compression Strength and Dynamic Mechanical Analysis of Corrugated Board Coated with Bio-Based Materials, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554, หน้า 1138-1149
2554 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, Co-precipitation of asiatic acid and poly(L-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents, Journal of nanoparticle research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2554, หน้า 4001-4013
2554 ลลิตา เขียวฉอ้อน, รังรอง ยกส้าน, Preparation, characterization and in vitro release study of carvacrol-loaded chitosan nanoparticles, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2554, หน้า 163-171
2554 Yokesahachart, C, รังรอง ยกส้าน, Effect of amphiphilic molecules on characteristics and tensile properties of thermoplastic starch and its blends with poly(lactic acid), CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 22-31
2554 สุธีรา วิทยากาญจน์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, วุฒินันท์ คงทัด, รังรอง ยกส้าน, Ragauskas, AJ, Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from oxygen/organosolv agricultural cellulose, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, ปีที่ 241, มีนาคม 2554, หน้า Amer Che
2553 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chackapan Ngaowthong, A Simple Permeation Test Cell for Dual Application, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2553, หน้า 107-115
2553 จุฑามาศ ต๊ะต้องใจ, น้ำฝน ลำดับวงศ์, Physicochemical properties and textile utilization of low- and moderate-substituted carboxymethyl rice starches with various amylose content, carbohydrate polymers, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 81, มิถุนายน 2553, หน้า 377-384
2553 นางสาวสุทธิ์สุดา วานิช, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial effects of coating solution containing clove oil and hydrophobic starch for coating paperboard, Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2010(3), ฉบับที่ 02, มีนาคม 2553, หน้า 204-212
2553 รังรอง ยกส้าน, Chirachanchai, S, Silver nanoparticle-loaded chitosan-starch based films: Fabrication and evaluation of tensile, barrier and antimicrobial properties, MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2553, หน้า 891-897
2553 รังรอง ยกส้าน, Jirawutthiwongchai, J, Arpo, K, Encapsulation of ascorbyl palmitate in chitosan nanoparticles by oil-in-water emulsion and ionic gelation processes, COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2553, หน้า 292-297
2552 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Wiphavee Tarakhet, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, Antimicrobial Effects of Herb Extracts and Their Applications in Edible Films, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2552, หน้า 760-767
2552 รังรอง ยกส้าน, Akashi, Mitsuru, Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: Preparation, characterization, and complex formation with DNA, CARBOHYDRATE POLYMERS , ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, มกราคม 2552, หน้า 95-103
2552 รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย, Silver nanoparticles dispersing in chitosan solution: Preparation by ?-ray irradiation and their antimicrobial activities, Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 115, มีนาคม 2552, หน้า 296-302
2552 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, Formation of retinyl palmitate-loaded poly(L-lactide) nanoparticles using rapid expansion of supercritical solutions into liquid solvents (RESOLV), The Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2552, หน้า 230-237
2552 Chantiga Choochottiros, รังรอง ยกส้าน, Suwabun Chirachanchai, Amphiphilic chitosan nanospheres: Factors to control nanosphere formation and its consequent pH responsive performance, Polymer, ปีที่ 50, ฉบับที่ 8, เมษายน 2552, หน้า 1877-1886
2552 Ngawhirunpat, Tanasait, Wonglertnirant, Nanthida, Opanasopit, Praneet, Ruktanonchai, Uracha, รังรอง ยกส้าน, Wasanasuk, Kaewkarn, Chirachanchai, Suwabun, Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin, COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES , ปีที่ 74, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2552, หน้า 253-259
2552 สุวรัตน์ รักช่วย, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial effects of vanillin coated solution for coating paperboard intended for packaging bakery products, Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2552, หน้า 138-147
2552 นางสาวณิสากร อินทร์เทียม, บุญเกื้อ วัชรเสถียร, นางพรทิพย์ วิสารทานนท์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร.สุรเชษฐ์ จามรมาน, Mortality of Platydema waterhousei exposed to carbon dioxide and nitrogen atmospheres, ScienceAsia, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 35, กันยายน 2552, หน้า 242-246
2551 รังรอง ยกส้าน, Suwabun Chirachanchai, Amphiphilic chitosan nanosphere: Studies on formation, toxicity, and guest molecule incorporation, BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2551, หน้า 2687-2696
2550 รังรอง ยกส้าน, Mitsuru Akashi, Preparation, structural characterization, toxicity test, and DNA release study of low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine/DNA complex., Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2550, หน้า 165-172
2549 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Pattamaporn Boonchu, Sanivan Bao-Ban, Effect of Carrying Slots on the Compression Strength of Corrugated Board Panels, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2549, หน้า 0-0
2549 อำพร เสน่ห์, Effect of Material Properties and Processing Conditions on RESS of Poly(L-lactide), Journal of Supercritical Fluids, พฤษภาคม 2549, หน้า 0-0
2549 Fangkangwanwong, J, รังรอง ยกส้าน, Chirachanchai, S, Chitosan gel formation via the chitosan-epichlorohydrin adduct and its subsequent mineralization with hydroxyapatite, POLYMER, ปีที่ 47, ฉบับที่ 18, สิงหาคม 2549, หน้า 6438-6445
2549 Sudarat Jerachaimongkol, วาณี ชนเห็นชอบ, อรอนงค์ นัยวิกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Modification of Cassava Starch by Esterification and Properties of Cassava Starch Ester Films, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2549, หน้า 148-151
2549 ภคมน จิตประเสริฐ, Jirawate Chedchant, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Effects of Grain Size, Reducing Sugar Content, Temperature and Pressure on Caking of Raw Sugar, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2549, หน้า 141-147
2548 น้ำฝน ลำดับวงศ์, Effect of Rice Varieties and Thermal Processing on Properties of Acidified Thin-Stripe Rice Noodles in Retort Pouch., Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2548, หน้า 0-0
2548 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Antifungal Activity of Thai Herb and Spice Extracts against Food Spoilage Fungi, Kasetsart J. (Nat. Sci), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน 2548, หน้า 0-0
2548 อำพร เสน่ห์, The Formation of Fluorinated Tetraphenylporphyrin Nanoparticles via Rapid expansion Processes: RESS vs RESOLV, Journal of Physical Chemistry B, ปีที่ 109, ฉบับที่ 42, กันยายน 2548, หน้า 1968-1969
2542 งามทิพย์ ภู่วโรดม, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ราเชนทร์ ถาเอี้ยง, วรกัญญา วิสิทธิ์ศาสตร์, Migration Potential from Plastic Food Contact Materials Case Study: Stretch Films., KU Journal, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2542, หน้า 397-406

Conference

Year
International Conference
80
2563 ดุษณีย์ ทองทุม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, วาณี ชนเห็นชอบ, สมบัติทางกลของเซลแกนรูปทรงเชิงเรขาคณิตของขาพาเลทรองรับสินค้าที่มีโครงสร้างแบบเเซนวิชขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 14 - 17 กรกฎาคม 2563, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2563 นายสุทธิเกียรติ เจียโรจนานนท์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, การเคลือบวานิชผสมนาโนซิลิกาเพื่อปรับปรุงคุณภาพพิมพ์กราวัวร์บนบรรจุภัณฑ์กระดาษปอนด์, งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2563, สกลนคร ประเทศไทย
2562 Yuntia Astutisari, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Fabrication of Chitosan-Coated Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Coupled with Ionic Gelation, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 กัญญพัชร คล้ายรัศมี, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, วาณี ชนเห็นชอบ, ลักษณะเฉพาะและสมบัติของโฟมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมเส้นใยมะพร้าวดัดแปรพื้นผิว, รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 นางสาว ชาลิสา อินทะรังสี, น้ำฝน ลำดับวงศ์, การปรับปรุงความสามารถในการขึ้นรูปฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการใช้สตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรแอซีเทต, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 รชยา ธชเสถียร, เลอพงศ์ จารุพันธ์, การทำนายค่าความต้านทานแรงกดของกล่องขนาดมิติฐานมาตรฐานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม, การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย, 27 - 28 มีนาคม 2561, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 รชยา ธชเสถียร, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ผลของช่องระบายอากาศต่อความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดมิติฐานมาตรฐาน, รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 อนุชา แสนทวีสุข, อำพร เสน่ห์, การพัฒนาแผ่นดูดซับต้านจุลินทรีย์สำหรับการบรรจุเนื้อไก่สด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล, สุรันยา จารุภูมิ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, การประยุกต์วิธีตรวจวัดไมเกรชันของฟอร์มาลดีไฮด์ในกระดาษสัมผัสอาหารด้วย TENAX?, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Ladawan songtipya, รังรอง ยกส้าน, Kalyanam Nagabhushanam, Muhammed Majeed, อำพร เสน่ห์, Nanoencapsulation of tetrahydrocurcumin in poly(L-lactide) nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process, Macro 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2557, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2557 รังรอง ยกส้าน, Sarekha Woranuch, Bio-based antioxidant with enhanced thermal stability for environmentally friendly active packaging film, The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 รังรอง ยกส้าน, Sarekha Woranuch, Water Soluble Ferulic Acid-grafted Chitosan: An Antioxidant for Active Biodegradable Films, The Fifteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV), 28 - 30 พฤษภาคม 2557, ชลบุรี ประเทศไทย
2557 Khanh Dang Minh , รังรอง ยกส้าน, Blown film extrusion and properties of thermoplastic starch/chitosan based materials, The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Nattaporn Khanoonkon, รังรอง ยกส้าน, Amod A. Ogale, ?zgun ?zdermir, Enhanced compatibility of polyethylene/thermoplastic starch blend by incorporating starch-g-fatty acid, The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Nattaporn Khanoonkon, รังรอง ยกส้าน, Effect of Stearic Acid-grafted-Starch on Properties of Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend Films, The Fifteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV), 28 - 30 พฤษภาคม 2557, ชลบุรี ประเทศไทย
2556 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Kunatham, S., Inta, O., Suk-em, J., Thermoplastic Starch-based Materials for Plastic Injection Molding Industries, Inno BioPlast 2013, Queen Sirikit National Convention Center Zone A: Reception Hall & Ballroom, Bangkok, Thailand, January 24-26, 2013, Advances in Bioplastics Industry and Opportunities in Asia, 24 - 26 มกราคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Nattaporn Khanoonkon, Sarekha Woranuch, Narumol Noivoil, Thermoplastic Starch-based Materials for Blown and Cast Film Extrusion Industries, Inno BioPlast 2013, 24 - 26 มกราคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Nattaporn Khanoonkon, รังรอง ยกส้าน, Preparation and properties of thermoplastic starch/magnesium stearate compounds, 3rd Polymer Conference of Thailand, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand, 28 - 29 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Orathai Inta , รังรอง ยกส้าน, Dodecenyl succinylated phthaloyl chitosan: Synthesis & antibacterial property of film prototype, 3rd Polymer Conference of Thailand, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand, 28 - 29 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, อำพร เสน่ห์, Effect of zeolite 5A on compatibility and properties of linear low-density polyethylene/thermoplastic starch blend, The 2nd Thailand National Research University Summit, 7 - 8 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นางสาวสุกาญจน์ดา กล่อมลาบ, น้ำฝน ลำดับวงศ์, EFFECTS OF HEAT-MOISTURE TREATMENT ON CASSAVASTARCH AND THE PRODUCTION OF THERMOPLASTIC STARCH MATERIALS, Proceedings of the 39th Congress on Science and Technology of Thailand , 21 - 23 ตุลาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 อำพร เสน่ห์, Effect of Sodium Chloride on Miscibility of Thermoplastic Starch/Poly(butylene adipate-co-terephthalate) Blend, 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 Jitrawee Sukema, อำพร เสน่ห์, Effect of Glycerol on Miscibility of Thermoplastic Starch/Poly(ethylene-co-vinyl alcohol) Blends, 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 Ladawan songtipya, อำพร เสน่ห์, Nanoencapsulation of Catechin in Polylactide by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process, NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 นางสาวฑิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, Formation of Curcumin nanoparticles using Rapid Expansion of Subcritical Solutions into Liquid Solvents (RESOLV), NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, อำพร เสน่ห์, Effect of Zeolite 5A on Morphological and Mechanical Properties of LLDPE Composite, NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 บุรินธร สันติชีวะเสถียร, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูก, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 สุธีรา วิทยากาญจน์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, วุฒินันท์ คงทัด, รังรอง ยกส้าน, Prof.Arthur J Ragauskas, Preparation of Cellulose Whiskers from Rice Straw and Sugarcane Bagasse to Reinforce Chitosan Nanocomposite Films, การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ 12, 10 - 12 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี ประเทศไทย
2554 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พลาสติกจากผลิตผลทางการเกษตร, การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, อนุภาคนาโนและแคปซูลนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสกัดพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ, งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ลลิตา เขียวฉอ้อน, รังรอง ยกส้าน, ฟิล์มผสมไคโตซาน-สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, น้ำฝน ลำดับวงศ์, การศึกษาต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวดัดแปร, การประชุมวิชาการ CIOD, 11 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, นางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, กิจกรรมการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดอนุมูลอิสระของอนุภาคนาโนเคอคิวมิน, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Horticultural Congress), 18 - 20 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ณัฏฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, รังรอง ยกส้าน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ผลของความเข้มข้นและชนิดของสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวณัฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, รังรอง ยกส้าน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อิทธิพลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, จิตระวี สุขเอม, อิทธิพลของสตาร์ชถั่วเขียวและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งข้าว, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, จินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ, การเตรียมและสมบัติของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Nattaporn Khanoonkon, Chanakorn Yokesahachart, Laddawan Songthipya, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, Thermoplastic Starch-based Materials for Packaging: Preparation and Compounding, The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Sarekha Woranuch, Chindawan Punchangcharoen, Ornwaree Ratcharak, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, Thermoplastic starch based material for flexible packaging, the 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Sumana Kunathan, Ranumas Thipmanee, Jitrawee Suk-em, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, Thermoplastic Starch-based Materials for Rigid Packaging, The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สุมนา คุณาธรรม, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Effect of Calcium Carbonate on Mechanical and Barrier Properties of Thermoplastic Flour and its Blends with Poly(Lactic Acid), the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อำพร เสน่ห์, อรวรีย์ ราชรักษ์, การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยอนุภาคนาโนฟลูออโรพอลิเมอร์โดยเทคนิคการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ฌนกร หยกสหชาติ, รังรอง ยกส้าน, ผลของกรดลิโนเลอิกและซีนต่อสมบัติของพลาสติกผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช-พอลิแลคติกแอซิด, the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นัฏพร ขนุนก้อน, รังรอง ยกส้าน, Effect of Linoleic Acid and Polyethylene Glycol Sorbitan Monostearate on Thermal, Tensile and Barrier Properties of Poly(Lactic Acid)/Thermoplastic Flour Blends, the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นัฏพร ขนุนก้อน, รังรอง ยกส้าน, Effect of small amphiphilic additives on properties of poly(lactic acid)/thermoplastic flour blends, Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นัฏพร ขนุนก้อน, รังรอง ยกส้าน, สมบัติเชิงความร้อน สมบัติการทนต่อแรงดึง และสมบัติกันการซึมผ่านของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ที่ประกอบด้วยสารเติมแต่งประเภทแอมฟิไฟล์, the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตปริญญาโท), เลอพงศ์ จารุพันธ์, Evaluation of Nutrients and Heavy Metal Contents of Brewer’s Spent Grain for Environmentally Conscious Material of Plant Pot Packaging, the 6th Thailand Materials Science and Technology Conference, 26 - 27 สิงหาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตปริญญาโท), เลอพงศ์ จารุพันธ์, Investigation on Brewer’s Spent Grain Characteristics: An Inception Development of Environmentally Sustainable Plant Pot, the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวศิวพร บุตราช (นิสิตปริญญาโท), เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ.วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, Effects of Steam Explosion and Alkaline Pretreatment in Chemithermo Mechanical Pulping Process of Physic Nut (Jatropha curcus Linn.),”, 48th Kasetsart University Annual Conference, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นางสาวสุทธ์สุดา วานิช, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ประสิทธิผลของกระดาษต้านจุลินทรีย์ที่เคลือบด้วยนํ้ามันกานพลูในตัวพาแป้งดัดแปร, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 นายณรัตน์ ดวงพัตรา (นิสิตปริญญาโท), เลอพงศ์ จารุพันธ์, Simulation Modeling for Pallet Flows in Factory and Warehouse: A Case Illustration, the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2553, หนองคาย ประเทศไทย
2553 ประไพศุทธิ์ คำทอง, น้ำฝน ลำดับวงศ์, การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนาย สมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม., การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1, 10 - 12 มิถุนายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ลลิตา เขียวฉอ้อน, รังรอง ยกส้าน, การเตรียมและการตรวจสอบคุณลักษณะของอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล, the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ศิวพร บุตราช, เลอพงศ์ จารุพันธ์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, ผลของการระเบิดเยื่อด้วยไอนํ้าและการแช่ด้วยอัลคาไลน์ต่อการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีของสบู่ดำ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สเรขา วรนุช, รังรอง ยกส้าน, Thermal stability improvement of eugenol by encapsulation in chitosan nanoparticles, Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สเรขา วรนุช, รังรอง ยกส้าน, Thermoplastic Flour Containing Eugenol-Loaded Chitosan Nanoparticles:Bio-based Plastic for Active Packaging, 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สเรขา วรนุช, รังรอง ยกส้าน, ความเสถียรทางความร้อนและการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของยูจีนอลที่ถูกเก็บกักในอนุภาคนาโนไคโตซาน, the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สุมนา คุณาธรรม, รังรอง ยกส้าน, การใช้ประโยชน์ของกากขิงสำหรับการผลิตพลาสติกจากสตาร์ชและพอลิแลคติกแอซิด, the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สุมนา คุนาธรรม, รังรอง ยกส้าน, Effect of ginger residue on properties of thermoplastic flour/polylactic acid blends, Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อรทัย อินทะ, รังรอง ยกส้าน, จำรัส ลิ้มตระกูล, Preparation and Characterization of O-Dodecenyl Succinyl Chitosan, the Proceedings of the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 รังรอง ยกส้าน, อนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักวิตามิน เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, NAC2009 NSTDA Annual Conference, 12 - 14 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 วรรษมณ ทองโชติ , อัมรัตน์ แคล้วปลอดทุกข์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลูเตลินต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, การแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 IRPUS51, 28 - 30 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 Ratanapat Hunsa-Udom, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Thana Thanadechakul, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชีวฐานที่เคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในการกำจัดแก๊สเอทิลีน, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 Pornrudee Sanguansuk, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารพืชในกากตะกอนน้ำมันปาล์ม และจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 นายเจนยุทธ์ ศรีหิรัญ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, การวิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกไร้ฝาโดยวิธีไฟไนต์อิลิเม้นต์, แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ปี 2551 , 1 - 2 เมษายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สลินดา บุตรกินรี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รังรอง ยกส้าน, Effect of Biodegradable coatings on barrier properties of paperboard food packaging, 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, อำพร เสน่ห์, พรชัย ราชตนะพันธ์, ธีระวรรณ บุญยวรรณ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, The improvement of water resistance property of paperboard by SF6 plasma, 5th Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 รังรอง ยกส้าน, ยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกาว, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 เลอพงศ์ จารุพันธ์, Mechanical Properties of Oil Palm Pulp Sheets for Pulp-Molded Packaging: A Preliminary Study, The 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-5), 16 - 19 กันยายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 อำพร เสน่ห์, The Formation of Coenzyme Q10 Nanoparticles by Rapid expansion of Supercritical Solutions, The 1st NanoThailand Symposium (NTS) 2008, 6 - 8 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 กฤษดา อาโป, เจตสุดา จิรวุฒิวงศ์ชัย, ภาวิณี แซ่จัง, รังรอง ยกส้าน, การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 IRPUS 51, 28 - 30 มีนาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ฌนกร หยกสหชาติ, รังรอง ยกส้าน, การใช้ประโยชน์ของกากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพร สำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน, งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5, 3 - 7 กันยายน 2551, นนทบุรี ประเทศไทย
2551 พีรวัฒน์ รุกขเจริญ, วีระศักดิ์ กุลวิทยา, ปวิตรา วัฒนะปราน, รังรอง ยกส้าน, การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 IRPUS 51, 28 มีนาคม 2551 - 30 มีนาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 นายณพล พงษ์ไพโรจน์ (นิสิตปริญญาโท), น้ำฝน ลำดับวงศ์, ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าวไทยแอมิโลสสูงและสมบัติเชิงกลของสตาร์ชฟิล์ม, การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 นวพร วรรณวิศาล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, วาณี ชนเห็นชอบ, ผลของการเคลือบออกซิไดซ์สตาร์ชที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์, Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม 2549
2549 น้ำฝน ลำดับวงศ์, นายณพล พงษ์ไพโรจน์ (นิสิตปริญญาโท), Relationships between functional properties of Thai high amylose rice starches and mechanical properties of the rice films, the 2nd KU-NPUST Bilateral Conference on Global Food Administration from production to processing., 8 ธันวาคม 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ภคมน จิตประเสริฐ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, ผลของขนาด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ อุณหภูมิ และ ความดันต่อการเกิดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายดิบ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 สุดารัตน์ จีรชัยมงคล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, อรอนงค์ นัยวิกุล, การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมันสำปะหลัง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 31 มกราคม 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 สุธาสินี ชัยกิจ, อนวัช มัจฉาชีพ, รังรอง ยกส้าน, การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรดไดแอซิด, งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3, 1 - 3 พฤษภาคม 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
106
2564 นางสาวศิรภัสสร แสงบุญเกิด, ดร.นพดล เกิดดอนแฝก, รังรอง ยกส้าน, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, Analysis of mechanical properties of machine direction oriented poly(butylene succinate-co-adipate) films, 11th-The International Polymer Conference of Thailand, 2 กรกฎาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 กัญญาพัชร คล้ายรัศมี, เลอพงศ์ จารุพันธ์, วาณี ชนเห็นชอบ, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, Surface Modification of Coconut Fiber for Reinforced Thermoplastic Starch Foam, the 29th IAPRI Symposium on Packaging 2019: Serving Society—Innovative Perspectives on Packaging, 11 - 14 มิถุนายน 2562, Enschede ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2561 กัญญพัชร คล้ายรัศมี, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, วาณี ชนเห็นชอบ, Preparation and Characterization of Thermoplastic Starch(TPS)/Coconut Fiber Foam, The International Polymer Conference of Thailand(PCT-8), 14 - 15 มิถุนายน 2561, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 Chuennapha Chusri, Chaniga Chuensangjun, รังรอง ยกส้าน, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, Synthesis of chitosan-g?PLA copolymer by lipase?catalyzed polymerization for drug-loaded nanoparticles application, The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Bridging Research and Society's Needs (TSB2018), 22 - 23 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 รุ่งกานต์ บุญนาถกร, อำพร เสน่ห์, วาณี ชนเห็นชอบ, Antioxidant Microemulsion-based Ethylene Vinyl Acetate Film Containing Mangiferin and Surfactants, International Symposium on Materials Application and Engineering, SMAE 2016, 29 กรกฎาคม 2559, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2558 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Nattaporn Khanoonkon, Chanakorn Yokesahachart, Narumol Noivoil, Khanh Minh Dang, Effect of starch and plasticizer types and fiber content on properties of polylactic acid/thermoplastic starch blend, ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research, 17 - 18 กันยายน 2558, Hotel Mediterraneo, Rome, Italy สาธารณรัฐอิตาลี
2558 Nattaporn Khanoonkon, รังรอง ยกส้าน, Amod A. Ogale, Interfacial adhesion and properties improvement of polyethylene/thermoplastic starch blend compatibilized by stearic acid-grafted-starch, ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research, 17 - 18 กันยายน 2558, Hotel Mediterraneo, Rome, Italy สาธารณรัฐอิตาลี
2558 Puttinun Kiatjiranon , รังรอง ยกส้าน, Zeolite/silver nanoparticle composites: Preparation, antimicrobial activity and feasible application in active packaging film, PCT-5 2015: 5th International Polymer Conference of Thailand, 18 - 19 มิถุนายน 2558
2558 Sarekha Woranuch, รังรอง ยกส้าน, Ferulic acid-grafted chitosan: Thermal stability and feasibility as an antioxidant for active biodegradable packaging film, ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research, 17 - 18 กันยายน 2558, Hotel Mediterraneo, Rome, Italy สาธารณรัฐอิตาลี
2557 Suranya Charubhum, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, Development of food consumption database for Exposure Assessment to Migrating Substances from Food Contact Papers, The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Chanakorn Yokesahachart, รังรอง ยกส้าน, Bio-based composites from thermoplastic starch and jute fibers, The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), 6 - 11 กรกฎาคม 2557, Chiang Mai อื่นๆ ประเทศไทย
2557 นางสาวกนิษฐา ทองจีน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Optimal Practicable Environmental Model for Canned Tuna Products, the 9th International Conference of Food LCA (LCA Food 2014), 8 - 10 ตุลาคม 2557, san francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2557 นางสาวชมพูนิกส์ ชื่นอารมณ์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Behavior Study and Grip Postures on Openability of Thai Elders for Pharmaceutical Packaging with Child-Resistant Closure, the 16th Food Innovation Asia Conference, 12 - 13 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 นางสาววิมวิภา สองเเสงทอง, เลอพงศ์ จารุพันธ์, Decision Support System Model for Total Cost and Environmental Impact: A Case Study of Rice Packaging in Thailand, the 9th International Conference of Food LCA (LCA Food 2014), 8 - 10 ตุลาคม 2557, san francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Pattanasupong, A., ศศิธร ตรงจิตภักดี, Biodegradable film from polylactic acid/thermoplastic starch blends, 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางทิฆัมพร น้อยกล่ำ, นางสาวอรทัย อินทะ, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Nanocapsulation of Ascorbyl Dipalmitate in Chitosan via Rapid Expansion of Subcritical Solutions followed by Ionic Crosslinking, 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Effect of Zeolite ZSM-5 on Morphological and Mechanical Properties of Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend, 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit, 1 - 5 เมษายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวลดาวัลย์ สงทิพย์, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, Influence of Rapid Exapansion Processing Conditions on Co-precipitation of Catechin and Polylactide Nanoparticles, 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit, 1 - 5 เมษายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 รังรอง ยกส้าน, Kunatham, S., Biocomposites of thermoplastic starch and ginger residue, 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 รังรอง ยกส้าน, Kunatham, S., Preparation and properties of thermoplastic starch/ginger residue biocomposites, Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition, 27 - 31 ตุลาคม 2556, Montreal, Quebec แคนาดา
2556 รังรอง ยกส้าน, Sarekha Woranuch, Synthesis and characterization of water soluble ferulic acid grafted chitosan, the 9th European Congress of Chemical Engineering, World Forum, The Hague, The Netherlands, 21 - 25 เมษายน 2556, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2556 รังรอง ยกส้าน, Sarekha Woranuch, Thermal stability improvement of eugenol by encapsulating into chitosan nanoparticles, the 9th European Congress of Chemical Engineering, World Forum, The Hague, The Netherlands, 21 - 25 เมษายน 2556, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2556 รังรอง ยกส้าน, Woranuch, S., Water soluble ferulic acid-grafted chitosan: An antioxidant for active biodegradable films, 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 อำพร เสน่ห์, นางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์, Improvement of Moisture Resistance of a Biodegradable Material by Coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through Rapid Expansion of Supercritical Solutions Process, Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556, มอนทรีออล แคนาดา
2556 Khanoonkon, N., รังรอง ยกส้าน, Amod A. Ogale, Effect of stearic acid grafted starch on processability and properties of polyethylene/thermoplastic starch blends, 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 Khanoonkon, N., รังรอง ยกส้าน, Effect of magnesium stearate on processability and properties of thermoplastic starch, 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวจินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ, อำพร เสน่ห์, Effect of Sodium Chloride on Properties of Thermoplastic Starch/Poly(butylenes adipate-co-terephthalate) Blend, 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, Preparation of Curcumin Nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Technique for Antimicrobial Packaging Application, Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556, มอลทรีออล แคนาดา
2556 นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี, Sam Lukubira, Prof. Amod A. Ogale, อำพร เสน่ห์, Effect of Preparation Procedure On Polyethylene/Thermoplastic Starch/Zeolite ZSM-5 Composite, 2013 AIChE Annual Meeting , 3 - 8 พฤศจิกายน 2556, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2556 นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Supaporn Noppakundilokrat, Reaction times and calcination temperatures on characteristics and optical properties of synthetic SiO2 powder from rice husk for coating in paper printing, The 3rd international conference on science and social sciences 2013: research and development for sustainable life quality (ICSS 2013), 18 - 19 กรกฎาคม 2556, มหาสารคาม ประเทศไทย
2556 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Prof.Dr.Kit L. Yam, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Moisture Content and Temperature on Rancidity Reaction of Milk Powder Formula, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นางสาวจิรวดี ศัลยประดิษฐ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of Moisture Indicator for Monitoring Freshness of a Glassy Tapioca-Flour-Based Baked Product, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, สุดสาย ตรีวานิช, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of Food Spoilage Indicator for Monitoring Freshness of Fresh Skinless Chicken Breast, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Antioxidant Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles-Incorporated Cellulosebased Packaging Films on Enhancing the Shelf Life of Macadamia Nut (Macadamia integrifolia), The 26th IAPRI Symposium on Packaging 2013, 10 - 13 มิถุนายน 2556, เอสโป สาธารณรัฐฟินแลนด์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles on Properties of Antioxidant Cellulose-based Food Packaging Films, The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Effect of Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles on Properties of Cellulose-based Packaging Films, The 26th IAPRI Symposium on Packaging 2013 , 10 - 13 มิถุนายน 2556, เอสโป สาธารณรัฐฟินแลนด์
2556 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Efficacy of Antioxidant Curcumin and Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles-Incorporated Cellulosebased Packaging Films on Enhancing the Shelf Life of Macadamia Nut (Macadamia integrifolia), The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2556, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2555 งามทิพย์ ภู่วโรดม, Chularat Ponnak, Natthaphon Manatphrom, Contribution of packaging to the carbon footprint of canned tuna, The 8th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector, 2 - 4 ตุลาคม 2555, Saint Malo สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2555 นางสาวจุฑารัตน์ โกวิทยา, น้ำฝน ลำดับวงศ์, Investigation of molecular structure of starch from different botanical origins, Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology, 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 นายนิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Preparation and Characterization of Nano-Silica Particles from Rice Husk for Paper Coating Material, The 4th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2555
2555 นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Printing Qualities on Inkjet-Printed Paper from Varnish Coating Agent with Rice Husk Silica Particles, 2012 International Conference on Advanced Material Engineering & Technology (ICAMET2012), 28 - 30 พฤศจิกายน 2555, มาเลเซีย
2555 Piwsawang, J., ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Mechanical properties and morphologies of PP/Co-PP/Talc composites for microwave application, 2012 International Conference on Advanced Materials Engineering and Technology, ICAMET 2012, 28 พฤศจิกายน 2555
2555 Sukhavattanakul, P., เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Structures and properties of isotactic-polypropylene/synthesized micro cellulose tray: Effects of micro cellulose loading, 2012 International Conference on Advanced Materials Engineering and Technology, ICAMET 2012, 28 พฤศจิกายน 2555
2555 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, A Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness to Indicate Shelf Life of Oxygen-Sensitive Dairy Products, The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555, ชางวอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, นางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, ผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, รศ. ธีระวรรณ บุญวรรณ, Effects of Treatment Time by Sulfur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2554, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นางสาวสุทธิสุดา วานิช, Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2554, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 เลอพงศ์ จารุพันธ์, จิตวรรณ เครือครำ, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, CHARACTERIZATION TO FEASIBILITY OF UTILISING BREWER BY-PRODUCT OF BREWERS’ SPENT GRAIN FOR PLANT POT, The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2554, Busan สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2554 N. Tipsotnaiyana, , เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Synthesized Silica Power from Rice Husk for Printing Raw Materials Application, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011),, 9 - 10 สิงหาคม 2554, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2554 ณัฐวดี ทองจันทร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, PREPARATION OF IN-SITU ACTIVATED CARBON TO OIL PALM FROND PAPER FOR ACTIVE PACKAGING, The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2554, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2554 ดวงกมล โภคไพบูลย์สุข, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, SURFACE TREATMENT WITH TiO2 NANO-PARTICLES FOR PRINTABILITY OF LOW DENSITY POLYETHYLENE, The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2554, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2554 นางสาวณัฐวดี ทองจันทร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Efficacy of Activated Carbon In- situ to Oil Palm Frond Paper for Active Packaging on Mechanical Properties, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2554, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2554 นางสาวดวงกมล โภคไพบูลย์สุข, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, Surface Treatment on Low Density Polyethylene with TiO2 Nano-Particles for Packaging Printing, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2554, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2554 ปณิธิ ยุทธวิสุทธิ์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, MODIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES BY TiO2 NANO-PARTICLE FOR BIODEGRADABLE MATERIALS MADE FROM PALM OIL SLUDGE AND ACTIVATED SLUDGE CAKE, The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2554
2554 อุไรวรรณ น้อยนาค, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, PREPARATION OF WATER-SOLUBLE VARNISH WITH LONG OIL ALKYD RESIN FOR PAPERBOARD PRINTING, The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2554
2554 Noinak, U., เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resins for paperboard coating, Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2554
2554 Tipsotnaiyana, N., เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Synthesized silica powder from rice husk for printing raw materials application, Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2554
2554 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2554, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 นางสาวจิรวดี ศัลยประดิษฐ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Moisture sorption isotherm and texture of glassy tapioca-flour-based baked products, The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, สุดสาย ตรีวานิช, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Volatile compounds as quality indicators of fresh chicken and possible application in intelligent packaging, The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antioxidant Activities of Curcumin Nanoparticles and Their Activities after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films, The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2554, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2554 สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, รังรอง ยกส้าน, Professor Arthur J. Ragauskas, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from oxygen/organosolv agricultural cellulose, 241st ACS National Meeting & Exposition , 27 - 31 มีนาคม 2554, Anaheim เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
2554 อุไรวรรณ น้อยนาค, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resin for paperboard coating, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Application CMICBA 2011, 9 - 11 สิงหาคม 2554, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2553 อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, จำรัส ลิ้มตระกูล, Nanoencapsulation of ascorbyl dipalmitate in chitosan by rapid expansion of subcritical solutions coupled with ionic gelation, NanoBioTech-Montreux 2010, 15 - 17 พฤศจิกายน 2553, สมาพันธรัฐสวิส
2553 รังรอง ยกส้าน, รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, Antimicrobial activity of silver nanoparticles produced by ?-ray irradiation reduction, the International Conference on Antimicrobial Research (ICAR 2010), 3 - 5 พฤศจิกายน 2553, Valladolid ราชอาณาจักรสเปน
2553 รังรอง ยกส้าน, ลลิตา เขียวฉอ้อน, Encapsulation of bioactive compounds into chitosan nanoparticles, 59th SPSJ Annual Meeting, 26 - 28 พฤษภาคม 2553, Yokohama ญี่ปุ่น
2553 รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย, Silver nanoparticles stabilized in chitosan solution: Preparation by ?-ray irradiation-reduction and utilization in antibacterial film, the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences, 15 - 17 พฤศจิกายน 2553, Montreux อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส
2553 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, Co-precipitation of asiatic acid and poly(l-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents, NanoBioTech-Montreux 2010, 15 - 17 พฤศจิกายน 2553, สมาพันธรัฐสวิส
2553 อำพร เสน่ห์, จำรัส ลิ้มตระกูล, การเตรียมอนุภาคนาโนเคอร์คิวมินด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายกึ่งวิกฤต, International Conference on Antimicrobial Research, 3 - 5 พฤศจิกายน 2553, ราชอาณาจักรสเปน
2553 นส.จุฑาแก้ว วรกิจติวาณิช, ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Viscoelastic Properties of Corrugated Board, The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2553, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 นส.สุวรัตน์ รักช่วย, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial Paperboard Packaging for Bakery Product, The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2553, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 สเรขา วรนุช, รังรอง ยกส้าน, จำรัส ลิ้มตระกูล, Preparation, characterization and antioxidant activity of eugenol-loaded chitosan nanoparticles, the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences, 15 - 17 พฤศจิกายน 2553, Montreux สมาพันธรัฐสวิส
2552 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, อำพร เสน่ห์, ธีระวรรณ บุญยวรรณ, พรชัย ราชตนะพันธ์, Improving The Water ResistanceProperty Of Paperboard For PackagingApplication By Sf6 Plasma., 24th IAPRI Symposium on Packaging, 17 - 19 พฤษภาคม 2552, Greenville เซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
2552 น้ำฝน ลำดับวงศ์, cyclodextrin production from tapioca starch using a single step treatment, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 อำพร เสน่ห์, Production of Nanoparticles from Centella asiatica Bioactive Compounds via Rapid Expansion of Supercritical Solutions Process, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 นางสาวจุฑาแก้ว วรกิตวานิช, ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Viscoelastic Properties of Corrugated Board under Stimulated Temperature, Asian Conference on Thermal Analysis and Applications (ASTA2009), 17 - 18 ธันวาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุทธ์สุดา วานิช, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial Effects of Coating Solution Containing Clove Oil and Hydrophobic Starch for Coating Paperboard , Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2552 สุวรัตน์ รักช่วย, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Antimicrobial Effects of Vanillin Coating Solution for Coating Paperboard intended for Bakery Products Packaging, Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, Development of poly(lactic acid)-starch resins for food packaging, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effects of dry strength and sizing agents for improving mechanical properties of oil palm pulp-molded packaging, 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ธนา ธนเดชากุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Development of Ethylene Absorber on Oil Palm Pulp Sheet to Improving Shelf Life of Climacteric Produce, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นายเจนยุทธ์ ศรีหิรัญ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, The analysis of dimensional changes impacts on compression strength of corrugated box by finite element method, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 มิถุนายน - 12 กันยายน 2551, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 งามทิพย์ ภู่วโรดม, นายจักรพันธ์ เงาทอง, Prototype test cell for gas transmission rate measurement through plastic packaging, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Consumers’ perspectives and trade-off on packaging functions, 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2551, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย, Development of antimicrobial silver nanoparticles incorporated chitosan/starch based films, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 Kannika Yimnak, อำพร เสน่ห์, Peter Ong, Mechanical and Barrier Properties of Nylon 6/SiO2 Nanocomposites , 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2551 กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, Metal plate can vs retort pouch: Which one is better for environment?, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Antimicrobial Peelable Coatings Incorporated with Herb Extracts, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นายอรรถพล ภูษณะพงษ์, วาณี ชนเห็นชอบ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Peelable coatings for fresh-cut mangoes, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ประกาศิต จันทร์ทอง, น้ำฝน ลำดับวงศ์, Water sorption isotherms of extruded starch-based sheets, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Shabbir H. Gheewala, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, Analysis of environmental profiles of stand-up pouch by using life cycle assessment (LCA), 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 นางสาวชุติมา บุษบง, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Life Cycle Environmental Impact Assessment of Krathong from Plastic Foam, 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2551, ขอนแก่น ประเทศไทย
2551 วาณี ชนเห็นชอบ, วีรยา เพี้ยนผล, อศิรา เฟื่องฟูชาติ, อำพร เสน่ห์, Development of zeolite-based ethylene absorbing sachets for prolonging shelf life of climacteric fruits, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สุวิมล ศรีทอง, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, วรรณี จิรภาคย์กุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effect of Storage Conditions on Migration of Phthalate from Paper and Board Food Packaging Materials, The 16th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2008), 8 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, Barrier Towards an Effectiveness of Information Communication on Packaging and Labels of Food and Beverages in Thailand, 5th International Packaging Congress , 22 - 24 พฤศจิกายน 2550, สาธารณรัฐตุรกี
2550 น้ำฝน ลำดับวงศ์, บัณฑิต บุญทา, จุฑามาศ ต๊ะต้องใจ, Structure and Functional Properties of Thai Waxy Rice Starches, Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 เลอพงศ์ จารุพันธ์, Semi-Chemical and Binding Agent Effects to Oil Palm Paperboard, The 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2550, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2550 ปานชุติ ภู่ภูริธรรม, มาศอุบล ทองงาม, รังรอง ยกส้าน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Properties of Antioxidant Cellulose Ether Films Containing Selected Plant Extracts, The 5th International Packaging Congress, 22 พฤศจิกายน 2550, อิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี
2550 วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, อัจนา ยิ้มเจริญพรสกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง, Film forming ability of duck egg white and its water vapor barrier property, 10th International symposium on the properties of water, 2 - 7 กันยายน 2550, Bangkok
2549 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, 1.)Effect of Sizing agents coating on Physical Properties of Corrugated Linerboard in cold Storage Application 2.)Factors Influencing wastage in them Packaging Lines of Consumer Product, The 15th IAPRI World ConFerence on Packaging, 2 - 5 ตุลาคม 2549, ญี่ปุ่น
2549 รังรอง ยกส้าน, Prof. Mitsuru Akashi, Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: preparation, characterization, and feasible application, The 10 th International Chitin and Chitosan Conference and the 7th European Chitin Society Conferecne, 6 - 9 พฤศจิกายน 2549, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2549 รังรอง ยกส้าน, Self-assembling chitosan nanosphere: A novel material for DDS., The International Conference on Polymer Characterization Polychar-14 World Forum on Advanced Materials, 17 - 22 เมษายน 2549, Nara ญี่ปุ่น
2549 รังรอง ยกส้าน, Self-assembly of chitosan for biodegradable nanoparticle., The 55th SPSJ Annual Meeting, 24 - 26 พฤษภาคม 2549, Nagoya ญี่ปุ่น
2549 เลอพงศ์ จารุพันธ์, Use of Process Capability Indices for Improving Delivery Performance of Returnable Packaging, The 15th IAPRI World Conference on Packaging, 30 กันยายน 2549, โตเกียว ญี่ปุ่น
2549 K. Kitpakornsanti, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, Life Cycle Assessment of Steel Can, International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2549, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2549 ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, Effectiveness of Packaging and Labeling Communication for Foods and Berverages, The 15th IAPRI World Conference on packaging, 2 - 5 ตุลาคม 2549, ญี่ปุ่น
2549 ปานชุติ ภู่ภูริธรรม, มาศอุบล ทองงาม, รังรอง ยกส้าน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Antioxidant and Radical Scavenging Activities of Selected Plant Extracts and Possible Application in Active Packaging, The 15th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2006), 2 ตุลาคม 2549, โตเกียว ญี่ปุ่น